Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept penal roman. Partea speciala (actualizare: 10 nov. 2012) | Autor: Tudorel Toader

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Dreptul penal este acea ramură a dreptului public, formată din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile de apărare socială prin interzicerea ca infracţiuni, sub sancţiuni specifice denumite pedepse, a faptelor periculoase pentru valorile sociale, în scopul apărării acestor valori, fie prin prevenirea infracţiunilor, fie prin aplicarea pedepsei persoanelor care le săvârşesc. Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept, este format din două părţi – partea generală şi partea specială. Partea generală a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor penale generale, referitoare la: scopul legii penale, aplicarea acesteia în timp şi spaţiu, infracţiune, răspunderea penală, pedepsele aplicabile, limitele acestora şi condiţiile de aplicare.

În principal, aceste norme se regăsesc în Partea generală a Codului penal, art. 1-154. Partea specială a dreptului penal este definită ca fiind acea parte care cuprinde ansamblul normelor penale prin care se stabilesc faptele de pericol social, considerate infracţiuni, precum şi pedepsele aplicabile celor vinovaţi de comiterea lor. Partea specială a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor de incriminare a faptelor socialmente periculoase, considerate ca fiind infracţiuni, norme care se regăsesc în Codul penal (art. 155-362), precum şi în unele legi cu dispoziţii penale.

În Partea specială a Codului penal sunt incriminate faptele care aduc atingere celor mai importante valori sociale – atributelor fundamentale ale statului, precum şi ale persoanei, patrimoniului, autorităţii de stat, activităţii de înfăptuire a justiţiei etc. Dispoziţiile de incriminare din Partea specială a Codului penal sunt completate prin normele prevăzute în unele legi speciale. Prin legile speciale sunt incriminate faptele socialmente periculoase care aduc atingere valorilor specifice diferitelor domenii de activitate, cum ar fi, de exemplu: activităţile comerciale, circulaţia rutieră, protecţia muncii, silvicultura, proprietatea intelectuală etc.

Legiuitorul a urmărit astfel să asigure o mai mare stabilitate Codului penal în raport cu frecventele modificări intervenite în diferitele domenii de activitate şi care sunt reglementate prin legile speciale.

Totodată, prin Codul penal sunt consacrate faptele care prezintă cea mai mare gravitate, aducând atingere celor mai importante valori sociale. Chiar şi în prezenţa unor astfel de deziderate, este de observat faptul că actualmente, dat fiind imperativul armonizării legislaţiei penale cu cea europeană, Codul penal cunoaşte frecvente şi profunde modificări, proces care este de dorit să se finalizeze într-o perioadă de timp cât mai scurtă.

Pretul nostru: 75.00 Lei (RON)
Cantitate:

EXTRAS:

 

CUPRINS

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

CAPITOLUL AL II-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI STATULUI (art. 155-173)

Aspecte comune

Trădarea (art. 155)

Trădarea prin ajutarea inamicului (art. 156)

Trădarea prin transmiterea de secrete (art. 157)

Acţiunile duşmănoase contra statului (art. 158)

Spionajul (art. 159)

Atentatul care pune în pericol siguranţa statului (art. 160)

Atentatul contra unei colectivităţi (art. 161)

Subminarea puterii de stat (art. 162)

Actele de diversiune (art. 163)

Art. 164. Abrogat.

Subminarea economiei naţionale (art. 165)

Propaganda în favoarea statului totalitar (art. 166)

Acţiuni împotriva ordinii constituţionale (art. 166 1 )

Complotul (art. 167)

Compromiterea unor interese de stat (art. 168)

Comunicarea de informaţii false (art. 168 1 )

Divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului (art. 169)

Nedenunţarea (art. 170)

Infracţiuni contra reprezentantului unui stat străin (art. 171)

CAPITOLUL AL III-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA PERSOANEI (art. 174-207)

Aspecte comune

OMUCIDEREA (art. 174-179)

Aspecte comune

Omorul (art. 174)

Omorul calificat (art. 175)

Omorul deosebit de grav (art. 176)

Pruncuciderea (art. 177)

Uciderea din culpă (art. 178)

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 179)

LOVIREA ŞI VĂTĂMAREA INTEGRITĂŢII CORPORALE SAU A SĂNĂTĂŢII (art. 180-184)

Aspecte comune

Lovirea sau alte violenţe (art. 180)

Vătămarea corporală (art. 181)

Vătămarea corporală gravă (art. 182)

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 183)

Vătămarea corporală din culpă (art. 184)

AVORTUL (art. 185-188)

Provocarea ilegală a avortului (art. 185)

Art. 186-188. Abrogate.

INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTĂŢII PERSOANEI (art. 189-196)

Aspecte comune

Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 189)

Sclavia (art. 190)

Supunerea la muncă forţată sau obligatorie (art. 191)

Violarea de domiciliu (art. 192)

Ameninţarea (art. 193)

Şantajul (art. 194)

Violarea secretului corespondenţei (art. 195)

Divulgarea secretului profesional (art. 196)

INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA VIAŢA SEXUALĂ (art. 197-204)

Aspecte comune

Violul (art. 197)

Actul sexual cu un minor (art. 198)

Seducţia (art. 199)

Art. 200. Abrogat.

Perversiunea sexuală (art. 201)

Corupţia sexuală (art. 202)

Incestul (art. 203)

Hărţuirea sexuală (art. 203 1 )

INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII (art. 205-207)

Aspecte comune

Insulta (art. 205)

Calomnia (art. 206)

CAPITOLUL AL IV-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI (art. 208-222)

Aspecte comune

Furtul (art. 208)

Furtul calificat (art. 209)

Furtul urmărit la plângerea prealabilă (art. 210)

Tâlhăria (art. 211)

Pirateria (art. 212)

Abuzul de încredere (art. 213)

Gestiunea frauduloasă (art. 214)

Înşelăciunea (art. 215)

Delapidarea (art. 215 1 )

Însuşirea bunului găsit (art. 216)

Distrugerea (art. 217)

Distrugerea calificată (art. 218)

Distrugerea din culpă (art. 219)

Tulburarea de posesie (art. 220)

Tăinuirea (art. 221)

Art. 223-235. Abrogate

CAPITOLUL AL V-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢII (art. 236-245)

Aspecte comune

Ofensa adusă unor însemne (art. 236)

Art. 236¹-238. Abrogate.

Ultrajul (art. 239)

Uzurparea de calităţi oficiale (art. 240)

Portul nelegal de decoraţii sau semne distinctive (art. 241)

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 242)

Ruperea de sigilii (art. 243)

Sustragerea de sub sechestru (art. 244)

Art. 245. Abrogat.

CAPITOLUL AL VI-LEA. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITĂŢI DE INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE (art. 246-281 1 )

Aspecte comune

INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL (art. 246-258)

Aspecte comune

Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246)

Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art. 247)

Abuzul în serviciu contra intereselor publice (art. 248)

Neglijenţa în serviciu (art. 249)

Purtarea abuzivă (art. 250)

Art. 251. Abrogat.

Neglijenţa în păstrarea secretului de stat (art. 252)

Art. 253. Abrogat.

Conflictul de interese (art. 253 1 )

Luarea de mită (art. 254)

Darea de mită (art. 255)

Primirea de foloase necuvenite (art. 256)

Traficul de influenţă (art. 257)

INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI (art. 259-272 1)

Aspecte comune

Denunţarea calomnioasă (art. 259)

Mărturia mincinoasă (art. 260)

Încercarea de a determina mărturia mincinoasă (art. 261)

Împiedicarea participării în proces (art. 261 1 )

Nedenunţarea unor infracţiuni (art. 262)

Omisiunea sesizării organelor judiciare (art. 263)

Favorizarea infractorului (art. 264)

Omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare (art. 265)

Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă (art. 266)

Supunerea la rele tratamente (art. 267)

Tortura (art. 267 1 )

Represiunea nedreaptă (art. 268) .

Evadarea (art. 269)

Înlesnirea evadării (art. 270)

Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 271)

Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 272)

Sfidarea organelor judiciare (art. 272 1 )

INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE (art. 273-278)

Aspecte comune

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă (art. 273)

Neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă (art. 274)

Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate (art. 275)

Distrugerea şi semnalizarea falsă (art. 276)

INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE (art. 279-281 1)

Aspecte comune

Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor (art. 279) .

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (art. 279 1 )

Nerespectarea regimului materiilor explozive (art. 280)

Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri (art. 280 1 )

Exercitarea fără drept a unei profesii (art. 281)

Nerespectarea regimului transportului rutier public (art. 281 1 )

CAPITOLUL AL VII-LEA. INFRACŢIUNI DE FALS (art. 282-294)

Aspecte comune

FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI (art. 282-285 1 )

Aspecte comune

Falsificarea de monede sau de alte valori (art. 282)

Falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport (art. 283)

Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (art. 285)

FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE (art. 286-287)

Aspecte comune

Falsificarea instrumentelor oficiale (art. 286)

Folosirea instrumentelor oficiale false (art. 287)

FALSURI ÎN ÎNSCRISURI (art. 288-294)

Aspecte comune

Falsul material în înscrisuri oficiale (art. 288)

Falsul intelectual (art. 289)

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art. 290)

Uzul de fals (art. 291)

Falsul în declaraţii (art. 292)

Falsul privind identitatea (art. 293)

Falsul prin folosirea emblemei crucii roşii (art. 294)

CAPITOLUL AL VIII-LEA. INFRACŢIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITĂŢI ECONOMICE (art. 295-302 2 )

Aspecte comune

Specula (art. 295)

Înşelăciunea la măsurătoare (art. 296)

Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor (art. 297)

Divulgarea secretului economic (art. 298)

Contrafacerea obiectului unei invenţii (art. 299)

Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute (art. 300)

Concurenţa neloială (art. 301)

Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export (art. 302)

Deturnarea de fonduri (art. 302 1 )

Nerespectarea dispoziţiilor privind importul de deşeuri şi reziduuri (art. 302 2 )

CAPITOLUL AL IX-LEA. INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ (art. 303-330)

INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI (art. 303-307).

Aspecte comune

Bigamia (art. 303)

Art. 304. Abrogat.

Abandonul de familie (art. 305)

Relele tratamente aplicate minorului (art. 306)

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 307) .

INFRACŢIUNI CONTRA SĂNĂTĂŢII PUBLICE (art. 308-313)

Aspecte comune

Zădărnicirea combaterii bolilor (art. 308)

Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309)

Sustragerea de la tratament medical (art. 309 1 )

Răspândirea bolilor la animale sau plante (art. 310)

Infectarea apei (art. 311)

Traficul de substanţe toxice (art. 312)

Falsificarea de alimente sau alte produse (art. 313)

INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA ASISTENŢA CELOR ÎN PRIMEJDIE (art. 314-316)

Aspecte comune

Punerea în primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji (art. 314)

Lăsarea fără ajutor (art. 315)

Lăsarea fără ajutor prin omisiunea de înştiinţare (art. 316)

ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ (art. 317-330)

Aspecte comune

Instigarea la discriminare (art. 317)

Împiedicarea libertăţii cultelor (art. 318)

Profanarea de morminte (art. 319)

Tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320)

Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321)

Încăierarea (art. 322)

Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni (art. 323)

Instigarea publică şi apologia infracţiunilor (art. 324)

Răspândirea de materiale obscene (art. 325)

Cerşetoria (art. 326)

Art. 327. Abrogat.

Prostituţia (art. 328)

Proxenetismul (art. 329)

Jocul de noroc (art. 330)

CAPITOLUL AL X-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA CAPACITĂŢII DE APĂRARE A ROMÂNIEI (art. 331-355)

Aspecte comune

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI (art. 331-347)

INFRACŢIUNI CONTRA ORDINII ŞI DISCIPLINEI MILITARE (art. 331-337) .

Absenţa nejustificată (art. 331)

Dezertarea (art. 332)

Călcarea de consemn (art. 333 )

Insubordonarea (art. 334)

Lovirea superiorului (art. 335)

Lovirea inferiorului (art. 336)

INFRACŢIUNI PE CÂMPUL DE LUPTĂ (art. 338-339)

Capitularea (art. 338)

Părăsirea câmpului de luptă (art. 339)

INFRACŢIUNI SPECIFICE AVIAŢIEI ŞI MARINEI MILITARE (art. 340-347).

Zborul neautorizat (art. 340)

Părăsirea navei (art. 341)

Părăsirea comenzii (art. 342)

Neluarea măsurilor necesare în operaţiile navale (art. 343)

Coborârea pavilionului (art. 344)

Coliziunea (art. 345)

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI SAU DE CIVILI (art. 348-352)

Sustragerea de la serviciul militar (art. 348)

Defetismul (art. 349)

Jefuirea celor căzuţi pe câmpul de luptă (art. 350)

Folosirea emblemei crucii roşii în timpul operaţiilor militare (art. 351)

Sustragerea de la rechiziţii militare (art. 352)

INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI (art. 353-355)

Sustragerea de la recrutare (art. 353)

Neprezentarea la încorporare sau concentrare (art. 354)

CAPITOLUL AL XI-LEA. INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI OMENIRII (art. 356-361)

Aspecte comune

Propaganda pentru război (art. 356)

Genocidul (art. 357)

Tratamentele neomenoase (art. 358)

Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri (art. 359)

Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale (art. 360)

Index 

Titlul cartii: Drept penal roman. Partea speciala (actualizare: 10 nov. 2012)
Numele autorului/lor: Tudorel Toader
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 4 Dec. 2012
Numar de pagini: 568
ISBN: 978-606-522-896-2
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 75
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Drept penal, 05 Dec 2012

Partea speciala a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor de incriminare prevazute in Codul penal si in legile speciale. In continutul sau, lucrarea analizeaza elementele infractiunilor din Codul penal, prin valorificarea literaturii de specialitate si a jurisprudentei in materie, raportate la modificarile survenite pana la data de 10 noiembrie 2012 (inclusiv cele aduse prin Legea nr. 27/2012 si Legea nr. 63/2012). Lucrarea se adreseaza cu precadere studentilor facultatilor de drept.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker