Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Publicitatea imobiliara in conceptia noului Cod civil | Autor: Andrea-Annamaria Chis

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I. Consideraţii generale despre noile norme

Preambul

1. În acest capitol introductiv, ne-am propus identificarea surselor noii reglementări, prezentarea generală a dispoziţiilor noului Cod civil şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea sa în aplicare şi analiza aplicării legii civile în timp în ceea ce priveşte publicitatea imobiliară prin cărţile funciare.

Secţiunea 1. Sursele noii reglementări

2. Lectura noului cod reflectă concepţia cosmopolită a autorilor asupra instituţiilor dreptului civil, fiind preluate soluţii legislative din mai multe sisteme de drept. Bunăoară, dacă, în ceea ce priveşte transferul drepturilor reale asupra bunurilor mobile, noul cod menţine principiul consensualismului, preluat din dreptul francez, în materia constituirii, modificării, transmiterii, stingerii drepturilor reale asupra imobilelor, consacră efectul constitutiv de drepturi al intabulării, pe care îl preia în forma existentă în dreptul austriac, caracterizat prin legătura cauzală dintre titlul ce stă la baza înscrierii şi înscrierea însăşi, în timp ce, în cazul dreptului de ipotecă imobiliară, consacră (indirect) principiul abstracţiunii, specific dreptului german, ipoteca putând fi cesionată separat de creanţa pe care o garantează, având o existenţă de sine stătătoare, dreptul material la acţiune privind executarea ipotecii nefiind supus prescripţiei extinctive odată cu creanţa.

3. Sursele noii reglementări le găsim în Tezele prealabile ale Proiectului Codului civil şi Expunerea de motive a aceluiaşi proiect de lege , dar acestea se referă la dispoziţiile noului cod în general.

Pentru a identifica materialul ce a stat la baza elaborării normelor referitoare la publicitatea imobiliară, am recurs la singura sursă bibliografică apărută până în prezent aparţinând unuia dintre redactorii codului, rămânând ca pe parcursul lucrării să punem cap la cap informaţiile obţinute din lectura surselor cu cele rezultând din parcurgerea dispoziţiilor noului cod.

Aşadar, principalele surse interne sunt, în ordine cronologică, următoarele:

– Codul civil anterior: art. 818-819, art. 1295 alin. (2), art. 1394, art. 1738-1745, art. 1754-1768, art. 1776, art. 1778, art. 1801- 1803, art. 1816-1823;

– Codul de procedură civilă (1864): art. 710-720;

– Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare;

– Codul civil al lui Carol al II-lea (1940 [5] ): art. 575, art. 577 alin. (2), art. 711 alin. (2), art. 710 alin. (2), art. 720 alin. (1), art. 735 alin. (1), art. 743, art. 747-773, art. 800-802, art. 806, art. 887 alin. (2), art. 949 alin. (1), art. 978 alin. (3), art. 990, art. 1016 alin. (3), art. 1199, art. 1330 alin. (2), art. 1460, art. 1509 alin. (1), art. 1521, art. 1543 pct. 3, art. 1547, art. 1808-1818, art. 1817- 1818, art. 1824-1827, art. 1834-1835, art. 1837 pct. 1, art. 1842;

– Proiectul Codului civil al Republicii Socialiste România (1971): art. 257;

– Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare;

– Proiectul de Lege al Ministerului Justiţiei de modificare şi completare a Codului civil, a Codului de procedură, a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a altor acte normative (2000): art. I pct. 4, 10, 13, 21, art. IV, XV-XX;

– Proiectul noului Cod civil (2004): art. 641-673.

În ceea ce priveşte sursele externe principale, acestea sunt:

– Codul civil elveţian (1907): art. 942-977;

– Codul civil german (BGB): par. 873-902;

– Codul civil italian (1942): art. 2643-2696;

– Codul civil olandez (1992): art. 3.1.2.1-3.1.2.12, art. 3.4.2.4, 3.9.4.2;

– Codul civil al provinciei Quebec (1992): art. 2934-3075.1.

DETALII EXTRAS:

 

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Introducere

Capitolul I. Consideraţii generale despre noile norme

Preambul

Secţiunea 1. Sursele noii reglementări

Secţiunea a 2-a. Norme de drept material versus norme de procedură

Secţiunea a 3-a. Locul şi reglementarea publicităţii imobiliare în noul Cod civil

Secţiunea a 4-a. Aplicarea în timp a normelor

§1. Prorogarea efectului constitutiv de drepturi al intabulării – ultraactivitatea legii cadastrului

§2. Neaplicarea principiului publicităţii materiale în ceea ce priveşte înscrierea în cartea funciară pe baza posesiei de fapt în sistemul legii cadastrului

§3. Privilegii imobiliare versus ipoteci legale

§4. Legea aplicabilă cererilor de înscriere în cartea funciară şi acţiunilor în justiţie privind înscrierile din cartea funciară

Capitolul al II-lea. Obiectul cărţii funciare

Noţiune

Secţiunea 1. Obiectul material

§1. Definiţie

§2. Deosebiri faţă de definiţia generală a bunurilor imobile

Secţiunea a 2-a. Obiectul juridic

§1. Noţiune, clasificare

§2. Drepturile tabulare

2.1. Dreptul de proprietate

2.1.1. Definiţie, forme – dreptul de proprietate publică şi privată

2.1.2. Proprietatea domenială, drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

2.1.3. Diviziunile patrimoniului – masele patrimoniale şi (sau) patrimoniile de afectaţiune

2.1.4. Proprietatea periodică

2.1.5. Proprietatea condiţională din perspectiva cărţii funciare

2.2. Dezmembrămintele dreptului de proprietate

2.2.1. Noţiune

2.2.2. Dreptul de superficie

2.2.3. Dreptul de uzufruct, uz, abitaţie

2.2.4. Dreptul de servitute

2.3. Drepturile reale de garanţie imobiliară

2.3.1. Ipoteca imobiliară

2.3.2. Dreptul de retenţie

Capitolul al III-lea. Înscrierile în cartea funciară

Secţiunea 1. Noţiune, clasificare

Secţiunea a 2-a. Înscrierile privind obiectul material

§1. Clarificări terminologice

§2. Modificările privind obiectul material

§3. Înscrieri privind obiectul material al cărţii funciare

§4. O situaţie specială de alipire

Secţiunea a 3-a. Înscrieri privind obiectul juridic

§1. Felul înscrierilor

§2. Intabularea

2.1. Definiţie

2.2. Condiţii de procedură

2.3. Efecte

2.3.1. Efectul constitutiv de drepturi

2.3.2. Efectul declarativ de drepturi

2.3.3. Efectul extinctiv de drepturi

2.3.4. Efectul achizitiv

§3. Înscrierea provizorie

3.1. Definiţie

3.2. Cazurile de înscriere provizorie

3.2.1. Dreptul real dobândit sub condiţie suspensivă sau rezolutorie

3.2.2. Înscrierea privind drepturi reale asupra unei construcţii viitoare

3.2.3. Înscrierea în temeiul unei hotărâri nedefinitive

3.2.4. Obligarea celui care administrează bunurile altei persoane să dea o garanţie ipotecară

3.2.5. Înscrierea provizorie a dreptului ca urmare a solicitării ambelor părţi

3.3. Este posibilă transformarea intabulării în înscriere provizorie?

3.4. Justificarea înscrierii provizorii

3.5. Radierea înscrierii provizorii

§4. Notarea

4.1. Noţiune, obiect, sediul materiei

4.2. Efectele notărilor

4.2.1. Notări cu efect de opozabilitate absolută şi relativă, opozabilitatea drepturilor neînscrise

4.2.2. Notări cu efect de informare absolută şi relativă

4.2.3. Efectul constitutiv de drepturi reale al notării intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca

4.3. Clasificarea notărilor după obiect

4.3.1. Punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri [art. 902 alin. (2) pct. 1 NCC] şi incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacităţii de exerciţiu ori de folosinţă (art. 903 pct. 1 NCC)

4.3.2. Calitatea de bun comun a unui imobil

4.3.3. Convenţia matrimonială, modificarea sau, după caz, înlocuirea ei

4.3.4. Notarea hotărârii de încuviinţare a măsurii ca dreptul de a dispune cu privire la anumite bunuri să fie exercitat de un soţ doar cu consimţământul expres al celuilalt

4.3.5. Notarea destinaţiei imobilului ca fiind locuinţa familiei

4.3.6. Notarea interdicţiei de înstrăinare şi grevare, a substituţiei fideicomisare şi a clauzelor de insesizabilitate

4.3.7. Notarea vânzării cu rezerva dreptului de proprietate

4.3.8. Notarea antecontractelor şi a pactelor de opţiune

4.3.8.1. Pactul de opţiune

4.3.8.2. Antecontractul

4.3.9. Notarea dreptului de a revoca sau de a denunţa unilateral contractul [art. 902 alin. (2) pct. 10 NCC]

4.3.10. Notarea pactului comisoriu şi a declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală a contractului [art. 902 alin. (2) pct. 11 NCC]

4.3.11. Notarea dreptului de preempţiune născut din convenţii [art. 902 alin. (2) pct. 13]

4.3.12. Notarea locaţiunii

4.3.13. Alte notări

Capitolul al IV-lea. Principiile cărţilor funciare rezultând din dispoziţiile noului Cod

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea a 2-a. Principiul efectului constitutiv de drepturi al intabulării, drepturile extratabulare

§1. Sediul materiei

§2. Analiză comparativă cu reglementarea cuprinsă în vechea lege a cărţilor funciare

2.1. Act obligaţional versus act real 

2.2. Faţă de cine are efect constitutiv intabularea?

2.3. Suplinirea unor lipsuri ale vechii reglementări

§3. Modurile de dobândire fără înscriere

3.1. Enumerare

3.2. Moştenirea

3.3. Accesiunea imobiliară

3.3.1. Accesiunea imobiliară naturală

3.3.2. Accesiunea imobiliară artificială

3.3.2.1. Lucrările edificate de proprietarul terenului din materialele proprii sau ale altuia – mod de dobândire extratabular

3.3.2.2. Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate de un terţ – mod de dobândire tabular, atât pentru proprietar, cât şi pentru terţ

3.3.2.3. Lucrările adăugate cu caracter durabil efectuate de un tert

3.3.2.4. Lucrările realizate parţial asupra imobilului autorului

3.4. Vânzarea silită

3.5. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

3.6. Uzucapiunea extratabulară – mod de dobândire tabular

3.7. Alte cazuri expres prevăzute de lege

§4. Aplicarea în timp a normei

Secţiunea a 3-a. Principiul publicităţii integrale

§1. Sediul materiei

§2. Conţinut

§3. Raportare la alte principii

Secţiunea a 4-a. Principiul publicităţii formale

§1. Sediul materiei

§2. Conţinut

§3. Raportare la alte principii

Secţiunea a 5-a. Principiul relativităţii înscrierilor

§1. Sediul materiei

§2. Conţinut

2.1. Aspectul material şi aspectul formal

2.2. Vânzarea bunului altuia versus înscrierea drepturilor reale în cazul actelor juridice succesive

2.3. Înscrierea drepturilor de creanţă în cazul actelor juridice succesive – publicitatea cesiunii contractului

Secţiunea a 6-a. Principiul priorităţii

§1. Sediul materiei

§2. Data producerii efectelor înscrierilor – conflictul între terţii care formulează concomitent cereri de înscriere

§3. Conflictul dintre terţii dobânditori de la autor comun – există preferinţă în afara înscrierii în cazul imobilelor ce sunt înscrise în cartea funciară?

§4. Cine sunt terţii în cazul principiului priorităţii?

§5. Situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă – reaua-credinţă calificată

Secţiunea a 7-a. Principiul publicităţii materiale

§1. Sediul materiei

§2. Conţinut

§3. Noţiunea de bună-credinţă – raportul dintre principiul publicităţii materiale şi cel al publicităţii formale

§4. Prezumţia cuprinsului exact şi complet al cărţii funciare faţă de terţul subdobânditor este sau nu una absolută?

§5. Domeniul de aplicare, efecte, o posibilă critică a noii reglementări raportat la alte principii ale cărţii funciare

§6. Dispoziţii tranzitorii

Capitolul al V-lea. Acţiunile de carte funciară

Secţiunea 1. Noţiunea de bună-credinţă

§1. Regula

1.1. Sediul materiei

1.2. Conţinutul noţiunii

1.3. Momentul la care se raportează

1.4. Este vorba despre o regulă?

§2. Excepţii

2.1. Momentul la care se raportează buna-credinţă – acţiunea în prestaţie tabulară împotriva terţului şi acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial

2.2. Reaua-credinţă calificată – acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial

§3. Când se aplică regula?

§4. Terţii în a căror persoană trebuie verificată buna-credinţă

Secţiunea a 2-a. Consideraţii generale despre acţiunile de carte funciară

Secţiunea a 3-a. Acţiunea în prestaţie tabulară

§1. Prestaţia pozitivă

§2. Prestaţia negativă

§3. Acţiunea în prestaţie tabulară împotriva terţului

§4. Prescripţia dreptului la acţiune

§5. Natura juridică a acţiunii

Secţiunea a 4-a. Acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial

§1. Sediul materiei

§2. Natura juridică a acţiunii

§3. Prescripţia dreptului la acţiune

§4. Condiţii de exercitare

§6. Cadrul procesual

§7. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa

Secţiunea a 5-a. Acţiunea în stabilirea rangului definitiv

§1. Sediul materiei

§2. Terminologie

§3. Criteriile privind stabilirea rangului

§4. Natura juridică a acţiunii, termenul de prescripţie extinctivă

§5. Cadrul procesual

§6. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa

Secţiunea a 6-a. Acţiunea în rectificare

§1. Noţiune

§2. Cazurile de rectificare a intabulării sau înscrierii provizorii

§3. Căile pe care se poate realiza rectificarea – definiţia acţiunii în rectificare

§4. Termenele în care poate fi exercitată acţiunea în rectificare, natura juridică a acestora – prescripţie versus decădere, decădere de ordine publică versus decădere de ordine privată, efecte

§5. Acţiunea în rectificarea intabulării exercitată împotriva terţului (sub)dobânditor cu titlu gratuit, de bună-credinţă versus uzucapiunea tabulară

§6. Reaua-credinţă a terţului în acţiunea în rectificare pentru că nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă ale dreptului înscris versus acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial, prorogarea efectului constitutiv al intabulării

§7. Natura juridică a acţiunii

§8. Acţiunea în rectificare versus acţiunea în prestaţie tabulară

Concluzii

Bibliografie selectivă

Index

Titlul cartii: Publicitatea imobiliara in conceptia noului Cod civil
Numele autorului/lor: Andrea-Annamaria Chis
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 16 Nov. 2012
Numar de pagini: 320
ISBN: 978-606-522-853-5
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39
Formatul de livrare: Carte tiparita

by Raspunderea imobiliara, 19 Nov 2012

Lucrarea este impartita intr-un numar de cinci capitole, care, cu exceptia celui introductiv, au aproximativ aceeasi pondere cantitativa in cuprinsul ei. Capitolul I „Consideratii generale despre noile norme” identifica sursele interne si externe ale noii reglementari. Capitolul II „Obiectul cartii funciare” recurge la impartirea bipartita a obiectului cartii funciare, rezultand din dispozitiile primului text privind publicitatea imobiliara (art. 876 – Scopul si obiectul cartii funciare), in obiect material si obiect juridic. Capitolul III „Inscrierile in cartea funciara”, utilizand impartirea bipartita din capitolul anterior, prezinta distinct inscrierile privitoare la obiectul material al cartii si cele referitoare la obiectul juridic. Capitolul IV „Principiile cartii funciare rezultand din dispozitiile noului cod” reprezinta o analiza a acestora in comparatie cu reglementarile anterioare si cu unele din dreptul comparat, stabilindu-se legatura dintre acestea, cu raportare la dispozitiile tranzitorii privind efectul constitutiv de drepturi al intabularii, pentru a se verifica daca aceasta amanare subrezeste sau nu constructia juridica a celorlalte principii fundamentate pe cel al carui efect a fost prorogat. Capitolul V „Actiunile de carte funciara” identifica un numar de cinci actiuni de carte funciara, si anume: actiunea in prestatie tabulara, actiunea in rectificare, actiunea in justificare tabulara, actiunea in stabilirea rangului definitiv, actiunea in radiere sau de acordare a rangului preferential

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Tratat de Hipologie

Tratat de Hipologie

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker