Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Obligatiile fiscale ale firmei | Autor: Mihaela Tofan

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

CUVANT-INAINTE

Denumire utilizată în programele analitice pentru masteratele de specialitate în ştiinţe juridice, audit şi finanţe, Obligaţiile fiscale ale firmei, constituie şi un generos cadru de discuţii în seminariile sau workshop-urile de perfecţionare. Tematica primeşte, în egală măsură, conotaţie de curs post-universitar, temă de cercetare ştiinţifică şi de aplicaţie în activitatea firmelor.

În contextul frecventelor modificări care caracterizează şi legislaţia fiscală din ţara noastră, o nouă publicaţie în domeniu nu poate fi decât binevenită. Practicienii dreptului şi specialiştii în finanţe, deopotrivă, pot parcurge rezultatele unui demers ştiinţific pornit de la norma de drept care se completează cu elemente de teorie şi practică în domeniu. Demersul analitic porneşte de la noţiunea de firmă în dreptul român şi continuă cu aspecte de ordin general privind impozitele, taxele şi contribuţiile. Sunt analizate şi trăsăturile specifice fiecărei obligaţii de plată către bugetul de stat, acordând atenţia cuvenită normelor de drept european de interes în fiecare caz în parte.

Autoarea lucrării utilizează un limbaj accesibil, fără a trece cu vederea termenii de specialitate, căutând să se adreseze şi cititorului fără cunoştinţe avansate în domeniul dreptului fiscal şi finanţelor publice, motiv pentru care definiţiile şi clasificările constituie elementul de debut în analiza fiecărui concept.

Lucrarea furnizează informaţii şi posibile soluţii pentru teoria şi practica în acest domeniu de reglementare.

Reţin atenţia trimiterile către literatura de specialitate străină şi comparaţiile cu sistemele fiscale ale altor state, evidenţierea punctelor slabe ale fiscalităţii în România şi justificarea conduitei contribuabilului român, aşa cum este conturată prin prisma analizei normelor de drept incidente.

Poate că structura de cadrul didactic a autoarei motivează preponderenţa demersului teoretic în detrimentul aspectelor de ordin practic, însă nici elementele de studiu de caz şi problematizarea nu lipsesc de pe parcursul fiecărui capitol analizat.

Desigur că un titlu aşa de generos ar fi cerut o dezvoltare atotcuprinzătoare pe parcursul unei publicaţii mult mai ample, de exemplu în interiorul coperţilor unui tratat de fiscalitate sau de drept fiscal, însă lucrarea de faţă surprinde prin capacitate analiză şi sinteză. Cititorul interesat găseşte cu uşurinţă aspectele principale ale domeniului tratat şi primeşte o îndrumare în direcţia oportună pentru aprofundarea fiecărui subiect analizat.

Prof.univ.dr. Tudorel Toader

Judecător la Curtea Constituţională a României

Pretul nostru: 39.90 Lei (RON)
Cantitate:

CUPRINS:

 

Abrevieri .

Cuvânt-înainte

Capitolul I. Firmele - principalii contribuabili ai sistemului bugetar român

Secţiunea 1. Sistemul bugetar român

Secţiunea a 2-a. Raportul juridic de drept fiscal

Secţiunea a 3-a. Categorii de contribuabili

Secţiunea a 4-a. Noţiunea de firmă: sensul larg şi sensul restrâns al termenului

§1. Elementele corporale ale fondului de comerţ

1.1. Bunuri imobile

1.2. Bunurile mobile corporale

§2. Elementele incorporale ale fondului de comerţ

Secţiunea a 5-a. Legislaţia fiscală - componentă a politicii fiscale

Secţiunea a 6-a. Dispoziţii fiscale în Uniunea Europeană

Capitolul II. Trăsăturile, funcţiile şi elementele tehnice ale impozitelor

Secţiunea 1. Delimitări conceptuale privind impozitele şi taxele

Secţiunea a 2-a. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

Secţiunea a 3-a. Principiile reglementării impozitelor

Secţiunea a 4-a. Elementele tehnice ale impozitelor

Secţiunea a 5-a. Clasificarea impozitelor şi taxelor

Secţiunea a 6-a. Principiile generale ale Codului fiscal din România

Capitolul III. Impozitul pe profit

Secţiunea 1. Contribuabilii impozitului pe profit şi cote de impozitare

Secţiunea a 2-a. Identificarea profitului impozabil

Secţiunea a 3-a. Conceptul de amortizarea fiscală

Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al pierderilor fiscale

Secţiunea a 5-a. Plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale

Secţiunea a 6-a. Impozitului pe dividende

Capitolul IV. Impozitul pe venit

Secţiunea 1. Contribuabili şi categorii de venituri impozabile

Secţiunea a 2-a. Determinarea veniturilor impozabile ale persoanelor fizice

§1. Determinarea veniturilor impozabile din activităţi independente

§2. Determinarea veniturilor impozabile din salarii

§3. Determinarea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor

§4. Venituri din investiţii

§5. Venituri din pensii

§6. Venituri din activităţi agricole

§7. Venituri din premii şi jocuri de noroc

Secţiunea a 3-a. Venitul anual impozabil şi declaraţia privind venitul realizat

Secţiunea a 4-a. Aspecte fiscale internaţionale reglementate de Codul fiscal român

Capitolul V. Taxa pe valoarea adăugată

Secţiunea 1. Noţiunea şi trăsăturile taxei pe valoarea adăugată

Secţiunea a 2-a. Armonizare şi aquis comunitar în sfera TVA

Secţiunea a 3-a. Operaţiuni impozabile

Secţiunea a 4-a. Persoane impozabile

Secţiunea a 5-a. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată .

Secţiunea a 6-a. Cotele de taxă pe valoarea adăugată

Secţiunea a 7-a. Operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată

Capitolul VI. Accizele şi alte taxe speciale

Secţiunea 1. Noţiunea de accize în context european

Secţiunea a 2-a. Sfera de aplicare a accizelor armonizate, reglementarea şi calcularea .

Secţiunea a 3-a. Regimul de antrepozitare al produselor accizabile

Secţiunea a 4-a. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

Secţiunea a 5-a. Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite

Secţiunea a 6-a. Scutiri de la plata accizelor

Capitolul VII. Taxele vamale

Secţiunea 1. Noţiunea şi clasificarea taxelor vamale

Secţiunea a 2-a. Reglementări comune europene de drept material şi procedural vamal

Secţiunea a 3-a. Regimuri vamale

Capitolul VIII. Impozitele şi taxele locale

Secţiunea 1. Noţiunea de taxe locale. Categorii de contribuabili pentru bugetul local

Secţiunea a 2-a. Impozitul şi taxa pe clădiri .

Secţiunea a 3-a. Impozitul şi taxa pe teren

Secţiunea a 4-a. Impozitul asupra mijloacelor de transport .. 188 Secţiunea a 5-a. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor .

Secţiunea a 6-a. Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Secţiunea a 7-a. Taxa hotelieră şi taxele speciale

Secţiunea a 8-a. Impozitul pe spectacole .

Secţiunea a 9-a. Taxele judiciare de timbru

Capitolul IX. Contribuţii la sistemul public de asigurări sociale

Secţiunea 1. Sistemului public de asigurări sociale

Secţiunea a 2-a. Contribuţiile la sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale

Secţiunea a 3-a. Contribuţii la fondurile speciale

Capitolul X. Procedura fiscală

Secţiunea 1. Domeniul de aplicare şi principiile generale ale Codului de procedură fiscală

Secţiunea a 2-a. Competenţa organelor fiscale

Secţiunea a 3-a. Actele emise de organele fiscale

Secţiunea a 4-a. Reguli generale privind administrarea şi aprecierea stării fiscale

Secţiunea a 5-a. Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală

Secţiunea a 6-a. Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

Secţiunea a 7-a. Inspecţia fiscală

Capitolul XI. Încasarea creanţelor fiscale

Secţiunea 1. Sfera colectării creanţelor fiscale şi termenele de plată

Secţiunea a 2-a. Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire

Secţiunea a 3-a. Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Secţiunea a 4-a. Înlesniri la plata creanţelor fiscale

Secţiunea a 5-a. Constituirea de garanţii şi măsurile asiguratorii

Secţiunea a 6-a. Prescripţia dreptului de a cere executare silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale.

Secţiunea a 7-a. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită

Bibliografie

Index

Titlul cartii: Obligatiile fiscale ale firmei
Numele autorului/lor: Mihaela Tofan
Editura: C.H. Beck
Data aparitiei: 3.10.2012
Numar de pagini: 280
ISBN: 978-606-18-0082-7
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 39.90

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker