Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara (2). Practica judiciara | Autori: Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Abateri disciplinare. 

Noţiune 1. Calificarea abaterii disciplinare. Părăsirea neautorizată şi intempestivă a locului de muncă, în vederea declanşării unui protest spontan. Individualizarea sanc- ţiunii. Avertisment

C. muncii, art. 263 [1] , art. 268 [2] 

Constituie abatere disciplinară părăsirea neautorizată şi intempestivă a locului de muncă, în manifestarea unui interes propriu, necauzată de o situaţie de forţă majoră, exoneratoare de răspundere. „

Atitudinea angajatorului de nerespectare a unor obligaţii contractuale sau legale nu poate justifica încălcarea de către salariat, la rândul său, a obligaţiilor ce îi revin în ceea ce priveş- te disciplina muncii. „

În vederea obţinerii plăţii drepturilor salariale restante, salariatul poate formula o cerere de chemare în judecată a angajatorului sau, în cazul în care o atare cale este apreciată ca lipsită de eficienţă imediată, poate solicita conducătorului ierarhic aprobarea de ore libere, acţiunea de părăsire a locului de muncă în vederea declanşării unui protest spontan neavând temei legal. „

Nu se poate reţine nici o eventuală excepţie de neexecutare a contractului, prin refuzul muncii în cazul neplăţii salariului, întrucât dispoziţiile legii speciale, Codul muncii, nu prevăd o astfel de posibilitate în derularea relaţiei contractuale care nu are un caracter de egalitate juridică între contraprestaţii.

C.A. Bucureşti, s. civ., confl. mun. şi asig. soc.,

dec. nr. 5872R din 5 octombrie 2011, nepublicată

EXTRAS:

 

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Abateri disciplinare. Noţiune

1. Calificarea abaterii disciplinare. Părăsirea neautorizată şi intempestivă a locului de muncă, în vederea declanşării unui protest spontan. Individualizarea sancţiunii. Avertisment

2. Concediere pentru necorespundere profesională. Evaluare prealabilă a salariatului. Reorganizarea structurilor funcţionale ale angajatorului. Reintegrarea contestatorului în postul avut anterior concedierii

3. Menţiunile obligatorii ale deciziei de sancţionare disciplinară. Noţiunea de abatere disciplinară

4. Analiza elementelor constitutive ale unei abateri disciplinare rezultând din încălcarea atribuţiilor din fişa postului. Dovada luării la cunoştinţă a fişei postului

Capitolul al II-lea. Cercetarea disciplinară

5. Prezenţa salariatului la locul de muncă în vederea efectuării cercetării disciplinare, obligaţie implicită

6. Nulitatea deciziei de sancţionare pentru nerespectarea termenului de 5 zile pentru cercetarea disciplinară prevăzut de Contractul colectiv de muncă la nivel naţional

7. Nelegalitatea deciziei de sancţionare disciplinară pentru lipsa cercetării disciplinare prealabile

8. Procedura cercetării disciplinare. Contestarea semnăturii pe dovada de convocare. Caracterul nemotivat al absenţelor de la locul de muncă

9. Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare anterior emiterii deciziei de sancţionare disciplinară. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile

10. Procedura aplicării sancţiunii disciplinare. Prezenţa apărătorului la cercetarea disciplinară. Descrierea faptei

11. Procedura cercetării disciplinare. Lipsa unui apărător ales. Temeinicia aplicării sancţiunii disciplinare. Neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu

Capitolul al III-lea. Condiţii de formă şi de fond ale deciziei de sancţionare disciplinară

Secţiunea 1. Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară _

12. Prescripţia aplicării sancţiunii disciplinare. Absenţe nemotivate de la serviciu. Momentul de la care înce pe să curgă termenul de prescripţie

13. Diferenţa juridică dintre faptă şi abatere disciplinară. Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară

14. Prescripţia dreptului de a aplica sancţiuni disciplinare. Inexistenţa unei imposibilităţi obiective de executare

15. Data de la care se calculează termenul de 30 de zile pentru aplicarea sancţiunii disciplinare

16. Prescripţia dreptului de aplicare a sancţiunii disciplinare. Caracterul continuu al abaterii disciplinare constând în absenţe nemotivate

17. Data de la care începe să curgă termenul de 30 de zile în care poate fi emisă decizia de sancţionare disciplinară

Secţiunea a 2-a. Comunicarea deciziei

18. Comunicarea deciziei către salariat prin scrisoare recomandată, numai în cazurile expres prevăzute de lege

19. Comunicarea deciziei de sancţionare disciplinară. Modalitate de comunicare. Data producerii efectelor juridice. Termen de contestare

20. Calculul termenului de contestare a deciziei. Nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară pentru omisiunea de a indica prevederile încălcate de către salariat

Secţiunea a 3-a. Condiţii de formă prevăzute sub sancţiunea nulităţii

21. Avertisment. Faptă constând în încălcarea dispoziţiilor unui act normativ. Îndeplinirea condiţiilor de formă prevăzute de lege la emiterea deciziei de sancţionare disciplinară

22. Nulitatea deciziei de sancţionare pentru lipsa descrierii faptei. Descrierea precisă şi explicită, în termeni clari, a faptei care constituie abatere disciplinară

23. Distincţia dintre abatere disciplinară şi necorespundere profesională. Nulitatea deciziei pentru neindicarea datei săvârşirii faptei

24. Neinserarea datei săvârşirii faptei în cuprinsul deciziei de concediere disciplinară a salariatului. Neindicarea motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate de angajat

25. Omisiunea de a indica în decizia de sancţionare disciplinară prevederile încălcate de salariat. Convocarea salariatului pentru cercetare disciplinară prealabilă într-un termen rezonabil

26. Obligativitatea descrierii abaterii disciplinare în cuprinsul deciziei de sancţionare disciplinară

27. Necesitatea indicării în decizia de sancţionare disciplinară a datei săvârşirii abaterii disciplinare

28. Faptă omisivă sancţionată cu reducerea salariului. Necesitatea descrierii faptei săvârşite de salariatul sancţionat

29. Asigurarea unei apărări eficiente a salariatului în cadrul cercetării disciplinare. Distincţii între răspunderea disciplinară şi răspunderea patrimonială. Descrierea faptei în cuprinsul deciziei de sancţionare

30. Elemente obligatorii a căror lipsă atrage nulitatea deciziei de sancţionare. Descrierea faptei şi indicarea normelor încălcate de salariat

31. Motivarea în fapt a deciziei de sancţionare disciplinară. Concretizarea faptei

Secţiunea a 4-a. Condiţii de fond ale deciziei de sancţionare

32. Dezvoltarea aspectelor de fapt în cuprinsul deciziei de sancţionare. Exercitarea controlului judecătoresc. Calificarea actului angajatorului

33. Principiul unicităţii sancţiunii disciplinare. Caracterul formal al deciziei de sancţionare disciplinară

34. Interdicţii temporare la concediere. Nulitatea deciziei de concediere disciplinară emisă după împlinirea termenelor de prescripţie

35. Concedierea salariatului în perioada incapacităţii temporare de muncă. Nelegalitatea deciziei de concediere

Capitolul al IV-lea. Temeinicia aplicării sancţiunii

36. Inexistenţa unei cauze exoneratoare de răspundere disciplinară pentru absenţe nemotivate

37. Analiza gradului culpei în săvârşirea abaterii disciplinare. Înlocuirea sancţiunii disciplinare de către instanţă

38. Individualizarea sancţiunii. Imposibilitatea înlocuirii sancţiunii de către instanţa de judecată

39. Posibilitatea instanţei de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de angajator salariatului cu o alta mai uşoară

40. Temeinicia deciziei de sancţionare. Verificarea existenţei elementelor abaterii disciplinare

41. Prerogativa disciplinară a angajatorului. Individualizarea sancţiunii

42. Decizie de sancţionare disciplinară care conţine elementele obligatorii prevăzute de lege. Verificarea temeiniciei sancţiunii

43. Conţinutul informării salariatului convocat pentru cercetarea disciplinară. Întrunirea elementelor constitutive ale abaterii disciplinare. Inexistenţa unei cauze exoneratoare de răspundere

44. Criterii de individualizare a sancţiunii. Gravitatea faptei

45. Repunerea părţilor în situaţia anterioară ca efect al anulării deciziei de concediere disciplinară. Efectele revocării. Distincţii

46. Lipsa vinovăţiei. Imposibilitatea calificării faptei ca abatere disciplinară. Inadmisibilitatea înlocuirii sancţiunii aplicate de angajator în mod nelegal. Anularea deciziei de sancţionare disciplinară 

47. Subordonarea salariatului numai faţă de angajator. Răspunderea disciplinară – formă specifică de răspundere, care intervine exclusiv în cadrul raporturilor de muncă

Capitolul al V-lea. Efectele anulării deciziei de sancţionare

48. Repunerea părţilor în situaţia anterioară. Imposibilitatea reintegrării în funcţia deţinută anterior în cazul existenţei a două decizii de concediere, dintre care una necontestată

49. Nulitatea concedierii pentru nelegala convocare la cercetarea disciplinară. Efectul cererii de demisie asupra obligaţiei de reintegrare

50. Obligativitatea efectuării cercetării disciplinare. Întinderea efectelor repunerii în situaţia anterioară

Index

Titlul cartii: Dreptul muncii. Raspunderea disciplinara (2) Practica judiciara
Numele autorului/lor: Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 9 Ianuarie 2013
Numar de pagini: 368
ISBN: 978-606-522-479-7
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 35
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Dreptul muncii, 16 Jan 2013

Culegerea de fata ofera celor interesati o noua selectie de decizii relevante prin care au fost analizate si rezolvate probleme de actualitate in materia raspunderii disciplinare a salariatilor. Hotararile judecatoresti selectate sunt grupate in cinci capitole, care urmeaza firul logic si economia dispozitiilor legale. Astfel, sunt tratate pe rand aspecte privind intelesul notiunii de abatere disciplinara, conditiile de legalitate a cercetarii disciplinare, conditiile de fond si de forma ale deciziei de sanctionare, termenele in care sanctiunea disciplinara trebuie aplicata, criteriile de individualizare a sanctiunii, efectele anularii deciziei de sanctionare. Aspectele controversate sunt semnalate prin scurte note sau prin trimiteri la deciziile care consacra solutii contrare, iar pentru situatiile in care s-a facut aplicarea prevederilor Codului muncii in forma sa anterioara modificarilor aduse prin Legea nr. 40/2011 si prin Legea dialogului social nr. 62/2011, in cuprinsul notelor de subsol sunt indicate textele legale corespunzatoare din Codul muncii republicat, astfel cum au fost renumerotate si, eventual, noul continut al dispozitiilor care au suferit modificari ori completari.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker