Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Contencios administrativ. Raspunderea patrimoniala a autoritatii publice si a functionarului public responsabil. Practica judiciara

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Angajarea răspunderii

patrimoniale a autorităţii publice

Secţiunea 1. Condiţiile angajării răspunderii patrimoniale a autorităţii publice

1. Anulare act administrativ. Acordare de daune mo ra­ le. Lipsa dovezii privind existenţa prejudiciului şi vinovăţia pârâtului. Respingerea cererii

Legea nr. 554/2004, art. 8

Potrivit art. 8 din Legea nr. 554/2004, modificată, persoana vătămată într­un drept recunoscut de lege sau într­un interes legi tim printr­-un act administrativ unilateral poate sesiza instanţa de contencios competentă pentru a solicita anularea actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. Cel ce solicită astfel de despăgubiri are obligaţia să dovedească atât existenţa prejudiciului, cât şi vinovăţia pârâtu­ lui pentru cauzarea acestuia. În cazul în care nu se face această dovadă, instanţa de contencios administrativ va respinge cererea de acordare de daune morale.

I.C.C.J., s. de cont. adm. şi fisc.,

dec. nr. 1097 din 21 februarie 2007, www.scj.ro

Prin acţiunea formulată la 29.03.2006, P.R. a solicitat anularea deciziei nr. 1313 din 31.03.2005 emisă de C.S. E.M.P.H. şi obligarea acesteia să-i elibereze un certificat de încadrare în grad de handicap cu asistent personal.

În raport de prevederile Legii nr. 519/2002[1] şi ale Ordinului M.S.F. nr. 726 din octombrie 2002, reclamanta, persoană în vârstă de 76 de ani, a fost încadrată în martie 2005 în gradul I (handicap grav) fără asistent personal pe baza diagnosticului de „demenţă mixtă”, ancheta socială efectuată la acel moment confirmând că se deplasează cu dificultate, dar cu menţinerea echilibrului.

Ulterior, în martie 2006, la solicitarea reclamantei, în urma examenului clinic şi pe baza unor acte medicale noi, respectiv: examen psihiatric, psihologic şi buletinul de examinare T.D.M., Comisia de expertiză teritorială a constatat o agravare a afecţiunii psihice şi a hotărât încadrarea în gradul I de handicap cu asistent personal.

La 18.04.2006, reclamanta şi-a precizat acţiunea în sensul obligării pârâtei la plata de daune pentru indemnizaţia achitată asistentului personal de care a beneficiat în perioada 03.03.2005-04.04.2006, precum şi daune morale în sumă de 150.000 euro. În susţinerea cererii, reclamanta a arătat că în urma reexaminării medicale, pârâta i-a eliberat certificat cu grad de handicap grav cu însoţitor la 04.04.2006.

Prin sentinţa civilă nr. 356 din 21.09.2006, Curtea de Apel Cluj, Secţia de contencios administrativ, a respins acţiunea, reţinând că pârâta nu poate fi obligată la plata de daune, întrucât ultima încadrare în grad de handicap a reclamantei a fost determinată de situaţia medicală agravată a acesteia.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta P.R., care a susţinut în esenţă că pârâta îi datorează daune în condiţiile în care, în temeiul aceloraşi reglementări şi acte medicale, în decurs de un an s-au emis două certificate contradictorii.

Recursul nu este fondat.

În conformitate cu criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi prevăzute de Legea nr. 519/2002 şi aprobate prin Ordinul M.S.F. nr. 726 din octombrie 2002, Capitolul II, Afecţiuni neurologice, lit. a) şi b), se prevede că: „Certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap se vor emite numai pentru accidentele vasculare cerebrale cu deficit motor, apărute ulterior calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor de stat, dar nu mai târziu de vârsta standard de pensionare”.

Aşa cum rezultă din probele administrate în cauză, cele două certificate de încadrare în grad de handicap au fost eliberate în conformitate şi cu respectarea întocmai a reglementărilor legale în materie, asigurarea asistentului personal fiind justificată de agravarea stării de sănătate a reclamantei în contextul unor leziuni ischemice cerebrale conform buletinului TDM, precum şi al leziunilor de tip aterosclerotic, specifice vârstei înaintate, astfel cum au fost constatate de comisia de specialitate.

În atare situaţie, legal şi temeinic a fost respinsă cererea de daune materiale şi morale formulată de reclamantă, nefiind făcută dovada I. Angajarea răspunderii patrimoniale a autorităţii publice 3 prejudiciului suferit de aceasta şi nici a vinovăţiei comisiei în producerea acestuia. Astfel, plata indemnizaţiei pentru însoţitor în perioada în care starea de sănătate a reclamantei nu justifica prezenţa unui însoţitor nu poate fi imputată decât acesteia.

(...)

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Angajarea răspunderii patrimoniale a autorităţii publice

Secţiunea 1. Condiţiile angajării răspunderii patrimoniale a autorităţii publice

1. Anulare act administrativ. Acordare de daune morale. Lipsa dovezii privind existenţa prejudiciului şi vinovăţia pârâtului. Respingerea cererii

2. Act administrativ de ridicare a paşaportului şi instituire a interdicţiei de a călători. Revocarea măsurilor abuzive de către autoritatea emitentă. Culpă dovedită. Acordarea de daune materiale şi morale

3. Anulare parţială act administrativ – Hotărâre C.S.M. Condiţii pentru acordarea de despăgubiri pentru daune morale şi materiale. Dovada existenţei prejudiciului

4. Numirea în funcţia de subprefect a Secretarului general al Instituţiei Prefectului. Acţiune în contencios administrativ. Existenţa dreptului subiectiv şi a interesului legitim. Acordarea daunelor morale

5. Contestaţie având ca obiect refuzul nejustificat al autorităţii publice. Lipsa plângerii prealabile. Admisibilitatea contestaţiei

6. Acţiune în contencios administrativ. Condiţia existenţei actului administrativ tipic sau asimilat. Soluţionare a cererii în defavoarea petentului. Refuz nejustificat. Obligarea persoanei responsabile la plata unei penalităţi

7. Cerere de redobândire a cetăţeniei române. Termen de soluţionare. Acordarea de daune morale. Necesitatea dovedirii angajării răspunderii autorităţii

8. Contestare act administrativ. Cerere respinsă. Cerere de acordare a daunelor materiale şi morale. Inadmisibilitate

9. Imobil imposibil de restituit în natură. Măsuri reparatorii prin echivalent. Termen rezonabil de soluţionare a dosarelor privind acordarea despăgubirilor. Dovada refuzului nejustificat

10. Despăgubiri pentru întârziere în materia contenciosului administrativ. Angajarea răspunderii delictuale. Hotărâri executorii prin lege

11. Anulare act administrativ cu caracter normativ şi individual. Condiţii obligatorii pentru aplicarea sancţiunilor în cazul neexecutării unei hotărâri judecătoreşti în termenul legal

12. Despăgubiri acordate pentru imobil imposibil de restituit în natură. Aplicarea de sancţiuni şi acordarea de despăgubiri. Condiţia existenţei culpei autorităţii publice

13. Contracte de achiziţie publică. Acte adiţionale prin care se modifică clauze esenţiale ale contractelor de achiziţie publică. Licitaţie publică. Nulitate absolută

14. Cumulul pensiilor cu veniturile salariale sub imperiul dispoziţiilor privind reducerea cheltuielilor bugetare. Dreptul de opţiune. Dispoziţie de încetare a raporturilor de serviciu în perioada concediilor de boală. Neacordarea de daune materiale şi morale

15. Amendarea conducătorului autorităţii publice responsabile. Acţiunea în regres împotriva persoanelor vinovate. Acordarea de despăgubiri pentru întârziere. Inadmisibilitate

Secţiunea a 2-a. Acordarea de daune materiale

16. Neexecutare culpabilă a unui contract administrativ. Angajarea răspunderii autorităţii publice. Competenţă materială

17. Act administrativ vătămător. Despăgubiri pentru daune materiale. Despăgubiri pentru întârziere. Cumul admisibil_

18. 1. Rolul activ al judecătorului. Calificarea acţiunii. Limitări legale

2. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive. Acordarea de daune morale. Imperativul dovezii prejudiciului. Necercetarea fondului cauzei

19. Imobil preluat în mod abuziv. Despăgubiri acordate cu întârziere. Regim special. Lipsa culpei. Nelegalitatea acordării de despăgubiri materiale constând în dobânda legală

20. Sancţiune disciplinară. Greşita individualizare a sancţiunii. Recalificarea sancţiunii de către instanţa de contencios administrativ. Acordarea de despăgubiri persoanei vătămate

21. Obligaţia de a încheia un contract de prestări servicii. Hotărâre judecătorească definitivă. Acordarea de daune materiale pentru executarea cu întârziere. Necesitatea dovedirii daunelor morale

Secţiunea a 3-a. Acordarea de daune morale

22. Cerere adresată A.N.R.P. întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 247/2005 privind aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Soluţionare cu întârziere. Acordarea de daune morale

23. Întârzierea răspunsului autorităţilor şi instituţiilor publice la petiţia formulată, pentru comunicarea de informaţii. Acordarea de despăgubiri pentru daunele morale suferite. Necesitatea angajării răspunderii civile delictuale

24. Persoană vătămată. Recunoaşterea calităţii de refugiat. Persecuţii suferite implicit. Acordarea de drepturi compensatorii. Admisibilitate

25. Persoană vătămată. Recunoaşterea calităţii de refugiat a copiilor celor persecutaţi. Acordarea de drepturi compensatorii. Admisibilitate

26. Deportare în baza unei decizii politice nelegale din perioada comunistă. Despăgubiri pentru daune morale. Instanţa competentă

27. Solicitarea de informaţii de interes public. Răspuns cu întârziere. Acordarea de daune morale. Criterii de evaluare a daunelor morale

28. Liberul acces la informaţiile de interes public. Reclamant – reprezentant al mass-mediei locale. Acordarea de daune morale. Repere pentru evaluarea daunelor morale

29. Cerere de redobândire a cetăţeniei. Refuz nejustificat. Termene rezonabile. Acordarea de daune morale

Secţiunea a 4-a. Funcţionarul public răspunzător

30. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Obligare la plata unei amenzi civile. Lipsă capacitate de folosinţă şi calitate procesuală

31. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. Persoană responsabilă. Aplicarea unei amenzi civile şi acordarea de despăgubiri pentru întârziere

32. Neexecutarea hotărârii judecătoreşti definitive. Nerespectarea termenului de executare. Angajarea prioritară a răspunderii autorităţii publice şi sancţionarea conducătorului acesteia. Acordarea de despăgubiri

33. Eliberarea cu întârziere a certificatului de urbanism. Funcţionarul public răspunzător. Acordarea de despăgubiri materiale_

34. Executarea unei hotărârii definitive şi irevocabile. Nerespectarea termenelor legale. Sancţionarea persoanei responsabile. Condiţii de procedură

35. Executarea unei hotărâri judecătoreşti. Hotărârile ce au ca obiect obligarea la plata unor sume de bani. Sancţionarea conducătorului instituţiei publice responsabile. Inadmisibilitate. Executare silită potrivit dreptului comun

36. Executarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. Acordarea de despăgubiri. Condiţii pentru amendarea conducătorului autorităţii publice responsabile. Culpa beneficiarului

37. Refuz nejustificat al autorităţii publice de soluţionare a unei cereri. Obligaţia certificării veniturilor salariale. Interes legitim prezumat. Cereri de acordare de daune materiale şi morale respinse

38. Act de control de fond. Prejudiciu constând în arbuşti tăiaţi ilegal. Acţiune în răspundere patrimonială a personalului silvic. Lipsa ordinului/dispoziţiei de imputare. Inadmisibilitate

Capitolul al II-lea. Aspecte procedurale

Secţiunea 1. Suspendarea actului administrativ

39. Cerere de suspendare a autorizaţiei de construire. Necesitatea îndeplinirii cumulative a condiţiilor cazului bine justificat şi pagubei iminente. Necercetarea fondului cauzei

40. Suspendare act administrativ. Executarea unei hotărâri judecătoreşti. Lipsa pagubei iminente. Nesancţionarea autorităţii publice

41. Suspendare act administrativ. Executarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. Sancţiune rămasă fără obiect

Secţiunea a 2-a. Instanţa competentă

42. Forţa executorie a dispoziţiilor hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţa de judecată în temeiul unor dispoziţii legale declarate ulterior neconstituţionale. Momentul de la care se aplică amenda prevăzută de dispoziţiile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 554/2004

43. Acordare de daune morale pentru repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare. Instanţa competentă

44. Obligaţie de a face – tipărirea formularelor tipizate pentru diplomele de licenţă. Instituţie de învăţământ superior. Cerere de chemare în garanţie. Instanţa competentă

45. Destituire nelegală din funcţie. Cerere de acordare despăgubiri pentru daune morale introdusă pe cale separată. Criterii de cuantificare a daunelor morale. Instanţa competentă

46. Obligaţia de a vira o anumită sumă de bani. Executare potrivit dreptului comun. Autoritate publică. Obligaţia executării – de strictă interpretare

Secţiunea a 3-a. Termenul rezonabil

47. Limitele controlului instanţei de contencios administrativ. Acordare de despăgubiri în baza Legii nr. 10/2001. Termen rezonabil de acordare a despăgubirilor

48. Imobile preluate abuziv. Acordarea de despăgubiri. Durata prelungită a unei proceduri - echivalentul refuzului nejustificat. Neacordarea de daune morale. Lipsa dovezilor privind îndeplinirea condiţiilor răspunderii delictuale

49. Neexecutarea hotărârii în termenul legal. Cadrul procesual. Hotărârea instanţei de executare. Dispoziţii imperative derogatorii de la dreptul comun

Secţiunea a 4-a. Alte aspecte procedurale

50. Concurs pentru ocuparea postului de şef de lucrări în cadrul U.M.F. Admiterea în parte a excepţiei de nelegalitate. Tardivitatea recursului privind excepţia de nelegalitate. Despăgubiri solicitate prematur

Bibliografie 

Index

Titlul cartii: Contencios administrativ. Raspunderea patrimoniala a autoritatii publice si a functionarului public responsabil. Practica judiciara
Numele autorului/lor: Daciana-Elena Singeorzan
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 3 Februarie 2014
Numar de pagini: 256
ISBN: 978-606-678-780-2
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 29
Formatul de livrare: Carte tiparita

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker