Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Curs de drept civil. Contracte - editia a 2-a revizuita si adaugita | Autor: Liviu Stanciulescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

 

STOC EPUIZAT!

"Curs de drept civil. Contracte - editia a 2-a revizuita si adaugita" este o lucrare aflata la cea de-a doua editie, ce prezinta sistematizat particularitatile contractelor civile, asa-zise „speciale”.

 

 

Intrarea in vigoare a Noului cod civil a avut, printre alte merite, si pe acela de a repune in discutia specialistilor principalele institutii de drept privat, in vederea unor eventuale reasezari si reconsiderari. Asadar, la mai bine de doi ani de la intrarea in vigoare a noii reglementari civile, a doua editie a cartii este bazata pe doctrina ce a inceput sa se formeze in materie si este in masura sa marcheze cele mai reprezentative directii de gandire la momentul actual, precum si orientarile practicii.

Pentru o mai buna coordonare cu dreptul comun in materie, volumul incepe cu o succinta prezentare a regulilor generale si continua cu o analiza a fiecarui contract, incheind cu o serie de teste grila menite sa fixeze cunostintele dobandite.

Cartea se adreseaza, in primul rand, studentilor facultatilor de drept, dar poate fi de folos oricarei persoane interesate de problematica acestui domeniu.

Pretul nostru: 65.00 Lei (RON)
Cantitate:
Cuprins
 
Capitolul 0. CONTRACTUL (REGULI GENERALE)
Secţiunea I. Contractul: mijloc juridic de realizare a intereselor persoanelor
§ 1. Voinţele individuale: fundamentul contractului
A. Voinţe interne şi voinţe exteriorizate
B. Acordul de voinţe: esenţial
§ 2. Contractul: libertate de voinţă sau dirijism?
§ 3. Contractul: greu de definit?
§ 4. Reconsiderarea noţiunii de contract. Orientări actuale
§ 5. Categorii de contracte
A. Clasificări expres prevăzute în Noul cod civil
B. Clasificări rezultând din dispoziţii implicite ale Noului cod civil
Secţiunea a II-a. Formarea consimţământului şi încheierea contractului
§ 1. Acordul de voinţe – moment de referinţă
§ 2. Condiţiile de validitate ale contractului
A. Capacitatea de a contracta
B. Consimţământul părţilor: liber şi de neînlocuit
C. Obiectul contractului (sau conţinutul contractului?)
D. Cauza: motivul, scopul sau interesul urmărit de părţi?
E. Forma contractului: consensualism sau formalism?
§ 3. Nulitatea contractului: sancţiune extremă
A. Prezumţia de valabilitate a contractului
B. Nulitatea: sancţiunea încheierii (nevalabile) a contractului
C. Ineficacitatea: sancţiunea neexecutării contractului
D. Clauze „considerate nescrise” şi alte sancţiuni inedite
§ 4. Interpretarea şi calificarea contractului
§ 5. Legea aplicabilă contractului
Secţiunea a III-a. Executarea contractului: mai importantă decât formarea?
§ 1. Forţa obligatorie a contractului
A. Regula pacta sunt servanda: imperativul moral al respectării cuvântului dat
B. Modificarea contractului: atribut al părţilor, legii şi judecătorului?
C. Revizuirea contractului pentru impreviziune
§ 2. Principiul relativităţii efectelor contractului (res inter alios acta)
§ 3. Riscul contractului (imposibilitatea fortuită de executare)
A. Imposibilitatea fortuită de executare: res perit creditori
B. Riscul în contractele translative de proprietate
§ 4. Caracterul executoriu al unor contracte
Secţiunea a IV-a. Cesiunea şi încetarea contractului
§ 1. Cesiunea contractului
§ 2. Încetarea contractului
Secţiunea a V-a. Contractul de consumaţie
§ 1. Contractul de consumaţie: o nouă teorie generală?
A. Contractul de consumaţie. Natura juridică
B. Contractul de consumaţie: supus regulilor generale
§ 2. Particularităţile contractului de consumaţie
§ 3. Instituţii speciale ale contractului de consumaţie
§ 4. Necesitatea armonizării şi „normalizării” contractelor de consumaţie
Secţiunea a VI-a. Contracte civile și comerciale, așa-zise „speciale”
§ 1. Contractele speciale: contractele numite
§ 2. Obiectul de studiu: contracte civile
Capitolul I. CONTRACTUL DE VÂNZARE
Secţiunea I. Noţiune, reglementare şi caractere juridice
§ 1. Definire
§ 2. Reglementări naţionale şi europene
§ 3. Caracterele juridice ale vânzării
Secţiunea a II-a. Condiţii de validitate specifice
§ 1. Capacitatea părţilor
§ 2. Incapacităţi speciale de a vinde şi de a cumpăra
A. Incapacităţi de a cumpăra
B. Incapacităţi de a vinde
§ 3. Manifestări ale consimţământului la vânzare
A. Antecontractul de vânzare-cumpărare
B. Pactul de opţiune: promisiune unilaterală de vânzare sau cumpărare
C. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare
D. Pactul de preferinţă
E. Promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort)
F. Dreptul de preempţiune
G. Dreptul de preempţiune în legi speciale
H. Arvuna şi acontul
§ 4. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare
A. Lucrul vândut
B. Preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului
C. Preţul lezionar şi vânzarea pe un euro
§ 5. Cauza: o simplă justificare de a vinde sau cumpăra?
§ 6. Forma ad validitatem şi ad probationem
§ 7. Vânzarea bunului altuia: prohibită sau valabilă?
A. Când transferul dreptului de proprietate se face imediat, vânzătorul trebuie să fie titularul dreptului în momentul încheierii contractului
B. Când transferul dreptului de proprietate este amânat, vânzătorul trebuie să fie titularul dreptului la momentul transferului către cumpărător
C. Vânzarea bunului aflat în indiviziune (coproprietate)
§ 8. Publicitatea vânzării imobiliare
§ 9. Interpretarea şi calificarea vânzării
Secţiunea a III-a. Efectele contractului de vânzare-cumpărare
§ 1. Transferul proprietăţii: obligaţia de a da (dare)
A. Strămutarea proprietăţii: de drept (automatic, abstract şi impersonal)
B. Momentul transferului dreptului de proprietate
C. Riscul în contractul de vânzare
§ 2. Obligaţiile vânzătorului
A. Obligaţia de predare a lucrului vândut
B. Obligaţia de garanţie contra evicţiunii
C. Obligaţia de garanţie contra viciilor lucrului vândut
§ 3. Obligaţiile cumpărătorului
A. Obligaţia de plată a preţului
B. Obligaţia de a prelua lucrul vândut
C. Obligaţia de a suporta cheltuielile vânzării
D. Impozitul datorat pentru operaţiunile de transfer al dreptului de proprietate
Secţiunea a IV-a. Varietăţile contractului de vânzare-cumpărare: vânzări particularizate
§ 1. Vânzarea pe încercate
§ 2. Vânzarea unei moşteniri
§ 3. Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare
§ 4. Vânzarea comercială
§ 5. Vânzarea de consumaţie
A. Formarea vânzării de consumaţie. Interdicţii
B. Dreptul cumpărătorului-consumator de „denunţare unilaterală”
C. Garanţia pentru buna funcţionare a produselor vândute
D. Preţurile (tarifele) vânzării de consumaţie
E. Diferite feluri ale vânzării de consumaţie
Capitolul II. CONTRACTUL DE SCHIMB
Secţiunea I. Noţiune şi reglementare
Secţiunea a II-a. Caracterele juridice ale schimbului
Secţiunea a III-a. Reguli aplicabile schimbului
§ 1. Asimilarea regulilor de la vânzare
§ 2. Schimbul cu sultă
Secţiunea a IV-a. Particularităţi ale schimbului de imobile
Capitolul III. CONTRACTUL DE DONAŢIE
Secţiunea I. Delimitarea contractului de donaţie
§ 1. Noţiune şi reglementare
§ 2. Caractere juridice
Secţiunea a II-a. Condiţii de fond
§ 1. Capacitatea părţilor
A. Incapacităţi de a dispune prin donaţii
B. Incapacităţi de a primi donaţii
C. Incapacităţi privind donaţiile de organe
D. Incapacităţi privind donaţiile făcute partidelor politice
§ 2. Formarea consimţământului
§ 3. Obiectul donaţiei
§ 4. Cauza donaţiei (animus donandi)
Secţiunea a III-a. Principiul irevocabilităţii speciale a donaţiei
§ 1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor
§ 2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiei
§ 3. Revocabilitatea donaţiilor între soţi
Secţiunea a IV-a. Principiul solemnităţii donaţiei
Secţiunea a V-a. Donaţiile deghizate, donaţiile indirecte şi darurile manuale
§ 1. Donaţia deghizată
§ 2. Donaţiile indirecte
A. Renunţarea la un drept
B. Remiterea de datorie
C. Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane
§ 3. Darul manual
A. Darul manual: donaţie simplificată
B. Darurile de nuntă
Secţiunea a VI-a. Efectele contractului de donaţie
§ 1. Obligaţiile donatorului
A. Obligaţia de predare a lucrului
B. Obligaţia de garanţie a donatorului
§ 2. Obligaţiile donatarului
§ 3. Efectele donaţiei faţă de terţi
Secţiunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaţiilor
§ 1. Revocarea donaţiei pentru neexecutarea „fără justificare” a sarcinii
A. Neexecutarea sarcinii
B. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor
§ 2. Revocarea pentru ingratitudine
Capitolul IV. CONTRACTUL DE SOCIETATE
Secţiunea I. Reguli generale
§ 1. Definire, domeniu, reglementare
§ 2. Caractere juridice
Secţiunea a II-a. Contractul de societate simplă
§ 1. Încheierea contractului
§ 2. Efectele contractului
A. Obligaţiile asociaţilor
B. Drepturile asociaţilor
C. Regimul părţilor de interes
§ 3. Administrarea patrimoniului social
A. Numirea şi răspunderea administratorilor
B. Raporturile juridice dintre asociaţi şi terţi
C. Pierderea calităţii de asociat
§ 4. Încetarea şi lichidarea societăţii simple
A. Încetarea societăţii simple
B. Lichidarea societăţii simple
Secţiunea a III-a. Asocierea în participaţie
§ 1. Noţiune, formare şi delimitare
§ 2. Principiile asocierii în participaţie
A. Principiul independenţei juridice a fiecărui asociat
B. Principiul reciprocităţii asistenţei manageriale şi juridice
C. Principiul priorităţii în exercitarea operaţiunilor asocierii în participaţie
§ 3. Efectele contractului de asociere în participaţie
A. Obligaţia de aport a asociaţilor
B. Raporturile dintre asociaţi şi terţi
Capitolul V. CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE
Secţiunea I. Noţiune, delimitare şi formare
§ 1. Definirea şi durata locaţiunii
§ 2. Delimitarea locaţiunii
A. Caracterele juridice ale locaţiunii
B. Asemănări şi deosebiri faţă de alte contracte
§ 3. Natura juridică a dreptului locatarului
§ 4. Formarea contractului de locaţiune
A. Consimţământul părţilor
B. Capacitatea părţilor
C. Obiectul contractului
D. Forma contractului de locaţiune
Secţiunea a II-a. Efectele contractului de locaţiune
§ 1. Obligaţiile locatorului
A. Obligaţia de predare a lucrului
B. Obligaţia menţinerii stării corespunzătoare de întrebuinţare a lucrului
C. Obligaţia de garanţie
§ 2. Obligaţiile locatarului (chiriaşului)
A. Obligaţia de a lua în primire lucrul
B. Obligaţia de plată a chiriei
C. Obligaţia de a folosi lucrul cu prudenţă şi diligenţă
D. Obligaţia de restituire a bunului
Secţiunea a III-a. Sublocaţiunea şi cesiunea locaţiunii
§ 1. Sublocaţiunea
§ 2. Cesiunea contractului de locaţiune
Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului de locaţiune
§ 1. Încetarea locaţiunii prin denunţare unilaterală
§ 2. Încetarea locaţiunii prin expirarea termenului şi tacita relocaţiune
§ 3. Încetarea locaţiunii prin reziliere
§ 4. Încetarea locaţiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului
§ 5. Încetarea locaţiunii prin desfiinţarea titlului locatorului
§ 6. Înstrăinarea lucrului închiriat prin acte inter vivos
Capitolul VI. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A LOCUINŢEI
Secţiunea I. Închirierea locuinţei: varietate a locaţiunii
Secţiunea a II-a. Formarea contractului
§ 1. Părţile contractante
§ 2. Locuinţa închiriată
§ 3. Forma şi înregistrarea contractului de închiriere
A. Forma contractului de închiriere: consensuală
B. Procedura de înregistrare a contractelor
Secţiunea a III-a. Durata închirierii locuinţei
§ 1. Prorogarea legală
§ 2. Reînnoirea contractului de închiriere
§ 3. Încheierea forţată a contractelor de închiriere
Secţiunea a IV-a. Executarea contractului de închiriere a locuinţei
Secţiunea a V-a. Subînchirierea, cesiunea închirierii locuinţei şi schimbul de locuinţe
§ 1. Subînchirierea locuinţei
§ 2. Cesiunea închirierii locuinţei
§ 3. Schimbul de locuinţe
Secţiunea a VI-a. Atribuirea contractului în caz de divorţ
Secţiunea a VII-a. Încetarea contractului de închiriere a locuinţei
§ 1. Expirarea termenului închirierii
§ 2. Denunţarea unilaterală de către chiriaş
§ 3. Rezilierea contractului de închiriere
§ 4. Decesul chiriaşului
Secţiunea a VIII-a. Procedura specială a evacuării chiriaşului
Secţiunea a IX-a. Regimul juridic al locuinţelor cu destinaţie specială
§ 1. Locuinţa socială
§ 2. Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie
A. Locuinţa de serviciu
B. Locuinţa de intervenţie
§ 3. Locuinţa de necesitate
§ 4. Locuinţa de protocol
Capitolul VII. CONTRACTUL DE ARENDARE
Secţiunea I. Formarea contractului de arendare
§ 1. Obiectul arendării
§ 2. Forma contractului de arendare
Secţiunea a II-a. Executarea contractului de arendare
§ 1. Obligaţiile arendatorului
§ 2. Obligaţiile arendaşului
§ 3. Suportarea riscurilor arendării
Secţiunea a III-a. Încetarea şi reînnoirea contractului de arendare
Capitolul VIII. CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ
Secţiunea I. Reguli generale
§ 1. Noţiune, caractere şi condiţii de validitate
§ 2. Delimitarea contractului de antrepriză
§ 3. Efectele contractului de antrepriză
A. Obligaţiile antreprenorului
B. Obligaţiile beneficiarului (clientului)
§ 4. Încetarea contractului de antrepriză
Secţiunea a II-a. Particularităţile antreprizei pentru lucrări de construcţii
§ 1. Autorizarea lucrărilor de construcţii
§ 2. Subantrepriza şi acţiunea directă a lucrătorilor
A. Subantrepriza
B. Acţiunea directă a lucrătorilor
§ 3. Controlul şi răspunderea pentru calitatea construcţiei
§ 4. Dispoziţii ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
Capitolul IX. CONTRACTUL DE MANDAT
Secţiunea I. Regimul juridic general
Secţiunea a II-a. Mandatul cu reprezentare
§ 1. Caractere juridice şi delimitare
§ 2. Formarea contractului
A. Capacitatea părţilor
B. Obiectul contractului
C. Forma şi întinderea mandatului
D. Durata şi dovada mandatului
§ 3. Efectele contractului
A. Efectele mandatului între părţi
B. Efectele mandatului faţă de terţi
§ 4. Încetarea mandatului
A. Cazuri de încetare
B. Efectele încetării mandatului
Secţiunea a III-a. Mandatul fără reprezentare (contractul de interpunere)
Secţiunea a IV-a. Contractul de comision
§ 1. Definire, caractere, reglementare
§ 2. Condiţii de validitate
§ 3. Efectele contractului
A. Obligaţiile comisionarului
B. Obligaţiile comitentului
C. Efectele executării contractului faţă de terţi
§ 4. Încetarea contractului
Secţiunea a V-a. Contractul de consignaţie
§ 1. Definire, caractere, reglementare
§ 2. Executarea contractului
A. Obligaţiile consignantului
B. Obligaţiile consignatarului
§ 3. Încetarea contractului
Secţiunea a VI-a. Contractul de expediţie
§ 1. Definire, caractere, reglementare
§ 2. Efectele contractului
A. Obligaţiile expeditorului
B. Obligaţiile comitentului
Capitolul X. CONTRACTELE DE ÎMPRUMUT
Secţiunea I. Împrumutul de folosinţă
§ 1. Noţiune şi caractere juridice
§ 2. Formarea contractului
§ 3. Efectele contractului
A. Obligaţiile comodatarului
B. Obligaţiile comodantului
§ 4. Încetarea contractului
Secţiunea a II-a. Împrumutul de consumaţie
§ 1. Împrumutul de consumaţie gratuit
A. Noţiune, caractere, delimitare
B. Formarea contractului
C. Executarea contractului
D. Încetarea contractului
§ 2. Împrumutul cu dobândă (oneros)
A. Dobânda – preţul împrumutului
B. Dobânda legală pentru obligaţii băneşti
C. Creditarea, camăta şi cămătarul
Capitolul XI. CONTRACTUL DE DEPOZIT
Secţiunea I. Noţiune, caractere, delimitare şi reglementare
Secţiunea a II-a. Depozitul (propriu-zis)
§ 1. Depozitul obişnuit (voluntar)
A. Condiţii de validitate
B. Efectele depozitului obişnuit
§ 2. Depozitul necesar
§ 3. Depozitul hotelier
A. Obiectul contractului – bunuri ce pot fi aduse de client în hotel
B. Întinderea răspunderii hotelierului
§ 4. Depozitul bunurilor fungibile şi consumptibile
Secţiunea a III-a. Sechestrul
§ 1. Sechestrul convenţional
§ 2. Sechestrul judiciar
Capitolul XII. CONTRACTUL DE RENTĂ VIAGERĂ
Secţiunea I. Formarea rentei viagere
§ 1. Noţiune, constituire şi reglementare
§ 2. Caractere juridice
§ 3. Condiţii de validitate
Secţiunea a II-a. Efectele contractului de rentă viageră
§ 1. Obligaţiile credirentierului
§ 2. Obligaţiile debirentierului
A. Obligaţia de plată a rentei
B. Obligaţia de garanţie şi rezoluţiunea contractului
Secţiunea a III-a. Încetarea şi urmărirea rentei viagere
Capitolul XIII. CONTRACTUL DE ÎNTREŢINERE
Secţiunea I. Individualizarea contractului
§ 1. Definire
§ 2. Caractere juridice
§ 3. Delimitarea contractului de întreţinere
Secţiunea a II-a. Formarea contractului
Secţiunea a III-a. Efectele contractului
§ 1. Obligaţiile creditorului întreţinerii
§ 2. Obligaţiile întreţinătorului-debitor
Secţiunea a IV-a. Încetarea contractului
Capitolul XIV. Jocul şi pariul
Secţiunea I. Aspecte introductive
§ 1. Noţiune
§ 2. Caractere juridice
Secţiunea a II-a. Efectele jocului şi ale pariului
§ 1. Câştigătorul nu are drept la acţiune
§ 2. Pierzătorul nu poate cere restituirea plăţii
Secţiunea a III-a. Dispoziţii speciale în materia jocului şi pariului
Capitolul XV. CONTRACTUL DE TRANZACŢIE
Secţiunea I. Noţiune, caractere şi reglementare
Secţiunea a II-a. Formarea contractului de tranzacţie
§ 1. Condiţii de validitate
§ 2. Nulitatea contractului
Secţiunea a III-a. Efectele contractului
§ 1. Efecte declarative
§ 2. Efecte extinctive
§ 3. Efecte constitutive sau translative
§ 4. Efecte relative
Secţiunea a IV-a. Procedura tranzacţiei judecătoreşti
Teste grilă (cu un răspuns corect)
Răspunsuri
Index
Titlul cartii: Curs de drept civil. Contracte - editia a 2-a revizuita si adaugita | Autor: Liviu Stanciulescu
Numele autorului/lor: Liviu Stanciulescu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 11 August 2014
Numar de pagini: 504
ISBN: 978-606-27-0035-5
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 65
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker