Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul securitatii sociale. Editia a V-a, 2014 | Autori: Alexandru Ticlea, Laura Georgescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Dreptul securitatii sociale cuprinde normele juridice ce reglementeaza relatiile de asigurari sociale, precum si pe cele ce privesc asistenta sociala. Prin intermediul sau, persoana fizica este protejata de riscurile sociale care ii afecteaza existenta. Protectia incepe adesea inainte de nastere (ingrijirile prenatale) si se prelungeste dupa moarte (pensiile de urmas).

Importanta securitatii sociale este relevata si de reglementarile speciale in materie existente in Uniunea Europeana. Lucrarea Dreptul securitatii sociale contine informatii numerose si utile care se adreseaza nu numai studentilor, dar si practicienilor si teoreticienilor in domeniu.

Pretul nostru: 55.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE

§ 1. Securitatea socială şi riscurile sociale

§ 2. Sistemele de securitate socială

§ 3. Apariţia şi dezvoltarea sistemelor de securitate socială

§ 4. Securitatea socială în documentele internaţionale

§ 5. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale

§ 6. Asigurările sociale – instituţie a dreptului securităţii sociale

§ 7. Asistenţa socială – instituţie a dreptului securităţii sociale

§ 8. Principiile dreptului securităţii sociale

§ 9. Izvoarele dreptului securităţii sociale

CAPITOLUL II. ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE

§ 1. Noţiune şi reglementare

§ 2. Principiile asigurărilor sociale de sănătate

§ 3. Concepte privind asigurările sociale de sănătate

§ 4. Asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate

§ 5. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor

§ 6. Servicii medicale profilactice suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

§ 7. Servicii medicale curative suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale

§ 8. Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice

§ 9. Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu

§ 10. Alte servicii speciale

§ 11. Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state

§ 12. Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

§ 13. Asigurarea calităţii pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi

§ 14. Constituirea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

§ 15. Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate

§ 16. Răspunderi şi sancţiuni 

§ 17. Cardul european de asigurări sociale de sănătate

§ 18. Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

§ 19. Asigurările voluntare de sănătate

§ 20. Contractul de asigurare voluntară de sănătate

§ 21. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

§ 22. Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

§ 23. Concedii şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă

§ 24. Concediul şi indemnizaţia de maternitate

§ 25. Concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului

§ 26. Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

§ 27. Concediul şi indemnizaţia de risc maternal

§ 28. Ajutorul de deces 

§ 29. Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

CAPITOLUL III. ASIGURAREA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

§ 1. Noţiunea şi principiile asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale

§ 2. Raporturile de asigurare şi riscurile asigurate

§ 3. Persoanele asigurate (asiguraţii)

§ 4. Asigurătorul

§ 5. Obiectivele asigurării

§ 6. Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

§ 7. Prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

7.1. Enumerare

7.2. Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă

7.3. Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională

7.4. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

7.5. Indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă

7.6. Compensaţii pentru atingerea integrităţii

7.7. Despăgubiri în caz de deces

7.8. Rambursări la cheltuieli

§ 8. Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

§ 9. Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale

§ 10. Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

§ 11. Răspunderea juridică

§ 12. Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale

CAPITOLUL IV. ASIGURĂRILE PENTRU ŞOMAJ ŞI MĂSURILE PENTRU PREVENIREA ŞOMAJULUI

§ 1. Şomajul – fenomen social

§ 2. Evoluţia şi structura şomajului în sistemul naţional

§ 3. Măsuri prevăzute de Legea nr. 76/2002 în vederea protecţiei persoanelor împotriva riscului de şomaj

§ 4. Concepte utilizate de Legea nr. 76/2002

§ 5. Indicatori statistici privind piaţa muncii

§ 6. Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)

§ 7. Beneficiarii sistemului asigurărilor pentru şomaj

§ 8. Categoriile de asiguraţi în sistemul asigurărilor pentru şomaj

§ 9. Organe cu atribuţii în domeniul asigurărilor pentru şomaj

9.1. Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

9.2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

9.3. Institutul Naţional de Statistică

§ 10. Bugetul asigurărilor pentru şomaj 

10.1. Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj

10.2. Cheltuielile în cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj

§ 11. Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj

§ 12. Persoanele asimilate şomerilor

§ 13. Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

§ 14. Condiţii pentru naşterea dreptului la indemnizaţia de şomaj

§ 15. Data de la care se dobândeşte dreptul de a primi indemnizaţia de şomaj

§ 16. Cuantumul indemnizaţiei de şomaj

§ 17. Obligaţiile persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj

§ 18. Suspendarea plăţii indemnizaţiei

§ 19. Încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj

§ 20. Recuperarea sumelor plătite fără temei legal 

§ 21. Măsuri pentru prevenirea şomajului

§ 22. Servicii oferite solicitanţilor de locuri de muncă în vederea creşterii şanselor de ocupare

CAPITOLUL V. SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE

§ 1. Principii ale sistemului public de pensii

§ 2. Semnificaţia termenilor şi expresiilor specifice sistemului public de pensii

§ 3. Asiguraţii

§ 4. Declaraţia de asigurare

§ 5. Contractul de asigurare socială

§ 6. Stagiul de cotizare

§ 7. Bugetul asigurărilor sociale de stat

§ 8. Contribuţia de asigurări sociale

§ 9. Baza lunară de calcul

§ 10. Noţiunea şi categoriile de pensii

§ 11. Pensia pentru limită de vârstă

§ 12. Pensia anticipată

§ 13. Pensia anticipată parţială

§ 14. Pensia de invaliditate

§ 15. Pensia de urmaş

§ 16. Calculul pensiilor

§ 17. Stabilirea şi plata pensiilor

§ 18. Alte drepturi de asigurări sociale

§ 19. Răspunderea juridică

19. 1. Infracţiuni

19. 2. Contravenţii 

§ 20. Jurisdicţia asigurărilor sociale

CAPITOLUL VI. PENSIILE PRIVATE

§ 1. Caracteristici generale ale sistemului pensiilor private

§ 2. Definirea unor temeni şi expresii

§ 3. Fondul de pensii private

§ 4. Autorizarea schemei de pensii private şi a fondului de pensii

§ 5. Investiţiile fondului de pensii

§ 6. Participanţii

§ 7. Contribuţia la fondul de pensii

§ 8. Conturile participanţilor

§ 9. Pensia privată

§ 10. Provizioane tehnice şi garanţii reglementate şi supravegheate de Comisie

§ 11. Răspunderea juridică

11.1. Răspunderea contravenţională

11.2. Răspunderea penală

CAPITOLUL VII. PENSIILE FACULTATIVE

§ 1. Caracteristici generale ale sistemului pensiilor facultative

§ 2. Înfiinţarea societăţilor de pensii, autorizarea şi retragerea autorizaţiei administratorilor

§ 3. Înfiinţarea, autorizarea şi retragerea autorizaţiei fondurilor de pensii facultative

§ 4. Transferurile între fondurile de pensii facultative

§ 5. Participanţi şi contribuţii

§ 6. Conturile participanţilor şi evaluarea activelor

§ 7. Dreptul la pensie

§ 8. Interdicţii

§ 9. Răspunderea juridică

CAPITOLUL VIII. SISTEMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

§ 1. Consideraţii generale

§ 2. Definirea unor termeni

§ 3. Definirea şi clasificarea beneficiilor de asistenţă socială

§ 4. Categorii de beneficii de asistenţă socială

§ 5. Administrarea beneficiilor de asistenţă socială

§ 6. Noţiuni specifice sistemului de beneficii de asistenţă socială

§ 7. Definirea şi clasificarea serviciilor sociale

§ 8. Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale

§ 9. Organizarea şi administrarea serviciilor sociale

§ 10. Procesul de acordare a serviciilor sociale

§ 11. Prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială .

§ 12. Asistenţa socială a copilului şi a familiei

§ 13. Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi

§ 14. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice

§ 15. Personalul din sistemul de asistenţă socială

§ 16. Finanţarea asistenţei sociale

§ 17. Contractarea serviciilor sociale

§ 18. Jurisdicţia asistenţei sociale

CAPITOLUL IX. AJUTORUL SOCIAL, SERVICIILE SOCIALE ŞI CANTINELE DE AJUTOR SOCIAL

§ 1. Consideraţii generale privind ajutorul social

§ 2. Beneficiarii ajutorului social

§ 3. Condiţiile necesare pentru atribuirea ajutorului social

§ 4. Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social

§ 5. Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social

§ 6. Obligaţiile titularilor de ajutor social şi modificarea acestuia

§ 7. Suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social

§ 8. Alte categorii de prestaţii familiale

§ 9. Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social

§ 10. Cantinele de ajutor social

CAPITOLUL X. DREPTURI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ALE COPIILOR

§ 1. Prestaţiile familiale

§ 2. Noţiunea şi caracteristicile alocaţiei de stat pentru copii

§ 3. Titularul dreptului la alocaţia de stat pentru copii şi beneficiarul acesteia

§ 4. Categoriile de copii care au dreptul la alocaţie

§ 5. Procedura de stabilire şi plată a alocaţiei

§ 6. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii

§ 7. Noţiunea şi specificul alocaţiei pentru susţinerea familiei

§ 8. Titularul dreptului la alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală

§ 9. Beneficiarii dreptului la alocaţia familială

§ 10. Livretul de familie

§ 11. Stabilirea şi plata drepturilor

§ 12. Recuperarea sumelor încasate necuvenit

§ 13. Răspunderea juridică

§ 14. Jurisdicţia drepturilor reglementate de Legea nr. 277/2010

§ 15. Noţiuni introductive privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

§ 16. Beneficiarii dreptului la protecţie şi asistenţă şi persoanele responsabile pentru exercitarea acestui drept

§ 17. Principiile respectării şi garantării drepturilor copilului

§ 18. Drepturile şi libertăţile copilului

§ 19. Mediul familial şi îngrijirea alternativă

§ 20. Sănătatea şi bunăstarea copilului

§ 21. Educaţie, activităţi recreative şi culturale

§ 22. Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi

22.1. Preliminarii

22.2. Plasamentul

22.3. Plasamentul în regim de urgenţă

22.4. Supravegherea specializată

§ 23. Monitorizarea aplicării măsurilor de protecţie specială

§ 24. Protecţia copiilor refugiaţi precum şi a celor în caz de conflict armat

§ 25. Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

§ 26. Protecţia copilului împotriva exploatării

§ 27. Protecţia copilului împotriva consumului de droguri

§ 28. Protecţia copilului împotriva abuzului sau neglijenţei

§ 29. Protecţia copilului împotriva răpirii sau oricăror forme de traficare şi împotriva altor forme de exploatare

§ 30. Reguli speciale de procedură

§ 31. Răspunderi şi sancţiuni .

CAPITOLUL XI. ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE

§ 1. Noţiunea de persoană vârstnică

§ 2. Reglementarea măsurilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice

§ 3. Evaluarea situaţiei persoanelor vârstnice care necesită asistenţă socială

§ 4. Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice

§ 5. Organizarea şi funcţionarea căminelor pentru persoane vârstnice

§ 6. Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice

§ 7. Finanţarea asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice

CAPITOLUL XII. PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP

§ 1. Noţiunea de persoană cu handicap

§ 2. Principii fundamentale

§ 3. Semnificaţia unor termeni şi expresii

§ 4. Încadrarea în grad de handicap

§ 5. Principiile care stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap

§ 6. Drepturi de care beneficiază persoanele cu handicap

§ 7. Obligaţiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanţilor legali

§ 8. Servicii sociale

§ 9. Asistentul personal

§ 10. Asistentul personal profesionist

§ 11. Centre pentru persoanele cu handicap

§ 12. Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap

§ 13. Accesibilităţi pentru persoanele cu handicap

§ 14. Orientarea şi formarea profesională

§ 15. Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

CAPITOLUL XIII. PROTECŢIA SOCIALĂ A VETERANILOR, INVALIZILOR, ORFANILOR ŞI VĂDUVELOR DE RĂZBOI, PRECUM ŞI A FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI

§ 1. Calitatea de veteran de război

§ 2. Văduva de război

§ 3. Drepturile veteranilor şi văduvelor de război, potrivit Legii nr. 44/1994

§ 4. Drepturile acordate invalizilor, orfanilor şi văduvelor de război, potrivit Legii nr. 49/199

§ 5. Indemnizaţii acordate invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război, potrivit Legii nr. 49/1991

§ 6. Drepturile foştilor deţinuţi politici

TESTE GRILĂ 

Titlul cartii: Dreptul securitatii sociale. Editia a V-a, 2014
Numele autorului/lor: Alexandru Ticlea, Laura Georgescu
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Martie 2014
Numar de pagini: 424
ISBN: 078-606-673-302-1
Format: Academic
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 55
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker