Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Mihaela Tabarca: Drept procesual civil. Vol. II, 2013

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Mihaela Tabarca: Drept procesual civil. Vol. II [Procedura contencioasa in fata primei instante. Procedura necontencioasa judiciara. Proceduri speciale]

EXTRAS:

1. Reguli generale privind cererile în justiţie

1. Existã douã feluri de proceduri: contencioasã şi necontencioasã. Specific procedurii contencioase este existenţa unui diferend între pãrţi, a unui conflict de naturã juridicã ce trebuie sã fie tranşat de instanţã. În debutul cãrţii a II-a „Procedura contencioasã” din Codul de procedurã civilã, art. 192 alin. (1) aratã cã, pentru apãrarea drepturilor şi intereselor sale legitime (subl. ns.), orice persoanã se poate adresa justiţiei prin sesizarea instanţei competente cu o cerere de chemare în judecatã. În cazurile anume prevãzute de lege, sesizarea instanţei poate fi fãcutã şi de alte persoane sau organe.

În schimb, procedura necontencioasã este strãinã de orice disensiune, de vreo contrarietate de interese între pãrţi, prin cererea adresatã instanţei neurmãrindu-se obligarea adversarului la o anumitã prestaţie, acţiune sau inacţiune, dupã caz. Art. 527 din Cartea a III-a „Procedura necontencioasã judiciarã” prevede cã, cererile pentru soluţionarea cãrora este nevoie de intervenţia instanţei, fãrã însã a se urmãri stabilirea unui drept potrivnic faţã de o altã persoanã (subl. ns.), precum sunt cele privitoare la darea autorizaţiilor judecãtoreşti sau la luarea unor mãsuri legale de supraveghere, ocrotire ori asigurare, sunt supuse dispoziţiilor prezentei cãrţi.

2. Regulile generale privind cererile adresate instanţelor judecãtoreşti sunt înscrise în art. 148-152 C. pr. civ. şi vizeazã:

a) forma cererilor şi elementele pe care acestea trebuie sã le cuprindã;

b) numãrul de exemplare în care se întocmesc cererile;

c) aspecte privitoare la înscrisurile anexate cererilor;

d) situaţia în care cererea este formulatã prin reprezentant;

e) situaţia în care cererea este greşit denumitã.

(...)

Pretul nostru: 160.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

1. SESIZAREA INSTANŢEI DE JUDECATÃ

1. Reguli generale privind cererile în justiţie

2. Procedura prealabilã

2.1. Aspecte generale

2.2. Procedura prealabilã prevãzutã de Legea nr. 554/2004

2.3. Participarea la şedinţa de informare privind medierea

2.4. Somaţia în procedura ordonanţei de platã

3. Cererea de chemare în judecatã

3.1. Cuprins

3.2. Sancţiunea pentru lipsa elementelor cererii de chemare în judecatã

3.2.1. Lipsa elementelor esenţiale

3.2.2. Lipsa elementelor neesenţiale

3.3. Înregistrarea şi verificarea cererii de chemare în judecatã, constituirea şi repartizarea dosarului

3.3.1. Înregistrarea şi verificarea cererii..

3.3.2. Constituirea, înregistrarea şi repartizarea dosarului

3.3.2.1. Constituirea şi înregistrarea dosarului

3.3.2.2. Repartizarea dosarului.

3.3.3. Reprezentarea judiciarã a pãrţilor în caz de coparticipare procesualã

3.4. Fixarea primului termen de judecatã şi luarea de mãsuri pentru pregãtirea judecãţii

3.4.1. Fixarea primului termen de judecatã

3.4.2. Mãsuri pentru pregãtirea judecãţii.

3.5. Efectele formulãrii cererii de chemare în judecatã

3.6. Modificarea cererii de chemare în judecatã

4. Întâmpinarea

4.1. Scop şi cuprins

4.2. Procedura întâmpinãrii.

4.2.1. Caracterul obligatoriu al întâmpinãrii

4.2.2. Termen de depunere. Sancţiunea nerespectãrii

4.2.3. Comunicarea întâmpinãrii.

5. Cererea reconvenţionalã

5.1. Noţiune şi scop

5.2. Procedura cererii reconvenţionale

5.2.1. Caracterul facultativ al cererii reconvenţionale

5.2.2. Cuprinsul cererii reconvenţionale

5.2.3. Termen de depunere

5.2.4. Judecata cererii reconvenţionale

6. Citarea şi comunicarea actelor de procedurã.

6.1. Noţiune şi scop. Reguli generale

6.2. Procedura citãrii şi comunicãrii actelor de procedurã

6.2.1. Citaţia. Cuprins.

6.2.2. Înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedurã

6.2.2.1. Locul citãrii

6.2.2.2. Citarea prin publicitate

6.2.2.3. Alegerea locului citãrii şi comunicãrii actelor de procedurã

6.2.2.4. Schimbarea locului citãrii

6.2.2.5. Termenul pentru înmânarea citaţiei şi a altor acte de procedurã. Invocarea şi înlãturarea neregularitãţilor privind citarea

6.3. Procedura propriu-zisã de comunicare

6.3.1. Organele competente şi modalitãţile de comunicare

6.3.2. Situaţii ce pot apãrea la comunicarea citaţiei sau a altui act de procedurã

6.3.3. Cuprinsul dovezii de înmânare şi al procesuluiverbal

6.3.4. Data îndeplinirii procedurii

6.3.5. Comunicarea directã între avocaţi sau consilieri juridici

6.3.6. Comunicarea în instanţã

6.4. Termenul în cunoştinţã

6.4.1. Regula

6.4.2. Excepţia

6.4.3. Preschimbarea termenului

2. PROCEDURA CONTENCIOASÃ ÎN FAZA PRIMEI INSTANŢE

1. Dispoziţii generale

1.1. Sedinta de judecatã

1.1.1. Activitatea premergãtoare şedinţei de judecatã

1.1.2. Activitatea în timpul şedinţei de judecatã

1.1.2.1. Rolul grefierului de şedinţã

1.1.2.2. Atribuţiile preşedintelui completului

1.1.2.3. Mãsuri care pot sã fie dispuse în dosare.

1.1.2.3.1. Amânarea cauzei

1.1.2.3.2. Suspendarea judecãţii

1.1.2.3.3. Judecarea procesului

1.1.3. Activitatea ulterioarã şedinţei de judecatã – încheierea de şedinţã

1.2. Continuitatea instanţei

2. Cercetarea procesului.

2.1. Dispoziţii comune

2.1.1. Scopul şi conţinutul cercetãrii procesului

2.1.2. Aspecte de ordin procedural.

2.1.2.1. Estimarea duratei cercetãrii procesului

2.1.2.2. Alegerea procedurii de administrare a probelor

2.1.2.3. Locul cercetãrii procesului .

2.1.2.4. Asigurarea celeritãţii

2.1.3. Terminarea cercetãrii procesului

2.1.3.1. Împrejurãri care pun capãt procesului

2.1.3.2. Terminarea cercetãrii procesului

2.2. Excepţiile procesuale

2.2.1. Noţiune şi particularitãţi.

2.2.2. Clasificarea excepţiilor procesuale.

2.2.2.1. Clasificarea în funcţie de obiect

2.2.2.2. Clasificarea în funcţie de efectul produs

2.2.2.3. Clasificarea în funcţie de felul normei încãlcate

2.2.3. Raportul dintre excepţiile procesuale şi inadmisibilitãţi

2.2.4. Procedura de soluţionare a excepţiilor procesuale

2.2.4.1. Invocarea excepţiilor procesuale

2.2.4.2. Judecata excepţiilor procesuale

2.2.4.2.1. Regula

2.2.4.2.2. Excepţia

2.2.4.2.3. Invocarea concomitentã a mai multor excepţii procesuale

2.3. Probele

2.3.1. Dispoziţii generale

2.3.1.1. Noţiunea şi obiectul probei. Mijloacele de probã

2.3.1.2. Sarcina probei

2.3.1.2.1. Regula

2.3.1.2.2. Excepţia

2.3.1.2.3. Cazuri în care pãrţile nu au îndatorirea de a proba

2.3.1.3. Reguli generale în legãturã cu propunerea, admisibilitatea, încuviinţarea, administrarea şi aprecierea probelor.

2.3.1.3.1. Propunerea probelor

2.3.1.3.2. Admisibilitatea probelor

2.3.1.3.3. Încuviinţarea probelor

2.3.1.3.4. Administrarea probelor

2.3.1.3.5. Aprecierea probelor

2.3.2. Dovada cu înscrisuri

2.3.2.1. Dispoziţii generale

2.3.2.2. Înscrisul autentic

2.3.2.3. Înscrisul sub semnãturã privatã

2.3.2.4. Înscrisurile pe suport informatic

2.3.2.5. Începutul de dovadã scrisã

2.3.2.6. Administrarea probei cu înscrisuri

2.3.2.6.1. Înscrisul se aflã în posesia pãrţii care îl foloseşte

2.3.2.6.2. Înscrisul se aflã în posesia adversarului

2.3.2.6.3. Înscrisul se aflã în posesia unui terţ

2.3.2.7. Verificarea înscrisurilor.

2.3.3. Proba cu martori

2.3.3.1. Admisibilitatea probei cu martori

2.3.3.2. Administrarea probei cu martori

2.3.4. Prezumţiile

2.3.5. Expertiza

2.3.5.1. Încuviinţarea expertizei şi numirea expertului

2.3.5.2. Efectuarea expertizei

2.3.6. Mijloacele materiale de probã

2.3.7. Cercetarea la faţa locului

2.3.8. Mãrturisirea

2.3.9. Asigurarea probelor.

2.4. Administrarea probelor de cãtre avocaţi sau consilieri juridici

2.5. Unele incidente procedurale

2.5.1. Actele procesuale de dispoziţie ale pãrţilor .

2.5.1.1. Renunţarea

2.5.1.1.1. Renunţarea la judecatã

2.5.1.1.2. Renunţarea la drept

2.5.1.2. Achiesarea.

2.5.1.3. Tranzacţia

2.5.2. Suspendarea procesului

2.5.2.1. Suspendarea voluntarã

2.5.2.2. Suspendarea de drept

2.5.2.3. Suspendarea facultativã

2.5.2.4. Hotãrârea de suspendare

2.5.2.5. Reluarea judecãrii procesului

2.5.3. Perimarea cererii

2.5.3.1. Aspecte generale

2.3.5.2. Procedura perimãrii

2.5.4. Contestaţia privind tergiversarea procesului

3. Dezbaterea în fond a procesului

4. Deliberarea şi pronunţarea hotãrârii

4.1. Deliberarea

4.2. Judecata în complet de divergenţã

4.3. Minuta

4.4. Pronunţarea hotãrârii

4.5. Renunţarea la calea de atac

5. Hotãrârea judecãtoreascã

5.1. Denumirea şi clasificarea hotãrârii

5.2. Redactarea şi conţinutul hotãrârii

5.2.1. Redactarea hotãrârii

5.2.2. Conţinutul hotãrârii

5.3. Comunicarea hotãrârii

5.4. Cheltuielile de judecatã

5.4.1. Conţinutul cheltuielilor de judecatã

5.4.2. Acordarea cheltuielilor de judecatã

5.4.3. Exonerarea pârâtului de la platã

5.4.4. Reducerea cheltuielilor de judecatã.

5.5 Termenul de graţie

5.6. Efectele hotãrârii judecãtoreşti

5.7. Îndreptarea, lãmurirea şi completarea hotãrârii

5.7.1. Îndreptarea hotãrârii

5.7.2. Lãmurirea hotãrârii

5.7.3. Completarea hotãrârii

5.7.4. Aspecte comune

5.7.4.1. Obligativitatea procedurii

5.7.4.2. Cãi de atac

5.7.4.3. Suportarea cheltuielilor de judecatã

5.8. Executarea provizorie

5.8.1. Executarea provizorie de drept

5.8.2. Executarea provizorie judecãtoreascã

5.8.3. Suspendarea executãrii provizorii

3. PROCEDURA NECONTENCIOASÃ JUDICIARÃ

1. Dispoziţii generale

1.1. Domeniu de aplicare

1.2. Instanţa competentã

1.3. Cererea

1.4. Procedura de soluţionare a cererii

2. Dispoziţii speciale

2.1. Eliberarea de copii de pe hotãrâri şi de pe alte înscrisuri

2.2. Eliberarea unor bunuri

2.3. Inventarierea bunurilor minorului

4. PROCEDURI SPECIALE

1. Procedurile speciale

2. Procedura divorţului

2.1. Dispoziţii comune

2.1.1. Instanţa competentã

2.1.2. Cererile în procesul de divorţ

2.1.2.1. Cererea de divorţ

2.1.2.2. Cererea reconvenţionalã

2.1.2.3. Cereri accesorii şi incidentale

2.1.3. Mãsuri provizorii

2.1.4. Aspecte privitoare la procedura de judecatã

2.2. Divorţul pe cale judiciarã

2.2.1. Divorţul remediu

2.2.1.1. Divorţul prin acordul soţilor

2.2.1.2. Divorţul din motive de sãnãtate

2.2.2. Divorţul din culpa soţilor

3. Procedura punerii sub interdicţie judecãtoreascã

4. Procedura de declarare a morţii.

5. Mãsuri asigurãtorii şi provizorii.

5.1. Mãsuri asigurãtorii

5.1.1. Sechestrul asigurãtor

5.1.2. Poprirea asigurãtorie

5.1.3. Sechestrul judiciar

5.2. Mãsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectualã

6. Procedura partajului judiciar

6.1. Partajul prin bunã învoialã

6.2. Partajul judiciar

6.2.1. Încheierea de admitere în principiu.

6.2.2. Partajul propriu-zis

6.2.2.1. Partajul în naturã

6.2.2.2. Atribuirea bunului

6.2.2.3. Vânzarea bunului

7. Procedura ordonanţei preşedinţiale

7.1. Condiţii de admisibilitate

7.1.1. Urgenţa

7.1.2. Caracterul vremelnic al mãsurii

7.1.3. Neprejudecarea fondului

7.2. Judecata ordonanţei preşedinţiale

7.3. Hotãrârea

8. Cererile posesorii

8.1. Aspecte generale

8.2. Procedura de judecatã

9. Procedura ofertei de platã şi consemnaţiunii

9.1. Aspecte generale

9.2. Procedura necontencioasã a ofertei de platã .

9.3. Oferta de platã în faţa instanţei

10. Procedura ordonanţei de platã

10.1. Aspecte generale

10.2. Procedura de judecatã

11. Procedura cu privire la cererile de valoare redusã

12. Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fãrã drept

12.1. Aspecte generale

12.2. Procedura de evacuare

12.3. Dispoziţii speciale

13. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

14. Procedura refacerii înscrisurilor şi hotãrârilor dispãrute

14.1. Aspecte generale

14.2. Refacerea dosarelor sau înscrisurilor dispãrute în cauzele în curs de soluţionare

14.3. Refacerea hotãrârilor dispãrute

15. Cauţiunea judiciarã

Titlul cartii: Drept procesual civil. Vol. II, 2013
Numele autorului/lor: Mihaela Tabarca
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: 12 Iulie 2013
Numar de pagini: 900
ISBN: 978-606-673-117-1
Tip coperta: Cartonata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 160
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Client mag 2013, 24 Jul 2013

Una din cele mai cautate carti pe piata de carte de drept procesual civil

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Carti de joc | Costume populare romanesti

Carti de joc | Costume populare romanesti

Pretul nostru: 7.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker