Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale Sinteze. Teste grila | Autori: Oana Ghita, Roxana Gabriela Albastroiu

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Noţiuni introductive

Secţiunea 1. Caracterizarea generală a relaţiilor de familie

1. Noţiunea sociologică şi noţiunea juridică de familie

Potrivit art. 258 NCC, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.

În sens sociologic, familia, ca formă specifică de comunitate umană, desemnează grupul de persoane unite prin căsătorie, filia- ţie sau rudenie, care se caracterizează prin comunitate de viaţă şi interese. În cadrul relaţiilor de familie apar aspecte morale, sociale, fiziologice şi acestea au un profund caracter de complexitate, pe care nu-l găsim în cadrul altor relaţii sociale.

Familia tipică, din punct de vedere sociologic, este formată din părinţi şi copii.

(...)

Pretul nostru: 27.00 Lei (RON)
Cantitate:

Cuprins

Noţiuni introductive

Secţiunea 1. Caracterizarea generală a relaţiilor de familie

1. Noţiunea sociologică şi noţiunea juridică de familie

2. Funcţiile familiei

Secţiunea a 2-a. Noţiunea, obiectul şi principiile dreptului familiei

1. Definiţia şi obiectul dreptului familiei

2. Principiile fundamentale ale dreptului familiei

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul I. Logodna

1. Noţiune şi reglementare

2. Ruperea logodnei

3. Obligaţia de restituire a darurilor

4. Termen de prescripţie

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul II. Căsătoria

Secţiunea 1. Noţiunea şi caracterele căsătoriei

Secţiunea a 2-a. Cerinţele legale pentru încheierea căsătoriei (art. 271-289 NCC)

1. Condiţii de fond la căsătorie

1.1. Consimţământul

1.2. Vârsta matrimonială

1.3. Diferenţa de sex

2. Lipsa impedimentelor la căsătorie

2.1. Starea de persoană căsătorită

2.2. Rudenia firească sau de sânge

2.3. Impedimente rezultate din tutelă

2.4. Impedimente rezultate din starea de alienaţie şi debilitate mintală

Test grilă

Răspunsuri

Secţiunea a 3-a. Condiţiile de formă ale căsătoriei

1. Comunicarea reciprocă a stării de sănătate

2. Condiţii sau cerinţe prealabile celebrării căsătoriei

2.1. Declaraţia de căsătorie

2.2. Soluţionarea opoziţiilor la căsătorie

3. Condiţii sau cerinţe privind celebrarea căsătoriei

4. Înregistrarea şi dovada căsătoriei

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul III. Nulitatea căsătoriei

Consideraţii generale privind nulitatea actului juridic al căsătoriei

Secţiunea 1. Cazuri de nulitate absolută a căsătoriei

1. Încheierea căsătoriei fără respectarea dispoziţiilor legale cu privire la vârsta matrimonială (art. 294 NCC)

2. Încheierea căsătoriei de către o persoană care este deja căsătorită [art. 273 şi art. 293 alin. (1) NCC]

3. Încheierea căsătoriei între rude în grad prohibit de lege [art. 274 şi art. 293 alin. (1) NCC]

4. Încheierea căsătoriei între persoane legate prin adopţie [art. 274 alin. (3), art. 469 şi art. 470 alin. (2) NCC]

5. Încheierea căsătoriei de către alienatul sau debilul mintal [art. 276 şi art. 293 alin. (1) NCC]

6. Lipsa de solemnitate [art. 287 alin. (1) şi art. 293 alin. (1) NCC]

7. Lipsa de publicitate [art. 287 şi art. 293 alin. (1) NCC]

8. Necompetenţa ofiţerului de stare civilă

9. Frauda la lege sau căsătoria fictivă [art. 295 alin. (1) NCC]

10. Lipsa diferenţierii sexuale [art. 277 alin. (1) şi (2) NCC]

11. Lipsa consimţământului [art. 271 şi art. 293 alin. (1) NCC]

Test grilă

Răspunsuri

Secţiunea a 2-a. Cazuri de nulitate relativă a căsătoriei

1. Lipsa încuviinţărilor cerute de lege pentru căsătoria minorului (art. 297 NCC)

2. Viciile de consimţământ (art. 298 NCC)

3. Existenţa tutelei (art. 300 NCC)

Secţiunea a 3-a. Acţiunea în declararea nulităţii

Secţiunea a 4-a. Regimul juridic al nulităţilor

1. Titularul acţiunii

2. Termene

3. Dovada nulităţii

Secţiunea a 5-a. Efectele nulităţii

1. Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile dintre soţi

1.1. Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre soţi

1.2. Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi

2. Efectele nulităţii căsătoriei cu privire la relaţiile dintre părinţi şi copii

3. Căsătoria putativă (art. 304 NCC)

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul IV. Efectele căsătoriei

Secţiunea 1. Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile personale dintre soţi şi la capacitatea de exerciţiu

1. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor

1.1. Obligaţia de respect şi sprijin moral (art. 309 NCC)

1.2. Obligaţia de fidelitate (art. 309 NCC)

1.3. Obligaţia de coabitare

1.4. Obligaţia conjugală

1.5. Numele soţilor

1.6. Secretul corespondenţei

Test grilă

Răspunsuri

Secţiunea a 2-a. Efectele căsătoriei cu privire la raporturile patrimoniale dintre soţi

1. Noţiunea de regim matrimonial

1.1. Consideraţii generale

1.2. Clasificare

2. Convenţia matrimonială

2.1. Noţiune

2.2. Publicitatea

Test grilă

Răspunsuri

3. Regimul comunităţii legale

4. Locuinţa de familie

Test grilă

Răspunsuri

5. Prezumţia de comunitate

6. Bunurile soţilor

6.1. Categorii de bunuri comune ale soţilor

6.2. Domeniul de aplicare a comunităţii de bunuri

Test grilă

Răspunsuri

7. Regimul comunităţii convenţionale

8. Regimul separaţiei de bunuri

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul V. Desfacerea căsătoriei

Secţiunea 1. Modalităţi de desfacere a căsătoriei

1. Divorţul prin acordul soţilor şi divorţul prin cerere acceptată de pârât

2. Divorţul pe cale administrativă sau prin procedură notarială

3. Divorţul din cauza stării sănătăţii unuia dintre soţi

4. Divorţul din culpă

5. Prestaţia compensatorie

6. Divorţul după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani

Secţiunea a 2-a. Efectele desfacerii căsătoriei

1. Efectele divorţului cu privire la relaţiile personale dintre foştii soţi (art. 383-384 NCC)

2. Efectele divorţului cu privire la relaţiile patrimoniale dintre foştii soţi (art. 385-395 NCC)

2.1. Stabilirea întinderii drepturilor fiecăruia dintre soţi privind bunurile comune în cazul regimului comunităţii legale

2.2. Efectele împărţirii bunurilor comune

3. Efectele divorţului cu privire la copiii minori

3.1. Efectele divorţului asupra raporturilor personale dintre părinţi şi copii

3.2. Efectele patrimoniale ale divorţului faţă de copiii minori

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul VI. Filiaţia

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

1. Rudenia – definiţie, tipuri, clasificare

2. Filiaţia – definiţie, tipuri

2.1. Filiaţia firească şi filiaţia civilă

2.2. Filiaţia din căsătorie şi filiaţia din afara căsătoriei

2.3. Filiaţia naturală şi filiaţia prin reproducere umană asistată medical cu terţ donator

Secţiunea a 2-a. Posesia de stat

1. Definiţie

2. Caracterele posesiei de stat

3. Posesia de stat conformă cu actul de naştere

4. Prezumţia timpului legal al concepţiunii

Test grilă

Răspunsuri

Secţiunea a 3-a. Filiaţia faţă de mamă

1. Stabilirea maternităţii prin efectul legii

1.1. Dovada filiaţiei

1.2. Contestarea maternităţii rezultând din certificatul constatator al naşterii

2. Stabilirea maternităţii prin recunoaşterea mamei

2.1. Cazurile recunoaşterii

2.2. Formele recunoaşterii de maternitate

2.3. Contestarea recunoaşterii de maternitate

2.4. Nulitatea recunoaşterii de maternitate (art. 418-420 NCC)

2.4.1. Nulitatea absolută a recunoaşterii de maternitate

2.4.2. Nulitatea relativă a recunoaşterii de maternitate

3. Stabilirea maternităţii prin hotărâre judecătorească

3.1. Acţiunea în stabilirea maternităţii

3.2. Contestarea maternităţii stabilite prin hotărâre

Test grilă

Răspunsuri

Secţiunea a 4-a. Filiaţia paternă

1. Filiaţia faţă de tatăl din căsătorie

1.1. Prezumţia de paternitate

1.2. Conflictele de paternitate

1.3. Tăgada paternităţii

1.3.1. Titularii dreptului la acţiune în tăgada paternităţii

1.3.2. Aspecte procedurale _

1.4. Contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie

2. Filiaţia faţă de tatăl din afara căsătoriei

2.1. Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei prin recunoaştere

2.1.1. Contestarea recunoaşterii de paternitate

2.1.2. Nulitatea recunoaşterii de paternitate

2.2. Stabilirea paternităţii din afara căsătoriei prin hotărâre judecătorească

2.2.1. Acţiunea în stabilirea paternităţii

2.2.2. Dreptul la despăgubiri al mamei

Test grilă

Răspunsuri

Secţiunea a 5-a. Filiaţia în cazul reproducerii umane asistate medical cu terţ donator

1. Noţiune

2. Principii

3. Condiţii

4. Filiaţia faţă de mamă

5. Filiaţia faţă de tată

5.1. Paternitatea din căsătorie

5.2. Paternitatea din afara căsătoriei

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul VII. Adopţia

Secţiunea 1. Noţiuni introductive

Secţiunea a 2-a. Condiţii de fond la încheierea adopţiei

1. Condiţii privitoare la persoana adoptată

1.1. Vârsta adoptatului

1.2. Consimţământul adoptatului, dacă a împlinit vârsta de 10 ani

1.3. Consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti sau al tutorelui copilului

2. Condiţii privitoare la persoana care adoptă

2.1. Vârsta adoptatorului

2.2. Capacitatea deplină de exerciţiu

2.3. Aptitudinea de a adopta

2.4. Consimţământul adoptatorului sau al soţilor adoptatori

3. Impedimente la adopţie

3.1. Pluralitatea de adoptaţi

3.2. Adopţia între fraţi

3.3. Adopţia a doi soţi sau foşti soţi de către acelaşi adoptator sau familie adoptatoare, precum şi adopţia între soţi sau foşti soţi

3.4. Adopţia de către persoana cu boli psihice sau handicap mintal

3.5. Adopţia simultană sau succesivă a aceleiaşi persoane de către mai mulţi adoptatori

Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei

1. Filiaţia şi rudenia persoanei adoptate

1.1. Stabilirea relaţiilor de filiaţie şi de rudenie civilă

1.2. Stingerea relaţiilor de filiaţie şi de rudenie firească

2. Filiaţia şi rudenia adoptivă

2.1. Drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de copilul adoptat

2.2. Drepturile şi îndatoririle persoanei adoptate

Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei

1. Desfacerea adopţiei

1.1. Desfacerea de drept a adopţiei

1.2. Desfacerea facultativă a adopţiei

1.3. Desfacerea adopţiei cu titlu de sancţiune

1.3.1. Desfacerea adopţiei la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare

1.3.2. Desfacerea adopţiei la cererea adoptatului

2. Nulitatea adopţiei

2.1. Nulitatea relativă

2.2. Nulitatea absolută

3. Efectele încetării adopţiei

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul VIII. Autoritatea părintească

Secţiunea 1. Noţiune şi principii generale

Secţiunea a 2-a. Drepturile şi îndatoririle părinteşti

1. Drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului

1.1. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a stabili locuinţa copilului

1.2. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a da întreţinere copilului

1.3. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a îndruma copilul

1.4. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a supraveghea copilul

2. Drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la bunurile copilului

2.1. Dreptul şi îndatorirea de a administra bunurile copilului

2.2. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a-l reprezenta pe copil în actele juridice civile sau de a-i încuviinţa asemenea acte

Secţiunea a 3-a. Exercitarea autorităţii părinteşti

1. Regula: Exercitarea autorităţii părinteşti de către părinţi împreună şi în mod egal

2. Excepţii

2.1. Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte

2.2. Exercitarea unilaterală a autorităţii părinteşti

2.3. Delegarea exercitării autorităţii părinteşti

Secţiunea a 4-a. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti

Secţiunea a 5-a. Redarea exerciţiului drepturilor părinteşti

Test grilă

Răspunsuri

Capitolul IX. Obligaţia de întreţinere

Secţiunea 1. Consideraţii generale

1. Noţiune şi caractere juridice

2. Persoanele între care există obligaţia legală de întreţinere

3. Ordinea în care se datorează întreţinerea

Secţiunea a 2-a. Condiţiile, stabilirea, stingerea şi pierderea obligaţiei de întreţinere

1. Condiţiile generale ale obligaţiei de întreţinere

1.1. Condiţii cu privire la creditorul obligaţiei de întreţinere

1.2. Mijloacele debitorului

2. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere

2.1. Stabilirea întreţinerii prin acordul părţilor

2.2. Stabilirea întreţinerii prin hotărârea instanţei de tutelă

3. Stingerea obligaţiei legale de întreţinere

4. Pierderea dreptului de întreţinere

Secţiunea a 3-a. Situaţii specifice ale obligaţiei de întreţinere

1. Obligaţia de întreţinere între soţi

2. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi

3. Obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copii

Test grilă

Răspunsuri

Bibliografie

Titlul cartii: Dreptul familiei. Regimuri matrimoniale Sinteze. Teste grila
Numele autorului/lor: Oana Ghita, Roxana Gabriela Albastroiu
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 4 Septembrie 2013
Numar de pagini: 240
ISBN: 978-606-678-615-7
Tip coperta: Carte brosata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 27
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin 2013, 17 Sep 2013

Cartea analizeaza succint institutiile specifice Dreptului familiei, din perspectiva noului Cod civil, in succesiunea indicata de acesta. Sunt tratate schematic toate aspectele esentiale: definitia si obiectul dreptului familiei, logodna, incheierea casatoriei (conditii de fond si de forma), nulitatea, efectele si desfacerea casatoriei, regimurile matrimoniale, filiatia, adoptia, autoritatea parinteasca, precum si obligatia de intretinere.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Carti de joc | Costume populare romanesti

Carti de joc | Costume populare romanesti

Pretul nostru: 7.00 Lei (RON)
Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Curs de dreptul familiei | Autor: Lucia Irinescu

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker