Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011). Carte de: Av. E. Dragomir si Av. R. Palita

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat (Autori: Av. Eduard Dragomir, Av. Roxana Paliță), editia a III-a - revizuita si adaugita conform Legii nr. 270/2010, Editura Nomina Lex, 2011.

Această lucrare este destinată persoanelor care vor să-şi uşureze munca de pregătire a examenului de primire sau definitivare în profesia de avocat şi a fost elaborată ţinând cont de bibliografia recomandată de instituţiile abilitate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Pretul nostru: 59.00 Lei (RON)
Cantitate:

CUPRINS

 

PARTEA I - ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

CAPITOLUL 1. Despre avocatură şi avocaţi din perspectivă istorică

CAPITOLUL 2. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat

§ 1. Principiul legalităţii

§ 2. Principiul libertăţii

§ 3. Principiul independenţei

§ 4. Principiul autonomiei şi descentralizării

§ 5. Principiul păstrării secretului profesional

CAPITOLUL 3. Primirea în profesia de avocat

§ 1. Condiţiile generale de înscriere în avocatură

§ 2. Procedura de primire în profesia de avocat

2.1. Aspecte generale privind primirea în profesia de avocat. Cererile de primire în profesie

2.2. Modalităţile de primire în profesia de avocat. Examenul de primire în profesie

§ 3. Condiţiile dobândirii calităţii de avocat defi nitiv

§ 4. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E. care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru

CAPITOLUL 4. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat

§ 1. Incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat

§ 2. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat

§ 3. Nedemnităţi privind exercitarea profesiei de avocat

CAPITOLUL 5. Activitatea profesională a avocatului

CAPITOLUL 6. Asistenţa judiciară

CAPITOLUL 7. Relaţiile dintre avocat şi client

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Principiile şi regulile de bază ale relaţiei dintre avocat şi client. Confl ictul de interese

§ 3. Contractul de asistenţă juridică

3.1. Noţiunea şi natura juridică

3.2. Caractere şi condiţii de validitate

3.3. Efectele contractului de asistenţă juridică

3.4. Încetarea contractul de asistenţă juridică

§ 4. Relaţiile avocatului cu clienţii cu privire la fondurile acestora din urmă

CAPITOLUL 8. Relaţiile dintre avocaţi

§ 1. Confraternitatea şi respectul reciproc

§ 2. Concurenţa profesională

CAPITOLUL 9. Soluţionarea litigiilor dintre avocaţi

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Procedura de mediere

§ 3. Procedura arbitrajului

CAPITOLUL 10. Formele de exercitare a profesiei de avocat

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Cabinetele individuale

§ 3. Cabinetele asociate

§ 4. Societăţile civile profesionale

§ 5. Societăţile profesionale cu răspundere limitată

CAPITOLUL 11. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Avocatul titular al cabinetului individual

§ 3. Avocatul asociat

§ 4. Avocatul colaborator

§ 5. Avocatul salarizat în interiorul profesiei

CAPITOLUL 12. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor

§ 1. Drepturile avocaţilor

§ 2. Îndatoririle avocaţilor

CAPITOLUL 13. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat

§ 1. Aspecte introductive

§ 2. Principii generale

2.1. Independenţa

2.2. Încrederea şi integritatea morală

2.3. Secretul profesional

2.4. Respectarea deontologiei altor barouri

2.5. Incompatibilităţi

2.6. Publicitatea personală

2.7. Interesul clientului

2.8. Limitarea răspunderii avocatului faţă de client

§ 3. Reguli deontologice în relaţiile cu clienţii

3.1. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clienţii

3.2. Confl ictul de interese

§ 4. Reguli deontologice între avocaţi

4.1. Cooperarea dintre avocaţii din State-membre diferite

4.2. Corespondenţa transmisă între avocaţi

§ 5. Pactul de quota litis

§ 6. Stabilirea onorariilor

§ 7. Relaţiile cu magistraţii

CAPITOLUL 14. Tabloul anual al avocaţilor

CAPITOLUL 15. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat

§ 1. Transferul avocatului

§ 2. Suspendarea calităţii de avocat

§ 3. Încetarea calităţii de avocat

CAPITOLUL 16. Răspunderea disciplinară a avocaţilor

§ 1. Noţiuni generale

§ 2. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare

§ 3. Reguli de procedură în acţiunea disciplinară

§ 4. Judecarea acţiunii disciplinare. Căi de atac

CAPITOLUL 17. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor

§ 1. Stagiul profesional

1.1. Noţiuni generale

1.2. Contractul de formare profesională iniţială

1.3. Durata stagiului

1.4. Suspendarea stagiului

1.5. Obligativitatea susţinerii examenului de defi nitivat

§ 2. Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.)

§ 3. Pregătirea profesională continuă

CAPITOLUL 18. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor

CAPITOLUL 19. Exercitarea profesiei de avocat în România de către avocaţii care au obţinut califi carea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocaţii care au obţinut califi carea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

§ 3. Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocaţii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

Capitolul 20. Organele profesiei de avocat

§ 1. Baroul

§ 2. Uniunea Naţională a Barourilor din România - U.N.B.R.

CAPITOLUL 21. Avocatul român și Curtea Europeană a Drepturilor Omului

PARTEA A II-A POSIBILE SUBIECTE DE EXAMEN

Subiect nr. 1. Activitatea avocatului. Activităţi fi duciare

Subiect nr. 2. Adunarea generală a baroului. Componenţă. Condiţii de întrunire

Subiect nr. 3. Asistenţa judiciară

Subiect nr. 4. Aspecte procedurale privind modalităţile de primire în profesia de avocat

Subiect nr. 5. Atribuţiile Consiliului U.N.B.R

Subiect nr. 6. Atribuţiile Preşedintelui U.N.B.R.

Subiect nr. 7. Cabinetele individuale de avocat asociate şi grupate. Diferenţieri

Subiect nr. 8. Comisia permanentă a U.N.B.R. Componenţă şi atribuţii

Subiect nr. 9. Competenţele organelor profesiei în ceea ce priveşte anchetarea abaterilor disciplinare şi exercitarea acţiunii disciplinare

Subiect nr. 10. Condiţiile dobândirii calităţii de avocat defi nitiv

Subiect nr. 11. Condiţiile generale de înscriere în avocatură

Subiect nr. 12. Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict

Subiect nr. 13. Congresul avocaţilor

Subiect nr. 14. Consiliul baroului. Componenţă şi atribuţii

Subiect nr. 15. Contractul de asistenţă juridică. Efecte. Încetare

Subiect nr. 16. Contractul de formare profesională iniţială

Subiect nr. 17. Decanul baroului. Alegerea şi competenţele decanului. Actele emise de decan în exercitarea atribuţiilor sale

Subiect nr. 18. Deontologia relaţiilor avocaţilor cu clienţii. Iniţierea şi încetarea relaţiilor cu clientul. Confl ictul de interese

Subiect nr. 19. Deontologia relaţiilor dintre avocaţi. Cooperarea dintre avocaţii din state-membre diferite. Corespondenţa dintre avocaţi din state membre ale Uniunii Europene diferite

Subiect nr. 20. Exercitarea dreptului de a pune concluzii în instanţa de judecată. Condiţii generale şi speciale

Subiect nr. 21. Exercitarea profesiei de avocat în România de către membrul unui barou din altă ţară

Subiect nr. 22. Formele de exercitare a profesiei de avocat

Subiect nr. 23. Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat

Subiect nr. 24. Independenţa, autonomia şi libertatea avocatului

Subiect nr. 25. Interdicţii privind exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 26. Încetarea calităţii de avocat. Cazurile de încetare. Aspecte procedurale. Posibilitatea continuării exercitării profesiei

Subiect nr. 27. Îndatoririle avocaţilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenţă profesională neloială

Subiect nr. 28. Judecarea acţiunii disciplinare. Căi de atac

Subiect nr. 29. Libertatea contractuală a avocatului. Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alţi profesionişti

Subiect nr. 30. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator şi avocatul salarizat în interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil

Subiect nr. 31. Modalităţi de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual şi avocatul asociat

Subiect nr. 32. Modalităţi de realizare a activităţii avocatului

Subiect nr. 33. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Arbitrajul

Subiect nr. 34. Modalităţi de rezolvare a neînţelegerilor dintre avocaţi. Medierea

Subiect nr. 35. Nedemnităţi şi incompatibilităţi privind exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 36. Obligativitatea asigurării de răspundere profesională. Condiţii

Subiect nr. 37. Ocrotirea prin lege a avocatului în exercitarea profesiei. Răspunderea avocatului pentru susţinerile sale în faţa organelor cu activitate jurisdicţională

Subiect nr. 38. Onorarii. Stabilire. Împărţirea onorariului cu o persoană care nu este avocat. Onorariile pentru recomandare

Subiect nr. 39. Onorariul. Criterii şi modalităţi de stabilire. Procedura de soluţionare a contestaţiilor şi reclamaţiilor privind onorariul

Subiect nr. 40. Organele de conducere ale baroului

Subiect nr. 41. Organele de conducere ale U.N.B.R.

Subiect nr. 42. Organizarea casei de asigurări a avocaţilor din România. Contribuţia avocatului la sistemul de asigurări sociale

Subiect nr. 43. Pactul de quota litis

Subiect nr. 44 . Pregătirea profesională continuă

Subiect nr. 45. Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al U.E. sau al S.E.E. care sunt autorizate să-şi desfăşoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru

Subiect nr. 46. Principiile fundamentale care guvernează exercitarea profesiei de avocat

Subiect nr. 47. Principiile şi regulile fundamentaleale exercitării profesiei de avocat

Subiect nr. 48. Protecţia legală a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infracţiunii. Avocatul ca subiect activ al tragerii la răspundere penală

Subiect nr. 49. Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat

Subiect nr. 50. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare

Subiect nr. 51. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. Reguli de procedură în acţiunea disciplinară

Subiect nr. 52. Regimul juridic al secretului profesional

Subiect nr. 53. Relaţiile dintre avocat şi client. Confl ictul de interese

Subiect nr. 54. Relaţiile cu clienţii. Fondurile clienţilor

Subiect nr. 55. Sancţiuni disciplinare. Aplicarea şi executarea acestora

Subiect nr. 56. Secretul profesional. Confi denţialitatea. Diferenţieri

Subiect nr. 57. Societatea civilă de avocaţi. Constituire. Funcţionare

Subiect nr. 58. Societatea profesională cu răspundere limitată. Constituire. Dobândirea personalităţii juridice. Funcţionare

Subiect nr. 59. Stagiul profesional. Durata stagiului. Suspendarea stagiului. Obligativitatea susţinerii examenului de defi nitivat

Subiect nr. 60. Structura organizatorică a profesiei de avocat. Organele profesiei

Subiect nr. 61. Suspendarea calităţii de avocat. Cazurile de suspendare. Procedura incidentă în cazul suspendării exerciţiului dreptului de a profesa avocatura

Subiect nr. 62. Tabloul avocaţilor. Criterii de întocmire. Conţinut. Condiţiile înscrierii, reînscrierii, menţinerii şi radierii în tabloul anual

Subiect nr. 63. Transferul într-un alt barou. Condiţii şi aspecte procedurale

Bibliografie selectivă

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Vol. II – Procedura în faţa Curţii. Executarea hotărârilor, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

2. Buergenthal Thomas, Weber Renate, Dreptul internaţional al drepturilor omului, Editura All Beck, Bucureşti, 1996;
3. Ciobanu Viorel Mihai, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. I şi II, Bucureşti, 1996 (Vol. I), 1997 (vol. II);
4. Chiriţă Radu, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii şi explicaţii, Vol. II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
5. Dănilă Ligia, Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
6. Leş Ioan, Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii şi a activităţii notariale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997;
7. Moroianu Zlătescu Irina, Drepturile omului un sistem în evoluţie”, Editura IRDO, Bucureşti, 2007;
8. Popescu Dan A., Contractul de societate, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996;
9. Savu Tiberiu, Naubauer Ştefan, Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004;
10. Stoica Cristiana I., Webster Janice H., Avocatul roman în sistemul de drept European. Profesia de avocat în România, realităţi şi perspective în cadrul procesului de integrare europeană, Editura All, Bucureşti, 1997;
11. Tăbârcă Mihaela, Drept procesual civil, Vol. I-II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005, 2008;
12. Tăbârcă Mihaela, Buta Gheorghe, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007 şi ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2008;
13. Codul de procedură civilă, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
14. Codul penal român, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
15. Codul de procedură penală, Editura Nomina Lex, Bucureşti, 2009;
16. Legea nr. 280 din 23 iunie 2004, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2003, privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 din 29 iunie 2004;
17. Legea nr. 255 din 16 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Ofi cial nr. 559 din 23 iunie 2004;
18. Statutul profesiei de avocat din 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 cu modificările aduse prin Hotărârile UNBR nr. 10/2007, 6/2008, 418/2008, 449/2009 şi 519/2009;
19. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană.
20. Programul de pregătirea profesională continuă a avocaţilor pe perioada 1 ianuarie 2008-1 ianuarie 2011, publicat pe site-ul www.unbr.ro.
21. Legea 270/2010 privind modifi carea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial nr. 872 din 28 decembrie 2010. 
Titlul cartii: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat (editia 2011).
Numele autorului/lor: Av. Eduard Dragomir si Av Roxana Palita
Editura: Nomina Lex
Data aparitiei: 2011
Numar de pagini: 352
ISBN: 978-606-8153-26-1
Format: Academic
Tip coperta: Necartonata, Laminata, Lucioasa
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 59 Lei
Formatul de livrare: Se livreaza numai in format carte tiparita

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker