Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Noul Cod civil 900 de intrebari si raspunsuri

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

In reglementarile impuse de cele 2459 articole ale Noului Cod Civil este cuprinsa viata unui om inca dinainte de a se naste, pana dupa moartea acestuia. Impactul normei civile, profund schimbate prin noua reglementare, este unul complex, atat din punctul de vedere al profesionistilor, cat si din punctul de vedere al justitiabililor.

In acest sens, prezenta lucrare se doreste a fi un instrument extrem de eficient, pe care orice persoana interesata il poate folosi cu scopul de a face norma legala mai accesibila si mai usor de asimilat.

Colectivul de autori si-a dorit ca prezenta lucrare sa reprezinte un ghid practic, edificator pentru toate categoriile de juristi, dar si pentru simpli cetateni, interesati sa se familiarizeze cu noile institutii in materie, introduse prin Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Pretul nostru: 32.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Despre logodnă 

Despre căsătorie 

Despre regimul matrimonial 

Despre locuința familiei 

Despre cheltuielile căsătoriei

Despre alegerea regimului matrimonial

Despre regimul comunității legale

Despre regimul separației de bunuri 

Despre desfacerea căsătoriei 

Despre efectele divorțului 

Despre rudenie 

Despre filiație

Despre reproducerea umană asistată medical   cu terț donator 

Despre situația legală a copilului 

Despre adopție 

Despre autoritatea părintească 

Despre obligația de întreținere 

Despre bunuri 

Despre drepturile reale în general 

Despre proprietatea privată 

Despre accesiune 

Despre proprietatea comună

Despre superficie 

Despre uzufruct 

Despre uz şi abitație 

Despre servitute 

Despre fiducie 

Despre administrarea bunurilor altuia 

Despre cartea funciară 

Despre rectificarea înscrierilor de carte funciară

Despre posesie 

Despre efectele posesiei

Despre moştenire şi liberalități 

Despre moştenirea legală 

Despre liberalități 

Despre donație 

Despre testament 

Despre legat 

Despre dezmoştenire 

Despre execuția testamentară 

Despre rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă 

Despre reducțiunea liberalităților excesive 

Despre transmisiunea moştenirii 

Despre acceptarea moştenirii 

Despre renunțarea la moştenire 

Despre certificatul de moştenitor 

Despre moştenirea vacantă

Despre dispozițiile generale referitoare la partajul  succesoral 

Despre raportul donațiilor 

Despre plata datoriilor 

Despre obligații 

Despre încheierea contractului 

Despre capacitatea părților 

Despre formarea contractului 

Despre valabilitatea consimțământului

Despre viciile consimțământului 

Despre obiectul contractului

Despre cauză 

Despre forma contractului

Despre nulitatea contractului 

Despre efectele contractului

Despre încetarea contractului 

Despre actul juridic unilateral 

Despre îmbogățirea fără justă cauză 

Despre răspunderea civilă

Despre răspunderea pentru fapta proprie

Despre răspunderea pentru fapta altuia

Despre răspunderea pentru prejudiciul cauzat de  animale sau de lucruri 

Despre prejudiciul în cazul răspunderii delictuale

Despre modalitățile obligațiilor 

Despre obligațiile solidare între debitori

Despre efectele solidarității în raporturile dintre  debitori 

Despre obligațiile alternative şi facultative

Despre executarea obligațiilor

Despre subiectele plății 

Despre condițiile plății 

Despre imputația plății

Despre punerea în întârziere a creditorului

Despre executarea silită a obligațiilor

Despre punerea în întârziere a debitorului

Despre executarea silită în natură

Despre prejudiciu

Despre clauza penală şi arvună

Despre vinovăția debitorului

Despre rezoluțiune, reziliere şi reducerea  prestațiilor 

Despre cauze justificate de neexecutare a  obligațiilor contractuale

Despre cesiunea de creanță în general 

Despre cesiunea unei creanțe constatate printr‐un  titlu nominativ, la ordin sau la purtător 

Despre subrogație

Despre preluarea datoriei prin contract încheiat cu  debitorul

Despre stingerea obligațiilor 

Despre compensație 

Despre confuziune

Despre remiterea de datorie

Despre restituirea prestațiilor 

Despre modalitățile restituirii

Despre diferite contracte speciale

Despre obiectul vânzării

Despre obligațiile vânzătorului 

Despre transmiterea proprietății sau a dreptului  vândut

Despre predarea bunului 

Despre garanția contra viciilor bunului vândut

Despre garanția de bună funcționare

Despre obligațiile cumpărătorului 

Despre dreptul de preemțiune

Despre vânzarea bunurilor imobile 

Despre vânzarea terenurilor forestiere

Despre vânzarea moştenirii

Despre vânzarea cu opțiune de răscumpărare 

Despre contractul de schimb 

Despre contractul de furnizare

Despre contractul de report

Despre contractul de locațiune

Despre obligațiile locatorului 

Despre obligațiile locatarului 

Despre sublocațiunea şi cesiunea contractului de  locațiune

Despre expirarea termenului şi tacita relocațiune

Despre înstrăinarea bunului dat în locațiune 

Despre încetarea contractului .

Despre reguli particulare în materia arendării

Despre contractul de antrepriză 

Despre încetarea contractului 

Despre contractul de antrepriză pentru lucrări de  construcții

Despre contractul de societate

Despre societatea simplă 

Despre asocierea în participație 

Despre contractul de transport

Despre contractul de transport de bunuri 

Despre contractul de transport de persoane şi  bagaje

Despre contractul de mandat 

Despre mandatul cu reprezentare 

Despre mandatul fără reprezentare

Despre contractul de comision 

Despre contractul de consignație

Despre contractul de expediție 

Despre contractul de agenție .

Despre contractul de intermediere 

Despre contractul de depozit

Despre depozitul hotelier

Despre sechestrul convențional

Despre contractul de împrumut 

Despre împrumutul de folosință

Despre împrumutul de consumație 

Despre contractul de cont curent

Despre contul bancar curent şi alte contracte  bancare 

Despre depozitul bancar

Despre facilitatea de credit 

Despre închirierea casetelor de valori 

Despre contractul de asigurare 

Despre asigurarea de bunuri 

Despre asigurările de credite şi garanții şi  asigurările de pierderi financiare

Despre asigurarea de răspundere civilă

Despre asigurarea de persoane 

Despre coasigurare, reasigurare şi retrocesiune

Despre contractul de rentă viageră 

Despre contractul de întreținere 

Despre contractul de tranzacție 

Despre garanțiile personale 

Despre privilegii şi garanții reale

Despre ipoteca imobiliară 

Despre ipoteca mobiliară 

Despre executarea ipotecii

Despre gaj

Despre dreptul de retenție 

Despre prescripția extinctivă, decădere şi calculul  termenelor 

Titlul cartii: Noul Cod civil 900 de intrebari si raspunsuri
Numele autorului/lor: Oana Grama, Alexandra Crisan, Horia Marinescu, Marius Epure
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Iulie 2014
Numar de pagini: 232
ISBN: 978-606-673-417-2
Format: A5
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 32
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Noul Cod civil 900 de intrebari si raspunsuri

Noul Cod civil 900 de intrebari si raspunsuri

Pretul nostru: 32.00 Lei (RON)

Bestsellers

Carti de joc | Costume populare romanesti

Carti de joc | Costume populare romanesti

Pretul nostru: 7.00 Lei (RON)
Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker