Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 2014 | Coordonator: Octavia Spineanu-Matei

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Concepută exclusiv pentru practicienii dreptului, această lucrare şi-a dovedit valoarea şi utilitatea în cei aproape 10 ani de existenţă. Aflat la a 4-a ediţie, acest instrument de lucru reprezintă o lucrare de referinţă şi o adevărată sursă de informaţii practice! 

A 4-a ediţie a lucrării este impusă de intrarea în vigoare a noilor coduri (noul Cod civil, noul Cod de procedură civilă, noul Cod penal, noul Cod de procedură penală). Întregul sistem judiciar este reconfigurat ca urmare a schimbării legislaţiei fundamentale, iar noţiunile de bază primesc noi configurări.

Autorii lucrării, practicieni cu experienţă, vin în ajutorul avocaţilor, consilierilor juridici, dar şi a justiţiabililor, împărtăşind atât din experienţa lor practică, cât şi din perspectivă didactică cum ar trebui pregătite cu profesionalism actele procedurale, ca scopul unui act de justiţie corect şi coerent.

Ediţia de faţă vine în completarea textelor anterioare, dar, mai ales, pune la dispoziția utilizatorului o serie de noi modele de cereri şi acţiuni.

Pretul nostru: 199.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Cuvânt-înainte

Abrevieri

I. Procedură civilă 1. Cerere de chemare în judecată

2. Cerere reconvenţională

3. Cerere de modificare a cererii de chemare în judecată

4. Cerere de chemare în judecată a altor persoane

5. Cerere de intervenţie voluntară principală

6. Cerere de intervenţie voluntară accesorie

7. Cerere de chemare în garanţie

8. Cerere de arătare a titularului dreptului

9. Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

10. Cerere de recuzare a unuia dintre membrii completului de judecată

11. Cereri de strămutare/delegare

11a. Cerere de strămutare

11b. Cerere de delegare

12. Ajutorul public judiciar

12a. Cerere privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar

12b. Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită acordarea ajutorului judiciar

12c. Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită acordarea ajutorului judiciar

13. Cerere de aplicare a amenzii judiciare

14. Cereri de acordare de despăgubiri pentru amânarea nejustificată/tergiversarea procesului

14a. Cerere de acordare de despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării cauzei sau a executării silite

14b. Contestaţie privind tergiversarea procesului

15. Cerere de renunţare la judecată

16. Cerere de renunţare la dreptul pretins

17. Cerere privind pronunţarea unei hotărâri parţiale

18. Cerere pentru a se lua act de tranzacţie

19. Cerere privind instituirea curatelei speciale 

20. Cerere privind suspendarea judecăţii

20a. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 411 C.proc.civ.

20b. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 412 C.proc.civ.

20c. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 413 pct. 1 C.proc.civ.

20d. Cerere de suspendare a judecăţii în baza art. 413 pct. 2 C.proc.civ. 

21. Cerere de redeschidere a procesului

21a. Cerere pentru reluarea dezbaterilor după suspendare

21b. Cerere privind introducerea în cauză a moştenitorilor

22. Cerere de perimare

23. Cerere privind suspendarea executării provizorii

23a. Cerere privind suspendarea executării provizorii în apel

23b. Cerere privind suspendarea provizorie a executării provizorii

24. Cerere de îndreptare a erorilor materiale

25. Cereri privind lămurirea/înlăturarea dispoziţiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti

25a. Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti

25b. Cerere de înlăturare a dispoziţiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti

26. Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti

27. Cerere de apel şi întâmpinare la cererea de apel

27a. Declaraţie de apel fără motive

27b. Declaraţie de apel cu motive

27c. Cerere de de apel incident

27d. Cerere de apel provocat

27e. Întâmpinare la apel

28. Cerere de recurs şi întâmpinare la cererea de recurs

28a. Cerere de recurs

28b. Motive de recurs depuse prin cerere separată

28c. Întâmpinare la cererea de recurs

29. Cerere de contestaţie în anulare

29a. Contestaţie în anulare obişnuită

29b. Contestaţie în anulare specială

30. Cerere de revizuire

30a. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 1 C.proc.civ.

30b. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ.

30c. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 3 C.proc.civ.

30d. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 4 C.proc.civ.

30e. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 5 C.proc.civ.

30f. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 6 C.proc.civ.

30g. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 7 C.proc.civ.

30h. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 C.proc.civ.

30i. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 9 C.proc.civ.

30j. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 10 C.proc.civ.

30k. Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 11 C.proc.civ.

31. Cerere de executare silită

32. Contestaţie la titlu

33. Contestaţie la executare propriu-zisă

34. Cerere de suspendare a executării

35. Cerere de întoarcere a executării

36. Cerere de validare a popririi

37. Cerere de ordonanţă preşedinţială

38. Cereri necontencioase .

39. Cereri privind refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

39a. Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute, privitoare la o pricină în curs de judecată

39b. Cerere de refacere a hotărârilor dispărute

40. Cerere de sechestru asigurător

41. Cerere de poprire asigurătorie

42. Cerere de ridicare a măsurilor asigurătorii

43. Cerere de sechestru judiciar

44. Cereri privind asigurarea probelor

44a. Cerere de administrare a unei probe

44b. Cerere de delegare a unui executor judecătoresc

45. Cereri de probatorii

45a. Cerere de încuviinţare a probelor

45b. Cerere pentru depunerea listei cu martori

45c. Cerere pentru depunerea de înscrisuri probatorii la dosar

46. Cereri privind alegerea/schimbarea locului citării şi al comunicării actelor de procedură

46a. Cerere de alegere a locului citării şi al comunicării actelor de procedură

46b. Cerere privind schimbarea locului citării şi al comunicării actelor de procedură

47. Cereri de amânare a judecăţii

47a. Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsa de apărare

47b. Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată

48. Cerere de preschimbare a termenului de judecată

49. Cerere de lăsare a cauzei mai la sfârşitul şedinţei

50. Cerere de declarare a dezbaterilor secrete

51. Cereri de eliberare a unui certificat de grefă

51a. Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

51b. Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind dovada existenţei pe rolul instanţei a unei cauze

52. Cerere de eliberare de copii legalizate de pe încheierea de şedinţă sau de pe celelalte înscrisuri aflate la dosar

53. Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătoreşti

54. Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru

II. Drept civil

55. Acţiuni privind actele de stare civilă

55a. Anularea actelor de stare civilă

55b. Modificarea sau completarea actelor de stare civilă

56. Acţiune pentru punerea sub interdicţie

57. Acţiune pentru ridicarea interdicţiei

58. Acţiune privind înregistrarea tardivă a naşterii

59. Acţiune pentru declararea judecătorească a morţii

60. Acţiune pentru rectificarea datei morţii

61. Acţiune în anularea hotărârii declarative de moarte

62. Acţiune în declararea simulaţiei unui contract

62a. Simulaţie sub forma fictivităţii

62b. Simulaţie sub forma deghizării

62c. Simulaţie prin interpunere de persoană

63. Acţiune în rezoluţiunea contractelor

64. Acţiune în rezilierea contractelor

65. Acţiune în evacuare

65a. Acţiune în evacuare de drept comun

65b. Acţiune în evacuare prevăzută de art. 1033-1048 C.proc.civ.

66. Acţiune în nulitatea unui act juridic 

67. Acţiune întemeiată pe gestiunea de afaceri

68. Acţiune în restituirea plăţii nedatorate

69. Acţiune întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză

70. Acţiuni în răspundere civilă delictuală

70a. Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta proprie

70b. Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta altei persoane

70b1 . Răspunderea părinţilor pentru fapta copiilor minori

70b3 . Răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor

70c. Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru prejudiciile cauzate de animale, de edificii şi de lucruri în general

70c1 . Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

70c2 . Răspunderea pentru ruina edificiului

70c3 . Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general

71. Acţiuni întemeiate pe răspunderea civilă contractuală

71a. Acţiune în daune-interese moratorii

71b. Acţiune în daune-interese compensatorii

72. Acţiune oblică (indirectă sau subrogatorie)

73. Acţiune revocatorie (pauliană)

74. Acţiune în revendicare imobiliară

75. Acţiune în revendicare mobiliară

76. Acţiune în grăniţuire

77. Acţiune pentru apărarea unei limite a dreptului de proprietate/ acţiunea confesorie de servitute

78. Acţiuni în uzucapiune

78a. Uzucapiune de lungă durată (de 30 de ani)

78b. Uzucapiune de scurtă durată (de la 10 la 20 de ani)

78c. Uzucapiune extratabulară

78d. Opoziţie la cererea de înscriere a drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

79. Acţiune în constatarea accesiunii imobiliare

80. Acţiuni posesorii

80a. Acţiune posesorie generală (în complângere)

80b. Acţiune posesorie specială (în reintegrare)

80c. Luarea măsurilor pentru conservarea bunului posedat

81. Acţiune în repararea pagubei cauzate prin erori judiciare

82. Acţiune de partaj succesoral

83. Acţiune în anularea certificatului de moştenitor

84. Acţiune în nulitatea testamentului

85. Acţiuni în revocarea legatelor

85a. Acţiune în revocarea legatelor pentru neîndeplinirea sarcinii

85b. Acţiune în revocarea legatelor pentru ingratitudine

86. Acţiune în reducţiunea liberalităţilor excesive

87. Acţiune în nulitatea actului juridic de opţiune succesorală

88. Acţiune în predarea legatelor

89. Petiţie de ereditate

90. Acţiuni privind logodna

90a. Acţiune pentru restituirea darurilor în cazul ruperii logodnei

90b. Acţiune în răspundere pentru ruperea abuzivă a logodnei

III. Dreptul familiei

91. Cerere privind autorizarea încheierii căsătoriei minorului

92. Acţiuni privind nulitatea/anularea căsătoriei

92a. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei

92b. Acţiune în anularea căsătoriei

93. Acţiune privind încuviinţarea mandatului judiciar

94. Acţiune privind limitarea puterilor unuia dintre soţi

95. Acţiune privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere (ordonanţă preşedinţială)

96. Acţiune privind partajarea bunurilor comune

97. Acţiune privind separaţia judiciară de bunuri

98. Acţiunea de divorţ

98a. Divorţul prin acord cerut de ambii soţi

98b. Divorţul pentru motive temeinice

98c. Divorţul pentru separare în fapt

98d. Divorţul pentru starea de sănătate

99. Acţiune pentru stabilirea obligaţiei de întreţinere între foştii soţi

100. Acţiune privind modificarea prestaţiei compensatorii

101. Acţiune privind modificarea măsurilor cu privire la copilul minor

102. Acţiuni privitoare la filiaţie

102a. Acţiune în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei

102b. Acţiune în contestarea recunoaşterii de paternitate

102c. Acţiune în tăgada paternităţii

102d. Acţiune de încuviinţare dată copilului să poarte numele tatălui

103. Cereri privind procedura adopţiei interne

103a. Cerere de deschidere a procedurii adopţiei

103b. Cerere de încredinţare în vederea adopţiei

103c. Cerere de încuviinţare a adopţiei interne

103d. Cerere de încuviinţare a adopţiei internaţionale

104. Acţiune în constatarea nulităţii adopţiei

105. Acţiuni privind autoritatea părintească

105a. Acţiune privind stabilirea exerciţiului autorităţii părinteşti şi locuinţa copilului din afara căsătoriei

105b. Acţiune privind schimbarea locuinţei minorului

105c. Acţiune pentru încuviinţarea unor legături personale cu minorul

106. Acţiune de înapoiere a copilului minor de la alte persoane

107. Acţiuni privind obligaţia de întreţinere

107a. Acţiune de stabilire a obligaţiei de întreţinere în beneficiul copilului minor

107b. Acţiune de stabilire a obligaţiei de întreţinere în beneficiul copilului major aflat în continuarea studiilor

107c. Acţiune de reducere sau sistare a pensiei de întreţinere pentru copii

107d. Acţiune de majorare a pensiei de întreţinere pentru copii

107e. Acţiune privind restituirea întreţinerii nedatorate

IV. Drept comercial

108. Acţiune în regularizarea societăţii

109. Acţiune în declararea nulităţii societăţii

110. Acţiune în anularea hotărârii adunării generale

111. Cerere pentru suspendarea executării hotărârii adunării generale

112. Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor

113. Acţiune în retragerea asociatului

114. Acţiune în excluderea asociatului

115. Acţiuni privind dizolvarea judiciară a societăţii

115a. Dizolvarea la cererea oricărui asociat

115b. Dizolvarea judiciară – sancţiune

115c. Constatarea dizolvării de drept a societăţii

116. Acţiune în numirea lichidatorului

117. Acţiune privind plata dividendelor

118. Acţiune în radierea unei înmatriculări sau a unei menţiuni

119. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor

120. Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditori

121. Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei

122. Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului

123. Cerere de admitere a creanţei

124. Contestaţie împotriva tabelului preliminar/suplimentar al creanţelor

125. Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi valorificarea imediată a bunului supus garanţiei

126. Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment

127. Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar/lichidator

128. Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar/lichidatorului

129. Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor

130. Acţiune în anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale

131. Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părţi din pasivul debitorului persoană juridică

132. Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata preţului vânzării între profesionişti

133. Acţiune în pretenţii întemeiată pe nerespectarea obligaţiei privind plata comisionului

134. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule

135. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dreptul de regres al asigurătorului

136. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar de mărfuri

137. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea pentru neplata taxelor de transport feroviar

138. Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea transportatorului, parte în contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele

139. Cerere de ordonanţă de plată

140. Cerere în anularea ordonanţei privind somaţia de plată

141. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale

142. Acţiune privind recunoaşterea hotărârii arbitrale străine

143. Acţiune pentru încuviinţarea executării hotărârii arbitrale străine

V. Dreptul muncii

144. Contestaţie împotriva deciziei de concediere

145. Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară

146. Contestaţie împotriva deciziei de modificare unilaterală a contractului de muncă

147. Contestaţie împotriva deciziei de suspendare a contractului individual de muncă

148. Acţiune privind plata drepturilor de natură salarială

149. Acţiune privind plata indemnizaţiei de neconcurenţă

150. Acţiune în răspundere patrimonială formulată de angajator împotriva salariatului

151. Cerere pentru înfiinţarea unei organizaţii sindicale

152. Cerere pentru înfiinţarea unei organizaţii patronale

153. Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale

154. Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale

155. Acţiune în contestarea reprezentativităţii

156. Acţiune pentru încetarea grevei ca nelegală

157. Acţiune în despăgubiri cauzate de o grevă nelegală

VI. Contencios administrativ

158. Acţiune în anularea actului administrativ

159. Acţiune în obligarea autorităţii administrative la emiterea unui act administrativ

160. Acţiune în pretenţii constând în despăgubiri materiale şi morale

161. Acţiune împotriva ordonanţelor Guvernului

162. Excepţie de nelegalitate

VII. Procedură penală

163. Plângere

164. Denunţ

165. Plângere prealabilă

166. Cerere de probatorii

167. Plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

168. Plângere în faţa judecătorului de cameră preliminară împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în judecată

169. Plângere împotriva ordonanţelor privind luarea măsurilor preventive

170. Cerere de consultare a dosarului

171. Cerere de recuzare

172. Cerere de strămutare a judecării cauzei

173. Cerere de suspendare a judecării cauzei

174. Cerere de restituire a cauzei

175. Cerere de schimbare a încadrării juridice

176. Contestaţie împotriva amenzii judiciare

177. Cerere de îndreptare a erorilor materiale

178. Cerere de apel

179. Cerere de recurs în casaţie

180. Contestaţie în anulare

181. Revizuire

181a. Revizuirea cerută în baza art. 453 NCPP 

181b. Revizuirea întemeiată pe art. 465 NCPP

182. Cerere de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiei pe viaţă

183. Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii

184. Cerere privind înlăturarea sau modificarea pedepsei

185. Cerere privind plata eşalonată a amenzii

186. Cerere de liberare condiţionată

187. Contestaţie la executare

188. Contestaţie privind durata procesului penal

189. Cerere de reabilitare

Bibliografie

Titlul cartii: Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 2014
Numele autorului/lor: Octavia Spineanu-Matei (coord.), Ivanovici Laura, Eftimie Marius, Cristiana Crăciunescu, Barna-Prisacaru Mihaela Ioana, Tania Bădin, Matei Ion, Emilian Meiu, Moglan Raluca, Sorescu Laurentiu, Ungureanu Diana, Vidu Stelian Ioan, Liviu Zidaru
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 10 Aprilie 2014
Numar de pagini: 976
ISBN: 978-606-18-0253-1
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 199
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 01 Oct 2014

Autorii acestei lucrari sunt practicieni de profesie (avocaţi şi judecători). Autorii îmbină activitatea practică cu cea didactică, având şi rolul de formatori la Institutul Naţional de Magistratură.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker