Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept contraventional. Vol. III. Raspunderea contraventionala in dreptul muncii. Culegere de hotarari judecatoresti 2014 | Autor: Andrei Pap

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Capitolul I.

Încălcarea normelor privind obligativitatea încheierii unui contract individual de muncă

1. Obligaţia asociaţiei de proprietari de a încheia contract de muncă cu îngrijitorul imobilului. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

C. muncii, art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e)

Prestarea unei activităţi în mod repetat, în schimbul unei remuneraţii şi sub autoritatea unui angajator, intră sub incidenţa raporturilor de muncă, astfel că, deşi părţile sunt libere în principiu să încheie convenţii civile, totuşi, dacă din modul de prestare a activităţii rezultă că sunt întrunite condiţiile unui raport de muncă, legislaţia muncii se aplică cu prioritate, existând obliga- ţia încheierii unui contract de muncă.

Întrucât activitatea desfăşurată, după cum a reţinut şi prima instanţă, se caracterizează prin prestarea unor activităţi repetitive, cu caracter de continuitate, în schimbul unei remuneraţii, se circumscrie unui raport de muncă.

(...)

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Capitolul I. Încălcarea normelor privind obligativitatea încheierii unui contract individual de muncă

1. Obligaţia asociaţiei de proprietari de a încheia contract de muncă cu îngrijitorul imobilului. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

2. Relaţie de colaborare între un institut şi angajaţii unei universităţi. Lipsa unui raport de muncă. Anularea procesului-verbal contravenţional. Declararea căii de atac neprevăzute de lege. Inadmisibilitate

3. Lipsa contractului individual de muncă. Persoană care înlocuia temporar salariatul societăţii contraveniente. Anularea sancţiunii pentru lipsa culpei contravenţionale

4. Omisiunea angajatorului de a încheia contracte individuale de muncă cu salariaţii şi de a le înregistra în REVISAL. Concurs de contravenţii. Individualizarea sancţiunii contravenţionale. Aplicarea unui avertisment

5. Desfăşurarea activităţii în muncă fără forme legale. Proces-verbal ilizibil. Necesitatea dovedirii contravenţiei prin probe administrate în faţa instanţei. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

6. Fapta angajatorului de a folosi în activitatea sa persoane fără a încheia un contract individual de muncă. Contravenţie neconstatată direct de agenţii constatatori. Sancţiune aplicată doar în baza unui registru de prezenţă a salariaţilor

7. Obligaţia asociaţiei de proprietari de a încheia contract individual de muncă cu persoana care se ocupă de administrarea imobilului. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

8. Încetarea raportului de muncă cu un salariat şi transferul gestiunii noului salariat care nu avea semnat contractul individual de muncă în momentul efectuării controlului de către inspectorii I.T.M. Legalitatea întocmirii procesului-verbal de contravenţie ulterior constatării faptelor. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

9. Desfăşurarea de activităţi în domeniul alimentaţiei publice în cadrul unei pieţe comunale. Inexistenţa unui contract individual de muncă între societatea contravenientă şi salariatul ei. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

10. Ajutorul acordat de o persoană reprezentantului societăţii contraveniente. Sancţionarea contravenţională a societăţii pentru omisiunea încheierii unui contract individual de muncă în acest sens. Aprecierea probatoriului administrat în procedura judiciară

11. Persoană afl ată în probă de lucru în vederea angajării. Sancţionarea neîntemeiată a societăţii pentru omisiunea de a încheia un contract individual de muncă în acest scop

12. Surprinderea, în incinta punctului de lucru, a unei persoane venite în vizită la reprezentantul societăţii contraveniente. Sancţionarea eronată a societăţii pentru fapta de a nu fi încheiat cu aceasta un contract individual de muncă. Consecinţe

13. Omisiunea unei societăţi de a încheia contract individual de muncă cu o persoană plătită de o asociaţie. Lipsa calităţii de angajator a contravenientei

14. Imposibilitatea salariatului de a prezenta un exemplar al contractului individual de muncă în momentul efectuării controlului. Sancţionarea contravenţională a societăţii angajatoare

15. Sancţionarea proprietarului unei ferme pentru omisiunea de a încheia contract individual de muncă cu îngrijitorul animalelor. Dovada raportului de muncă. Insufi cienţa fişei de identifi care, necoroborată cu alte probe

16. Lucrători care prestează activităţi fără forme legale depistaţi în alt loc decât la sediul angajatorului. Stabilirea locului săvârşirii contravenţiei

17. Prestarea de către o echipă de muncitori a unor servicii de reabilitare a unui imobil aparţinând unei persoane fi zice. Inexistenţa unor contracte individuale de muncă. Subiectul activ al contravenţiei

18. Prestarea unei activităţi anterior încheierii contractului individual de muncă. Neconsemnarea datei săvârşirii contravenţiei

19. Omisiunea angajatorului de a încheia contracte individuale de muncă. Sancţionarea societăţii contraveniente în urma unei reclamaţii neîntemeiate făcută de un fost angajat

20. Prestarea unei activităţii temporare în vederea angajării definitive. Sancţionarea angajatorului pentru omisiunea de a încheia contract individual de muncă. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

21. Remunerarea lucrătorului afl at în perioada de probă şi care nu semnase un contract de muncă cu societatea comercială contravenientă. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

22. Colaborarea dintre angajaţii unei universităţi şi un institut. Sancţiune contravenţională dispusă pentru lipsa contractelor de muncă. Subiectul activ al contravenţiei. Calitatea de angajator

Capitolul II. Încălcarea normelor privind obligativitatea înregistrării contractului individual de muncă în Registrul Naţional de Evidenţă a Salariaţilor

23. Dublarea înregistrării efectuate în Registrul Naţional de Evidenţă a Salariaţilor. Eroare tehnică. Lipsa culpei societăţii contraveniente

Capitolul III. Încălcarea normelor privind primirea la muncă a cetăţenilor străini

24. Primirea la muncă a unei persoane de altă cetăţenie fără a avea valabil un permis de şedere în scop de muncă sau o autorizaţie de muncă. Obligaţia angajatorului. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

Capitolul IV. Încălcarea normelor privind prestarea muncii în zile de sărbătoare legală

25. Prestarea muncii, în zile de sărbătoare legală, în cadrul unui cinematograf. Excepţiile prevăzute de lege

Capitolul V. Încălcarea normelor privind activităţile desfăşurate de zilieri

26. Angajarea de zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în benefi ciul unui terţ. Interpretarea corectă a legislaţiei incidente

Capitolul VI. Încălcarea normelor privind securitatea în muncă

27. Efectuarea operaţiunilor de protecţia muncii de către persoane care nu au încheiate forme legale de angajare cu societatea contravenientă. Faptă neconstatată direct de agenţii constatatori. Necesitatea susţinerii actului sancţionator cu alte mijloace de probă

28. Evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifi ce. Interpretarea corectă a sintagmei „riscuri specifi ce”

Capitolul VII. Încălcarea normelor privind buna desfăşurare a controlului efectuat de inspectorii de muncă

29. Împiedicarea inspectorilor I.T.M. de la efectuarea controlului la sediul contravenientei. Insufi cienta descriere a faptei contravenţionale

30. Omisiunea de a pune la dispoziţia inspectorilor I.T.M. documentaţia integrală în vederea efectuării controlului. Lipsa vinovăţiei

Capitolul VIII. Decizii relevante ale I.C.C.J., pronunţate în soluţionarea unor recursuri în interesul legii, cu referire la procedura contravenţională

31. Decizia nr. VII din 20 noiembrie 2000 privind aplicarea dispoziţiilor art. 26 şi art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

32. Decizia nr. I din 18 februarie 2002 privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 lit. e) şi ale art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată

33. Decizia nr. XXII din 19 martie 2007 privind examinarea recursului în interesul legii, referitor la consecinţele nerespectării cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare

34. Decizia nr. VII din 20 septembrie 2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (3)-(5) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifi cări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 9 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ şi la art. 1 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aprobată prin Legea nr. 641/2002, cu modifi cările şi completările ulterioare, asupra posibilităţii de a se dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, atunci când această din urmă sancţiune nu este prevăzută, prin lege, alternativ cu amenda

35. Decizia nr. X din 10 iunie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 teza I raportat la art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 

Titlul cartii: Drept contraventional. Vol. III. Raspunderea contraventionala in dreptul muncii. Culegere de hotarari judecatoresti 2014 | Autor: Andrei Pap
Numele autorului/lor: Andrei Pap
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 12 Martie 2015
Numar de pagini: 256
ISBN: 978-606-27-0217-5
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 29.00
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 16 Mar 2015

In completarea volumelor I si II, autorul a elaborat si volumul III, intitulat Raspunderea contraventionala in dreptul muncii, in cadrul caruia prezinta hotarari judecatoresti cu referire la raspunderea contraventionala in domeniul dreptului muncii, avand in vedere numarul tot mai mare de plangeri contraventionale formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de inspectorii de munca, dar mai ales importanta pe care o comporta astfel de litigii, dat fiind cuantumul mare al amenzii contraventionale stabilit de legiuitor pentru incalcarea unor norme din legislatia muncii.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker