Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul comertului international - In contextul noului Cod civil, al noului Cod de procedura civila si al actelor europene in materie | Autor: Oliviu Puie

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

"În doctrina juridică întâlnim denumirea de „drept comercial internaţional” sau de „drept internaţional privat comercial”. Comisia specializată a Naţiunilor Unite în acest domeniu a adoptat la înfiinţarea sa denumirea de „drept comercial internaţional”.

Etimologic, termenul de „comerţ” provine din latinescul commercium, care are semnificaţia schimbului de mărfuri (cum merx), cu precizarea că termenul „marfă” reprezintă produsul muncii umane destinat schimbului prin intermediul vânzării-cumpărării. La romani, expresiile commercium și in commercio se refereau la ansamblul raporturilor juridice pe care oamenii puteau să le aibă cu privire la bunuri. În opoziţie cu noţiunea de commercium, la romani opera noţiunea de extra commercium (în afara comerţului), care desemna bunurile cu privire la care oamenii nu puteau avea raporturi juridice, fiind vorba despre ceea ce în contextul legislativ actual se numesc bunuri scoase din circuitul civil [art. 136 alin. (4) din Constituţia României, republicată].

Se impune, de asemenea, precizarea că în dreptul comerţului internaţional, ca, de altfel, în dreptul comercial, în genere, devine aplicabil bine-cunoscutul principiu de drept consacrat în dreptul roman, accesorium sequitur principale – accesoriul urmează principalul, în sensul că condiţia juridică a unui bun, a unui drept, a unui act, a unui fapt, a unei sancţiuni sau a unei activităţi, considerată ca fiind principală, se extinde asupra alteia, considerată accesorie. Drept aplicaţie a acestui principiu în dreptul comerţului internaţional poate fi menţionat faptul că constituie, de regulă, accesorii ale lucrurilor vândute ambalajele și condiţiile de întrebuinţare a mărfurilor, folosite uneori și ca material publicitar, sau documentaţia necesară pentru certificarea sau folosinţa lucrului (de exemplu, pentru imobile – din fondul de comerţ – extrasul cadastral, titlul de proprietate, iar pentru bunurile mobile certificatul sanitar, dovada fiscală sau vamală, certificatul de origine, instrucţiunile tehnice descriptive sau de întreţinere etc.).

În dreptul comerţului internaţional, noţiunea commercium privește și cooperarea economică și tehnico-știinţifică internaţională, care își află concretizarea prin instrumente juridice complexe, în sfera producţiei materiale și a serviciilor, în domeniul tehnico-știinţific și în sfera comercializării produselor. Commercium desemnează o distribuire organizată de bunuri, care se plasează, în principiu, între producţie și consumaţie, prin punerea lor la dispoziţia clienţilor, în condiţiile convenite4. Date fiind serviciile care se prestează de către părţile contractante, alături de marfă, care constituie obiect al contractului, uneori se asimilează activităţii de vânzare-cumpărare a mărfurilor și cea de vânzare-cumpărare a serviciilor. Dar, după cum vom putea constata din cuprinsul lucrării, comerţul nu se reduce numai la activitatea de vânzarecumpărare, ci el presupune și realizarea altor activităţi și operaţiuni specifice comerţului internaţional, pe care le vom expune în cuprinsul lucrării. (...)"

Pretul nostru: 60.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

ABREVIERI

TITLUL I. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL I. NOŢIUNE. DEFINIŢIE. METODE DE REGLEMENTARE. OBIECT

Secţiunea 1. Noţiune

Secţiunea 2. Definirea dreptului comerţului internaţional și raporturile juridice de drept al comerţului internaţional

Secţiunea 3. Metoda de reglementare

Secţiunea 4. Obiectul dreptului comerţului internaţional. Caracteristicile raporturilor juridice de drept comercial internaţional

Secţiunea 5. Necesitatea distincţiei dintre actele juridice civile și cele comerciale în materia dreptului comerţului internaţional

CAPITOLUL II. DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL ȘI ALTE RAMURI DE DREPT

CAPITOLUL III. PRINCIPIILE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Noţiunea principiilor dreptului comerţului internaţional

Secţiunea 2. Principiile dreptului comerţului internaţional .

2.1. Principiul egalităţii juridice a părţilor

2.2. Principiul libertăţii comerţului

2.3. Principiul concurenţei loiale

2.3.1. Domeniul concurenţei comerciale internaţionale

2.3.2. Garanţiile și funcţiile concurenţei în relaţiile comerciale internaţionale

2.3.3. Concurenţa neloială

2.4. Principiul libertăţii convenţiilor

2.5. Principiul bunei-credinţe ..

2.6. Unitatea principiilor dreptului comerţului internaţional

2.6.1. Corelaţia cu principiile din dreptul intern

CAPITOLUL IV. IZVOARELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea 2. Izvoarele interne ale dreptului comerţului internaţional

2.1. Constituţia României ..

2.2. Codul civil

2.3. Coduri de comerţ exterior

2.4. Legile speciale

2.5. Uzanţele și principiile generale ale dreptului

2.6. Jurisprudenţa

Secţiunea 3. Izvoarele internaţionale ale dreptului comerţului internaţional

3.1. Consideraţii generale

3.2. Convenţiile internaţionale

3.2.1. Convenţiile bilaterale

3.2.1.1. Tratatul comercial

3.2.1.2. Acordurile comerciale

3.2.1.3. Alte forme ale înţelegerilor bilaterale

3.2.2. Convenţiile multilaterale

3.2.2.1. Convenţii multilaterale cu caracter regional

3.2.2.2. Convenţii multilaterale cu caracter mondial

3.2.2.2.1. Convenţii care vizează uniformizarea regulilor de drept internaţional privat

3.2.2.2.2. Convenţii care vizează uniformizarea dreptului substanţial

Secţiunea 4. Uzanţele comerciale

4.1. Noţiune. Definire

4.2. Clasificarea uzanţelor comerciale

4.3. Asemănări și deosebiri între uzanţele normative și uzanţele convenţionale

4.4. Conflictele între uzanţele comerciale

4.5. Forme ale uzanţelor comerciale

4.5.1. Clauzele-tip

4.5.2. Contractele-tip

4.5.3. Condiţiile generale

4.5.4. Uzanţele comerciale standardizate

4.5.4.1. Regulile INCOTERMS 2000

4.5.4.2. Regulile RAFTD 1941

4.5.5. Uzanţele comerciale internaţionale în dreptul intern

Secţiunea 5. Principiile fundamentale ale dreptului comerţului internaţional

Secţiunea 6. Rolul doctrinei

CAPITOLUL V. ACTE ȘI FAPTE DE COMERŢ INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementare. Criterii de distincţie a actelor și faptelor de comerţ internaţional

Secţiunea 2. Acte și fapte de comerţ internaţional în reglementarea noului Cod civil (...)

CAPITOLUL VI. SUBIECTELE DREPTULUI COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Consideraţii generale

Secţiunea 2. Statul și unităţile administrativ-teritoriale – subiecte ale raportului juridic de comerţ internaţional

Secţiunea 3. Organizaţiile interguvernamentale

Secţiunea 4. Profesioniști persoane fizice – subiecţi ai raporturilor comerciale internaţionale

Secţiunea 5. Societăţile comerciale în contextul legislativ intern și în dreptul comerţului internaţional – subiecte ale relaţiilor comerciale internaţionale (...)

Secţiunea 6. Filiale, sucursale și reprezentanţe ale societăţilor străine în România (...)

CAPITOLUL VII. REGIMUL JURIDIC AL DOBÂNDIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR DE CĂTRE CETĂŢENII STRĂINI ȘI APATRIZI, PRECUM ȘI DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE STRĂINE. DREPTUL DE PROPRIETATE AL SOCIETĂŢILOR ROMÂNEȘTI CONSTITUITE CU PARTICIPARE STRĂINĂ ASUPRA TERENURILOR ȘI ALTOR IMOBILE ÎN ROMÂNIA

Secţiunea 1. Regimul juridic al dobândirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine în contextul dispoziţiilor constituţionale revizuite, ale Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine și ale unor acte normative speciale

Secţiunea 2. Condiţiile dobândirii terenurilor de către cetăţenii străini, apatrizi și persoanele juridice de naţionalitate străină în condiţiile Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinaţie agricolă și înfiinţare a Agenţiei Domeniilor Statului

CAPITOLUL VIII. REGIMUL JURIDIC AL INVESTIŢIILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA

Secţiunea 1. Regimul general al investiţiilor străine în România în contextul legislativ actual .

Secţiunea 2. Regimul juridic al investiţiilor străine în România sub forma exploataţiilor agricole înfiinţate de către fermieri

Secţiunea 3. Regimul juridic al investiţiilor străine în România sub forma parteneriatului public-privat

Secţiunea 4. Garanţii și facilităţi acordate investitorilor străini.

Secţiunea 5. Soluţionarea litigiilor dintre investitorii străini și statul român

CAPITOLUL IX. CONCURENŢA ȘI AJUTORUL DE STAT ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Reglementarea concurenţei în dreptul intern

Secţiunea 2. Reglementarea concurenţei internaţionale prin Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene și Regulamentul (CE) nr. 1/2002 al Consiliului din 16 decembrie 2002 referitor la punerea în aplicare a regulilor în materie de concurenţă prevăzute de art. 81 și art. 82 din tratat (art. 101 și art. 102 din versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene). Practica Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia concurenţei

Secţiunea 3. Autorităţi învestite cu punerea în aplicare a normelor europene din materia concurenţei în dreptul intern

Secţiunea 4. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva unor acte anticoncurenţiale

Secţiunea 5. Ajutorul de stat în dreptul comerţului internaţional

CAPITOLUL X. INSOLVENŢA ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Conceptul de insolvenţă în dreptul comerţului internaţional, prin raportare la conceptul de insolvenţă din dreptul intern

Secţiunea 2. Reglementarea insolvenţei în statele terţe Uniunii Europene – Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvenţă

Secţiunea 3. Reglementarea insolvenţei transfrontaliere și a unor aspecte de drept internaţional privat prin Legea nr. 85/2014

Secţiunea 4. Competenţa soluţionării cererilor și comunicarea actelor procedurale în materia insolvenţei, prin raportare la prevederile noului Cod de procedură civilă.

Secţiunea 5. Procedura de executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus atragerea răspunderii persoanelor care au contribuit la starea de insolvenţă a debitorului

Secţiunea 6. Acţiunea în răspundere a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar

Secţiunea 7. Acţiunea în anulare a unor acte frauduloase încheiate de către debitorul în insolvenţă

Secţiunea 8. Aspecte privitoare la situaţia unor contracte în derulare

Secţiunea 9. Aspecte privitoare la competenţa instanţelor de fond care soluţionează cereri în materia insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale și căile de atac exercitate împotriva hotărârilor instanţelor de fond prin raportarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 46/2013 la prevederile noului Cod de procedură civilă

Secţiunea 10. Aspecte privitoare la comunicarea actelor de procedură în materia soluţionării cererilor de insolvenţă în contextul Legii nr. 85/2014 și al noului Cod de procedură civilă

Secţiunea 11. Insolvenţa internaţională

Secţiunea 12. Insolvenţa societăţilor de asigurare/reasigurare

Secţiunea 13. Falimentul instituţiilor de credit

Secţiunea 14. Dispoziţii speciale privind procedura insolvenţei grupului de societăţi

CAPITOLUL XI. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL

Secţiunea 1. Reglementări aplicabile arbitrajului

Secţiunea 2. Clasificarea arbitrajului comercial

Secţiunea 3. Caracterele generale ale arbitrajului comercial internaţional

Secţiunea 4. Convenţia arbitrală. Forme și conţinut

Secţiunea 5. Tribunalul arbitral

Secţiunea 6. Convenţia arbitrală în cazul contractelor administrative și a altor tipuri de contracte

Secţiunea 7. Procedura arbitrală în litigiile de comerţ internaţional prin raportare al procedura arbitrală de drept comun

(...)

Titlul cartii: Dreptul comertului international - In contextul noului Cod civil, al noului Cod de procedura civila si al actelor europene in materie | Autor: Oliviu Puie
Numele autorului/lor: Oliviu Puie
Editura: Universul Juridic
Data aparitiei: Ianuarie 2015
Numar de pagini: 550
ISBN: 978-606-673-509-4
Format: Academic
Tip coperta: Brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 60
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Drept Civil. Sinteze pentru Pregatirea Examenelor de Admitere si Definitivare in Profesia de Avocat

Pret intreg: 140.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 70.00 Lei (RON)
Reducere: 70.00 Lei (RON) (50.00%)
Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker