Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Incetarea contractului individual de munca (2). Practica judiciara | Autori: Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I.

Încetarea de drept a contractului individual de muncă 1. Încetarea contractului individual de muncă pe durată de terminată. Expirarea termenului convenit. Obiectul pro baţiunii

C. muncii, art. 56 lit. j) [1] , art. 287 [2] „

Contractul individual de muncă pe durată determinată încetează de drept, la expirarea termenului convenit. „

Detaşarea nu este un caz de suspendare de drept a contractului individual de muncă, ci un caz de suspendare facultativă, la iniţiativa angajatorului, căruia nu i se poate cere să probeze faptul negativ al nesuspendării, ci rămâne în sarcina celui care-l invocă dovada faptului pozitiv, contrar celui negativ, afirmat de partea care se apără. „

Plasarea sarcinii probei la angajator are întocmai semnificaţia explicitată, respectiv obligaţia acestuia de a depune probele actelor şi faptelor pe care este ţinut de lege să le îndeplinească (cum ar fi, de exemplu, dovada că a efectuat cercetarea prealabilă în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare ori în apărare, după ce, în prealabil, salariatul va fi depus propriile dovezi în justificarea pretenţiilor, iar nu probe în contra oricăror susţineri, oricât de nedovedite, ale părţii adverse, transformând nevoile probaţiunii, în astfel de litigii, într-o probatio diabolica, în care angajatorul ar fi ţinut să probeze şi fapte negative, sub sancţiunea de a considera dovedite susţinerile contrare, chiar neprobate, ale celeilalte părţi).

(...)

EXTRAS:

 

Pretul nostru: 38.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Încetarea de drept a contractului individual de muncă

1. Încetarea contractului individual de muncă pe durată de terminată. Expirarea termenului convenit. Obiectul pro baţiunii

2. Condiţiile aplicării art. 56 lit. d) C. muncii. Momentul încetării contractului individual de muncă

3. Încetarea calităţii de preot militar. Caterisirea. Efectele hotărârii instanţei de recurs în planul drepturilor canonice. Retragerea avizului necesar pentru exercitarea profesiei. Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 56 lit. h) C. muncii

4. Încetarea contractului individual de muncă la comunicarea deciziei de pensionare. Nerelevanţa incapacităţii temporare de muncă

5. Revocare manager interimar, întemeiată pe dispoziţiile art. 56 lit. j) C. muncii. Instanţa competentă

6. Membru cooperator. Încetarea raportului juridic de muncă prin renunţarea la calitatea de membru cooperator

7. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Expirarea termenului stabilit

8. Încetarea contractului individual de muncă la data deschiderii dreptului la pensie. Reintegrarea în muncă

Capitolul al II-lea. Încetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor

9. Forma de manifestare a acordului părţilor la încetarea contractului individual de muncă

10. Acordul la încetarea contractului individual de muncă. Dovada

Capitolul al III-lea. Concedierea

Secţiunea 1. Interdicţii cu caracter temporar privind concedierea salariaţilor

11. Exercitarea unei funcţii eligibile într-un organism sindical. Lipsa acordului scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale. Nulitatea concedierii

12. Incapacitate temporară de muncă. Interdicţia concedierii. Opozabilitatea certificatului medical. Suspendarea contractului individual de muncă şi a termenului de preaviz

13. Interdicţia concedierii salariatului în perioada efectuării concediului medical. Nelegalitatea concedierii

14. Dobândirea calităţii de lider sindical ulterior hotărârii de desfiinţare a postului. Refuzul comunicării preavizului

Secţiunea a 2-a. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului. Perioada de probă. Necorespunderea profesională

15. Concediere pentru necorespundere profesională. Condiţii. Procedura

16. Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă prin notificare scrisă. Condiţii de formă

17. Concedierea pentru necorespundere profesională. Evaluarea salariatului. Introducerea de noi tehnologii

18. Concedierea pentru necorespundere profesională. Evaluarea prealabilă a salariatului. Obligaţia de a solicita sprijinul Agenţiei de ocupare a forţei de muncă. Obligaţie de diligenţă

Secţiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

3.1. Concedierea individuală

19. Atributul angajatorului de organizare a societăţii. Desfiinţarea posturilor pentru eficientizarea activităţii

20. Selecţia postului desfiinţat. Cauza reală şi serioasă a concedierii. Limitele controlului judiciar

21. Concediere individuală. Criterii minimale. Criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi

22. Prerogativa angajatorului de organizare a societăţii. Rolul instanţei în analiza caracterului real şi serios al concedierii

23. Concediere din motive economice. Dovada caracterului real şi serios

24. Restructurarea societăţii. Cauza serioasă a desfiinţării postului

25. Desfiinţare post. Atributul angajatorului de organizare a societăţii. Eficientizarea activităţii

26. Desfiinţare post. Lipsa cauzei reale şi serioase

27. Concediere individuală. Oferirea unuia dintre posturile vacante

28. Caracter neserios al concedierii. Transfer de întreprindere

29. Concedierea individuală. Lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate. Termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant. Nerespectarea clauzelor contractului colectiv de muncă

30. Reorganizarea societăţii. Preluarea de către un alt salariat a atribuţiilor unui post desfiinţat

31. Concediere individuală. Desfiinţarea locului de muncă. Tratament diferit faţă de salariaţii supuşi unei proceduri de concediere colectivă ori faţă de persoanele concediate pentru motive care ţin de persoana salariatului, prevăzute de art. 61 lit. c) şi d) C. muncii

32. Suspendarea acţiunilor judiciare la data deschiderii procedurii insolvenţei. Schimbarea temeiului juridic al concedierii. Efecte

33. Concediere individuală. Aplicarea criteriilor de selecţie. Discriminare

34. Deschiderea procedurii insolvenţei. Lipsa cauzei reale şi serioase a restrângerii activităţii societăţii

35. Anularea deciziei de concediere. Lipsa cauzei serioase

36. Reorganizarea societăţii. Externalizarea unor activităţi sau servicii

3.2. Concedierea colectivă

37. Stabilirea ordinii de prioritate la concediere. Criterii utilizate. Modificarea regulamentului intern în timpul procedurii de evaluare

38. Concediere colectivă. Atribuţiile angajatorului privind managementul societăţii. Competenţa instanţei. Criteriile de prioritate

39. Preluarea şi disponibilizarea personalului instituţiilor supuse reorganizării în baza unor acte normative. Controlul jurisdicţional în cazul reorganizării instituţiei prin lege

40. Concediere colectivă. Dovada caracterului efectiv şi serios al concedierii

41. Concediere colectivă. Elementele deciziei de concediere. Angajări ulterioare concedierii

Secţiunea a 4-a. Dreptul la preaviz

42. Nerespectarea dreptului la preaviz. Despăgubiri

43. Preavizul. Contestarea în instanţă. Inadmisibilitate

44. Preavizul. Prematuritatea acţiunii

45. Decizia de preaviz. Consecinţe juridice

46. Neacordarea preavizului. Nulitatea deciziei de concediere

Secţiunea a 5-a. Decizia de concediere. Anularea deciziei. Repunerea în situaţia anterioară

47. Menţiunile obligatorii ale deciziei de concediere. Preavizul. Efecte. Modalităţi de comunicare

48. Decizie de concediere a administratorilor societăţii comerciale. Actul de concediere supus jurisdicţiei muncii

49. Revocare din funcţia de conducere. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă

50. Controlul legalităţii deciziei de concediere. Invocarea altor dispoziţii legale decât cele înscrise în decizia de concediere

51. Nulitatea deciziei de concediere. Obligaţia de a insera motivele concedierii

52. Decizie de concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Condiţii de formă

53. Desfiinţare post. Schimbări de ordin organizatoric. Motivarea deciziei de concediere

54. Comunicarea deciziei de concediere. Conţinutul deciziei de concediere în cazul reorganizării societăţii

55. Necesitatea desfiinţării postului. Lipsă dovezi. Repunerea în situaţia anterioară

56. Netemeinicia motivului de reorganizare invocat. Anularea deciziei de concediere. Reintegrarea în funcţia deţinută anterior

Capitolul al IV-lea. Demisia

57. Caracterul irevocabil al demisiei. Termenul de preaviz

58. Demisia. Condiţii de formă şi de fond

59. Demisie. Nelegalitatea suspendării contractului individual de muncă după împlinirea termenului de preaviz

60. Revocarea demisiei. Condiţii

61. Încetarea raporturilor de muncă prin demisie. Cerinţe

Index

Titlul cartii: Incetarea contractului individual de munca (2). Practica judiciara
Numele autorului/lor: Lucia Uta, Florentina Rotaru, Simona Cristescu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 9 Ianuarie 2013
Numar de pagini: 416
ISBN: 978-606-522-478-0
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 38
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Dreptul muncii, 16 Jan 2013

Culegerea de fata ofera celor interesati o noua selectie de decizii relevante prin care au fost analizate si rezolvate probleme de actualitate in materia incetarii contractului individual de munca. Ordonarea hotararilor judecatoresti urmeaza economia dispozitiilor Codului muncii, culegerea fiind structurata in patru capitole: incetarea de drept a contractului individual de munca, incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor, concedierea si demisia. Abordand o gama larga de aspecte, unele dintre ele inedite, care privesc, spre exemplu, raporturile de munca ale membrilor cooperatori, incetarea calitatii de preot militar, revocarea managerului, necorespunderea profesionala, exprimarea acordului partilor la incetarea contractului individual de munca, revocarea demisiei, efectele nulitatii deciziei de concediere, dreptul de preaviz etc., materialul selectat invita la reflectie si evidentiaza corelatia dintre dreptul muncii si alte ramuri de drept, zonele de granita dintre acestea.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker