Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Tratatele Uniunii Europene 2013 | Editia a IV-a | Autori: Beatrice Andresan-Grigoriu, Tudorel Stefan

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

 

EXTRAS:

(...)

TITLUL II

DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE

Articolul 9 

In toate activităţile sale, Uniunea respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi, care beneficiază de o atenţie egală din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor sale. Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci se adaugă acesteia.

Articolul 10

(1) Funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei repre - zentative.

(2) Cetăţenii sunt reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European. Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de şefii lor de stat sau de guvern şi în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răs pund în mod democratic fie în faţa parlamentelor naţionale, fie în faţa cetăţenilor lor.

(3) Orice cetăţean are dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii. Deciziile se iau în mod cât mai deschis şi la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean.

(4) Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei politice europene şi la exprimarea voinţei cetăţenilor Uniuni

Pretul nostru: 22.00 Lei (RON)
Cantitate:

EXTRAS:

 

 

Cuprins

TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

TRATATUL PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE (fostul Tratat de instituire a Comunităţii Europene)

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

PROTOCOALE

Protocolul (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană

Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii

Protocolul (nr. 3) privind statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene

Protocolul (nr. 5) privind Statutul Băncii Europene de Investiţii ( omis ) Protocolul (nr. 6) privind stabilirea sediilor unor instituţii şi ale anumitor organe, oficii, agenţii şi servicii ale Uniunii Europene

Protocolul (nr. 7) privind privilegile şi imunităţile Uniunii Europene

Protocolul (nr. 8) cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la aderarea Uniunii la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Protocolul (nr. 9) privind decizia Consiliului referitoare la punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi a articolului 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene între 1 noiembrie 2014 şi 31 martie 2017, pe de o parte, şi începând cu 1 aprilie 2017, pe de altă parte ( omis )

Protocolul (nr. 10) privind cooperarea structurată permanentă stabilit prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Protocolul (nr. 11) privind articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană ( omis )

Protocolul (nr. 12) privind procedura aplicabilă deficitelor excesive ( omis )

Protocolul (nr. 13) privind criteriile de convergen ţă ( omis )

Protocolul (nr. 14) privind Eurogrupul ( omis )

Protocolul (nr. 15) privind unele dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ( omis )

Protocolul (nr. 16) privind anumite dispoziţii privind Danemarca ( omis )

Protocolul (nr. 17) privind Danemarca ( omis )

Protocolul (nr. 18) privind Franţa ( omis )

Protocolul (nr. 19) privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

Protocolul (nr. 20) privind aplicarea anumitor aspecte ale articolului 26 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în Regatul Unit şi în Irlanda

Protocolul (nr. 21) privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

Protocolul (nr. 22) privind poziţia Danemarcei

Protocolul (nr. 23) privind relaţiile externe ale statelor membre în ceea ce priveşte trecerea frontierelor externe

Protocolul (nr. 24) privind dreptul de azil pentru resortisanţii statelor membre ale Uniunii Europene

Protocolul (nr. 25) privind exercitarea competenţelor partajate

Protocolul (nr. 26) privind serviciile de interes general

Protocolul (nr. 27) privind piaţa internă şi concurenţa

Protocolul (nr. 28) privind coeziunea economică, socială şi teritorială ( omis )

Protocolul (nr. 29) privind sistemul de radiodifuziune publică în statele membre ( omis )

Protocolul (nr. 30) privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia şi în Regatul Unit

Protocolul (nr. 31) privind importurile în Uniunea Europeană de produse petroliere rafinate în Antilele Olandeze ( omis )

Protocolul (nr. 32) privind dobândirea de bunuri imobile în Danemarca

Protocolul (nr. 33) privind articolul 157 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

Protocolul (nr. 34) privind regimul special care se aplică Groenlandei ( omis )

Protocolul (nr. 35) privind articolul 40.3.3 din Constituţia Irlandei

Protocolul (nr. 36) privind dispoziţiile tranzitorii

Protocolul (nr. 37) referitor la consecinţele financiare ale expirării Tratatului C ECO şi la Fondul de cercetare pentru cărbune şi oţel

ANEXE

Anexa I. Lista prevăzută la articolul 38 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

Anexa II. Ţări şi teritorii de peste mări cărora li se aplică dispoziţiile părţii a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

DECLARAŢII anexate la actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007

A. Declaraţiile cu privire la dispoziţiile tratatelor

1. Declaraţia cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

2. Declaraţia cu privire la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană

3. Declaraţia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană

4. Declaraţia cu privire la componenţa Parlamentului European

5. Declaraţia cu privire la acordul politic al Consiliului European referitor la proiectul de decizie privind componenţa Parlamentului European

6. Declaraţia cu privire la articolul 15 alineatele (5) şi (6), la articolul 17 alineatele (6) şi (7) şi la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană

7. Declaraţia cu privire la articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi la articolul 238 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

8. Declaraţia cu privire la măsurile practice de adoptat la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în ceea ce priveşte preşedinţia Consiliului European şi cea a Consiliului Afaceri Externe ( omisă ) 9. Declaraţia cu privire la articolul 16 alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană referitor la decizia Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului

10. Declaraţia cu privire la articolul 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană

11. Declaraţia cu privire la articolul 17 alineatele (6) şi (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană

12. Declaraţia cu privire la articolul 18 din Tratatul privind Uniunea Europeană

13. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună

14. Declaraţia cu privire la politica externă şi de securitate comună

15. Declaraţia cu privire la articolul 27 din Tratatul privind Uniunea Europeană ( omisă )

16. Declaraţia cu privire la articolul 55 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană ( omisă )

17. Declaraţia cu privire la supremaţie

18. Declaraţia cu privire la delimitarea competenţelor

19. Declaraţia cu privire la articolul 8 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

20. Declaraţia cu privire la articolul 16 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

21. Declaraţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi al cooperării poliţieneşti

22. Declaraţia cu privire la articolele 48 şi 79 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

23. Declaraţia cu privire la articolul 48 al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

24. Declaraţia cu privire la personalitatea juridică a Uniunii Europene

25. Declaraţia cu privire la articolele 75 şi 215 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

26. Declaraţia cu privire la neparticiparea unui stat membru la o măsură întemeiată pe partea a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

27. Declaraţia cu privire la articolul 85 alineatul (1) al doilea paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

28. Declaraţia cu privire la articolul 98 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

29. Declaraţia cu privire la articolul 107 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

30. Declaraţia cu privire la articolul 126 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

31. Declaraţia cu privire la articolul 156 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

32. Declaraţia cu privire la articolul 168 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

33. Declaraţia cu privire la articolul 174 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

34. Declaraţia cu privire la articolul 179 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

35. Declaraţia cu privire la articolul 194 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

36. Declaraţia cu privire la articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind negocierea şi încheierea de către statele membre a unor acorduri internaţionale privind spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

37. Declaraţia cu privire la articolul 222 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

38. Declaraţia cu privire la articolul 252 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la numărul de avocaţi generali ai Curţii de Justiţie

39. Declaraţia cu privire la articolul 290 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

40. Declaraţia cu privire la articolul 329 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă ) 41. Declaraţia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

42. Declaraţia cu privire la articolul 352 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

43. Declaraţia cu privire la articolul 355 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă ) B. Declaraţiile cu privire la protocoalele anexate tratatelor

44. Declaraţia cu privire la articolul 5 din Protocolul privind acquis -ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

45. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (2) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene ( omisă )

46. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

47. Declaraţia cu privire la articolul 5 alineatele (3), (4) şi (5) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene

48. Declaraţia cu privire la Protocolul privind poziţia Danemarcei

49. Declaraţia cu privire la Italia

50. Declaraţia cu privire la articolul 10 din Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii

C. Declaraţiile statelor membre

51. Declaraţia Regatului Belgiei cu privire la parlamentele naţionale ( omisă )

52. Declaraţia Regatului Belgiei, a Republicii Bulgaria, a Republicii Federale Germania, a Republicii Elene, a Regatului Spaniei, a Republicii Italiene, a Republicii Cipru, a Republicii Lituania, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Portugheze, a României, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace, referitoare la simbolurile Uniunii Europene

53. Declaraţia Republicii Cehe cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

54. Declaraţia Republicii Federale Germania, a Irlandei, a Republicii Ungare, a Republicii Austria şi a Regatului Suediei

55. Declaraţia Regatului Spaniei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

56. Declaraţia Irlandei cu privire la articolul 3 din Protocolul privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei referitor la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie

57. Declaraţia Republicii Italiene cu privire la compunerea Parlamentului European ( omisă )

58. Declaraţia Republicii Letonia, a Republicii Ungare şi a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate ( omisă )

59. Declaraţia Regatului Ţărilor de Jos cu privire la articolul 312 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

60. Declaraţia Regatului Ţărilor de Jos cu privire la articolul 355 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ( omisă )

61. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

62. Declaraţia Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia şi în Regatul Unit

63. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la definiţia noţiunii „resortisanţi” ( omisă )

64. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la dreptul de vot la alegerile parlamentare europene ( omisă )

65. Declaraţia Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la articolul 75 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (omisă)

TABELE DE CORESPONDENŢĂ

Titlul cartii: Tratatele Uniunii Europene 2013 | Editia a IV-a
Numele autorului/lor: Beatrice Andresan-Grigoriu, Tudorel Stefan
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: Martie 2013
Numar de pagini: 304
ISBN: 978-606-522-916-7
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 22
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Tratate UE 2013, 05 Mar 2013

Aceasta editie contine versiunea oficiala consolidata in octombrie 2012 a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (fostul Tratat de instituire a Comunitatii Europene) dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, versiune pe care am actualizat-o ca urmare a publicarii Procesului-verbal de rectificare semnat la Roma pe 27 noiembrie 2009. Veti mai gasi aici si Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care a capatat forta juridica primara, avand aceeasi valoare juridica cu cea a tratatelor. In plus, volumul cuprinde si marea majoritate a protocoalelor si declaratiilor atasate tratatelor, selectate dupa criteriul importantei lor. Una dintre problemele practice ale intrarii in vigoare a Tratatului de la Lisabona o reprezinta renumerotarea articolelor. De aceea, pana cand ne vom obisnui cu noua numerotare, tabelul de corespondenta reprodus la finalul lucrarii va fi un indrumar deosebit de util.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Pretul nostru: 53.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)
Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Pret intreg: 130.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 78.00 Lei (RON)
Reducere: 52.00 Lei (RON) (40.00%)

eXTReMe Tracker