Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept comercial - in reglementarea Noului Cod civil (Carte de: Vasile Nemes)

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Editia de fata reprezinta o lucrare cu continut elaborat in virtutea Noului Cod civil, abordandu-se in principiu conceptele comune de drept comercial, dar si conceptele de „intreprindere comerciala” si „profesionist”, fiducie, concordat preventiv si mandat ad-hoc s.a.

EXTRAS:

 

PRET INTREG: 59,00 RON

PRETUL NOSTRU: 56,00 RON

Pretul nostru: 56.00 Lei (RON)
Cantitate:

 

PRET INTREG: 59,00 RON

PRETUL NOSTRU: 56,00 RON

 

CUPRINS:

 

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL

Secţiunea 1. Noţiunea şi obiectul dreptului comercial

§1. Noţiunea dreptului comercial

§2. Obiectul dreptului comercial

Secţiunea a 2-a. Autonomia dreptului comercial

§1. Noţiuni introductive

§2. Argumentele în favoarea unităţii dreptului privat

§3. Argumentele în favoarea autonomiei dreptului comercial

Secţiunea a 3-a. Corelaţia dreptului comercial cu alte ramuri de drept

§1. Precizări prealabile

§2. Corelaţia dreptului comercial cu dreptul civil

§3. Corelaţia dreptului comercial cu dreptul procesual civil

§4. Corelaţia dreptului comercial cu dreptul comerţului internaţional

§5. Corelaţia dreptului comercial cu dreptul administrativ?

§6. Corelaţia dreptului comercial cu dreptul fiscal

§7. Corelaţia dreptului comercial cu dreptul penal 12 Secţiunea a 4-a. Izvoarele dreptului comercial

CAPITOLUL II. ÎNTREPRINDEREA COMERCIALĂ - FORMĂ JURIDICĂ A DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII COMERCIALE

Secţiunea 1. Câteva aspecte privind actele şi faptele comerciale în reglementarea Codului comercial

Secţiunea a 2-a. Întreprinderea - principala formă a desfăşurării activităţii comerciale

§1. Întreprinderea comercială

§2. Întreprinderea civilă (necomercială)

CAPITOLUL III. COMERCIANŢII - PROFESIONIŞTI, TITULARI AI ÎNTREPRINDERILOR COMERCIALE

Secţiunea 1. Noţiunea de comerciant

§1. Delimitarea noţiunii de comerciant

§2. Interesul practic al noţiunii de comerciant

Secţiunea a 2-a. Categorii de comercianţi

§1. Comercianţii persoane fizice - profesionişti, titulari ai unor întreprinderi comerciale

§2. Comercianţii persoane juridice - profesionişti, titulari ai unor întreprinderi comerciale

Secţiunea a 3-a. Restricţiile privind desfăşurarea activităţii comerciale

§1. Incompatibilităţile

§2. Decăderile

§3. Interdicţiile

§4. Licenţele

§5. Avizele şi acordurile

Secţiunea a 4-a. Obligaţiile comercianţilor

§1. Publicitatea prin registrul comerţului

§2. Obligaţia organizării şi ţinerii contabilităţii

§3. Exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite şi cu respectarea regulilor privind protecţia consumatorului

CAPITOLUL IV. FONDUL DE COMERŢ

Secţiunea 1. Noţiune şi delimitare

§1. Noţiune 

§2. Delimitarea fondului de comerţ

§3. Natura juridică a fondului de comerţ

Secţiunea a 2-a. Elementele fondului de comerţ

Subsecţiunea 1. Elementele incorporale ale fondului de comerţ

§1. Firma

§2. Emblema

§3. Clientela şi vadul comercial

§4. Drepturile de proprietate industrială

§5. Drepturile de autor

Subsecţiunea a 2-a. Elementele corporale ale fondului de comerţ

§1. Bunurile imobile

§2. Bunurile mobile corporale

Secţiunea a 3-a. Protecţia fondului de comerţ

Secţiunea a 4-a. Actele juridice privind fondul de comerţ

§1. Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ

§2. Transmiterea fondului de comerţ ca aport în societatea comercială

§3. Locaţiunea fondului de comerţ

§4. Garanţia reală mobiliară asupra fondului de comerţ

CAPITOLUL V. AUXILIARII COMERCIANŢILOR

Secţiunea 1. Noţiune şi categorii

Secţiunea a 2-a. Reprezentanţii comercianţilor

§1. Noţiune şi reglementare

§2. Categoriile reprezentării

§3. Părţile contractului de reprezentare/reprezentării

§4. Condiţiile reprezentării

§5. Efectele reprezentării

§6. Anularea actelor juridice încheiate de către reprezentant cu terţul

§7. Încetarea reprezentării

Secţiunea a 3-a. Mandatarii comercianţilor

§1. Definiţie şi reglementare

§2. Forma mandatului

§3. Puterile mandatarului

§4. Obligaţiile părţilor

§5. Încetarea calităţii de mandatar

Secţiunea a 4-a. Comisionarii

§1. Definiţie şi reglementare

§2. Puterile comisionarilor

§3. Remunerarea comisionarului

§4. Răspunderea comisionarului

§5. Încetarea calităţii de comisionar

Secţiunea a 5-a. Intermediarii

§1. Noţiune şi caracteristici

§2. Puterile intermediarului

§3. Obligaţiile intermediarului

§4. Drepturile intermediarului

§5. Aplicaţii practice ale intermedierii

Secţiunea a 6-a. Agenţii comerciali

CAPITOLUL VI. SOCIETĂŢILE COMERCIALE

Subcapitolul I. Regulile comune aplicabile societăţilor comerciale

Secţiunea 1. Noţiunea societăţilor comerciale

§1. Definiţia societăţii comerciale

§2. Delimitarea societăţii comerciale de societatea civilă

§3. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale

Secţiunea a 2-a. Elementele specifice ale contractului de societate, care stau la baza societăţii comerciale

§1. Aporturile asociaţilor

§2. Intenţia asociaţilor de a colabora la desfăşurarea activităţii societăţii (affectio societatis)

§3. Împărţirea profitului

Secţiunea a 3-a. Formele societăţilor comerciale şi clasificarea lor

§1. Formele societăţii comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990

§2. Clasificarea societăţilor comerciale

Secţiunea a 4-a. Constituirea societăţilor comerciale

Subsecţiunea 1. Actele constitutive ale societăţii comerciale

§1. Noţiuni generale

§2. Contractul de societate

§3. Statutul societăţii

Subsecţiunea a 2-a. Formalităţile necesare constituirii societăţilor comerciale

§1. Întocmirea actelor constitutive

§2. Înmatricularea şi autorizarea funcţionării societăţii

§3. Publicitatea privind constituirea societăţii şi înscrierea fiscală a societăţii comerciale

Subsecţiunea a 3-a. Regimul actelor juridice încheiate în cursul constituirii societăţii comerciale

Subsecţiunea a 4-a. Consecinţele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii comerciale

§1. Neînregistrarea societăţii

§2. Neregularităţile constatate de către directorul oficiului registrului comerţului sau de persoana desemnată cu ocazia verificării legalităţii înregistrării

§3. Consecinţele neregularităţilor constatate după înregistrarea societăţii

§4. Efectele nerespectării cerinţelor legale privind publicitatea constituirii societăţii

Subsecţiunea a 5-a. Înfiinţarea sucursalelor şi filialelor societăţilor comerciale

§1. Regimul juridic al sucursalelor şi filialelor

§2. Condiţiile necesare înfiinţării sucursalelor

Subsecţiunea a 6-a. Personalitatea juridică a societăţii comerciale

§1. Atributele de identificare ale societăţii

§2. Voinţa societăţii comerciale

§3. Capacitatea juridică a societăţii

§4. Patrimoniul societăţii

§5. Consecinţele juridice ale calităţii de persoană juridică a societăţii comerciale

Secţiunea a 5-a. Funcţionarea societăţilor comerciale

Subsecţiunea 1. Adunarea generală

§1. Categoriile de adunări generale

§2. Convocarea adunării generale

§3. Şedinţa adunării generale

§4. Hotărârile adunărilor generale

Subsecţiunea a 2-a. Administrarea şi conducerea societăţii comerciale

§1. Precizări prealabile

§2. Statutul juridic al administratorilor

§3. Unele reguli speciale privind pluralitatea administratorilor

§4. Răspunderea administratorilor

Subsecţiunea a 3-a. Controlul gestiunilor societăţilor comerciale

§1. Cenzorii societăţii

§2. Auditorii financiari

Secţiunea a 6-a. Modificarea societăţilor comerciale

Subsecţiunea 1. Condiţiile generale ale modificării actului constitutiv al societăţii comerciale

§1. Căile (modalităţile) de modificare a actului constitutiv

§2. Forma actului de modificare a actului constitutiv

§3. Înregistrarea şi publicarea actului modificator

§4. Dreptul de opoziţie

§5. Dreptul asociaţilor de a se retrage din societate

Subsecţiunea a 2-a. Principalele cazuri de modificare a societăţii comerciale

§1. Majorarea capitalului social

§2. Reducerea capitalului social

§3. Prelungirea duratei societăţii

§4. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale

§5. Schimbarea formei juridice a societăţii comerciale

Secţiunea a 7-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

Subsecţiunea 1. Noţiuni introductive

Subsecţiunea a 2-a. Dizolvarea societăţilor comerciale

§1. Cauzele generale de dizolvare a societăţii comerciale

§2. Căile dizolvării societăţii comerciale

§3. Efectele dizolvării societăţii comerciale

Subsecţiunea a 3-a. Lichidarea societăţilor comerciale

§1. Principiile generale ale lichidării societăţilor comerciale

§2. Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţii comerciale

§3. Statutul lichidatorilor

§4. Lichidarea activului şi pasivului societăţii comerciale

§5. Drepturile asociaţilor cuvenite din lichidarea societăţii comerciale

§6. Închiderea lichidării societăţii comerciale

Subcapitolul II. Regulile speciale aplicabile fiecărei forme de societate comercială

Secţiunea 1. Societatea în nume colectiv

Subsecţiunea 1. Noţiunea şi caracterele societăţii în nume colectiv

Subsecţiunea a 2-a. Constituirea societăţii în nume colectiv

Subsecţiunea a 3-a. Funcţionarea societăţii în nume colectiv

§1. Deliberările şi deciziile asociaţilor

§2. Administrarea societăţii în nume colectiv

§3. Controlul gestiunii societăţii

Subsecţiunea a 4-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în nume colectiv

Secţiunea a 2-a. Societatea în comandită simplă

Subsecţiunea 1. Noţiunea şi caracterele societăţii în comandită simplă

Subsecţiunea a 2-a. Constituirea societăţii în comandită simplă

Subsecţiunea a 3-a. Funcţionarea societăţii în comandită simplă

Subsecţiunea a 4-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii în comandită simplă

Secţiunea a 3-a. Societatea pe acţiuni

Subsecţiunea 1. Noţiunea şi caracteristicile societăţii pe acţiuni

Subsecţiunea a 2-a. Constituirea societăţii pe acţiuni

§1. Actele constitutive ale societăţii pe acţiuni

§2. Modalităţile de constituire a societăţii pe acţiuni

§3. Formalităţile necesare constituirii societăţii pe acţiuni

Subsecţiunea a 3-a. Funcţionarea societăţii pe acţiuni

§1. Acţiunile emise de societate

§2. Adunarea generală a acţionarilor

§3. Administrarea şi conducerea societăţii pe acţiuni

§4. Controlul gestiunii societăţii

§5. Obligaţiunile emise de societatea pe acţiuni

§6. Registrele societăţii pe acţiuni

§7. Fondurile de rezervă ale societăţii pe acţiuni

Subsecţiunea a 4-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni

Secţiunea a 4-a. Societatea în comandită pe acţiuni

Secţiunea a 5-a. Societatea cu răspundere limitată

Subsecţiunea 1. Noţiunea şi caracterele societăţii cu răspundere limitată

Subsecţiunea a 2-a. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic

Subsecţiunea a 3-a. Constituirea societăţii cu răspundere limitată 227

§1. Contractul de societate 228

§2. Statutul societăţii 228

§3. Formalităţile necesare constituirii societăţii 229

Subsecţiunea a 4-a. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată 229

§1. Adunarea generală a asociaţilor 229

§2. Administrarea societăţii cu răspundere limitată 231

§3. Controlul gestiunii societăţii cu răspundere limitată 232

§4. Transmiterea părţilor sociale 234

§5. Retragerea asociatului din societate 235

§6. Excluderea asociatului din societatea cu răspundere limitată 238

Subsecţiunea a 5-a. Modificarea societăţii cu răspundere limitată 239

Subsecţiunea a 6-a. Dizolvarea şi lichidarea societăţii cu răspundere limitată 240

Subcapitolul III. Societatea europeană şi grupurile de interes economic 241

Secţiunea 1. Societatea europeană 241

§1. Consideraţii generale 241

§2. Constituirea societăţii europene 241

§3. Funcţionarea societăţii europene 242

§4. Dizolvarea şi lichidarea societăţii europene 242

Secţiunea a 2-a. Grupurile de interes economic 242

§1. Noţiune şi reglementare 242

§2. Constituirea grupului de interes economic 243

§3. Funcţionarea grupului de interes economic 244

§4. Modificarea grupului de interes economic 244

§5. Dizolvarea şi lichidarea grupului de interes economic 245

Secţiunea a 3-a. Grupurile europene de interes economic 245

§1. Noţiune şi reglementare 245

§2. Constituirea grupului european de interes economic 246

§3. Modificarea grupului european de interes economic 246

§4. Organizarea şi funcţionarea grupului european de interes economic 247

§5. Sucursalele şi filialele grupului european de interes economic 247

§6. Dizolvarea şi lichidarea grupului european de interes economic 248

CAPITOLUL VII. OBLIGAŢIILE COMERCIALE 249

Subcapitolul I. Regulile speciale privind formarea şi executarea obligaţiilor în activitatea comercială 249

Secţiunea 1. Regulile privind formarea obligaţiilor comerciale 249

§1. Principiul libertăţii contractuale 249

§2. Regulile generale privind încheierea contractelor în activitatea comercială 252

§3. Încheierea contractelor comerciale prin mijloace electronice 254

Secţiunea a 2-a. Regulile speciale privind executarea obligaţiilor comerciale 255

§1. Preţul în obligaţiile specifice activităţii comerciale 255

§2. Regimul juridic al dobânzilor 256

§3. Caracterul oneros al mandatului în materie comercială 262

§4. Solidaritatea codebitorilor 263

Secţiunea a 3-a. Probele în materie comercială 266

Subsecţiunea 1. Consideraţii introductive 266

Subsecţiunea a 2-a. Principalele mijloace de probă folosite în raporturile comerciale 266

§1. Proba prin înscrisuri 266

§2. Proba cu martori 267

§3. Raportul de expertiză 267

§4. Facturile acceptate 267

§5. Corespondenţa comercială 268

§6. Telegramele _268

§7. Mijloacele moderne de comunicare şi valoarea lor probatorie în raporturile comerciale 269

§8. Registrele comerciale 269

Subcapitolul II. Principalele contracte folosite în activitatea comercială 271

Secţiunea 1. Unele particularităţi ale contractului de vânzare-cumpărare în activitatea comercială 271

§1. Scopul vânzării-cumpărării comerciale 272

§2. Obiectul vânzării-cumpărării în activitatea comercială 272

§3. Răspunderea pentru vicii 280

§4. Obligaţia de garanţie pentru buna funcţionare 283

§5. Vânzarea în afara spaţiilor comerciale 286

Secţiunea a 2-a. Contractul de furnizare 286

§1. Precizări prealabile 286

§2. Noţiune şi reglementare 287

§3. Natura juridică a contractului de furnizare 287

§4. Caracterele juridice ale contractului de furnizare 288

§5. Asemănări şi deosebiri între contractul de furnizare şi contractul de vânzare-cumpărare 288

§6. Efectele contractului de furnizare 289

§7. Încetarea contractului de furnizare 294

Secţiunea a 3-a. Contractul de agenţie 294

§1. Noţiune şi reglementare 294

§2. Caracterele juridice şi particularităţile contractului de agenţie 295

§3. Forma şi proba contractului de agenţie 296

§4. Deosebirile dintre contractul de agenţie şi contractul de mandat şi comision 

§5. Părţile contractului 297

§6. Efectele contractului de agenţie 298

§7. Încetarea contractului de agenţie 302

Secţiunea a 4-a. Contractul de fiducie 304

§1. Noţiune 304

§2. Operaţiunea de fiducie şi contractul de fiducie 305

§3. Categoriile fiduciei 305

§4. Părţile contractului de fiducie 306

§5. Condiţiile de validitate ale fiduciei 306

§6. Opozabilitatea fiduciei 309

§7. Efectele juridice ale contractului de fiducie 310

§8. Modificarea contractului de fiducie 317

§9. Încetarea contractului de fiducie 317

Secţiunea a 5-a. Contractul de comision 320

§1. Noţiunea şi reglementarea contractului de comision 320

§2. Asemănări şi deosebiri între contractul de comision şi contractul de mandat 321

§3. Forma şi proba contractului de comision 322

§4. Părţile contractului de comision 322

§5. Efectele contractului de comision 323

§6. Încetarea contractului de comision 327

Secţiunea a 6-a. Contractul de consignaţie 327

§1. Reglementarea, noţiunea, forma şi proba contractului de consignaţie 327

§2. Părţile contractului de consignaţie 328

§3. Efectele contractului de consignaţie 329

§4. Încetarea contractului de consignaţie 333

Secţiunea a 7-a. Contractul de report 333

§1. Noţiune şi reglementare 333

§2. Forma contractului de report 334

§3. Reportul şi vânzarea cu pact de răscumpărare 334

§4. Efectele juridice ale contractului de report 335

§5. Lichidarea reportului 337

Secţiunea a 8-a. Contractul de factoring 337

§1. Noţiune şi reglementare 337

§2. Caractere juridice 338

§3. Formele factoringului 339

§4. Forma contractului de factoring 339

§5. Părţile contractului 339

§6. Obiectul contractului 341

§7. Efectele contractului de factoring 341

§8. Raporturile dintre debitorul cedat şi părţile contractului de factoring 345

§9. Delimitarea contractului de factoring de alte instituţii juridice 346

§10. Încetarea contractului 348

Secţiunea a 9-a. Contractul de asociere în participaţie 348

§1. Noţiune şi reglementare 348

§2. Particularităţile contractului de asociere în participaţie 349

§3. Caracterele juridice 350

§4. Delimitarea asocierii în participaţie de alte instituţii juridice 351

§5. Principiile asocierii în participaţie 351

§6. Părţile contractului de asociere în participaţie 352

§7. Efectele contractului de asociere în participaţie în raporturile dintre asociaţi 353

§8. Încetarea contractului 355

Secţiunea a 10-a. Contractul de franciză 355

§1. Reglementare, noţiune şi caractere juridice 355

§2. Părţile şi obiectul francizei 356

§3. Obiectul francizei 357

§4. Independenţa părţilor 357

§5. Diferite tipuri de franciză 357

§6. Încheierea contractului 359

§7. Efectele contractului de franciză 362

§8. Încetarea contractului de franciză 365

Secţiunea a 11-a. Contractul de leasing 365

§1. Noţiune şi reglementare 365

§2. Caracterele juridice ale contractului de leasing 366

§3. Părţile contractului de leasing 368

§4. Delimitarea contractului de leasing 369

§5. Categoriile de leasing 370

§6. Obiectul contractului de leasing 371

§7. Conţinutul contractului 372

§8. Efectele contractului de leasing 375

§9. Încetarea contractului de leasing 380

Secţiunea a 12-a. Contractul de transport 382

Subsecţiunea 1. Noţiuni generale 382

§1. Noţiune şi reglementare 382

§2. Părţile contractului 382

§3. Forma şi proba contractului de transport 383

§4. Modalităţi de transport 383

§5. Încetarea contractului de transport 383

Subsecţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri 383

§1. Documentele de transport 384

§2. Efectele contractului de transport de bunuri 385

Subsecţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje 394

§1. Conţinutul obligaţiei de a transporta 394

§2. Obligaţii ale părţilor 395

§3. Răspunderea pentru persoana călătorului 395

§4. Răspunderea pentru bagaje şi alte bunuri 395

§5. Transportul succesiv sau combinat 396

§6. Cedarea drepturilor călătorului 396

Secţiunea a 13-a. Contractul de expediţie 396

§1. Noţiune şi reglementare 396

§2. Efectele contractului de expediţie 397

Secţiunea a 14-a. Contractul de cont curent 400

§1. Noţiune şi reglementare 400

§2. Efectele contractului de cont curent 400

Secţiunea a 15-a. Contractul de cont bancar curent 404

§1. Prezentare generală 404

§2. Aspecte specifice 405

CAPITOLUL VIII. TITLURILE COMERCIALE 407

Subcapitolul I. Cambia 407

Secţiunea 1. Noţiunea şi caracterele cambiei 407

Secţiunea a 2-a. Cuprinsul cambiei 408

§1. Menţiunile obligatorii ale cambiei 408

§2. Menţiunile facultative ale cambiei 410

§3. Consecinţele lipsei menţiunilor obligatorii ale cambiei 412

§4. Cambia în alb 412

Secţiunea a 3-a. Girul cambiei 412

§1. Noţiune 412

§2. Condiţiile de validitate a girului 413

§3. Efectele transmiterii cambiei prin gir 414

Secţiunea a 4-a. Avalul cambiei 415

§1. Noţiune 415

§2. Condiţiile de valabilitate ale avalului 415

§3. Efectele avalului 416

Secţiunea a 5-a. Acceptarea cambiei de către tras 417

§1. Noţiune 417

§2. Prezentarea cambiei pentru acceptare 417

§3. Condiţiile acceptării cambiei 417

§4. Efectele acceptării cambiei de către tras 418

§5. Acceptarea cambiei de către alte persoane 418

Secţiunea a 6-a. Plata cambiei 419

Subsecţiunea 1. Noţiuni generale 419

Subsecţiunea a 2-a. Consecinţele neplăţii cambiei 421

§1. Acţiunile cambiale 422

§2. Acţiunile extracambiale 425

Subcapitolul II. Biletul la ordin 426

Secţiunea 1. Noţiunea şi caracterele biletului la ordin 426

Secţiunea a 2-a. Cuprinsul biletului la ordin 427

§1. Menţiunile obligatorii ale biletului la ordin 427

§2. Consecinţele nerespectării menţiunilor obligatorii ale biletului la ordin 428

Secţiunea a 3-a. Girul biletului la ordin 428

Secţiunea a 4-a. Avalul biletului la ordin 428

Secţiunea a 5-a. Plata biletului la ordin 429

Subcapitolul III. Cecul 429

Secţiunea 1. Noţiunea, reglementarea şi particularităţile cecului 429

Secţiunea a 2-a. Condiţii speciale privind emiterea cecului 429

Secţiunea a 3-a. Cuprinsul cecului 430

§1. Menţiunile obligatorii ale cecului 430

§2. Consecinţele nerespectării condiţiilor privind menţiunile obligatorii ale cecului 

Secţiunea a 4-a. Transmiterea cecului 431

§1. Transmiterea cecului la ordin 431

§2. Transmiterea cecului la purtător 432

§3. Transmiterea cecului nominativ 432

Secţiunea a 5-a. Avalul cecului 432 Secţiunea a 6-a. Plata cecului 432

§1. Noţiuni generale 432

§2. Consecinţele neplăţii cecului 433

CAPITOLUL IX. PROCEDURA INSOLVENŢEI 434

Secţiunea 1. Noţiunea şi caracterele procedurii insolvenţei_ 434

§1. Noţiunea şi reglementarea procedurii insolvenţei 434

§2. Scopul, căile şi modalităţile de realizare 434

§3. Caracterele procedurii insolvenţei 435

Secţiunea a 2-a. Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei 436

Subsecţiunea 1. Debitorul să facă parte din categoriile de entităţi cărora li se aplică procedura insolvenţei 436

§1. Categoriile de debitori cărora li se aplică procedura generală 436

§2. Categorii de debitori supuşi procedurii simplificate 438

Subsecţiunea a 2-a. Insolvenţa debitorului 441

§1. Noţiunea de insolvenţă 441

§2. Insolvenţa vădită şi insolvenţa iminentă a debitorului 442

§3. Delimitarea insolvenţei de insolvabilitatea debitorului 442

§4. Dovada insolvenţei debitorului 442

Secţiunea a 3-a. Participanţii la procedura insolvenţei 443

Subsecţiunea 1. Organele care aplică procedura insolvenţei 444

§1. Instanţele judecătoreşti 444

§2. Judecătorul-sindic 445

§3. Administratorul judiciar 446

§4. Lichidatorul 448

Subsecţiunea a 2-a. Alţi participanţi la procedura insolvenţei 450

§1. Adunarea creditorilor 450

§2. Comitetul creditorilor 450

§3. Administratorul special 451

Secţiunea a 4-a. Deschiderea procedurii insolvenţei 452

§1. Cererea debitorului 453

§2. Cererea creditorilor 456

§3. Efectele deschiderii procedurii insolvenţei 458

Secţiunea a 5-a. Regimul actelor juridice anterioare deschiderii procedurii 460

§1. Actele juridice frauduloase 460

§2. Actele juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale 

§3. Caracteristicile nulităţii actelor juridice 462

§4. Efectele anulării actelor juridice 463

§5. Acţiunea în anulare împotriva terţului subdobânditor 463

§6. Contractele aflate în curs de executare 464

Secţiunea a 6-a. Primele măsuri 466

§1. Noţiuni generale 466

§2. Notificarea deschiderii procedurii şi a primelor măsuri 466

§3. Declararea creanţelor creditorilor 467

§4. Rapoartele administratorului judiciar privind situaţia debitorului 468

Secţiunea a 7-a. Reorganizarea judiciară 470

§1. Noţiuni introductive 470

§2. Planul de reorganizare 470

Secţiunea a 8-a. Falimentul 473

§1. Noţiune 473

§2. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului 473

§3. Măsurile dispuse de judecătorul-sindic 473

§4. Notificarea intrării debitorului în procedura falimentului 474

§5. Declararea creanţelor în procedura falimentului 474

§6. Lichidarea averii debitorului 475

Secţiunea a 9-a. Închiderea procedurii insolvenţei 478

§1. Cazurile de închidere a procedurii insolvenţei 478

§2. Efectele închiderii procedurii insolvenţei 479

Secţiunea a 10-a. Răspunderea persoanelor care au cauzat starea de insolvenţă a debitorului 480

§1. Noţiuni introductive 480

§2. Persoanele obligate să răspundă 480

§3. Condiţiile răspunderii 480

CAPITOLUL X. CONCORDATUL PREVENTIV ŞI MANDATUL AD-HOC 483

Secţiunea 1. Noţiunea şi domeniul de aplicare 483

Secţiunea a 2-a. Scopul concordatului preventiv şi al mandatului ad-hoc 485

Secţiunea a 3-a. Organele care aplică procedurile specifice mandatului ad-hoc şi concordatului preventiv 486

Secţiunea a 4-a. Mandatul ad-hoc 487

§1. Precizări prealabile 487

§2. Desemnarea mandatarului ad-hoc 487

§3. Durata mandatului ad-hoc 487

§4. Remunerarea mandatarului ad-hoc 487

§5. Obiectul mandatului ad-hoc 488

§6. Încetarea mandatului ad-hoc 488

Secţiunea a 5-a. Concordatul preventiv 489

§1. Precizări prealabile 489

§2. Beneficiarii procedurii 489

§3. Participanţii la procedura concordatului preventiv 489

§4. Deschiderea procedurii concordatului 491

§5. Durata concordatului preventiv 494

§6. Încetarea concordatului preventiv 495

Index 

Titlul cartii: Drept comercial - in reglementarea Noului Cod civil
Numele autorului/lor: Vasile Nemes
Editura: Editura Hamangiu
Data aparitiei: Mai 2012
Numar de pagini: 520
ISBN: 978-606-522-754-5
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 59 RON
Formatul de livrare: Carte tiparita

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker