Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Persoana fizica in dreptul international penal | Autor: Barbu Ionut Andrei

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Aceasta lucrare, Persoana fizica in dreptul international penal | Autor: Barbu Ionut Andrei reprezintă o cercetare amplă ce urmăreşte clarificarea unei probleme dificile care a generat şi va genera discuţii contradictorii în doctrina dreptului, aceea a plasării individului în cadrul legal ca subiect al dreptului internaţional penal.

Răspunderea internaţională penală a persoanei fizice a avut ca punct de plecare Tratatul de pace de la Versailles şi s-a conturat din ce în ce mai mult bazându-se pe experienţa Tribunalelor Militare Internaţionale de la Nürnberg şi Tokio, pe de o parte, şi pe susţinerea dată de sentinţele Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie şi ale Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda, pe de altă parte.

Reflectând asupra teoriilor expuse de specialişti, dar şi analizând activitatea tribunalelor penale internaţionale, lucrarea prezintă, pe larg, Curtea Penală Internaţională, instanţă internaţională cu caracter permanent, apărută ca urmare a unor eforturi deosebite, în contextul internaţional modern, în anul 2002, în final concluzia autorului fiind aceea că individul este atât destinatar al normelor privind răspunderea internaţională, dar şi beneficiar al garanţiilor procesuale, deci, evident, subiect de drept internaţional penal.

Pretul nostru: 34.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Cuvânt-înainte

Abrevieri

Capitolul I. Consideraţiuni generale cu privire la apariţia, evoluţia şi tendinţele actuale ale dreptului internaţional penal

Secţiunea 1. Apariţia dreptului internaţional penal

Secţiunea a 2-a. Dreptul internaţional penal – capitol al dreptului internaţional public sau ramură distinctă de drept?

Secţiunea a 3-a. Evoluţia dreptului internaţional în perioada interbelică. Contribuţia lui Vespasian V. Pella

Secţiunea a 4-a. Sancţionarea crimelor după cel de-al doilea război mondial.

§1. Tribunalul Militar Internaţional de la Nürnberg

1.1. Necesitatea constituirii Tribunalului Militar Internaţional de la Nürnberg

1.2. Principiile Dreptului Internaţional recunoscute în Statutul T.M.I.N

1.3. Competenţa Tribunalului

1.4. Atribuţiile Tribunalului

1.5. Procedura în faţa Tribunalului

1.6. Sancţiunile aplicate

1.7. Scurte consideraţii concluzive

§2. Tribunalul Militar Internaţional pentru Orientul Îndepărtat

2.1. Înfiinţarea T.M.I.O.Î

2.2. Competenţa

2.3. Procedura în faţa T.M.I.O.Î

2.4. Sancţiuni aplicate

2.5. Critici formulate la adresa T.M.I.O.Î.

Capitolul II. Poziţia individului în dreptul internaţional, cu referire la elementele specifice dreptului internaţional penal

Secţiunea 1. Scurte consideraţii introductive

Secţiunea a 2-a. Individul, destinatar ş i beneficiar al normelor internaţionale

§1. Subiectele dreptului internaţional

§2. Noţiunea de individ în dreptul internaţional

§3. Poziţia individului în dreptul internaţional

Secţiunea a 3-a. Elementele specifice dreptului internaţional penal (faţă de dreptul internaţional public)

§1. Elemente regăsite în activitatea T.M.I.N

§2. Elemente regăsite în activitatea Tribunalului Militar Internaţional pentru Extremul Orient

§3. Elemente regăsite în activitatea Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie

§4. Elemente regăsite în activitatea Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda

§5. Elemente regăsite în prevederile Statutului Curţii Penale Internaţionale

§6. Competenţa specială a Tribunalului Special pentru Irak – judecarea persoanelor fizice

Secţiunea a 4-a. Afirmarea preocupărilor privind prezenţa directă a persoanelor fizice în mediul internaţional, o „sfidare” la adresa caracterului „interetatic” al dreptului internaţional?

Secţiunea a 5-a. Scurte consideraţii concluzive cu privire la poziţia individului în planul internaţional

Capitolul III. Răspunderea persoanelor fizice în dreptul internaţional

Secţiunea 1. Introducere

Secţiunea a 2-a. Diferite tipuri de răspundere în dreptul internaţional

§1. Noţiuni generale

§2. Răspunderea Statelor

2.1. Formele răspunderii internaţionale a statelor

§3. Raspunderea indivizilor

3.1. Persoana fizic ă – subiect al infracţiunilor internaţionale

3.2. Răspunderea persoane lor fizice în calitate de organe ale statului, pentru infracţiuni internaţionale

Secţiunea a 3-a. Principiile răspunderii penale internaţionale

§1. Consideraţii generale

§2. Principiul represiunii universale

§3. Principiul legalităţii incriminării şi al legalitătii pedepsei

§4. Principiul răspunderii penale individuale

§5. Principiul imprescriptibilitătii

§6. Principiul imunitatii de jurisdicţie

§7. Principiul legitimei apărări

§8. Respingerea teoriei actului de stat

§9. Ordinul superiorului ierarhic nu înlătură răspunderea penală

Secţiunea a 4-a. Unele concluzii privitoare la r ă spunderea internaţională penală a individului

Capitolul IV. Justiţia penală internaţională

Secţiunea 1. Scurtă privire istorică

Secţiunea a 2-a. Proiectele Naţiunilor Unite pentru instituirea unei jurisdicţii penale internaţionale

§1. Rolul convenţiilor şi tratatelor în soluţionarea crimelor internaţionale

§2. Contribuţia României la elaborarea primelor instrumente juridice pentru înfăptuirea justiţiei penale internaţionale

§3. Convenţia pentru crearea unei Curţi Penale Internaţionale

Secţiunea a 3-a. Curtea Penală Internaţională

§1. Modul de funcţionare a Curţii

1.1. Natura juridică a Curţii Penale Internaţionale

1.2. Relatia dintre Curtea Penală Internaţională şi O.N.U.

1.3. Legea aplicabilă

1.4. Elementul material şi elementul psihic al răspunderii penale

1.5. Admisibilitatea unui caz

1.6. Principiile generale ale legii penale

1.7. Procedurile Curţii

§2. Organizarea şi administrarea Curţii Penale Internaţionale

2.1. Sediul Curţii şi modul de organizare

2.2. Judecătorii Curţii Penale Internaţionale

2.3. Preşedinţia

2.4. Secţiile şi Camerele Curţii

2.5. Biroul Procurorului

2.6. Grefa şi personalul Curţii Penale Internaţionale

2.7. Privilegii şi imunităţi, salarii, indemnizaţii şi onorarii ale magistraţilor si ale personalului Curţii Penale Internaţionale

2.8. Înlăturarea din funcţie şi măsurile disciplinar

2.9. Limbile oficiale şi de lucru ale Curţii

§3. Competenţa Curţii Penale Internaţionale

3.1. Competenţa ratione loci

3.2. Competenţa ratione temporis

3.3. Competenţa ratione personae

3.4. Competen ţ a ratione materiae

§4. Regimul juridic al crimelor internaţionale conform Statutului Curţii Penale Interna ţ ionale

4.1. Crima de genocid

4.2. Crime împotriva umanitătii

4.3. Crime de război

4.4. Crima de agresiune

§5. Terorismul interna ţ ional ş i calificarea sa

§6. Cazuri aflate pe rol la Curtea Penal ă Interna ţ ional ă

6.1. Situa ţ ia solicit ă rilor ş i a investiga ţ iilor

6.2. Investigarea crimelor comise pe teritoriul Republicii Democrate Congo – primul caz al Cur ţ ii Penale Interna ţ ionale

6.3. Deschiderea investigaţiilor în Republica Uganda

6.4. Adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al O.N.U., privind situaţia din Darfur, Sudan şi deschiderea investigaţiilor C.P.I

6.5. Deschiderea investigatilor în Republica Central Africană

6.6. Deschiderea investigaţiilor în Kenya

6.7. Deschiderea investigaţiilor în Lybia

6.8. Deschiderea investigaţiilor în Coasta de Fildeş

Secţiunea a 4-a. Alte forme de jurisdicţii penale internaţionale

§1. Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie

1.1. Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 827/1993, privind înfiinţarea unui Tribunal penal internaţional pentru judecarea persoanelor prezumate, responsabile de încălcări grave ale Dreptului internaţional umanitar, comise pe teritoriul fostei R.S.F.I. începând cu 1 ianuarie 1991

1.2. Constituirea Tribunalului Penal pentru fosta Iugoslavie

1.3. Organele T.P.I.I.

1.4. Competenţa T.P.I.I.

1.5. Sancţiunile apli cate

§2. Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda

2.1. Scurtă privire asupra situaţiei din Rwanda anului 1994

2.2. Rezoluţia Consiliului de Securitate nr. 955 din 8 noiembrie 1994

2.3. Competenţa Tribunalului Penal Internaţional pentru Rwanda

2.4. Sancţiunile aplicate

§3. Curtea Specială pentru Sierra Leone (C.S.S.L.)

3.1. Modalitate de înfiinţare şi funcţionare

3.2. Competenţa

§4. Tribunalul Special pentru Irak

4.1. Conjunctura creării T.S.I. Puncte de vedere privind necesitatea creării Tribunalului

4.2. Competen ţ a T.S.I.

4.3. Organizarea Tribunalului

4.4. Procesul lui Saddam Hussein

Secţiunea a 5-a. Scurte consideraţii concluzive privind rolul şi însemnătatea justiţiei internaţionale penale.

Capitolul V. Concluzii

Secţiunea 1. Realizări şi neîmpliniri ale jurisdicţiei penale internaţionale

§1. Impactul Statutului C.P.I.

§2. Aspecte pozitive privind jurisdicţia internaţională penală

§3. Neacceptarea Statutului de către S.U.A.

§4. Probleme actuale cu privire la neîmplinirile jurisdicţiei penale internaţionale

Secţiunea a 2-a. Procedura de anchetare şi judecare a crimelor internationale – o „derogare” de la drepturile procesuale ale omului?

§1. Unele consideraţii generale cu privire la drepturile procesuale ale omului

§2. Aspecte controversate privind nerespectarea drepturilor procesuale în procesele judecate în cadrul T.P.I.I.

Secţiunea 3-a. Corelarea dintre principiile Noului Cod penal român şi principiile justiţiei penale internaţionale

§1. Consideraţii generale privind principiile fundamentale sau regulile de bază ale dreptului penal român

1.1. Noţiuni generale

1.2. Principiile fundamentale sau regulile de baz ă ale dreptului penal român

§2. Principiile Noului Cod penal român şi cele ale justiţiei penale internaţionale

2.1. Consideraţii generale privind Noul Cod penal în contextul actual al reformei penale în România

2.2. Relaţia dintre principiile Noului Cod penal român şi cele ale justitiei penale internaţionale

Bibliografie

Titlul cartii: Persoana fizica in dreptul international penal
Numele autorului/lor: Barbu Ionut Andrei
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 5 Martie 2013
Numar de pagini: 312
ISBN: 978-606-18-0149-7
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 34.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by DRInt.Penal, 05 Mar 2013

Cu privire la crimele de razboi contra umanitatii si pacii, raspunderea penala a persoanelor fizice este o consecinta a raspunderii statelor, ca atare, persoanele fizice râspunzând în calitate de organe ale sta-tului. In asemenea situatii judecata se face în instantele intemationale. Alti autori sustin ca din punctul de vedere al dreptului international, persoana fizica nu poate fi comparata cu statul si deci nu poate fi considerata subiect al dreptului international.In argumentarea aces-tei teze se are în vedere faptul ca dreptul international, prin însâsi esenta sa consemnatâ, interstatala, exclu de posibilitatea existentei unor raporturi directe intre persoanele fizice si normele sale.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker