Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Cooperarea judiciara internationala in materie penala | Actualizare: 30 iunie 2014

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Cooperarea judiciara internationala a cunoscut si cunoaste noi forme, datorita contextului cresterii accentuate a criminalitatii in general, care, la randul ei, se concretizeaza in special in forme complexe de manifestare a criminalitatii organizate, cum ar fi terorismul, traficul de persoane, traficul de arme, infractiuni informatice etc.

Este foarte important ca, in replica la criminalitatea ascensiva si sub noi modalitati de comitere, sa fie intuite si gasite noi solutii pe planul cooperarii, care, chiar daca nu reusesc in totalitate sa anihileze flagelul infractional, cel putin reusesc sa il atenueze.

Daca la nivel global cooperarea in domeniul penal ramane in general cantonata in formalism, in Europa, mai cu seama in Uniunea Europeana, vorbim, dupa 1999, de cooperare judiciara, iar noile instrumente bazate pe principiile recunoasterii si increderii reciproce reglementeaza forme de cooperare directa intre autoritatile judiciare.

Institutii ca Eurojust, Reteaua Judiciara Europeana, Organizatia Internationala a Politiei Criminale (Interpol), magistratul de legatura, Biroul SIRENE sau Sistemul de Informatii Shengen au un punct comun esential, si anume faciliteaza cooperarea judiciara in materie penala.

Prezenta lucrare cuprinde Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 300/2013, cele mai multe articole fiind insotite de trimiteri la legislatia conexa, precum si de note explicative, uneori critice, ale editorului stiintific.

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins 

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Index

Anexă. Lista actelor normative relevante în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală

Legea nr. 302/2004

Titlul I. Dispoziţii generale

Capitolul I. Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penală

Capitolul II. Dispoziţii generale privind procedura de cooperare judiciară internaţională în materie penală

Titlul II. Extrădarea

Capitolul I. Extrădarea pasivă

Secţiunea 1. Condiţii pentru extrădare

Secţiunea a 2-a. Procedura extrădării din România

Secţiunea a 3-a. Efectele extrădării din România

Capitolul II. Extrădarea activă

Secţiunea 1. Condiţii pentru solicitarea extrădării

Secţiunea a 2-a. Procedura de solicitare a extrădării

Secţiunea a 3-a. Efectele extrădării în România

Capitolul III. Dispoziţii comune

Capitolul IV. Dispoziţii pentru punerea în aplicare a unor instrumente juridice în materie de extrădare adoptate la nivelul Uniunii Europene

Titlul III. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Emiterea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare

Capitolul III. Executarea de către autorităţile române a unui mandat european de arestare

Capitolul IV. Alte dispoziţii

Titlul IV. Transferul de proceduri în materie penală

Capitolul I. Cererea de transfer al procedurii penale

Capitolul II. Preluarea sau iniţierea procedurilor penale la cererea unui stat străin

Capitolul III. Dispoziţii pentru punerea în practică a Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen

Titlul V. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti, a ordonanţelor penale şi a actelor judiciare în relaţia cu statele terţe

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine

Secţiunea 1. Transferarea persoanelor condamnate, deţinute în state terţe, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din România

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine, în cazul în care persoana condamnată se află în România

Capitolul III. Proceduri speciale de recunoaştere şi executare

Capitolul IV. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte procedurale emise de autorităţile judiciare române

Secţiunea 1. Transferarea din România în alte state a persoanelor condamnate, aflate în executarea, în regim de detenţie, a unor pedepse sau măsuri privative de libertate

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea şi executarea, pe teritoriul altor state, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor acte procedurale emise de autorităţile judiciare române

Titlul VI. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Punerea în executare pe teritoriul României a pedepselor sau măsurilor privative de libertate aplicate de instanţele altor state membre ale Uniunii Europene

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Secţiunea a 2-a. Transferarea persoanelor condamnate, deţinute în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate sanitară din România

Secţiunea a 3-a. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul în care persoana condamnată se află în România

Capitolul III. Recunoaşterea şi executarea în alte state membre ale Uniunii Europene a hotărârilor judecătoreşti Cuprins3 • Legea nr. 302/2004 române prin care au fost aplicate pedepse privative de libertate

Secţiunea 1. Transferarea persoanelor condamnate deţinute într-un penitenciar sau unitate medicală din România, în vederea executării pedepsei în alte state membre ale Uniunii Europene

Secţiunea a 2-a. Punerea în executare a pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii ori a măsurii privative de libertate, atunci când persoana condamnată nu se află pe teritoriul României

Titlul VI1 . Recunoaşterea şi executarea în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost dispuse sancţiuni sau măsuri penale neprivative de libertate

Capitolul I. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoaşterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Supravegherea de către autorităţile altor state membre ale Uniunii Europene a respectării obligaţiilor stabilite de organele judiciare române

Secţiunea a 3-a. Supravegherea de către autorităţile române a respectării obligaţiilor stabilite de alte state membre ale Uniunii Europene

Capitolul II. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi a deciziilor de probaţiune care stabilesc măsuri de probaţiune sau sancţiuni alternative date de către instanţele sau autorităţile altor state membre ale Uniunii Europene, în scopul executării lor în România

Secţiunea a 3-a. Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti care stabilesc măsuri de probaţiune sau sancţiuni alternative date în România în scopul executării lor în alte state membre ale Uniunii Europene

Titlul VII. Asistenţa judiciară în materie penală

Capitolul I. Asistenţa judiciară internaţională

Capitolul II. Dispoziţii privind asistenţa judiciară aplicabile în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene

Secţiunea 1. Dispoziţii pentru punerea în aplicare a Convenţiei din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Schengen

Secţiunea a 2-a. Dispoziţii pentru aplicarea Convenţiei din 29 mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi a Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor

Paragraful 1. Dispoziţii generale

Paragraful 2. Procedura de emitere şi transmitere a ordinelor de indisponibilizare

Paragraful 3. Procedura de executare de către autorităţile române a ordinelor de indisponibilizare

Secţiunea a 4-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare

Paragraful 1. Dispoziţii comune

Paragraful 2. Procedura de transmitere a hotărârii 

Paragraful 3. Procedura de executare a hotărârii

Secţiunea a 5-a. Dispoziţii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce la ordinele de confiscare

Paragraful 1. Dispoziţii generale

Paragraful 2. Procedura de transmitere de către autorităţile române a ordinelor de confiscare şi a certificatului

Paragraful 3. Procedura de executare de către autorităţile române a ordinelor de confiscare

Titlul VIII. Dispoziţii finale

Anexele 1-10

Titlul cartii: Cooperarea judiciara internationala in materie penala | Actualizare: 30 iunie 2014
Numele autorului/lor: Ioana Cristina Morar
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 8 Iulie 2014
Numar de pagini: 320
ISBN: 978-606-678-985-1
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 29
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker