Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Noul cod civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa | Actualizare: 18 septembrie 2013

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

(...)

Art. 14. Buna-credinţă. (1) Orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exer‑ cite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.

(2) Buna-credinţă se prezumă până la proba contrară.

Reglementarea anterioară: C. civ. 1864:

► art. 970 alin. (1): „Convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă”;

► art. 1899 alin. (2): „Buna-credinţă se presupune totdeauna şi sarcina probei cade asupra celui ce aleagă rea-credinţă (C. civ. 486, 487, 960)”.

Legislaţie conexă: - art. 57 C. Rom.; 

- art. 12 NCPC.

Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau pă‑ gubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe.

Reglementarea anterioară: Decretul nr. 31/1954: art. 3: „(1) Drepturile civile sunt ocrotite de lege.

(2) Ele pot fi exercitate numai potrivit cu scopul lor economic şi social”.

Legislaţie conexă: art. 17 CEDO.

(...)

Pretul nostru: 45.00 Lei (RON)
Cantitate:

DIN

CUPRINS:

Titlul preliminar. Despre legea civilă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile

Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice

CARTEA I. DESPRE PERSOANE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Persoana fizică

Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice

Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente

Capitolul III. Identificarea persoanei fizice

Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Tutela minorului

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc

Capitolul IV. Curatela

Titlul IV. Persoana juridică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice

Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale

CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Căsătoria

Capitolul I. Logodna

Capitolul II. Încheierea căsătoriei

Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei

Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor

Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei

Titlul III. Rudenia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Filiaţia

Capitolul III. Adopţia

Titlul IV. Autoritatea părintească

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti

Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti

Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

Titlul V. Obligaţia de întreţinere

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere şi ordinea în care aceasta se datorează

Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere

Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI

Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general

Capitolul I. Despre bunuri în general

Capitolul II. Drepturile reale în general

Titlul II. Proprietatea privată

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Accesiunea

Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată

Capitolul IV. Proprietatea comună

Capitolul V. Proprietatea periodică

Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată

Capitolul I. Superficia

Capitolul II. Uzufructul

Capitolul III. Uzul şi abitaţia

Capitolul IV. Servituţile

Titlul IV. Fiducia

Titlul V. Administrarea bunurilor altuia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Formele de administrare

Capitolul IV. Încetarea administrării

Titlul VI. Proprietatea publică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice

Titlul VII. Cartea funciară

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare

Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice

Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară

Titlul VIII. Posesia

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Viciile posesiei

Capitolul III. Efectele posesiei

Capitolul IV. Acţiunile posesorii

CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI LIBERALITĂŢI

Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni

Titlul II. Moştenirea legală

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Reprezentarea succesorală

Capitolul III. Moştenitorii legali

Titlul III. Liberalităţile

Capitolul I. Dispoziţii comune

Capitolul II. Donaţia

Capitolul III. Testamentul

Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive

Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii

Capitolul I. Transmisiunea moştenirii

Capitolul II. Moştenirea vacantă

Capitolul III. Amintirile de familie

Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul

CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Izvoarele obligaţiilor

Capitolul I. Contractul

Capitolul II. Actul juridic unilateral

Capitolul III. Faptul juridic licit

Capitolul IV. Răspunderea civilă

Titlul III. Modalităţile obligaţiilor

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Condiţia

Capitolul III. Termenul

Titlul IV. Obligaţiile complexe

Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile

Capitolul II. Obligaţiile solidare

Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative

Titlul V. Executarea obligaţiilor

Capitolul I. Plata

Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor

Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului

Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor

Capitolul I. Cesiunea de creanţă

Capitolul II. Subrogaţia

Capitolul III. Preluarea datoriei

Capitolul IV. Novaţia

Titlul VII. Stingerea obligaţiilor

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Compensaţia

Capitolul III. Confuziunea

Capitolul IV. Remiterea de datorie

Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare

Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Modalităţile de restituire

Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi

Titlul IX. Diferite contracte speciale

Capitolul I. Contractul de vânzare

Capitolul II. Contractul de schimb

Capitolul III. Contractul de furnizare

Capitolul IV. Contractul de report

Capitolul V. Contractul de locaţiune

Capitolul VI. Contractul de antrepriză

Capitolul VII. Contractul de societate

Capitolul VIII. Contractul de transport

Capitolul IX. Contractul de mandat

Capitolul X. Contractul de agenţie

Capitolul XI. Contractul de intermediere

Capitolul XII. Contractul de depozit

Capitolul XIII. Contractul de împrumut

Capitolul XIV. Contractul de cont curent

Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte bancare

Capitolul XVI. Contractul de asigurare

Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră

Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere

Capitolul XIX. Jocul şi pariul

Capitolul XX. Tranzacţia

Titlul X. Garanţiile personale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Fideiusiunea

Capitolul III. Garanţiile autonome

Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Privilegiile

Capitolul III. Ipoteca

Capitolul IV. Executarea ipotecii

Capitolul V. Gajul

Capitolul VI. Dreptul de retenţie

CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ,

DECĂDERE ŞI CALCULUL TERMENELOR

Titlul I. Prescripţia extinctivă

Capitolul I. Dispoziţii generale

Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive

Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive

Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei

Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere

Titlul III. Calculul termenelor

CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT

INTERNAŢIONAL PRIVAT

Titlul I. Dispoziţii generale

Titlul II. Conflicte de legi

Capitolul I. Persoane

Capitolul II. Familia

Capitolul III. Bunurile

Capitolul IV. Moştenirea

Capitolul V. Actul juridic

Capitolul VI. Obligaţiile

Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul

Capitolul VIII. Fiducia

Capitolul IX. Prescripţia extinctivă

Dispoziţii finale

Titlul cartii: Noul cod civil si reglementarile anterioare. Prezentare comparativa | Actualizare: 18 septembrie 2013
Numele autorului/lor: Colectiv Editura Hamangiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 26 Septembrie 2013
Numar de pagini: 616
ISBN: 978-606-522-903-7
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 45
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 30 Sep 2013

Lucrarea de fata reprezinta un instrument simplu si practic pentru toti cei interesati de dispozitiile noului Cod civil, deoarece sub fiecare articol sunt redate in extenso textele corespondente din vechiul Cod civil, din Codul comercial, Codul familiei, Decretul nr. 167/1958 si toate celelalte acte normative anterioare al caror continut a fost absorbit in noua reglementare. Fara a mai fi nevoiti sa caute prin alte carti, cititorii pot astfel sa compare noile si vechile dispozitii legale si sa identifice mai usor reglementarile care au fost preluate si in noul Cod civil, dar si elementele de noutate aduse prin acesta.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker