Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale 2013

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Art. 6. (1) Atribuţiile şi răspunderile oficiilor teritoriale, precum şi ale Centrului Naţional de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de or ga - nizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului ge - neral al Agenţiei Naţionale.

(2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autori - zate in condiţiile art. 4 lit. d), se realizează de către Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz.

(3) Informaţiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte fun - ciară pot fi redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesi - bile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.

(4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea situaţiei cadas - tral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoană utilizând datele de identificare ale imobilului.

(5) Cererile de înscriere, precum şi cele pentru obţinerea de informaţii se vor putea face şi în format electronic, fiind înregistrate şi procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face în format electronic sau pe suport hârtie, conform solicitării.

Pretul nostru: 15.00 Lei (RON)
Cantitate:

Aceasta carte cuprinde reglementari cu privire la:

- organizarea si functionarea birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

- documentatiile cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

- normele tehnice pentru introducerea cadastrului general

- autorizarea PF si a PJ care pot realiza si verifica lucrarile de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

- proceduri de avizare, contractare, plata si desemnare a PF si PJ autorizate sa execute documentatiile tehnice necesare in materie

- verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

- controlul activitatii PJ si PF autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei

- continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

- tarife si onorarii minime si maxime

- protocolul de colaborare dintre ANCPI si UNNPR

- constatarea si sanctionarea contraventiilor/ faptelor considerate infractiuni in materie.

 

EXTRAS:

 

Cuprins general

Legea nr. 7/199 6 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

1. Hot ărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Ca dastru şi Publicitate Imobiliară

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

3. Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

4. Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

5. Ordinul nr. 61/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată şi desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate să execute documentaţii tehnice necesare realizării cărţii funciare şi publicităţii imobiliare

6. Ordinul nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României

7. Ordinul nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

8. Ordin nr. 212/1282/2006 privind aprobarea tarifului unic pentru activităţile specifice desfăşurate de Agenţia CP • IV Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi de instituţiile sale subordonate, perceput pentru terenurile agricole

9. Ordin nr. 58/274/2002 pentru aprobarea onorariilor minime şi maxime corespunzătoare activităţilor de specialitate desfăşurate de persoane fizice şi juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărţile funciare

10. Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

11. Ordinul nr. 309/2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

12. Ordinul nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi faptele ce pot fi considerate infracţiuni şi să aplice sancţiunile pentru contravenţiile constatate

Titlul cartii: Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare si 12 legi uzuale 2013
Numele autorului/lor: Colectiv Editura Hamangiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 1 MARTIE 2013
Numar de pagini: 368
ISBN: 978-606-522-807-8
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 15
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 04 Apr 2013

Aceasta editie cuprinde Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, precum si H.G. nr. 1288/2012 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a ANCPI.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker