Recent adaugate

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Persoanele in conceptia Noului Cod civil (2012)

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

 

EXTRAS:
 
Argument 
De la bun început, ne exprimăm bucuria pentru punerea în aplicare a noului Cod civil. 
Am tratat problematica acestei lucrări în mod distinct, împărțind materia în două părți: instituția juridică a persoanelor fizice și instituția juridică a persoanele juridice. În vederea întocmirii temelor propuse spre analiză, ținând seama de exigențele științifice actuale și de nevoia de a da informații cât mai complete cititorului, autorii au consultat literatura de specialitate în domeniu și au folosit, la redactarea cărții, acele izvoare bibliografice și legislative pe care le-au considerat utile, necesare și indispensabile pentru a cunoaște mediul științific și legislativ al problemelor juridice care se pun într-o lumină nouă, în condițiile legislative actuale, odată cu apariția – de la 1 octombrie 2011 – a noului Cod civil. 
Autorii consideră că, astfel, au dat lucrării o unitate de concepție corespunzătoare, respectând tradiția implementată în editarea de manuale universitare, dar completând-o cu analize științifice mai aprofundate, care se impun datorită numeroaselor elemente de actualitate și de noutate în privința persoanelor fizice și juridice, modificări intervenite în reglementările legale existente. 
Subiectele oricărui raport juridic sunt persoanele care participă la aceste raporturi în calitate de titulari de drepturi și obligații. Calitatea de subiect de drept este o categorie istorică, ce depășește cu mult, în consecință, limitele unor domenii ale dreptului obiectiv, astfel de probleme apărând nu numai în materia dreptului civil, ci în toate domeniile dreptului.
Dreptul privat nu poate fi conceput fără instituția persoanelor fizice și juridice, dar nici dreptul public nu poate exista fără aceste instituții. ğinând cont de această realitate, am tratat cadrul legal în care se naște (sau încă înaintea acestui eveniment, de la concepție), trăiește și decedează (sau chiar și după aceasta) omul, în calitate de persoană fizică, respectiv statutul legal al persoanelor juridice – înființarea, funcționarea, reorganizarea și încetarea lor – în mod exhaustiv, prezentând problemele controversate apărute în doctrină și sintetizând soluțiile adoptate de practica judecătorească. 
Încheiem cu speranța că informațiile și materialele conținute în prezenta lucrare vor folosi, în primul rând, studenților, dar și celor care vor să încheie studiile cu succes, studenților dornici de a dobândi cunoștințe profesionale profunde. Ele pot fi utile și oamenilor care nu doresc să devină specialiști, dar care urmăresc dobândirea unor cunoștințe în privința persoanelor fizice și juridice. 
Suntem, totodată, convinși că ele vor putea fi utilizate cu succes și de către juriști, teoreticieni și practicieni ai dreptului civil, în munca lor de fiecare zi.
 Autorii

Pretul nostru: 49.90 Lei (RON)
Cantitate:

 

Cuprins
 
Argument
Partea I. Persoana fizică
Capitolul I. Subiectele de drept civil
Secțiunea 1. Despre subiecte de drept în general
§1. Omul și persoana
§2. Persoana și dreptul
§3. Dreptul și subiectele de drept
Secțiunea a 2-a. Calitatea de subiect de drept civil a persoanei fizice
§1. Persoana fizică – subiect de drept civil
§2. Calitatea de subiect de drept civil și noțiunea de capacitate civilă
Secțiunea a 3-a. Capacitatea de drept civil
§1. Definiția capacității de drept civil
§2. Elementele capacității de drept civil
§3. Caracterele juridice generale ale capacității de drept civil
§4. Problema calității de subiect de drept a animalelor
Secțiunea a 4-a. Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente
§1. Considerații preliminare
§2. Drepturi care privesc protecția corpului uman
§3. Respectul vieții private și al demnității persoanei umane, în timpul vieții și după decesul său
Capitolul II. Capacitatea de folosință a persoanei fizice .
Secțiunea 1. Conceptul de capacitate de folosință a persoanei fizice
§1. Definiția capacității de folosință a persoanei fizice
§2. Caracterele juridice ale capacității de folosință a per soanei fizice
§3. Corelația capacității de folosință cu capacitatea de exercițiu a persoanei fizice
Secțiunea a 2-a. Începutul capacității de folosință a persoanei fizice
1. Dobândirea capacității civile de folosință a persoanei fizice
§2. Reglementarea timpului legal al concepțiunii
Secțiunea a 3-a. Conținutul capacității de folosință a persoanei fizice
§1. Noțiunea conținutului capacității civile de folosință a persoanei fizice
§2. Reguli de determinare a conținutului capacității de folo sință a persoanei fizice
§3. Criteriile de determinare a conținutului capacității de folosință a persoanelor fizice
Secțiunea a 4-a. Îngrădirile capacității de folosință a persoanei fizice
§1. Felul îngrădirilor capacității de folosință a persoanei fizice
§2. Incapacități (îngrădiri) cu caracter de sancțiune
Secțiunea a 5-a. Sfârșitul capacității de folosință a persoanei fizice
§1. Modurile de încetare a capacității de folosință a per soanei fizice. Enumerare
§2. Moartea fizic constatată
§3. Declararea judecătorească a morții
3.1. Cazul general de declarare judecătorească a morții
3.2. Cazuri speciale de declarare judecătorească a morții
§4. Comorienții
Capitolul III. Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice
Secțiunea 1. Conceptul de capacitate de exercițiu a persoanei fizice
§1. Precizări introductive
§2. Noțiunea de capacitate de exercițiu a persoanei fizice
§3. Caracterele juridice ale capacității de exercițiu a per soanei fizice
§4. Etapele formării capacității de exercițiu la persoana fizică
Secțiunea a 2-a. Lipsa capacității de exercițiu la persoana fizică
§1. Categoriile de persoane lipsite de capacitatea de exercițiu
§2. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de capa citate de exercițiu
§3. Actele juridice care pot fi încheiate valabil de persoanele fizice lipsite de capacitate de exercițiu
§4. Sfârșitul lipsei capacității de exercițiu
Secțiunea a 3-a. Capacitatea de exercițiu restrânsă a persoanei fizice
§1. Noțiunea de capacitate de exercițiu restrânsă a persoanei fizice
§2. Începutul capacității de exercițiu restrânse
§3. Conținutul capacității de exercițiu restrânse
§4. Sfârșitul capacității de exercițiu restrânse
Secțiunea a 4-a. Capacitatea de exercițiu deplină a persoanei fizice
§1. Definiția capacității de exercițiu depline
§2. Dobândirea capacității de exercițiu depline
§3. Conținutul capacității de exercițiu depline
§4. Încetarea capacității de exercițiu depline
Secțiunea a 5-a. Sancțiunile nerespectării regulilor referitoare la capacitatea de exercițiu deplină a persoanei fizice
§1. Felul sancțiunilor posibile
§2. Regimul juridic al nulităților în materie
Capitolul IV. Identificarea persoanei fizice
Secțiunea 1. Noțiuni introductive
§1. Noțiunea identificării persoanei fizice
§2. Natura juridică a identificării persoanei fizice
§3. Necesitatea identificării persoanei fizice
§4. Mijloacele de identificare a persoanei fizice. Enumerare
§5. Natura juridică a atributelor de identificare a persoanei fizice
§6. Apărarea drepturilor de identificare a persoanei fizice
Secțiunea a 2-a. Identificarea persoanei fizice prin codul numeric personal
§1. Noțiunea codului numeric personal
§2. Atribuirea codului numeric personal
§3. Schimbarea și modificarea codului numeric personal
Secțiunea a 3-a. Numele persoanei fizice
§1. Noțiunea dreptului la nume
§2. Caracterele juridice ale dreptului la nume
§3. Numele de familie
3.1. Dobândirea numelui de familie
3.2. Modificarea numelui de familie
3.3. Schimbarea numelui de familie pe cale administrativă
3.4. Retranscrierea numelui de familie
§4. Prenumele
4.1. Noțiunea de prenume
4.2. Stabilirea și caracterele prenumelui
4.3. Schimbarea prenumelui.
4.4. Retranscrierea prenumelui
§5. Pseudonimul
5.1. Noțiunea de pseudonim
5.2. Rolul pseudonimului
5.3. Pseudonimul și porecla
5.4. Identificarea persoanei fizice pe baza amprentelor genetice
Secțiunea a 4-a. Domiciliul și reședința persoanei fizice
§1. Noțiunea de domiciliu
§2. Sediul materiei
§3. Caracterele juridice ale domiciliului
§4. Dovada domiciliului
§5. Felurile domiciliului .
5.1. Domiciliul de drept comun (voluntar)
5.1.1. Noțiunea domiciliului de drept comun
5.1.2. Stabilirea domiciliului de drept comun
5.1.3. Schimbarea domiciliului de drept comun
5.1.4. Dovada domiciliului de drept comun
5.2. Domiciliul legal
5.2.1. Noțiunea domiciliului legal
5.2.2. Stabilirea domiciliului legal
5.2.3. Schimbarea domiciliului legal
5.2.4. Probarea domiciliului legal
5.2.5. Încetarea domiciliului legal
5.3. Domiciliul profesional
5.3.1. Caracterizare generală
5.3.2. Noțiunea de domiciliu ales (convențional)
5.3.3. Natura juridică și dovada domiciliului convențional
§6. Reședința
6.1. Noțiunea de reședință
6.2. Caracterele reședinței
Secțiunea a 5-a. Starea civilă
§1. Noțiuni generale
1.1. Noțiunea stării civile
1.2. Conținutul stării civile
1.3. Delimitarea stării civile
1.4. Caracterele juridice ale stării civile
§2. Acțiunile de stare civilă
2.1. Definiția acțiunilor de stare civilă
2.2. Clasificarea acțiunilor de stare civilă
2.3. Caracterele acțiunilor de stare civilă
2.4. Efectele hotărârilor judecătorești în materie
§3. Actele de stare civilă
3.1. Noțiunea actelor de stare civilă
3.2. Noțiunea de înregistrare a actelor de stare civilă
3.3. Felurile înregistrărilor de stare civilă
3.4. Organizarea înregistrărilor de stare civilă .
3.5. Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetățenilor străini și ale persoanelor fizice fără cetățenie
3.6. Înregistrarea nașterii
3.7. Înregistrarea căsătoriei
3.8. Înregistrarea decesului
3.9. Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetățenilor români, încheiate în străinătate
3.10. Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă
3.11. Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
3.12. Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor
3.13. Unele dispoziții speciale
3.14. Răspunderi
Capitolul V. Ocrotirea persoanei fizice
Secțiunea 1. Mijloacele de drept civil de ocrotire a persoanei fizice
§1. Conceptul de ocrotire juridică a persoanei fizice
§2. Mijloacele de ocrotire a persoanei fizice
§3. Categorii de persoane fizice supuse ocrotirii prin mij loace de drept civil
Secțiunea a 2-a. Autoritatea părintească
§1. Sediul materiei
§2. Noțiunea și principiile autorității părintești
§3. Exercitarea autorității părintești
§4. Conținutul autorității părintești
Secțiunea a 3-a. Tutela minorului
§1. Noțiunea tutelei minorului
§2. Caracterele tutelei minorului
§3. Principiile tutelei minorului
§4. Capacitatea de a fi tutore
§5. Deschiderea tutelei minorului
§6. Consiliul de familie
§7. Exercitarea tutelei
§8. Încetarea tutelei
§9. Răspunderea tutorelui minorului
Secțiunea a 4-a. Ocrotirea persoanei fizice prin interdicția judecătorească
§1. Noțiunea de interdicție judecătorească
§2. Condițiile punerii sub interdicție judecătorească
§3. Procedura punerii sub interdicție judecătorească
§4. Efectele punerii sub interdicție judecătorească
§6. Încetarea interdicției judecătorești
Secțiunea a 5-a. Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă
§1. Noțiunea și felurile curatelei
§2. Ocrotirea minorului prin curatelă
§3. Ocrotirea persoanei fizice majore prin curatelă
Secțiunea a 6-a. Ocrotirea medicală a persoanelor cu tulburări psihice
§1. Noțiunea de persoană cu tulburări psihice
§2. Instituirea tratamentului medical obligatoriu
Secțiunea a 7-a. Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi
Secțiunea a 8-a. Asistența socială a persoanelor vârstnice
Partea a II-a. Persoana juridică
Capitolul I. Conceptul de persoană juridică
Secțiunea 1. Cadrul general al personalității juridice
§1. Subiectele raportului juridic
§2. Cele mai importante momente legislative
§3. Teorii privind personalitatea juridică
§4. Critica teoriei colectivului
Secțiunea a 2-a. Conceptul de persoană juridică
§1. Definiția noțiunii de persoană juridică
§2. Terminologie
Secțiunea a 3-a. Categorii de persoane juridice
Secțiunea a 4-a. Elementele constitutive ale persoanei juridice
§1. Considerații introductive
§2. Organizarea de sine stătătoare
§3. Patrimoniul propriu
§4. Scopul propriu
Secțiunea a 5-a. Atributele de identificare a persoanei juridice
§1. Noțiunea de identificare a persoanei juridice
§2. Importanța identificării persoanei juridice
§3. Natura juridică a identificării persoanei juridice
§4. Denumirea persoanei juridice
§5. Sediul persoanei juridice
§6. Alte atribute de identificare
Capitolul II. Înființarea persoanei juridice
Secțiunea 1. Conceptul de înființare a persoanei juridice
§1. Dreptul de a înființa persoane juridice
§2. Noțiunea de constituire a persoanei juridice
§3. Înființarea și înregistrarea persoanei juridice
§4. Rolul și atribuțiile statului în privința înființării per soanei juridice
§5. Noțiunea, cauzele și efectele nulității persoanei juridice
Secțiunea a 2-a. Funcționarea persoanei juridice
§1. Însemnătatea momentului dobândirii personalității juridice
§2. Reglementarea legală a momentului dobândirii perso na lității juridice
§3. Actele emise de organele persoanei juridice
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice .
Secțiunea 1. Teze privind capacitatea civilă a persoanei juridice
Secțiunea a 2-a. Corelația dintre capacitatea juridică și capacitatea civilă
Secțiunea a 3-a. Structura capacității civile a persoanei juridice
Secțiunea a 4-a. Noțiunea capacității de folosință a persoanei juridice
Secțiunea a 5-a. Terminologia utilizată
Secțiunea a 6-a. Caracterele capacității de folosință a persoanei juridice.
Secțiunea a 7-a. Începutul capacității de folosință a persoanei juridice.
Secțiunea a 8-a. Conținutul capacității de folosință a persoanei juridice.
Secțiunea a 9-a. Principiul specialității capacității de folosință a persoanei juridice
Secțiunea a 10-a. Sfârșitul capacității de folosință a persoanei juridice
Secțiunea a 11-a. Sancțiunea nerespectării regulilor privitoare la capacitatea de folosință a persoanei juridice
Secțiunea a 12-a. Noțiunea capacității de exercițiu a persoanei juridice
Secțiunea a 13-a. Specificul capacității de exercițiu a persoanei juridice
Secțiunea a 14-a. Momentul dobândirii capacității de exercițiu a persoanei juridice
Secțiunea a 15-a. Conținutul capacității de exercițiu a persoanei juridice
Secțiunea a 16-a. Sfârșitul capacității de exercițiu a persoanei juridice
Capitolul IV. Reorganizarea și încetarea persoanei juridice
Secțiunea 1. Conceptul de reorganizare a persoanei juridice
§1. Noțiunea de reorganizare a persoanei juridice
§2. Modurile de reorganizare a persoanei juridice
§3. Fuziunea persoanelor juridice
§4. Divizarea persoanei juridice .
§5. Transformarea persoanei juridice
Secțiunea a 2-a. Noțiunea și modurile de încetare a persoanei juridice
§1. Noțiunea de încetare a persoanei juridice
§2. Modurile de încetare a persoanei juridice. Enumerare
§3. Dizolvarea persoanei juridice
§4. Efectele dizolvării persoanei juridice
§5. Desființarea persoanei juridice
Bibliografie generală
Titlul cartii: Persoanele in conceptia Noului Cod civil (2012)
Numele autorului/lor: Lupan Ernest, Sztranyiczki Szilárd
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 19 Iun 2012
Numar de pagini: 376
ISBN: 978-606-18-0050-6
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 49.90

by CH Beck, 11 Oct 2012

Problematica acestei lucrari a fost tratata in mod distinct, in doua parti: institutia juridica a persoanelor fizice si institutia juridica a persoanelor juridice. In vederea intocmirii temelor propuse spre analiza, tinand seama de exigentele stiintifice actuale si de nevoia de a da informatii cat mai complete cititorului, a fost consultata literatura de specialitate in materie si s-au folosit la redactarea cartii acele izvoare bibliografice si legislative pe care autorii le-au considerat utile, necesare si indispensabile pentru a cunoaste contextul stiintific si legislativ al problemelor juridice care se ridica in conditiile legislative actuale, odata cu aparitia - la 1 octombrie 2011

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Persoanele in conceptia Noului Cod civil (2012)

Persoanele in conceptia Noului Cod civil (2012)

Pretul nostru: 49.90 Lei (RON)

Bestsellers

Atlas didactic de istorie | Autor: Vasile Pascu

Atlas didactic de istorie | Autor: Vasile Pascu

Pretul nostru: 11.00 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Carti de joc | Costume populare romanesti

Carti de joc | Costume populare romanesti

Pretul nostru: 7.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker