Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Marile hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (2012) | Autori: J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, J.P. MARGUENAUD, F. SUDRE

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, adesea numită informal "Curtea de la Strasbourg", a fost creată pentru sistematizarea procedurii plângerilor în materia drepturilor omului provenite din statele membre ale Consiliului Europei. Misiunea Curții este să vegheze la respectarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor suplimentare de către statele semnatare.

Sistemul de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale introdus de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Convenția) se întemeiază pe principiul subsidiarității. Este, în primul rând, de competența statelor părți la Convenție să garanteze aplicarea acesteia, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) nu trebuie să intervină decât atunci când statele nu și-au respectat obligațiile. Controlul exercitat la Strasbourg este activat, în principal, prin intermediul cererilor individuale, cu care Curtea poate fi sesizată de către orice persoană, fizică sau juridică, aflată sub jurisdicția statelor părți la convenție

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Abrevieri

Cuvânt înainte la ediţia în limba română

Introducere

Titlul I

Principiile directoare

Capitolul 1. Un instrument al ordinii publice europene (1. Loizidou c/ Turciei, 23 martie 1995)

Capitolul 2. Efectivitatea drepturilor

Secţiunea 1. Teoria obligaţiilor pozitive

I. Noţiune (2. Airey c/ Irlandei, 9 octombrie 1979)

II. „Efectul orizontal” (3. Lopez Ostra c/ Spaniei, 9 decembrie 1994)

Secţiunea 2. Noţiunile autonome (4. Engel ş.a. c/ Olandei, 8 iunie 1976 şi König c/ Germaniei, 28 iunie 1978)

Secţiunea 3. Interpretarea restrictivă a limitărilor drepturilor

I. Ingerinţă „prevăzută de lege” (5. Kruslin c/ Franţei, 24 aprilie 1990)

II. Ingerinţă „necesară într-o societate democratică”

A. „Societate democratică” (6. Partidul Comunist Unificat din Turcia ş.a. c/ Turciei, 30 ianuarie 1998)

B. Controlul marjei de apreciere naţională (7. Handyside c/ Regatului Unit, 7 decembrie 1976)

Capitolul 3. Exercitarea drepturilor fără discriminare (8. „Afacerea lingvistică belgiană”, 23 iulie 1968)

 

Titlul II

Drepturile garantate

Capitolul 1. Integritatea persoanei

Secţiunea 1. Dreptul la viaţă

I. Noţiune (9. Vo c/ Franţei, 8 iulie 2004)

II. Folosirea forţei cauzatoare de moarte (10. McCann ş.a. c/ Regatului Unit, 27 septembrie 1995)

III. Protejarea vieţii (11. Osman c/ Regatului Unit, 28 octombrie 1998)

IV. Pedeapsa cu moartea (12. Öcalan c/ Turciei, 12 mai 2005)

Secţiunea 2. Interzicerea torturii şi a tratamentelor inumane şi degradante

I. Rele tratamente (13. Selmouni c/ Franţei, 28 iulie 1999)

II. Condiţii de detenţie (14. Kudla c/ Poloniei, 26 octombrie 2000)

III. Îndepărtarea forţată a străinilor (15. Soering c/ Regatului Unit, 7 iulie 1989).

Secţiunea 3. Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (16. Siliadin c/ Franţei, 26 iulie 2005)

Capitolul 2. Libertăţile persoanei fizice

Secţiune unică. Dreptul la libertate şi securitate

I. Legalitatea privării de libertate (art. 5, alin. 1) (17. Storck c/ Germaniei, 16 iunie 2005)

II. Garanţiile recunoscute persoanelor suspectate de infracţiuni (18. McKay c/ Regatului Unit, 3 octombrie 2006)

III. Garanţiile recunoscute oricărei persoane private de libertate (19. De Wilde, Ooms şi Versyp c/ Belgiei)

Capitolul 3. Drepturile procedurale

Secţiunea 1. Dreptul la un proces echitabil

I. Domeniu de aplicare

A. Materia civilă

1. Materia disciplinară (20. Le Compte, Van Leuven şi De Meyer c/ Belgiei, 23 iunie 1981)

2. Materia socială (21. Feldbrugge c/ Olandei, 29 mai 1986).

3. Materia administrativă (22. Vilho Eskelinen, 19 aprilie 2007)

4. Materia constituţională (23. Ruiz-Mateos c/ Spaniei, 23 iunie 1993)

B. Materia penală

1. Sancţiunile administrative (24. Öztürk c/ Germaniei, 21 februarie 1984)

2. Sancţiunile fiscale (25. Jussila c/ Finlandei, 23 noiembrie 2006)

II. Garanţiile generale ale unui proces echitabil.

A. Dreptul la o instanţă

1. Dreptul de acces la o instanţă (26. Golder c/ Regatului Unit, 21 februarie 1975).

2. Limitele dreptului de acces la o instanţă (27. Fogarty c/ Marea Britanie, 21 noiembrie 2001)

3. Legile retroactive (28. Zielinski et Pradal, Gonzalez ş.a. c/ Franţei, 28 octombrie 1999)

B. Egalitatea de arme (29. Borgers c/ Belgiei, 30 octombrie 1991 şi Nideröst-Huber c/ Elveţiei, 18 februarie 1997)

C. Dreptul la o bună administrare a justiţiei

1. Independenţa şi imparţialitatea tribunalului (30. Hauschildt c/ Danemarcei, 24 mai 1989)

2. Publicitatea şi celeritatea procedurii (31. Pretto c/ Italiei, 8 decembrie 1983)

D. Dreptul la executarea hotărârilor judecătoreşti (32. Hornsby c/ Greciei, 19 martie 1997)

III. Garanţiile acordate acuzatului

A. Dreptul la prezumţia de nevinovăţie (33. Allenet de Ribemont c/ Franţei, 10 februarie 1995)

B. Drepturile apărării

1. Dreptul de a nu se autoincrimina (34. John Murray c/ Regatului Unit, 8 februarie 1996)

2. Prezentarea personală în şedinţă şi dreptul la asistenţa unui apărător (35. Poitrimol c/ Franţei, 23 noiembrie 1993)

3. Dreptul de a interoga martorii (36. Kostovski c/ Olandei, 20 noiembrie 1989)

Secţiunea 2. Principiul legalităţii delictelor şi pedepselor (37. S. W. c/ Regatului Unit, 22 noiembere 1995)

Secţiunea 3. Dreptul la un recurs efectiv (38. Kudla c/ Poloniei, 26 octombrie 2000)

Capitolul 4. Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale

Secţiunea 1. Protecţia vieţii private

I. Dreptul la „viaţa privată personală”

A. Dreptul la intimitatea vieţii private

1. Dreptul la respectarea corespondenţei (39. Malone c/ Regatului Unit, 2 august 1984)

2. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal (40. Odièvre c/ Franţei, 13 februarie 2003)

3. Dreptul la imagine (41. Von Hannover c/ Germaniei, 24 iunie 2004)

B. Dreptul la libertatea vieţii sexuale

1. Homosexualitate (42. Dudgeon c/ Regatului Unit, 22 octombrie 1981)

2. Transsexualitate (43. Christine Goodwin c/ Regatului Unit, 11 iulie 2002)

II. Dreptul la autonomie personală (44. Pretty c/ Regatului Unit, 29 aprilie 2002)

III. Dreptul la respectarea „vieţii private sociale” (45. Niemietz c/ Germaniei, 16 decembrie 1992)

Secţiunea 2. Protecţia domiciului

I. Dreptul la respectarea domiciliului (46. Chapman c/ Regatului Unit, 18 ianuarie 2001)

II. Protecţia mediului (47. Moreno Gomez c/ Spaniei, 16 noiembrie 2004)

Secţiunea 3. Protecţia vieţii familiale

I. Dreptul la căsătorie (48. Johnston ş.a. c/ Irlandei, 18 decembrie 1986)

II. Dreptul la respectarea vieţii familiale

A. Recunoaşterea vieţii familiale (49. Marckx c/ Belgiei, 13 iunie 1979)

B. Protecţia relaţiilor părinţi-copii (50. Olsson c/ Suediei, 24 martie 1988)

C. Egalitatea în drepturi

1. Egalitatea în drepturile părinteşti (51. Hoffman c/ Austriei, 23 iunie 1993).

2. Egalitatea în drepturi a copiilor (52. Mazurek c/ Franţei, 1 februarie 2000)

III. Drepturile străinilor la respectarea vieţii familiale (53. Üner c/ Olandei, Marea Cameră, 18 octombrie 2006)

Capitolul 5. Libertăţile gândirii.

Secţiunea 1. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie

I. Extindere (54. Kokkinakis c/ Greciei, 25 mai 1993) .

II. Relaţiile Stat-religii (55. Refah Partisi ş.a. c/ Turciei, 13 februarie 2003)

Secţiunea 2. Dreptul la instruire (56. Kjeldsen, Busk Madsen şi Pedersen c/ Danemarcei, 7 decembrie 1976)

Secţiunea 3. Libertatea de exprimare

I. Libertatea presei (57. Stoll c/ Elveţiei, 10 decembrie 2007)

II. Libertatea de a primi şi de a comunica informaţii şi idei (58. Müller ş.a. c/ Elveţiei, 24 mai 1988)

III. Libertatea de exprimare în cadrul funcţiei publice (59. Vogt c/ Germaniei, 26 septembrie 1995)

Capitolul 6. Libertăţile acţiunii sociale şi politice

Secţiunea 1. Libertatea de întrunire şi de asociere

I. Libertatea de întrunire (60. Ezelin c/ Franţei, 26 aprilie 1991)

II. Libertatea de asociere

A. Libertăţile partidelor politice (61. Partidul comunist unit din Turcia c/ Turciei, 30 ianuarie 1998)

B. Libertatea sindicală (62. Sorensen şi Rasmussen c/ Danemarcei, 11 ianuarie 2006)

Secţiunea 2. Dreptul la alegeri libere (63. Zdanoka c/ Letoniei, 16 martie 2006)

Capitolul 7. Dreptul de proprietate

Secţiunea 1. Noţiunea de „bunuri” (64. Oneryildiz c/ Turciei, 30 noiembrie 2004)

Secţiunea 2. Atingerea substanţei dreptului de proprietate (65. Sporrong şi Lönnroth c/ Suediei, 23 septembrie 1982)

Secţiunea 3. Privarea de proprietate (66. James ş.a. c/ Regatului Unit, 21 februarie 1986)

Secţiunea 4. Reglementarea folosinţei bunurilor (67. Chassagnou ş.a. c/ Franţei, 29 aprilie 1999)

Titlul III

Garanţia drepturilor

Capitolul 1. Competenţa Curţii.

Secţiunea 1. Noţiunea de jurisdicţie (68. Ilaşcu ş.a. c/ Moldovei şi Rusiei, 8 iulie 2004) .

Secţiunea 2. Cererile îndreptate împotriva Comunităţilor şi Uniunii europene şi/sau Statelor membre (69. Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim irketi c/ Irlandei [Marea Cameră], 30 iunie 2005)

Capitolul 2. Admisibilitatea cererii

Secţiunea 1. Calitatea de „victimă” (art. 34) (70. Open Door şi Dublin Well Woman c/ Irlandei, 29 octombrie 1992)

Secţiunea 2. Epuizarea căilor de recurs interne (71. Akdivar ş.a. c/ Turciei, 16 septembrie 1996)

Capitolul 3. Judecata în fond

Secţiunea 1. Autoritatea şi executarea hotărârii (art. 46) (72. Broniowski c/ Poloniei, 22 iunie 2004)

Secţiunea 2. Reparaţia (73. Papamichalopoulos ş.a. c/ Greciei, 31 octombrie 1995)

Elemente de bibliografie

Indexul principalelor hotărâri jurisdicţionale citate .

Index de materii

Titlul cartii: Marile hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (2012)
Numele autorului/lor: Autori: J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, A. GOUTTENOIRE, M. LEVINET, J.P. MARGUENAUD, F. SUDRE
Editura: Rosetti International
Data aparitiei: 8 Ian. 2012
Numar de pagini: 704
ISBN: 978-973-7881-65-6
Format: X4 (16,5 x 23,5 cm)
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 80
Formatul de livrare: Carte tiparita

by CEDO, 29 Nov 2012

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un tribunal internaţional care are sediul la Strasbourg. El este compus dintr-un număr de judecători egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei care au ratificat Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Acestea sunt astăzi 1 în număr de 47. Judecătorii îşi exercită funcţia cu titlu individual şi nu reprezintă nici un stat. Pentru tratarea plângerilor, Curtea este asistată de o grefă compusă în special din jurişti care provin din toate statele membre (numiţi şi „referenţi juridici”). Aceştia, complet independenţi de ţara lor de origine, nu reprezintă nici reclamanţii, nici statele.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Comentariile Codului civil. Posesia. Uzucapiunea

Pretul nostru: 53.00 Lei (RON)
Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)
Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Drept Procesual Civil. Sinteze pentru pregatirea examenelor de admitere si definitivare in profesia de avocat

Pret intreg: 130.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 78.00 Lei (RON)
Reducere: 52.00 Lei (RON) (40.00%)

eXTReMe Tracker