Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Creditul ipotecar. Piata primara si piata secundara

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Lucrarea este structurată pe trei titluri, dedicate creditului ipotecar, finanţatorilor acestui credit pe piaţa primară şi, respectiv, pieţei secundare (securitizarea şi obligaţiile ipotecare), urmate de un titlu cuprinzând unele propuneri de lege ferenda.

Titlul I, dedicat creditului ipotecar, începe cu analiza creditului bancar, a caracteristicilor acestuia şi a tipurilor de credite întâlnite în practică, precum şi cercetării contractului de credit, în general. Se face un scurt istoric al apariţiei creditului ipotecar în România şi este analizat cadrul juridic al creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare, plecând de la definiţia dată de Legea nr. 190/1999 şi cercetându-se: (i) cine poate acorda acest tip de credit, (ii) cine sunt beneficiarii, (iii) care este destinaţia creditului ipotecar, (iv) cum se garantează acest credit, (v) executarea creanţelor ipotecare. Se dă atenţia cuvenită unui aspect specific garanţiei creditului ipotecar – ipotecă pe bunuri viitoare, cercetându-se şi situaţia finanţării unei construcţii ce se va ridica pe terenul altuia, caz în care ipoteca va fi constituită asupra unui drept de superficie şi a unei clădiri viitoare. Sunt analizate aspectele specifice asigurării bunului ipotecat, evidenţiindu-se limitele soluţiei propuse de legiuitor cu privire la cesiunea drepturilor din contractul de asigurare. Sunt cercetate, de asemenea, măsurile de protecţie a beneficiarilor creditelor ipotecare şi restricţiile legale cu privire la costul creditului. Totodată, pentru a scoate mai puternic în evidenţă caracteristicile creditului ipotecar, mai ales avantajele acestei surse de finanţare a pieţei imobiliare, autorul a realizat comparaţii ale acestui tip de credit cu alte metode de creditare similare: (i) creditul imobiliar, (ii) creditul acordat în baza Legii nr. 114/1996 de către consilii locale, (iii) creditul acordat de ANL, (iv) creditul acordat în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi (v) leasingul imobiliar.

 

EXTRAS:

  

 

Pretul nostru: 64.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Cuvânt-înainte

Prefață

Introducere

Titlul I. Creditul ipotecar

Capitolul I. Creditul. Trăsături caracteristice

1.1. Creditul în general

1.2. Definiţia creditului bancar

1.3. Clasificarea creditelor bancare

1.4. Contractul de credit – încheiere, caractere juridice

1.4.1. Încheierea contractului de credit

1.4.2. Condiţii de formă

1.4.3. Condiţii de fond

1.4.4. Durata contractului

1.4.5. Caracterele juridice ale contractului de credit

Capitolul II. Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

2.1. Scurt istoric al creditului ipotecar în România

2.2. Creditul ipotecar – noţiune, caracteristici

2.2.1. Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare este acordat de „instituţii autorizate”

2.2.2. Beneficiarii creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare sunt persoanele care pot deţine un imobil în România

2.2.3. Creditul ipotecar este destinat efectuării de investiţii imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă destinaţie ori rambursării unui credit ipotecar contractat anterior

2.2.4. Creditul ipotecar este garantat cel puţin prin ipotecă asupra imobilului – teren sau construcţie – pentru care se acordă creditul

2.2.5. Ipoteca ce garantează creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare poate fi instituită şi numai asupra imobilului (clădire) construit pe terenul altuia

2.2.6. Ipoteca poate fi transferată asupra unui alt imobil

2.2.7. Interdicţia înstrăinării imobilului, până la rambursarea integrală a creditului

2.2.8. Protejarea beneficiarilor prin proceduri stricte privind contractarea şi derularea creditului ipotecar

2.2.9. Asigurarea bunului ipotecat .

2.2.10. Executarea creanţelor instituţiilor autorizate care acordă credite ipotecare

2.2.11. Cesiunea creanţelor ipotecare

2.3. Contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare

2.3.1. Clauze obligatorii ale contractului

2.3.2. Alte clauze ale contractului

2.4. Garantarea creditului ipotecar

2.4.1. Ipoteca. Definiţie

2.4.2. Ipoteca în baza Legii nr. 190/1999. Aspecte caracteristice

2.5. Comparaţia creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare cu alte metode de creditare similare

2.5.1. Creditul imobiliar vs. credit ipotecar

2.5.2. Creditul ipotecar în baza Legii nr. 190/1999 vs. Creditul ipotecar în baza Legii nr. 114/1996

2.5.3. Creditul ipotecar în baza Legii nr. 190/1999 vs. creditul ipotecar în baza Legii nr. 152/1998

2.5.4. Creditul ipotecar în baza Legii nr. 190/1999 vs. creditul acordat în sistem colectiv pentru domeniul locativ

2.5.5. Credit ipotecar pentru investiţii imobiliare vs. leasing imobiliar

Capitolul III. Experienţa europeană

3.1. Creditele ipotecare în Europa de Est

3.2. Integrarea pieţelor ipotecare comunitare

3.2.1. Scurt istoric al demersurilor privind integrarea pieţelor ipotecare la nivelul Uniunii Europene

3.2.2. Cartea Albă privind integrarea pieţelor creditului ipotecar din Uniunea Europeană

3.2.3. Situaţia actuală şi tendinţe pe pieţele ipotecare din Uniunea Europeană

3.2.4. Avantajele integrării pieţelor ipotecare europene

3.2.5. Implicaţiile integrării pieţelor ipotecare europene .

Capitolul IV. Câteva precizări privind creditul ipotecar în dreptul islamic

Titlul II. Finanţatorii pieţei primare a creditului ipotecar în România

Introducere

Capitolul I. Organizarea sistemului bancar în România

1.1. Banca Naţională a României .

1.2. Rolul şi funcţiile Băncii Naţionale

1.3. Cooperarea Băncii Naţionale cu alte autorităţi competente din ţară şi din Uniunea Europeană

Capitolul II. Instituţiile de credit

2.1. Cadrul juridic

2.2. Definiţia instituţiei de credit

2.3. Funcţiile instituţiilor de credit

2.4. Apariţia şi rolul instituţiilor de credit (băncilor) în economia românească

2.5. Instituţiile de credit, persoane juridice române

2.5.1. Constituirea instituţiilor de credit

2.5.2. Autorizarea instituţiilor de credit

2.5.3. Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, persoane juridice române

2.6. Instituţii de credit din alte state

2.6.1. Desfăşurarea de activităţi bancare în România, în mod direct, de către instituţiile de credit din state membre ale Uniunii Europene

2.6.2. Sucursalele instituţiilor de credit din state membre ale Uniunii Europene

2.6.3. Sucursalele instituţiilor de credit din state terţe

2.6.4. Supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit străine care desfăşoară activităţi în România

2.7. Instituţii de credit specializate în acordarea de credite ipotecare

2.7.1. Băncile comerciale (societatea comercială bancară) – aspecte specifice

2.7.2. Băncile de credit ipotecar

2.7.3. Băncile de economisire-creditare pentru domeniul locativ

2.7.4. Organizaţiile cooperatiste de credit

Capitolul III. Regimul juridic al instituţiilor financiare nebancare

3.1. Cadru juridic

3.2. Noţiune

3.3. Organizarea şi funcţionarea instituţiilor financiare nebancare

3.4. Categorii de IFN-uri

3.4.1. IFN-uri înscrise în Registrul general

3.4.2. IFN-uri înscrise în Registrul special

3.4.3. IFN-uri înscrise în Registrul de evidenţă

3.5. Monitorizarea şi supravegherea prudenţială a IFN-urilor

Capitolul IV. Instituţii financiare din alte state membre ale Uniunii Europene

4.1. Desfăşurarea de activităţi bancare în România, în mod direct, de către instituţiile financiare din state membre ale Uniunii Europene

4.2. Desfăşurarea de activităţi bancare în România de către instituţiile financiare din state membre ale Uniunii Europene, prin înfiinţarea de sucursale

4.3. Supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare din alte state membre ale Uniunii Europene şi a sucursalelor lor din România

Capitolul V. Alte instituţii care pot acorda credite ipotecare

5.1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe

5.2. Consiliile locale

5.2.1. Atribuţiile consiliilor locale în baza Legii locuinţei nr. 114/1996.

5.2.2. Atribuţiile consiliilor locale în baza Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

Titlul III. Piaţa secundară a creditului ipotecar

Capitolul I. Obligaţiunile ipotecare

1.1. Introducere în domeniul obligaţiunilor ipotecare

1.2. Noţiune

1.3. Scurt istoric în legătură cu apariţia şi dezvoltarea obligaţiunilor ipotecare

1.4. Obligaţiunile ipotecare în legislaţia comunitară europeană

1.5. Regimul juridic al obligaţiunilor ipotecare în România

1.5.1. Conformitatea dispoziţiilor Legii nr. 32/2006 cu legislaţia europeană

1.5.2. Eligibilitatea creditelor ipotecare şi a portofoliului de creanţe ipotecare

1.5.3. Agentul

1.5.4. Emisiunea de obligaţiuni ipotecare

1.5.5. Drepturile deţinătorilor de obligaţiuni şi insolvenţa emitentului

1.6. Eligibilitatea obligaţiunilor ipotecare din perspectiva Băncii Centrale Europene

1.6.1. Criterii de eligibilitate

1.6.2. Procedura de evaluare a eligibilităţii

1.7. Elemente de drept comparat

1.7.1. Obligaţiunile ipotecare în Germania (Pfandbrief)

1.7.2. Obligaţiunile ipotecare în Spania (Cédulas hipotecarias)

1.7.3. Obligaţiunile ipotecare în Olanda (Gedekte obligatie)

1.8. Avantajele emisiunii de obligaţiuni ipotecare

1.8.1. Perspectiva emitentului

1.8.2. Perspectiva investitorului

1.8.3. Restricţii privind emiterea de obligaţiuni ipotecare

Capitolul II. Securitizarea

2.1. Scurt istoric al securitizării .

2.2. Ce este securitizarea? Noţiune. Caracteristici. Obiect

2.2.1. Noţiune

2.2.2. Obiectul securitizării

2.2.3. Tipuri de securitizare

2.2.4. Deosebiri între securitizare şi alte forme de finanţare

2.3. Regimul juridic al securitizării în România

2.3.1. Cadrul juridic

2.3.2. Etapele securitizării .

2.3.3. Emitentul (vehiculul investiţional)

2.3.4. Administrarea portofoliului de creanţe cesionate

2.3.5. Managementul de portofoliu

2.3.6. Transferul creanţelor

2.3.7. Emisiunea de instrumente financiare securitizate

2.3.8. Falimentul emitentului

2.3.9. Executarea silită a portofoliului de creanţe .

2.4. Elemente de drept comparat .

2.4.1. Securitizarea în Statele Unite ale Americii

2.4.2. Securitizarea în Europa

2.4.3. Securitizarea în Spania

2.4.4. Securitizarea în Germania

2.4.5. Securitizarea în Franţa

2.4.6. Securitizarea în Turcia

2.4.7. Securitizarea în Polonia

2.4.8. Securitizarea în Ungaria

2.5. Securitizarea în contextul crizei financiare din anii 2007-2008

Capitol III. Obligaţiuni ipotecare vs. securitizare (în România)

3.1. Emitentul

3.2. Recursul împotriva emitentului

3.3. Calitatea creanţelor din portofoliu .

3.4. Accelerarea plăţilor către investitori

3.5. Agentul

3.6. Garanţii suplimentare

3.7. Valorificarea produsului

3.8. Suportarea riscurilor

3.9. Protecţia investitorilor faţă de insolvenţa iniţiatorului

Titlul IV. Propuneri de modificare a legislaţiei privind piaţa secundară a creditului ipotecar

1.1. Extinderea portofoliului de creanţe necesar emisiunii de obligaţiuni ipotecare (şi redenumirea acestora drept obligaţiuni garantate)

1.2. Portofoliu unic pentru toate emisiunile de obligaţiuni garantate cu creanţe din aceeaşi categorie .

1.3. Publicitatea ipotecii asupra creanţelor imobiliare şi a cesiunii de creanţe imobiliare în scopul emisiunii de obligaţiuni garantate cu creanţe imobiliare

1.4. Emisiunile de instrumente financiare private

1.5. Prospectul preliminar

1.6 Interzicerea compensaţiei între emitent şi debitorii creanţelor incluse în portofolii (Legea nr. 32/2006)

1.7. Active suplimentare

1.8. Limitele de refinanţare

1.9. Supragarantarea (Legea nr. 32/2006)

1.10. Împrumuturi puse parţial la dispoziţia beneficiarilor (Legea nr. 32/2006)

1.11. Transparenţă

1.12. Monitorizarea riscurilor

1.13. Administratorii de portofoliu

1.14. Falimentul emitentului şi executarea portofoliului de creanţe (Legea nr. 32/2006)

1.15. Protejarea datelor personale

1.16. Secretul bancar

Bibliografie, legislaţie, jurisprudenţă

Titlul cartii: Creditul ipotecar. Piata primara si piata secundara
Numele autorului/lor: Peligrad Vlad
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 14 Aug 2012
Numar de pagini: 640
ISBN: 978-606-180-029-2
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 64.90

by Cititor on-line, 26 Mar 2013

Carte buna. Recomand

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker