Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Atributiile politiei romane | Autor: Maria-Irina Grigore-Radulescu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Lucrarea tratează o problemă deosebit de interesantă şi actuală în peisajul  stiintei dreptului, in general si a dreptului politienesc, in special. 
 
Am în vedere faptul că, începând din anul 1990, organele polițieneşti din România au suferit serioase transformări, toate cu scopul final de a‐şi  alinia  activitatea la cerințele unor asemenea instituții într‐un stat de drept democratic. 
 
Cercetarea  ştiințifică  în  acest  domeniu  trebuie  să  răspundă  la  întrebarea daca aceste transformari au un rol pozitiv în activitatea instituției, pe de o parte,  iar  pe  de altă  parte,  dacă ceea ce s‐a întreprins corespunde evolutiei fenomenului infractional si serioaselor cerinte pe care societatea românească le are fata de aceste organe.  
 
Având  în  vedere  că  acest  proces  continuă,  considerăm  foarte  importantă cercetarea realizată  prin considerentele de mai sus şi ținând cont de contextul  în care ea s‐a realizat.  Adaug  la  aceasta  un  alt  element pozitiv,  anume  acela  că  lucrarea  a  fost  realizată  nu  de  un  specialist  din interiorul sistemului, ci de un cadru didactic universitar, ceea ce da o culoare aparte acestei interesante cercetari.
 
Autoarea, abordând curajos această cercetare, a realizat o valoroasă mono‐ grafie  a  instituției  poliției,  folosind importantele  izvoare  cunoscute  şi  unele  necunoscute  şi  a  reuşit  ca într‐o  valoroasă lucrare  să  trateze în mod excelent tema propusă.
 
Lucrarea tratează, în capitolele ei, probleme referitoare la aspecte de ordin istoric, care sunt abordate cu o temeinicie lăudabilă, reuşind să ne demonstreze  existența şi acțiunea acestor instituții de‐a lungul secolelor şi deceniilor.
Ceea  ce  mă  determină  să  apreciez,  în  mod  deosebit,  calitatea  lucrării  este  faptul că autoarea ne demonstrează un fapt cunoscut, anume acela că în România  au existat valoroase organe polițieneşti care au  făcut față cu succes problemelor  interne, iar în plan extern erau recunoscute ca instituții de prestigiu.
Întâlnim în lucrare o bună demonstrație în legătură cu activitatea poliției în timpul regimului totalitar, apoi transformările care au avut loc după decembrie  1989 şi, ceea ce este mai important, analizarea structurilor şi atribuțiilor Poliției  Române.  
Toate  problemele  tratate  sunt  de  o  înaltă  ținută  ştiințifică,  abordează  în  mod  serios  chestiunile  de  fond şi, ca  un  fir  roşu,  lucrarea  este  străbătută  de  dorința  de  a  scoate  în  evidență  noul,  de  a  găsi  soluții  şi formulări  care  să  conducă la perfecționarea activității poliției.  
Subliniez o chestiune deosebit de interesantă, anume aceea că, temeinic, autoarea prezintă elemente de drept polițienesc comparat dintr‐un număr de state ale lumii, respectiv Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Ungaria, Australia, Brazilia, Canada, China, Israel, Japonia, Republica Moldova, Norvegia, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii.
Constat, de asemenea, că a fost tratat excelent capitolul referitor la atribuțiile Poliției Române în planul cooperării internaționale şi, ceea ce este foarte interesant, este modul în care au fost cercetate şi tratate activitățile  Poliției  Române în procesul misiunilor internaționale.  
O altă concluzie de fond se referă la faptul că autoarea, în cursul cercetării  şi elaborării lucrării, nu a părăsit niciun moment tema propusă şi, din contextul problematicilor complexe s‐a oprit şi a selectat în fiecare capitol atribuțiile instituției cercetate. Analizând această valoroasă lucrare, conchid că avem de‐a face cu o cercetare ştiințifică de calitate într‐un domeniu sensibil, neinvestigat suficient de literatura de specialitate şi foarte necesar în etapa actuală.        
Prof. univ. dr. General locotenent (r) 
ION SUCEAVĂ 

Pretul nostru: 50.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

PREFAȚĂ 

INTRODUCERE

CAPITOLUL I UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND PRINCIPALELE ETAPE ALE EVOLUȚIEI POLIȚIEI ÎN ROMÂNIA

1. Primele începuturi ale activității polițieneşti

1.1. Considerații generale

1.2. Structuri cu funcții polițieneşti în perioada feudalismului  dezvoltat 

1.2.1. Unele aspecte privind activitatea de poliție în Țara Românească  şi Moldova până la instaurarea domniilor fanariote 

1.2.2. Activitatea polițienească în timpul  domniilor fanariote (1711 – 1821) 

2. Evoluția structurilor polițieneşti în perioada 1821 – 1859 

2.1. Semnificația Regulamentului Organic în planul organizării  activității polițieneşti 

2.2. Organizarea poliției în Țara Românească şi Moldova în baza Regulamentelor Organice (perioada 1831‐1859) 

3. Poliția Română în perioada 1860 ‐1914 

3.1. Considerații generale 

3.2. Legea asupra organizării poliției generale  a statului din 1 aprilie  1903 

3.3. Reglementări în domeniul principalelor sectoare  componente  ale serviciului polițienesc 

3.3.1 Poliția comunală 

3.3.2. Garda Națională 

3.3.3. Poliția circulației 

3.3.4. Însemnele şi uniformele de poliție

3.3.5. Jandarmeria

3.3.6. Siguranța generală a statului

3.4. Unele considerații privind organizarea poliției  în Transilvania,  Basarabia, Bucovina şi Oltenia

3.4.1. Organizarea poliției în Transilvania

3.4.2. Organizarea poliției în Basarabia

3.4.3. Organizarea poliției în Bucovina

3.4.4. Organizarea poliției în Oltenia 

4. Evoluția Poliției Române în perioada 1914 – 1949. Atribuții

4.1. Organele polițieneşti în perioada 1914 – 1929 

4.1.1. Ministerul de Interne şi organele polițieneşti din structura  acestuia 

4.1.2. Jandarmeria 

4.1.3. Organizarea Arhivelor Statului

4.2. Legea poliției din 1929. Evoluția organizării poliției  în perioada  1929‐1935

4.2.1. Legea poliției din 21 iulie 1929

4.2.2. Evoluția organizării poliției în baza Legii din 1929  şi a  reglementărilor ulterioare

4.3. Organele polițieneşti în perioada 1936‐1949

4.3.1. Organele polițieneşti în perioada 1936‐1940

4.3.1.1. Ministerul de Interne

4.3.1.2. Direcția Generală a Poliției

4.3.1.3. Prefectura Poliției Capitalei

4.3.2. Organele polițieneşti în perioada 1940‐1949

4.3.3. Jandarmeria

5. Activitatea polițienească în conformitate cu atribuțiile legale  în  perioada regimului totalitar

5.1. Considerații generale 

5.2. Decretul prezidențial nr. 25 din 23 ianuarie 1949

5.3. Organizarea Ministerului Afacerilor Interne în perioada  regimului totalitar

5.4. Legea nr. 21/1969 privind organizarea şi funcționarea Miliției

CAPITOLUL II TRANSFORMĂRILE INTERVENITE ÎN ORGANIZAREA MINISTERULUI DE INTERNE, A STRUCTURILOR SUBORDONATE ŞI A ATRIBUȚIILOR  POLIȚIENEŞTI DUPĂ ANUL 1989

1. Considerații generale

2. Implementarea acquis‐ului comunitar în domeniul Justiție  şi Afaceri  Interne. Demilitarizarea Poliției Române 

2.1. Precizări prealabile

2.2. Progresele înregistrate de România pe linia implementării  acquis‐ului comunitar în domeniul polițienesc în perioada  1997‐2004 

2.2.1. Evoluția procesului de demilitarizare a Poliției în perioada  1997‐2004

2.2.2. Programele europene destinate Inspectoratului General  al  Poliției Române 

2.3. Stadiul progreselor înregistrate în perioada 2005‐2006 la nivelul Ministerului Administrației şi Internelor 

2.3.1. Precizări prealabile 

2.3.2. Progresele înregistrate în perioada 2005‐2006

2.3.2.1. Aplicarea Planului de acțiune Schengen 

2.3.2.2. Atingerea unui grad ridicat de control şi supraveghere   la viitoarele granițe externe ale Uniunii Europene

2.3.2.3. Accelerarea luptei împotriva corupției la nivel înalt

2.3.2.4. Adoptarea unui cadru legal cu privire la atribuțiile  Jandarmeriei, ale Poliției şi la cooperarea dintre acestea

2.3.2.5. Dezvoltarea şi aplicarea unei strategii multianuale  coerente de luptă împotriva crimei organizate

2.4. Stadiul Reformei Poliției Române în perioada 2005 ‐ 2006

2.4.1. Considerații generale 

2.4.2. Rezultatele reformei Poliției Române în anii 2005 şi 2006

3. Ministerul de Interne

3.1. Cadrul legal

3.2. Atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne

3.3. Structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne

3.3.1. Prezentare generală

3.3.2. Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne

3.3.3. Unități, instituții şi structuri aflate în subordinea/în cadrul  Ministerului Afacerilor Interne

CAPITOLUL III  STRUCTURA ŞI ATRIBUȚIILE POLIȚIEI ROMÂNE ÎN CONFORMITATE  CU DISPOZIȚIILE LEGII NR. 218/2002

1. Considerații generale 

2. Structura organizatorică şi atribuțiile Poliției Române 

2.1. Prezentare generală

2.2. Inspectoratul General al Poliției Române

2.2.1. Conducerea şi atribuțiile Inspectoratului General al Poliției  Române

2.2.2. Structura Inspectoratului General al Poliției Române

2.3. Unități teritoriale în subordinea Inspectoratului General  al  Poliției Române

2.4. Corpul Național al Polițiştilor

2.5. Autoritatea teritorială de ordine publică

2.5.1. Constituirea Autorității teritoriale de ordine publică

2.5.2. Organizarea şi atribuțiile Autorității teritoriale de ordine  publică.

CAPITOLUL IV UNELE ASPECTE PRIVIND ATRIBUȚIILE SPECIFICE POLIȚIEI ROMÂNE ÎN CONDIȚIILE ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA  EUROPEANĂ 

1. Principalele atribuții ale Poliției Române prevăzute de Legea    nr. 218/2002

1.1. Prezentarea atribuțiilor Poliției Române

1.2. Competența de exercitare a atribuțiilor Poliției Române

1.3. Unele considerații privind natura juridică  a atribuțiilor Poliției  Române

2. Principalele atribuții preventive în activitatea poliției

3. Unele considerații privind atribuțiile poliției în domeniul prevenirii şi  combaterii criminalității organizate 

3.1. Aspecte generale privind criminalitatea organizată

3.2. Prevenirea şi combaterea corupției ca formă de manifestare  a  criminalității economico‐financiare 

3.3. Prevenirea şi combaterea diferitelor forme de manifestare a  criminalității organizate

4. Atribuțiile poliției în domeniul prevenirii şi combaterii infracțiunilor  prin care se aduce atingere patrimoniului cultural național

5. Prevenirea şi combaterea infracționalității

6.  Atribuții, competențe şi managementul activității de urmărire penală

7. Raporturile Poliției Române cu instituții ale statului  şi cu societatea  civilă 

7.1. Considerații generale 

7.2. Raporturile Poliției Române cu instituții ale statului

7.2.1. Raporturile Poliției Române cu Jandarmeria Română 

7.2.2. Raporturile Poliției Române cu Poliția de Frontieră Română

7.2.3. Raporturile Poliției Române cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

7.2.4. Raporturile Poliției Române cu Inspectoratul General pentru  Imigrări 

7.2.5. Raporturile Poliției Române cu Inspectoratul General de  Aviație  al Ministerului Afacerilor Interne 

7.2.6. Raporturile Poliției Române cu Direcția pentru Evidența  Persoanelor  și Administrarea Bazelor de Date

7.2.7. Raporturile Poliției Române cu Inspectoratul General   pentru Situații de Urgență

7.2.8. Raporturile Poliției Române cu Poliția Locală 

7.2.9. Raporturile Poliției Române cu Oficiul Național de Prevenire   şi Combatere a Spălării Banilor 

7.2.10. Raporturile Poliției Române cu Autoritatea Națională   pentru Protecția Consumatorilor 

7.2.11. Raporturile poliției cu autoritățile administrației publice  locale 

7.3. Raporturile Poliției Române cu societatea civilă

CAPITOLUL V ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI  ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE POLIȚIE

1. Considerații generale privind legislația în domeniul polițienesc la  nivelul Uniunii Europene. Codul european de etică al poliției 

2. Cadrul legal de reglementare a activității polițiilor în unele state  membre ale Uniunii Europene 

3. Reglementări legale ale activității polițieneşti din alte state ale lumii 

CAPITOLUL VI  COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ  LA NIVEL EUROPEAN ŞI  INTERNAȚIONAL 

1. Cooperarea judiciară şi cooperarea polițienească. Delimitări conceptuale 

2. Cadrul instituțional prin care se fixează atribuțiile în planul  cooperării polițieneşti

2.1. Cadrul instituțional european de cooperare polițienească 

2.1.1. Considerații generale 

2.1.2.Europol

2.1.3. FRONTEX – Agenția Europeană pentru Managementul  Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor  Membre 

2.1.4. Colegiul European de Poliție – CEPOL

2.1.5. COLPOFER 

2.1.6. RAILPOL

2.1.7. AQUAPOL 

2.2. Cooperarea Schengen

2.2.1. Precizări generale privind Acordul Schengen şi Convenția  de  aplicare a acestui Acord 

2.2.2. Formele de cooperare polițienească reglementate în  Convenția  de aplicare a Acordului Schengen

2.2.3. Cooperarea în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere şi migrației ilegale potrivit  Tratatului de la Prüm  (Schengen III) 

2.3. Cadrul instituțional internațional de cooperare polițienească

2.3.1. Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL

2.3.2. International Police Association (IPA) 

3. Atribuțiile Poliției Române în planul cooperării polițieneşti europene şi  internaționale 

3.1. Considerații generale 

3.2. Centrul de Cooperare Polițienească Internațională

3.2.1. Cadrul legal, atribuțiile şi structura Centrului de Cooperare  Polițienească Internațională

3.2.2. Punctul Național Focal

3.2.3. Cooperarea desfăşurată prin ataşați de afaceri interne  şi  ofițeri de legătură

3.2.4. Cooperarea cu Europol prin intermediul Unității Naționale  Europol 

3.2.5. Cooperarea cu țările membre din spațiul Schengen prin  intermediul Biroului S.I.R.E.N.E. 

3.2.6. Biroul Național Interpol

4.  Noi atribuții ale Poliției Române în domeniul cooperării europene şi  internaționale. Misiuni internaționale de menținere a păcii 

4.1. Considerații introductive 

4.2. Misiunea ONU din Kosovo ‐ UNMIK

4.3. Misiunea ONU din Haiti ‐ MINUSTAH

4.4. Misiunea ONU din Timorul de Est ‐ UNMIT

4.5. Misiunea ONU din R.D. Congo ‐ MONUC

4.6. Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în  Bosnia‐Herțegovina ‐ EUPM 

4.7. Misiunea de Poliție a Uniunii Europene  în R.D. Congo ‐ EUPOL

4.8. Misiunea de Poliție a Uniunii Europene în Kosovo – EUPT 

4.9. Misiunea de monitorizare a Uniunii Europene  din  Georgia ‐ EUMM 

4.10. Misiunea OSCE din Macedonia

CAPITOLUL VII  CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA PRIVIND   PERFECȚIONAREA CADRULUI LEGISLATIV  REFERITOR LA  ATRIBUȚIILE POLIȚIEI ROMÂNE 

BIBLIOGRAFIE

Titlul cartii: Atributiile politiei romane | Autor: Maria-Irina Grigore-Radulescu
Numele autorului/lor: Maria-Irina Grigore-Radulescu
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: 30 Ianuarie 2015
Numar de pagini: 490
ISBN: 978-606-673-462-2
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 50
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Add2015, 03 Feb 2015

Analiza evolutiei, structurii si atributiilor Politiei Romane, prezentarea activitatii institutiilor similare din alte state ale lumii, intensa cooperare regionala si internationala au relevat necesitatea formularii unor concluzii si a propunerilor de lege ferenda privind perfectionarea cadrului legislativ referitor la atributiile Politiei Romane, acestea constituind, totodata, si cea de-a patra directie de abordarea acestei institutii, comparativ cu Politia Locala

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker