Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Introducere in dreptul civil | Autori: Ionel Reghini, Serban Diaconescu, Paul Vasilescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Intr‑o primă accepţiune, dreptul civil are înţelesul de drept subiectiv, adică înţelesul de putere conferită unei persoane de lege sau de un act juridic, în virtutea căreia acea persoană poate ea însăşi să acţioneze sau poate să pretindă altuia să acţioneze într‑un fel oarecare. De pildă, proprietarul unui bun este titularul unui drept subiectiv în temeiul căruia are puterea de a stăpâni şi folosi el însuşi bunul ori de a‑l încredinţa altuia spre folosinţă, la fel cum are puterea să dispună de bun vânzându‑l, donându‑l etc. ori consumându‑i substanţa. În schimb, acela ce vinde un bun are doar puterea de a pretinde cumpărătorului să‑i achite preţul, tot astfel cum acela care a închiriat un bun are puterea de a‑i cere locatarului să plătească chiria etc. Această primă accepţiune a dreptului civil o vom avea în vedere ceva mai încolo, cu ocazia examinării conţinutului raportului juridic civil şi a clasificării drepturilor subiective.

Într‑o a doua accepţiune, dreptul civil desemnează o ramură a sistemului nostru de drept, adică o grupare de norme şi instituţii juridice reunite, în principal, datorită obiectului lor comun de reglementare. În această accepţiune, pe care o vom avea în vedere, cu prioritate, în cele ce urmează, dreptul civil apare ca o componentă a dreptului obiectiv, adică a unui ansamblu de norme de conduită a căror existenţă şi aplicare nu este condiţionată de cunoaşterea sau perceperea lor subiectivă de către persoanele fizice sau juridice; iar, în măsura în care este vorba de anumite norme juridice concrete, care există şi se aplică la un moment dat, ramura dreptului civil este parte a dreptului pozitiv.

(...)

 

STOC EPUIZAT!

Pretul nostru: 135.00 Lei (RON)
Cantitate:

STOC EPUIZAT!

 

Cuprins

Capitolul I. Dreptul civil. Norma de drept civil. Raportul juridic civil

§1. Definirea dreptului civil

1.1. Noţiune

1.2. Terminologie

1.3. Dreptul public şi dreptul privat

1.4. Codul civil şi dreptul civil

1.5. Dreptul civil în condiţiile Codului civil anterior

1.6. Definiţia îndeobşte acceptată în condiţiile vechiului Cod civil

1.6.1. Definiţia propusă

1.7. Definirea dreptului civil în condiţiile actualului Cod civil

1.8. Avem nevoie de o definiţie a dreptului civil?

1.9. Domeniile specifice reglementărilor dreptului civil

1.10. Tendinţa de unificare a dreptului privat este un progres?

§2. Izvoarele formale ale normelor dreptului civil

2.1. Preliminarii

2.2. Legea

2.2.1. Codul civil – legea civilă de drept comun

2.2.2. Legea civilă şi tratatele internaţionale

2.2.3. Legea civilă şi dreptul Uniunii Europene

2.3. Actele normative elaborate de guvern

2.4. Actele normative emise de autorităţile centrale şi locale ale administraţiei publice

14 2.5. Uzanţele

2.6. Principiile generale ale dreptului

2.7. Jurisprudenţa

2.8. Doctrina

§3. Norma de drept civil

3.1. Preliminarii

3.2. Noţiune. Precizări

3.3. Câteva aspecte privind structura normelor de drept civil

3.4. Calificarea şi sistematizarea normelor de drept civil

3.4.1. Enunţare

3.4.2. Norme de drept privat

3.4.3. Norma de drept privat şi norma privată

3.4.4. Norme generale, norme speciale, norme derogatorii

3.4.5. Norme imperative de ordine privată şi norme dispozitive

3.4.5.1. Precizare

3.4.5.2. Norme imperative de ordine publică şi norme imperative de ordine privată

3.4.6. Norme onerative

3.4.7. Norme prohibitive

3.4.8. Norme dispozitive

3.4.8.1. Norme permisive

3.4.8.2. Norme supletive

§4. Aplicarea normelor juridice

4.1. Precizări prealabile

4.2. Existenţa actelor normative şi a normelor juridice

4.3. Intrarea în vigoare a actelor normative şi a normelor juridice

4.4. Aplicabilitatea actelor normative şi a normelor juridice

4.5. Conflictele de legi în timp. Noţiune

4.6. Soluţionarea conflictelor de legi în timp prin norme tranzitorii

4.7. Soluţionarea conflictelor de legi în timp în lipsa unor norme tranzitorii

4.7.1. Preliminarii

4.7.2. Trecutul şi viitorul în contextul acţiunii normelor juridice

4.7.3. Construcţii teoretice privitoare la succesiunea de legi în timp

4.7.4. Soluţiile adoptate de către legiuitorul român în cuprinsul Codului civil

4.7.5. Aplicarea în timp a noului Cod civil

4.8. Acţiunea normelor juridice în spaţiu. Conflictele de legi în spaţiu şi soluţionarea lor

4.8.1. Precizări

4.8.2. Aspectul intern

4.8.3. Aspectul internaţional. Conflictele de legi în spaţiu

§5. Raportul juridic civil

5.1. Noţiune

5.2. Definiţia îndeobşte acceptată

5.2.1. Observaţii

5.3. Definiţia propusă

5.4. Structura raportului juridic civil

5.5. Trăsături specifice

5.5.1. Precizare

5.5.2. Raportul juridic civil rezultă din fapte juridice civile

5.5.2.1. Observaţii generale

5.5.2.2. Contractul civil

5.5.2.3. Actul unilateral de drept civil

5.5.2.4. Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii

5.5.2.5. Faptele juridice licite

5.5.2.6. Evenimentele

5.6. Raporturile juridice civile au un caracter preponderent patrimonial

5.7. Părţi ale raportului juridic obligaţional pot fi şi profesioniştii

5.8. Egalitatea părţilor/subiectelor raportului juridic civil şi libertatea voinţei lor

5.9. Raportul juridic civil este, de regulă, mutabil

5.10. Subiectele raportului juridic civil pot fi uneori nedeterminate iar alteori plurale

Capitolul II. Persoana fizică – subiect al raporturilor de drept civil

§1. Consideraţii introductive

1.1. Noţiune

1.2. Precizare

1.3. Problema calităţii de subiect de drept a animalelor

1.4. Persoana fizică şi capacitatea juridică

1.5. Capacitatea juridică şi capacitatea civilă

1.6. Capacitatea de folosinţă, capacitatea de exerciţiu şi capacitatea delictuală

§2. Capacitatea de folosinţă

2.1. Noţiunea şi caracterele capacităţii de folosinţă

2.1.1. Noţiune

2.1.2. Caracterul abstract al capacităţii de folosinţă

2.1.3. Caracterul general al capacităţii de folosinţă

2.1.4. Unicitatea capacităţii de folosinţă

2.1.5. Egalitatea capacităţii de folosinţă

2.1.6. Legalitatea capacităţii de folosinţă

2.1.7. Inalienabilitatea capacităţii de folosinţă

2.1.8. Intangibilitatea capacităţii de folosinţă

2.1.9. Mai este posibilă îngrădirea capacităţii de folosinţă?

2.1.10. Inutilitatea încercării de a determina conţinutul capacităţii de folosinţă

2.2. Începutul capacităţii de folosinţă

2.2.1. Dobândirea capacităţii de folosinţă din momentul naşterii persoanei

2.2.2. Recunoaşterea condiţionată a anumitor drepturi din momentul concepţiei persoanei

2.2.2.1. Suportul legal

2.2.2.2. Condiţiile acestei recunoaşteri

2.3. Încetarea capacităţii de folosinţă. Constatarea fizică a morţii

2.3.1. Precizări

2.3.1.1. Respectul datorat persoanei după decesul său

2.3.1.2. Modurile în care se poate constata moartea. Enunţare

2.3.2. Constatarea fizică a morţii

2.3.3. Comorienţii

2.4. Încetarea capacităţii de folosinţă. Declararea judecătorească a morţii

2.4.1. Preliminarii

2.4.2. Enunţarea cazurilor

2.4.3. Cazul general

2.4.3.1. Condiţii

2.4.4. Primul caz special

2.4.5. Al doilea caz special

2.4.6. Aspecte procedurale

2.4.7. Stabilirea datei prezumate a morţii

2.4.8. Rectificarea datei morţii

2.4.8.1. Aspecte caracteristice

2.4.8.2. Delimitări

2.4.9. Efectele hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii

2.4.10. Anularea hotărârii declarative de moarte

2.4.10.1. Cazuri. Precizări

2.4.10.2. Aspecte procedurale

2.4.10.3. Efectele anulării hotărârii declarative de moarte

§3. Capacitatea de exerciţiu

3.1. Definiţia, caracterele şi domeniul capacităţii de exerciţiu

3.1.1. Definiţia legală

3.1.2. Caracterele capacităţii de exerciţiu

3.1.3. Domeniul capacităţii de exerciţiu

3.2. Delimitări şi corelaţii

3.2.1. Capacitatea de exerciţiu şi capacitatea de a contracta

3.2.2. Capacitatea de exerciţiu şi capacitatea delictuală

3.2.3. Capacitatea de exerciţiu şi discernământul

3.3. Capacitatea de exerciţiu deplină

3.3.1. Noţiune

3.3.2. Atribute specifice capacităţii depline de exerciţiu

3.3.3. Începutul capacităţii depline de exerciţiu. Regula şi excepţiile

3.3.3.1. Regula

3.3.3.2. Excepţiile

3.3.4. Încetarea capacităţii depline de exerciţiu

3.4. Persoane, autorităţi şi organisme învestite cu atribuţii în privinţa încheierii actelor juridice de către cei care nu au capacitate deplină de exerciţiu

3.4.1. Precizări

3.4.2. Părinţii

3.4.2.1. Cazul copilului din căsătorie şi al copilului adoptat de ambii soţi

3.4.2.2. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi

3.4.2.3. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de unul dintre părinţi şi al copilului adoptat de o singură persoană_

3.4.3. Tutorele

3.4.4. Curatorul

3.4.5. Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul sectorului municipiului Bucureşti

3.4.6. Instanţa de tutelă

3.4.7. Autoritatea tutelară

3.4.8. Consiliul de familie

3.5. Capacitatea de exerciţiu restrânsă

3.5.1. Noţiune. Justificare

3.5.1.1. Formalităţile de abilitare

3.5.2. Aspecte caracteristice capacităţii restrânse

3.5.3. Gruparea actelor juridice ale minorului în funcţie de implicarea ocrotitorului legal şi a instanţei de tutelă

3.5.3.1. Acte pe care minorul le poate încheia singur

3.5.3.2. Acte pe care minorul le poate încheia numai cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal

3.5.3.3. Acte pe care minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă le poate încheia numai cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal, avizul consiliului de familie şi autorizarea instanţei de tutelă

3.5.3.4. Acte pe care minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu le poate încheia valabil, chiar dacă ar exista încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal şi autorizarea instanţei de tutelă

3.5.4. Sancţionarea actelor juridice încheiate fără respectarea dispoziţiilor legale privind capacitatea de exerciţiu restrânsă

3.5.5. Încetarea capacităţii restrânse

3.6. Lipsa capacităţii de exerciţiu

3.6.1. Enunţare. Cazuri

3.6.2. Punerea sub interdicţie judecătorească

3.6.2.1. Noţiune. Reglementare

3.6.2.2. Condiţii

3.6.2.3. Punerea sub interdicţie în cazul minorilor

3.6.2.4. Aspecte procedurale şi de publicitate

3.6.3. Consecinţele lipsei capacităţii de exerciţiu

3.6.3.1. Enunţare

3.6.3.2. Reprezentarea legală a celor lipsiţi de capacitate de exerciţiu

3.6.3.3. Anulabilitatea actelor încheiate fără respectarea normelor care cârmuiesc capacitatea de exerciţiu restrânsă şi lipsa capacităţii de exerciţiu

3.6.4. Încetarea incapacităţii generale de exerciţiu

3.6.5. Incapacităţile speciale de exerciţiu

§4. Identificarea persoanei fizice

4.1. Existenţa persoanei fizice şi necesitatea identificării ei

4.1.1. Preliminarii

4.1.2. Apartenenţa persoanei la grup şi necesitatea individualizării ei faţă de acesta

4.2. Identificarea persoanei prin codul numeric personal

4.2.1. Noţiune

4.2.2. Atribuire

4.2.3. Schimbare

4.3. Starea civilă. Noţiune. Caractere. Surse

4.3.1. Noţiune

4.3.2. Definirea stării civile prin prevederile Codului civil

4.3.3. Precizări

4.3.4. Conţinutul stării civile. Enunţare

4.3.5. Caracterele stării civile

4.3.5.1. Enunţare

4.3.5.2. Legalitatea

4.3.5.3. Caracterul naţional al reglementării

4.3.5.4. Indivizibilitatea

4.3.5.5. Indisponibilitatea

4.3.5.6. Imprescriptibilitatea

4.3.6. Sursele stării civile

4.3.6.1. Enunţare

4.3.6.2. Legea

4.3.6.3. Faptele de stare civilă

4.3.6.4. Actele juridice de stare civilă

4.3.6.5. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în soluţionarea unor acţiuni de stare civilă

4.3.7. Autorităţile învestite cu atribuţii de stare civilă

4.4. Actele juridice de stare civilă, actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă

4.4.1. Înţelesurile expresiei „act de stare civilă”

4.4.2. Necesitatea şi utilitatea distincţiei dintre actele juridice de stare civilă şi actele de stare civilă

4.4.3. Actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă

4.4.3.1. Certificatul de stare civilă şi certificatul de divorţ

4.4.3.2. Necesitatea şi utilitatea distincţiei dintre actele de stare civilă şi certificatele de stare civilă

4.4.4. Natura juridică a actelor de stare civilă

4.4.5. Starea civilă şi livretul de familie

4.5. Registrele de stare civilă şi felurile înregistrărilor de stare civilă

4.5.1. Registrele de stare civilă

4.5.2. Felurile înregistrărilor de stare civilă

4.5.2.1. Înregistrarea prin întocmirea de acte de stare civilă

4.5.2.2. Înregistrarea prin înscrierea de menţiuni

4.5.3. Înregistrarea actelor sau faptelor de stare civilă survenite pe un mijloc de transport

4.5.4. Înregistrările de stare civilă în cazul cetăţenilor români aflaţi în străinătate

4.5.5. Înregistrările de stare civilă privind străinii şi apatrizii aflaţi în România

4.5.6. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

4.5.7. Reconstituirea actelor de stare civilă

4.6. Anularea, completarea, modificarea şi rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor din acestea

4.6.1. Preliminarii

4.6.2. Aspecte comune în cazul anulării, completării ori modificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor din acestea

4.6.2.1. Condiţia existenţei unei hotărâri judecătoreşti

4.6.2.2. Excepţii de la această condiţie

4.6.2.3. Sesizarea instanţei

4.6.2.4. Instanţa competentă

4.6.2.5. Efectul şi opozabilitatea hotărârii judecătoreşti

4.6.3. Anularea actelor de stare civilă şi a menţiunilor din acestea

4.6.3.1. Cazuri

4.6.3.2. Situaţia în care se ridică problema anulării actelor de stare civilă prin hotărâre judecătorească

4.6.3.3. Validarea înregistrărilor făcute de o persoană fără calitate ori necompetentă

4.6.4. Completarea actelor de stare civilă

4.6.5. Modificarea actelor de stare civilă

4.6.5.1. Noţiune

4.6.5.2. Modificarea actelor de stare civilă şi acţiunile în justiţie

4.6.6. Acţiunile privind actele de stare civilă şi acţiunile de stare civilă. Comparaţie

4.6.7. Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor din acestea

4.7. Unele elemente ale stării civile şi înregistrarea lor

4.7.1. Sexul persoanei şi înregistrarea sa

4.7.1.1. Transsexualismul şi schimbarea sexului

4.7.2. Filiaţia şi înregistrarea ei. Enunţare. Distincţii

4.7.3. Înregistrarea naşterii şi a filiaţiei faţă de mamă

4.7.3.1. Precizare

4.7.3.2. Înregistrarea naşterii

4.7.3.3. Înregistrarea filiaţiei faţă de mamă stabilită din faptul naşterii

4.7.3.4. Stabilirea şi înregistrarea filiaţiei faţă de mamă ca urmare a recunoaşterii copilului

4.7.3.5. Stabilirea şi înregistrarea filiaţiei faţă de mamă ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti

4.7.3.6. Contestarea filiaţiei faţă de mamă stabilită prin recunoaştere. Înregistrarea ei

4.7.4. Stabilirea filiaţiei faţă de tată şi înregistrarea ei

4.7.4.1. Precizare

4.7.4.2. Stabilirea şi înregistrarea filiaţiei faţă de tată a copilului din căsătorie

4.7.4.3. Tăgăduirea paternităţii şi înregistrarea ei

4.7.4.4. Contestarea filiaţiei faţă de tată a copilului din căsătorie şi înregistrarea ei

4.7.4.5. Stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei prin recunoaştere şi contestarea ei. Înregistrarea acestora

4.7.4.6. Stabilirea filiaţiei faţă de tată a copilului din afara căsătoriei prin hotărâre judecătorească şi înregistrarea ei

4.7.5. Filiaţia din adopţie şi înregistrarea ei

4.7.5.1. Încuviinţarea adopţiei şi înregistrarea ei

4.7.5.2. Încetarea adopţiei şi înregistrarea ei

4.7.6. Starea conjugală şi înregistrarea ei

4.7.6.1. Precizare

4.7.6.2. Starea de persoană căsătorită

4.7.6.3. Starea de persoană necăsătorită

4.7.7. Numele şi înregistrarea lui. Preliminarii

4.7.7.1. Dreptul la nume

4.7.7.2. Numele în contextul stării civile. Înţelesuri

4.7.7.3. Precizări

4.7.8. Prenumele şi înregistrarea sa

4.7.8.1. Utilitate

4.7.8.2. Stabilire

4.7.8.3. Schimbare

4.7.9. Numele de familie şi înregistrarea sa

4.7.9.1. Preliminarii

4.7.9.2. Dobândirea numelui de familie

4.7.9.3. Modificarea numelui de familie

4.7.9.4. Modificarea numelui de familie ca urmare a schimbărilor din starea conjugală

4.7.9.5. Schimbarea numelui pe cale administrativă

4.7.9.6. Cetăţenia şi înregistrarea ei

4.7.10. Moartea persoanei şi înregistrarea ei

4.7.11. Dovada stării civile

4.7.11.1. Dovada stării civile prin actele şi certificatele de stare civilă, precum şi prin alte mijloace de probă

4.7.11.2. Posesia de stat (folosinţa stării civile) între tradiţional şi inutil

§5. Localizarea persoanei fizice

5.1. Domiciliul

5.1.1. Noţiune. Feluri

5.1.2. Domiciliul voluntar 

5.1.2.1. Noţiune

5.1.2.2. Stabilire

5.1.2.3. Schimbare

5.1.2.4. Utilitate

5.1.2.5. Caractere

5.1.2.6. Dovada

5.1.3. Domiciliul legal

5.1.3.1. Noţiune

5.1.3.2. Cazuri tipice

5.1.3.3. Utilitatea şi dovada

5.1.3.4. Cazuri atipice

5.2. Reşedinţa

5.2.1. Noţiune

5.2.2. Caractere

5.2.3. Utilitate

5.2.4. Dovada

5.3. Domiciliul ales sau convenţional şi domiciliul profesional

5.3.1. Noţiune

5.3.2. Reglementare

5.3.3. Natura juridică a domiciliului ales

5.3.4. Dovada

5.3.5. Domiciliul profesional

Capitolul III. Persoana juridică – subiect al raporturilor de drept civil

(...)

Titlul cartii: Introducere in dreptul civil
Numele autorului/lor: Ionel Reghini, Serban Diaconescu, Paul Vasilescu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 24 Octombrie 2013
Numar de pagini: 808
ISBN: 978-606-678-802-1
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 135
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 01 Nov 2013

Aplicarea unui nou Cod civil impune o revizuire a materiilor si institutiilor juridice, astfel cum au fost ele imaginate de legiuitor. Efortul de decriptare a textelor si ratiunilor cuprinse in codul actual este o intreprindere importanta si de durata. Pe aceasta linie se inscrie si prezenta carte, al carei scop esential este trecerea in revista a reglementarii actuale, care formeaza o introducere in studiul dreptului civil.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker