Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept contraventional. Plangeri contraventionale. Contestatii la executare. Vol. II. Culegere de hotarari judecatoresti 2014

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Lucrarea Drept contraventional. Plangeri contraventionale. Contestatii la executare. Vol. II. Culegere de hotarari judecatoresti 2014 este rezultatul unei analize minutioase si al unei selectii riguroase a hotararilor judecatoresti pronuntate de diverse instante de judecata din tara, fiind prezentate constatarile si solutiile cele mai interesante adoptate de magistrati. In volumul al II-lea, intitulat Plangeri contraventionale.

Contestatii la executare sunt prezentate cronologic, in rezumat, hotarari judecatoresti in materie contraventionala pronuntate in anul 2014 de varii instante nationale, in diferite domenii in care legiuitorul a stabilit ca savarsirea unor fapte constituie contraventii si se sanctioneaza potrivit legii.

Lucrarea poate fi utilizata si pentru o analiza comparativa cu volumul I, astfel incat cititorul sa poata observa la ce nivel a ajuns calitatea hotararilor judecatoresti pronuntate in materie contraventionala, sub aspectul motivarii solutiilor adoptate de catre instantele din tara noastra.

Intr-un capitol distinct, autorul a expus hotarari prin care au fost solutionate contestatii la executarea silita a unor amenzi contraventionale ori despagubiri dispuse prin procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

In fine, in ultimul capitol al lucrarii au fost sintetizate anumite decizii – cu referire la procedura contraventionala – pronuntate de Curtea Constitutionala a Romaniei in solutionarea unor exceptii de neconstitutionalitate, decizii in care instanta noastra de contencios constitutional face cateva constatari extrem de importante cu privire la natura juridica si valoarea probatorie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, respectiv, care este rolul judecatorului si cui revine sarcina probei in procedura de solutionare a plangerii contraventionale, dar mai ales, cum, cine si cand stabileste ca o persoana este intr-adevar vinovata de savarsirea unei contraventii.

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Fapte sancţionate de legislaţia rutieră

1. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă valabilă. Aplicarea legii mai favorabile

2. Conducerea unui autovehicul fără respectarea masei maxime admise pe un anumit sector de drum. Declararea căii de atac menţionate în dispozitivul sentinţei. Inadmisibilitate

3. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Eroarea maximă tolerată pentru măsurarea vitezei în condiţii normale de trafi c pentru cinemometrele care funcţionează în regim staţionar

4. Conducerea unui autovehicul cu defecţiuni la sistemul de direcţie şi sistemul de iluminare-semnalizare. Prezumţia de veridicitate a procesului-verbal de contravenţie şi prezumţia de nevinovăţie a contravenientului

5. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă valabilă. Sancţionarea fostului proprietar al autovehiculului. Săvârşirea contravenţiei ulterior datei încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Obligaţia noului proprietar

6. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă valabilă. Comunicarea procesului-verbal peste termenul legal. Consecinţe

7. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Corecta individualizare a sancţiunii contravenţionale raportat la gradul de pericol social al faptei

8. Staţionarea autovehiculului în loc interzis. Respingerea petitului privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment în raport de atitudinea contravenientului

9. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Individualizarea sancţiunii contravenţionale raportat la gradul de pericol social al faptei şi urmarea ce s-ar fi putut produce prin săvârşirea contravenţiei

10. Traversarea drumului de către pieton prin loc nepermis. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

11. Ridicarea autovehiculului în lipsa unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Restituirea sumei achitate pentru ridicarea şi depozitarea autovehiculului. Calitatea procesuală pasivă a depozitarului

12. Conducerea unui autovehicul fără a avea valabilă verifi carea aparatului tahograf. Consecinţe

13. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea drumului. Imposibilitatea şoferului de a observa pietonii din cauza unui alt autovehicul, care circula în paralel

14. Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept. Temeinicia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a faptei contravenţionale. Probe

15. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Analiza individualizării sancţiunii contravenţionale raportat la persoana contravenientului şi motivele invocate ca circumstanţe atenuante

16. Neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers a autovehiculului. Accident rutier. Obligaţiile şoferilor implicaţi în coliziune

17. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Depunerea la dosarul cauzei a unor înscrisuri pentru a sugera existenţa unei stări de necesitate. Relevanţă

18. Conducerea unui autovehicul fără a deţine rovinietă valabilă. Proces-verbal în format electronic. Relevanţă sub aspectul cauzelor de nulitate

19. Conducerea unui autovehicul cu o viteză peste limita legală. Relevanţa faptului că un agent constată contravenţia cu un mijloc tehnic omologat, iar alt agent aplică sancţiunea

Capitolul II. Fapte sancţionate de legislaţia privind normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică

20. Fapta de a locui fără forme legale pe raza unei localităţi. Prezumţia de nevinovăţie a contravenientului. Prezumţia de legalitate a procesului-verbal contravenţional. Sarcina probei

21. Apelarea nejustifi cată a numărului unic de urgenţă „112”. Insuficienta descriere a faptei contravenţionale. Încălcarea dreptului la apărare a contravenientului. Nulitatea actului sancţionator

Capitolul III. Fapte sancţionate de legislaţia privind disciplina fi nanciar-contabilă, fiscală şi vamală

22. Fapta de a nu emite bon fi scal. Imposibilitatea societăţii comerciale contraveniente de a justifi ca o sumă de bani. Consecinţe

23. Depunerea cu întârziere a declaraţiei fi scale privind bunul imobil. Formularea plângerii contravenţionale înainte de comunicarea procesului-verbal contravenţional. Imposibilitatea contravenientului de a motiva plângerea contravenţională. Obligaţia instanţei sesizate

24. Deţinerea unor cantităţi de deşeuri feroase. Imposibilitatea societăţii comerciale contraveniente de a prezenta, la momentul controlului, documente justifi cative. Prezentarea înscrisurilor în faţa instanţei. Consecinţe

25. Deţinerea unei cantităţi de băuturi alcoolice fără ca acestea să fi e marcate corespunzător. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

26. Fapta de a transporta un animal fără deţinerea documentelor prevăzute de lege. Măsura complementară a confi scării animalului. Ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate

27. Fapta de a transporta produse de panifi caţie fără documente de provenienţă. Sancţionarea şoferului angajat. Confi scarea mijlocului de transport şi a mărfi i aparţinând angajatorului. Admisibilitatea cererii de intervenţie. Admiterea plângerii contravenţionale

28. Desfăşurarea de activităţi comerciale fără deţinerea avizului de funcţionare. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

Capitolul IV. Fapte sancţionate de legislaţia privind disciplina în construcţii

29. Extinderea unui imobil fără autorizaţie de construcţie. Omisiunea agentului constatator de a indica data comiterii contravenţiei. Nulitatea absolută a actului sancţionator

30. Blocarea drumului public prin executarea unor lucrări de către subcontractorii societăţii contraveniente. Subiect activ al contravenţiei. Răspunderea personală. Obligaţia agentului constatator

Capitolul V. Fapte sancţionate de legislaţia din domeniul silvic

31. Transport de material lemnos fără avizele prevăzute de lege. Confi scarea mijloacelor de transport achiziţionate în leasing

32. Tăierea de arbori fără drept. Proces-verbal contravenţional încheiat în lipsa contravenientului. Martor asistent afl at în eroare în momentul semnării actului sancţionator. Consecinţe

Capitolul VI. Contestaţii la executarea silită a amenzii contravenţionale şi despăgubirii dispuse prin procesul-verbal contravenţional (titlu executoriu)

33. Executarea silită a tarifului de despăgubire aferent rovinietei. Necomunicarea procesului-verbal în mod legal. Declararea căii de atac neprevăzute de lege. Inadmisibilitate

34. Executarea silită a despăgubirii constând în contravaloarea autorizaţiei speciale de transport (AST). Cerere de suspendare a executării silite. Oportunitatea şi condiţiile admiterii cererii de suspendare

35. Executarea silită a tarifului de despăgubire aferent rovinietei. Comunicarea procesului-verbal de contravenţie unui angajat al societăţii comerciale contraveniente. Neatacarea procesului-verbal cu plângere contravenţională. Relevanţă

36. Executarea silită a tarifului de despăgubire aferent rovinietei. Neatacarea procesului-verbal de contravenţie cu plângere contravenţională. Imposibilitatea de a invoca, direct în cadrul contestaţiei la executare, motive de nelegalitate şi netemeinicie ale actului sancţionator (titlu executoriu)

37. Executarea silită a tarifului de despăgubire aferent rovinietei. Calitatea procesuală pasivă în cadrul contestaţiei la executare. Modalitatea de stabilire a onorariului executorului judecătoresc

Capitolul VII. Decizii relevante ale Curţii Constituţionale a României cu referire la procedura contravenţională

38. Decizia nr. 349 din 18 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările ulterioare

39. Decizia nr. 83 din 2 martie 2004 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002

40. Decizia nr. 43 din 27 ianuarie 2005 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

41. Decizia nr. 797 din 9 noiembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) şi art. 33 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

42. Decizia nr. 81 din 8 februarie 2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

43. Decizia nr. 146 din 21 februarie 2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

44. Decizia nr. 1096 din 8 septembrie 2009 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), (6) şi (7), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1), art. 28 şi art. 47 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3), precum şi art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fi scale

Index 

Titlul cartii: Drept contraventional. Vol. II. Plangeri contraventionale. Contestatii la executare Culegere de hotarari judecatoresti 2014
Numele autorului/lor: Andrei Pap
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 18 Martie 2015
Numar de pagini: 210
ISBN: 978-606-27-0216-8
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 29.00
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 31 Mar 2015

Lucrarea Drept contraventional. Culegere de hotarari judecatoresti este rezultatul unei analize minutioase si al unei selectii riguroase a hotararilor judecatoresti pronuntate de diverse instante de judecata din tara, fiind prezentate constatarile si solutiile cele mai interesante adoptate de magistrati.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker