Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept contraventional. Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala. Vol. I | Culegere de hotarari judecatoresti 2007-2014

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Prezenta lucrare, intitulata Drept contraventional. Vol. I. Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala Culegere de hotarari judecatoresti 2007-2014 este rezultatul unei analize minutioase si al unei selectii riguroase a hotararilor judecatoresti pronuntate de diverse instante de judecata din tara, fiind prezentate constatarile si solutiile cele mai interesante adoptate de magistrati.

Primul volum, intitulat Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala, reuneste cele mai relevante spete publicate in materie in perioada 2007-2014. Autorul, Andrei Pap a inteles sa faca o expunere a spetelor in ordinea cronologica a pronuntarii hotararilor judecatoresti, pentru ca cititorul sa poata observa mai bine care a fost optica instantelor de judecata la un moment dat si, mai ales, care a fost evolutia jurisprudentei nationale in materie contraventionala, incepand cu anul 2007 si pana in prezent.

Se regasesc rezumate si unele hotarari pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care prezinta o deosebita importanta pentru procedura contraventionala nationala, avand in vedere problemele pe care le ridica Dreptul contraventional in plan practic.

Pretul nostru: 40.00 Lei (RON)
Cantitate:
Cuprins
 
Capitolul I. Incidenţa art. 4 din Convenţia europeană în procedura contravenţională naţională
1. Înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii. Analiza proporţionalităţii măsurii potrivit art. 4 CEDO
Capitolul II. Incidenţa art. 6 din Convenţia europeană în procedura contravenţională naţională
2. Ridicare autovehicul. Aplicarea unei sancţiuni complementare în lipsa sancţiunii principale. Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie
3. Transport neautorizat în regim de taxi. Elementele constitutive ale contravenţiei. Netemeinicia procesului-verbal
4. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Necesitatea administrării unor probe în susţinerea temeiniciei actului sancţionator. Prezumţia de nevinovăţie
5. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Obligaţia organului constatator de a dovedi fapta contravenţională
6. Măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculului. Erorile tolerate ale aparatul radar. Obligaţia agentului constatator de a prezenta contravenientului proba pe care se întemeiază aplicarea sancţiunii
7. Obligaţia de a asigura paza unităţii economice, cu unul sau mai multe mijloace prevăzute exemplifi cativ de lege
8. Blocarea cu autoturismul a căii de acces în parcare. Prezumţia de nevinovăţie şi prezumţia de legalitate a procesului-verbal
9. Înregistrare efectuată cu aparatul radar. Obligaţia „acuzării” de a prezenta probe care să convingă instanţa, dincolo de orice dubiu, de vinovăţia contravenientului. Valoarea probatorie a raportului întocmit de agentul constatator
10. Înregistrare efectuată cu aparatul radar din care nu reiese numărul de înmatriculare al autoturismului. Prezumţia de nevinovăţie a contravenientului
11. Înregistrare efectuată cu aparatul radar. Obligaţia agentului constatator de a menţiona în cuprinsul procesului-verbal datele de identifi care ale aparatului
12. Utilizarea spray-ului iritant. Faptă neconstatată personal de agentul constatator. Necesitatea administrării unor probe pentru dovedirea contravenţiei
13. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Sancţiune complementară nemenţionată în acelaşi proces-verbal. Consecinţe
14. Transport de material lemnos fără deţinerea unor documente de provenienţă. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
15. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Semnarea procesului-verbal de un contravenient care nu cunoştea limba română. Incidenţa art. 6 parag. 3 CEDO
16. Transport neautorizat de persoane. Lipsa unuia dintre elementele constitutive ale contravenţiei
17. Nerespectarea culorii indicate de semaforul electric. Aprecierea declaraţiei martorului
18. Transport de animale vii cu un mijloc neautorizat sanitar-veterinar. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
19. Neacordarea priorităţii de trecere pietonului afl at în traversare. Prezumţia de nevinovăţie. Sarcina probei
20. Fapta de a deţine bunuri fără a putea face dovada provenienţei lor. Sancţionarea contravenţională şi măsura confi scării bunurilor. Contestaţie la executare (la titlu)
21. Deţinerea de mărfuri fără a poseda şi documente justifi cative. Administrarea în instanţă a probei cu înscrisurile de provenienţă licită a mărfurilor. Raportul agentului constatator întocmit pro causa. Consecinţe
22. Conducerea unui autovehicul fără a purta centura de siguranţă. Imposibilitatea agentului constatator de a constata personal fapta. Necesitatea administrării unor probe în susţinerea temeiniciei actului sancţionator
23. Refuzul unei persoane de a se supune controlului efectuat de poliţia de frontieră. Refuzul agenţilor constatatori de a se prezenta în instanţă ca martori
24. Omisiunea funcţionarului public de a depune în termen declaraţia de avere/interese. Necesitatea respectării prezumţiei de nevinovăţie
25. Pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului electric. Necesitatea administrării unor probe în susţinerea temeiniciei procesului-verbal
26. Transport de material lemnos. Prezentarea documentelor justifi cative în instanţă. Criterii de individualizare a sancţiunii contravenţionale
27. Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, sub infl uenţa băuturilor alcoolice. Obligaţia organului constatator de a prezenta rezultatul alcooltestului
28. Blocarea accesului într-o parcare publică. Imposibilitatea obiectivă a contravenientului de a se apăra. Prezumţia de nevinovăţie
29. Fapta de a profera injurii într-un loc public. Reţinerea stării de provocare. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
30. Pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului electric. Constatarea directă făcută de agentul constatator. Relevanţă
31. Tulburarea ordinii şi liniştii într-o instituţie publică. Aprecierea gradului de pericol social al faptei. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
32. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Înregistrare efectuată cu aparatul radar care prezintă neconcordanţe. Consecinţe
33. Nerespectarea indicatorului de acces interzis pe un anumit sector de drum. Obligaţia organului constatator de a dovedi că indicatorul exista la data comiterii contravenţiei
34. Pătrunderea în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului electric. Contravenţie constatată personal de agentul constatator, deşi echipajul era dotat cu aparat de înregistrare video. Relevanţă
35. Prestarea serviciilor de furnizare a energiei electrice. Cauzarea unor prejudicii consumatorilor. Prezumţia de nevinovăţie recunoscută persoanei juridice
36. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă. Prezentarea în instanţă a dovezii că tariful aferent rovinietei era achitat la data constatării contravenţiei
37. Fapta de a tăia arbori fără drept. Proces-verbal încheiat în lipsă. Obligaţia organului constatator de a prezenta alte probe în susţinerea actului sancţionator 175 38. Depozitarea unor deşeuri menajere în loc nepermis. Recunoaştere parţială. Obligaţia agentului constatator. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
39. Participarea la scandal în locuri publice. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
40. Conducerea unui autovehicul cu defecţiuni la sistemul de iluminare. Valoarea probatorie a procesului-verbal. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
41. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Obligaţia organului constatator. Rolul instanţei. Schimbarea încadrării juridice a faptei contravenţionale
42. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă valabilă. Prescripţia aplicării şi executării sancţiunii contravenţionale
43. Neacordarea priorităţii de trecere pietonului afl at în traversare. Condiţiile antrenării răspunderii. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
44. Deţinerea de ţigarete fără ca acestea să fi fost introduse în sistemul român de accizare. Individualizarea sancţiunii contravenţionale
45. Neacordarea priorităţii de trecere pietonului afl at în traversarea unui drum cu două sensuri de mers. Obligaţia ce revine organului constatator în cazul în care nu a constatat personal contravenţia
Capitolul III. Incidenţa art. 7 din Convenţia europeană în procedura contravenţională naţională
46. Staţionarea cu autovehiculul pe marginea părţii carosabile, în dreptul marcajului longitudinal continuu. Caracterul „penal” al sancţiunii complementare a punctelor-amendă
47. Depozitarea unei ambarcaţiuni într-o parcare publică. Sancţiune dispusă în baza unei Hotărâri de Consiliu Local. Previzibilitatea normei contravenţionale în raport de art. 7 CEDO
48. Conducerea unui autovehicul, sub infl uenţa băuturilor alcoolice. Obligaţia organului constatator de a stabili concentraţia de alcool cu un mijloc tehnic omologat şi verifi cat metrologic. Prezentarea probelor în instanţă
Capitolul IV. Incidenţa art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană în procedura contravenţională naţională
49. Omisiunea de a emite bon fi scal. Individualizarea sancţiunii contravenţionale în raport de art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO
50. Provocarea unui scandal, în locuinţa conjugală, de natură a tulbura ordinea şi liniştea publică. Individualizarea sancţiunii contravenţionale în raport de art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO
51. Fapta de a circula pe un drum public cu bicicleta fără respectarea Codului rutier. Individualizarea sancţiunii contravenţionale în raport de art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO
52. Conducerea unui autovehicul fără ca şoferul să aibă asupra sa RCA. Individualizarea sancţiunii contravenţionale în raport de art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO
Capitolul V. Incidenţa art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenţia europeană în procedura contravenţională naţională
53. Conducerea unui autovehicul sub infl uenţa băuturilor alcoolice. Faptă sancţionată contravenţional şi urmărită ulterior ca infracţiune pentru refuzul şoferului de a se supune recoltării probelor biologice. Non bis in idem
54. Tulburarea ordinii şi liniştii publice. Faptă sancţionată contravenţional şi urmărită ulterior ca infracţiune. Non bis in idem
55. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă. Dublă sancţionare contravenţională. Non bis in idem
Capitolul VI. Hotărâri relevante ale Curţii Europene a Drepturilor Omului cu referire la procedura contravenţională
56. Cauza Ziliberberg c. Moldovei, Hotărârea din 1 februarie 2005
57. Cauza Anghel c. României, Hotărârea din 4 octombrie 2007
58. Cauza Russu c. Moldovei, Hotărârea din 13 noiembrie 2008
59. Cauza Bernd c. României, Hotărârea din 16 aprilie 2013)
Titlul cartii: Drept contraventional. Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala. Vol. I | Culegere de hotarari judecatoresti 2007-2014
Numele autorului/lor: Andrei Pap
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 18 Martie 2015
Numar de pagini: 368
ISBN: 978-606-27-0215-1
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 40.00
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker