Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Procedura uzucapiunii. Reglementata de noul Cod civil si noul Cod de procedura civila, Codul civil din 1864 si Decretul-lege nr. 115/1938 | Autor: Claudia Visoiu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

Extinderea aplicării Codului civil român şi în teritoriile româneşti de peste Carpaţi (Transilvania, fără Ardealul de Nord) a avut loc prin Decretul-lege nr. 389/1943 privind extinderea legislaţiei civile şi comerciale în România de peste Carpaţi, intrat în vigoare la 15 septembrie 1943. Uzucapiunile începute în aceste teritorii înaintea datei extin derii aplicării Codului civil au fost guvernate, în general, de vechile legiuiri maghiare sau austriece. Potrivit art. 31 din Decretul-lege nr. 389/1943: „ Prescripţiunile începute înaintea punerii în aplicare a acestei legi sunt cârmuite în ce priveşte natura, durata şi efectele lor de dispoziţiile legii sub care au început. Când legea nouă prevede un termen mai scurt decât acel din legea veche (n.n. – Codul civil român prevedea termene mai scurte faţă de legile maghiare şi chiar faţă de Codul civil austriac, în cazul uzucapiunii scurte), se va aplica termenul mai scurt, dacă socotit din ziua punerii în aplicare a legii noi, termenul se împlineşte mai înaintea termenului prevăzut de legea veche.

(...)

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Cantitate:

STOC EPUIZAT!

 

 

Cuprins

Capitolul I. Introducere

1. Tipuri de uzucapiune. Reglementarea lor. Aplicarea în timp şi spaţiu a dispoziţiilor privitoare la uzucapiune

Capitolul al II-lea. Uzucapiunea în sistemul Codului civil din 1864

2. Consideraţii generale. Definiţie. Justificare

Secţiunea 1. Uzucapiunea de 30 ani

3. Condiţii

4. Domeniul de aplicare

4.1. Drepturi reale susceptibile de dobândire prin efectul uzucapiunii

Jurisprudenţă

4.2. Bunuri susceptibile de dobândire prin efectul uzucapiunii

Jurisprudenţă

5. Modalităţi de invocare a uzucapiunii

5.1. Invocarea uzucapiunii pe calea cererii. Cazuri. Conţinutul cererii. Competenţa de soluţionare. Timbrare

Jurisprudenţă

5.2. Invocarea uzucapiunii pe cale de excepţie

Jurisprudenţă

6. Calitatea procesuală. Proba calităţii procesuale

6.1. Calitatea procesuală activă

Decizii în interesul legii

Jurisprudenţă

6.2. Calitatea procesuală pasivă

Jurisprudenţă

6.3. Proba calităţii procesuale active şi pasive

Jurisprudenţă

7. Identificarea bunului – obiect material al cererii

8. Posesia utilă – condiţie a uzucapiunii

8.1. Definiţia posesiei. Reglementare. Elementele posesiei

Jurisprudenţă

8.2. Dobândirea, conservarea şi pierderea posesiei. Modalităţi de exercitare a posesiei. Întinderea posesiei_

8.3. Proba posesiei utile

Jurisprudenţă

8.4. Invocarea şi proba viciilor posesiei

Jurisprudenţa

8.5. Precaritatea. Inversiunea de titlu sau intervertirea detenţiei precare în posesie

Jurisprudenţă

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea de 10 la 20 ani

9. Condiţii

10. Domeniul de aplicare

11. Aspecte comune cu uzucapiunea de 30 ani

12. Justul titlu. Proba justului titlu

13. Buna-credinţă. Proba bunei-credinţe

Jurisprudenţă

Capitolul al III-lea. Uzucapiunea în regimul de carte funciară supus Decretului-lege nr. 115/1938

Secţiunea 1. Uzucapiunea tabulară

14. Condiţii

15. Domeniul de aplicare

16. Înscrierea dreptului în cartea funciară, fără cauză legitimă – condiţie specifică uzucapiunii tabulare

17. Invocarea uzucapiunii tabulare. Calitatea procesuală

18. Posesia utilă – aspect comun cu uzucapiunea din sistemul vechiului Cod civil

19. Buna-credinţă

Jurisprudenţă

Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea extratabulară

20. Condiţii

21. Domeniul de aplicare

22. Condiţiile specifice uzucapiunii extratabulare

22.1. Decesul titularului dreptului de proprietate sau renunţarea acestuia la dreptul său

22.2. Neînscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al moştenitorilor sau al statului

22.3. Înscrierea în cartea funciară a dreptului dobândit prin uzucapiune. Procedura specifică de înscriere. Calitatea procesuală

23. Posesia utilă – aspect comun cu uzucapiunea din sistemul Codului civil

Jurisprudenţă

Capitolul al IV-lea. Efectele unificării regimului de carte funciară prin intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996

24. Scurte consideraţii asupra efectelor înscrierii drepturilor reale în cartea funciară, în temeiul Legii nr. 7/1996

25. Scurte consideraţii asupra imediatei aplicări a Legii nr. 7/1996

Decizii în interesul legii

26. Efectele intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 asupra tipurilor de uzucapiune reglementate de Codul civil din 1864

27. Efectele intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 asupra tipurilor de uzucapiune reglementate de Decretul-lege nr. 115/1938

Decizii în interesul legii

Decizii ale Curţii Constituţionale

Jurisprudenţă

28. Efectele înscrierii drepturilor reale imobiliare în cartea funciară, în temeiul noului Cod civil. Norma tranzitorie. Reglementarea aplicabilă în materie de uzucapiune, după intrarea în vigoare a noului Cod civil

Capitolul al V-lea. Calculul termenului uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864 şi de Decretul-lege nr. 115/1938

29. Calculul termenului. Începutul termenului, pe tipuri de uzucapiune. Împlinirea termenului

30. Întreruperea termenului uzucapiunii. Proba cauzelor de întrerupere

Decizii în interesul legii

Jurisprudenţă

31. Suspendarea termenului uzucapiunii. Proba cauzelor de suspendare

Capitolul al VI-lea. Joncţiunea posesiilor în cazul uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864 şi de Decretul-lege nr. 115/1938

32. Noţiune. Reglementare

33. Condiţii

34. Cazuri de invocare a joncţiunii posesiilor

35. Proba joncţiunii posesiilor

Jurisprudenţă

Capitolul al VII-lea. Natura juridică şi efectele uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864 şi de Decretul-lege nr. 115/1938

36. Natura juridică a uzucapiunii

37. Efectele uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864

Jurisprudenţă

38. Efectele uzucapiunii reglementate de Decretul-lege nr. 115/1938

Jurisprudenţă

39. Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii. Publicitatea dreptului dobândit prin uzucapiune

Jurisprudenţă

40. Distincţia dintre efectele uzucapiunii şi efectele proprietăţii aparente

41. Distincţia dintre efectele uzucapiunii şi efectele publicităţii materiale prin cartea funciară

Capitolul al VIII-lea. Uzucapiunea în noul Cod civil

42. Reglementarea uzucapiunii în noul Cod civil. Norma tranzitorie. Consecinţe asupra uzucapiunilor începute în cadrul legislativ anterior

43. Tipuri de uzucapiune în noul Cod civil

43.1. Uzucapiunea tabulară. Privire comparativă cu uzucapiunea tabulară reglementată de Decretul-lege nr. 115/1938

43.1.1. Condiţii

43.1.2. Domeniul de aplicare

43.1.3. Înscrierea dreptului în cartea funciară fără cauză legitimă – condiţie specifică uzucapiunii tabulare

43.1.4. Invocarea uzucapiunii tabulare. Calitatea procesuală

43.1.5. Posesia utilă – condiţie a uzucapiunii tabulare

43.1.6. Buna-credinţă – condiţie a uzucapiunii tabulare

43.1.7. Efectele uzucapiunii tabulare

43.2. Uzucapiunea extratabulară

43.2.1. Condiţii

43.2.2. Domeniul de aplicare

43.2.3. Condiţiile specifice uzucapiunii extratabulare

43.2.4. Efectele uzucapiunii extratabulare

43.3. Uzucapiunea bunurilor mobile

44. Joncţiunea posesiilor în noul Cod civil

45. Calculul termenului uzucapiunii

45.1. Începutul termenului. Împlinirea termenului

45.2. Suspendarea şi întreruperea termenului uzucapiunii

46. Notarea posesiei în cartea funciară – modalitate inedită de dobândire a drepturilor reale

Bibliografie

Index

Titlul cartii: Procedura uzucapiunii. Reglementata de noul Cod civil si noul Cod de procedura civila, Codul civil din 1864 si Decretul-lege nr. 115/1938
Numele autorului/lor: Claudia Visoiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 20 Decembrie 2013
Numar de pagini: 384
ISBN: 978-606-678-772-7
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 22 Jan 2014

Lucrarea de fata trateaza tema uzucapiunii dintr-un unghi usor diferit de cele din care este abordata in general. S-a urmarit prezentarea dreptului substantial din perspectiva procesuala, plecand de la premisa ca invocarea uzucapiunii presupune intotdeauna o procedura judiciara; astfel, sunt punctate aspectele referitoare la modalitatile de invocare a uzucapiunii, cererea de chemare in judecata, competenta de solutionare, probele in procesul de uzucapiune etc.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker