Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa. Actualizare: 5 ianuarie 2015

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

Aceasta lucrare cuprinde dispozitiile Legii nr. 31/1990, actualizate pana la data de 5 ianuarie 2015, incluzand decizii de admitere a recursurilor in interesul legii, denumiri marginale ajutatoare, index, note redactionale si scurte extrase relevante din legi incidente, in vederea crearii unui instrument cat mai eficient si mai usor de utilizat de catre practicieni, dar si de catre publicul larg.

Pretul nostru: 13.90 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

LEGEA SOCIETĂŢILOR NR. 31/1990

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Constituirea societăţilor

Capitolul I. Actul constitutiv al societăţii

Capitolul II. Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică

Capitolul III. Înmatricularea societăţii

Capitolul IV. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii

Capitolul V. Unele dispoziţii procedurale

Titlul III. Funcţionarea societăţilor

Capitolul I. Dispoziţii comune .

Capitolul II. Societăţile în nume colectiv

Capitolul III. Societăţile în comandită simplă

Capitolul IV. Societăţile pe acţiuni

Secţiunea I. Despre acţiuni

Secţiunea a II-a. Despre adunările generale

Secţiunea a III-a. Despre administraţia societăţii

Subsecţiunea I. Sistemul unitar

Subsecţiunea a II-a. Sistemul dualist

A. Directoratul

B. Consiliul de supraveghere

Subsecţiunea a III-a. Dispoziţii comune pentru sistemul unitar şi sistemul dualist

Secţiunea a IV-a. Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii

Secţiunea a V-a. Despre emiterea de obligaţiuni

Secţiunea a VI-a. Despre registrele societăţii şi despre situaţiile financiare anuale

Capitolul V. Societăţile în comandită pe acţiuni

Capitolul VI. Societăţile cu răspundere limitată

Titlul IV. Modificarea actului constitutiv

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Reducerea sau majorarea capitalului social

Titlul V. Excluderea şi retragerea asociaţilor

Titlul VI. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor

Capitolul I. Dizolvarea societăţilor

Capitolul II. Fuziunea şi divizarea societăţilor

Capitolul III. Fuziunea transfrontalieră

Secţiunea 1. Domeniul de aplicare. Competenţa jurisdicţională

Secţiunea a 2-a. Etape. Efecte. Nulitate

Titlul VII. Lichidarea societăţilor

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Lichidarea societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată

Capitolul III. Lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni

Titlul VII1 . Societatea europeană

Titlul VIII. Contravenţii şi infracţiuni

Titlul IX. Dispoziţii finale şi tranzitorii

INDEX

CODUL CIVIL (EXTRAS)

LEGISLAŢIE CONEXĂ

Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine

O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Contractul de leasing

Capitolul III. Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing

Capitolul IV. Răspunderea părţilor

Capitolul V. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de leasing operaţional

Capitolul V1 Auditarea situaţiilor financiare anuale

Capitolul VI. Publicitatea operaţiunilor de leasing

Capitolul VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (extras)

Titlul V. Grupurile de interes economic

Capitolul I. Grupurile de interes economic

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Constituirea grupului de interes economic

Secţiunea a 3-a. Înmatricularea grupului de interes economic

Secţiunea a 4-a. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a grupului de interes economic

Secţiunea a 5-a. Funcţionarea grupurilor de interes economic

Secţiunea a 6-a. Modificarea actului constitutiv

Secţiunea a 7-a. Încetarea calităţii de membru. Excluderea şi retragerea membrilor grupului de interes economic

Secţiunea a 8-a. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea grupului de interes economic

Secţiunea a 9-a. Lichidarea grupului de interes economic. Insolvenţa grupului de interes economic

Secţiunea a 10-a. Interdicţii. Sancţiuni

Capitolul II. Grupurile europene de interes economic

Capitolul III. Dispoziţii finale

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Crearea unui cadru favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Secţiunea 1. Proceduri administrative

Secţiunea a 2-a. Accesul la servicii publice şi la active aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat

Secţiunea a 3-a. Accesul prioritar la achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii

Secţiunea a 4-a. Servicii de informare, asistenţă şi consultanţă acordate întreprinderilor mici şi mijlocii

Secţiunea a 5-a. Stimularea activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii

Secţiunea a 6-a. Formarea profesională

Secţiunea a 7-a. Transferul întreprinderilor mici şi mijlocii

Capitolul III. Programe de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii

Capitolul IV. Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Capitolul V. Coordonarea politicilor şi a programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii

Capitolul VI. Sancţiuni

Capitolul VII. Dispoziţii finale

Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1. Domeniul de aplicare

Secţiunea a 2-a. Definiţii

Secţiunea a 3-a. Organizarea şi funcţionarea

Secţiunea a 4-a. Secretul profesional în relaţia cu clientela

Secţiunea a 5-a. Activităţi permise

Secţiunea a 6-a. Interdicţii

Capitolul II. Cerinţe şi registre

Secţiunea 1. Cerinţe generale

Secţiunea a 2-a. Notificarea

Secţiunea a 3-a. Registrul general

Secţiunea a 4-a. Cerinţe speciale

Secţiunea a 5-a. Registrul special

Secţiunea a 6-a. Cerinţe pentru înscrierea în Registrul de evidenţă

Secţiunea a 7-a. Registrul de evidenţă

Capitolul III. Monitorizarea şi supravegherea

Capitolul IV. Fuziunea şi divizarea

Capitolul V. Documente contractuale, registre şi evidenţe

Capitolul VI. Situaţii financiare anuale şi auditarea acestora

Capitolul VII. Măsuri şi sancţiuni

Capitolul VIII. Infracţiuni

Capitolul IX. Dispoziţii tranzitorii

Capitolul X. Dispoziţii finale

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Administrarea şi conducerea regiilor autonome

Secţiunea 1. Consiliul de administraţie

Secţiunea a 2-a. Conducerea regiei autonome

Capitolul III. Societăţile

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Secţiunea a 2-a. Administrarea întreprinderilor publice – societăţi

Secţiunea a 3-a. Protecţia acţionarilor minoritari

Capitolul IV. Audit statutar şi audit intern

Capitolul V. Transparenţă. Obligaţii de raportare

Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Oficiul registrului comerţului

Capitolul III. Efectuarea înregistrărilor

Capitolul IV. Regimul firmelor şi emblemelor

Capitolul V. Sancţiuni

Capitolul VI. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înregistrarea în registrul comerţului

Capitolul III. Atribuirea codului unic de înregistrare

Capitolul IV. Procedura autorizării funcţionării

Capitolul V. Preschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare fiscală

Capitolul VI. Servicii de asistenţă

Capitolul VII. Taxe şi tarife

Capitolul VIII. Dispoziţii finale

O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului

Actualizări terminologice

Titlul cartii: Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa. Actualizare: 5 ianuarie 2015
Numele autorului/lor: Colectiv Editura Universul Juridic
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Ianuarie 2015
Numar de pagini: 312
ISBN: 978-606-673-533-9
Format: 13 x 20 cm
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 13.90
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker