Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 179.50 Lei (RON)
Reducere: 179.50 Lei (RON) (50.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Noul Cod de procedura penala comentat. Editia a 2-a | Autori: N. Volonciu s.a.

  

Recomanda unui prieten Adauga parerea ta Adauga in lista de dorinte Adauga spre comparare
Descriere

EXTRAS:

Sistemul procesual adversial şi sistemul inchizitorial. Noul Cod de procedură penală, ca și cel anterior, a ales să enumere în titlul introductiv, intitulat „Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale”, o serie de reguli de bază ale procesului penal. Deși profesorul Vintilă Dongoroz folosea în lucrările sale, pentru a desemna regulile de bază ale procesului penal, noțiunea de principii fundamentale, pentru a le deosebi de celelalte principii de rang inferior, se constată că în noul Cod de procedură penală nu se mai face această subliniere, folosindu‑se pentru desemnarea regulilor de bază ale procesului penal denumirea simplă de principii. Trebuie subliniat însă că în titlul introductiv al Codului de procedură penală nu sunt enumerate toate principiile incidente în procesul penal, ci doar cele fundamentale, cu răsfrângere asupra tuturor fazelor acestuia. Cele mai multe dintre ele coincid cu principiile fundamentale enumerate de Codul de procedură penală anterior în Titlul I, intitulat „Regulile de bază și acțiunile în procesul penal”. Pe lângă această schimbare a denumirii, din reguli de bază în principii, regăsim în noul cod și o serie de principii noi, în timp ce altele, care se găseau în vechiul cod, nu mai sunt consacrate explicit. Acest lucru exprimă o schimbare de concepție a legiuitorului cu privire la modul în care a înțeles să reglementeze regulile procesului penal, fapt ce se va reflecta în modificarea multor dispoziții din Codul de procedură penală.

(...)

Pretul nostru: 270.00 Lei (RON)
Cantitate:
CUPRINS:
PARTEA GENERALĂ 
Titlul I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale
Capitolul I. Scurte consideraţii introductive _
Capitolul al II‑lea. Principiile fundamentale ale procesului penal român 
Capitolul al III‑lea. Aplicarea legii procesuale penale în timp și în spațiu 
Titlul al II‑lea. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
Capitolul I. Acţiunea penală
Capitolul al II‑lea. Acţiunea civilă
Titlul al III‑lea. Participanţii în procesul penal 
Capitolul I. Dispoziţii generale
Capitolul al II‑lea. Competenţa organelor judiciare 
Secţiunea 1. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti 
Secţiunea a 2‑a. Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti
Secţiunea a 3‑a. Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti
§1. Joncţiunea procesuală penală 
§2. Reunirea cauzelor 
§3. Disjungerea cauzelor
§4. Mecanisme prin care este garantată respectarea normelor privind competenţa instanţelor
Secţiunea a 4‑a. Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară 
Secţiunea a 5‑a. Organele de urmărire penală şi competenţa acestora
Secţiunea a 6‑a. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea 
§1. Incompatibilitatea 
§2. Abţinerea şi recuzarea
Secţiunea a 7‑a. Strămutarea
Secţiunea a 8‑a. Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei
Capitolul al III‑lea. Părţile şi subiecţii procesuali principali. Drepturile acestora
Secţiunea 1. Subiecţii procesuali principali şi părţile în procesul penal 
Secţiunea a 2‑a. Drepturile subiecţilor procesuali principali şi ale părţilor procesului penal
Capitolul al IV‑lea. Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
Secţiunea 1. Avocatul. Incompatibilități. Contrarietatea de interese. Asistența juridică și reprezentarea 
Secţiunea a 2‑a. Asistenţa juridică obligatorie
Secţiunea a 3‑a. Drepturile și obligațiile avocatului
Secţiunea a 4‑a. Reprezentarea 
Titlul al IV‑lea. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii
Capitolul I. Reguli generale
Capitolul al II‑lea. Audierea persoanelor
Secţiunea 1. Reguli generale în materia audierii persoanelor 
Secţiunea a 2‑a. Audierea suspectului sau a inculpatului
Secţiunea a 3‑a. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente 
Secţiunea a 4‑a. Audierea martorilor 
Secţiunea a 5‑a. Protecţia martorilor 
Secţiunea a 6‑a. Confruntarea
Capitolul al III‑lea. Identificarea persoanelor şi a obiectelor
Capitolul al IV‑lea. Metode speciale de supraveghere sau cercetare 
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2‑a. Supravegherea tehnică
Secţiunea a 3‑a. Măsuri de supraveghere asupra corespondenţei persoanei 
Secţiunea a 4‑a. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate
reală şi a colaboratorilor. Participarea autorizată la anumite activităţi 
Secţiunea a 5‑a. Livrarea supravegheată 
Secţiunea a 6‑a. Obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia 
Secţiunea a 7‑a. Obţinerea de date privind situaţia financiară a unei persoane 
Capitolul al V‑lea. Cercetarea datelor şi sistemelor informatice
Capitolul al VI‑lea. Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri 
Secţiunea 1. Consideraţii generale 
Secţiunea a 2‑a. Percheziţia domiciliară 
Secţiunea a 3‑a. Alte forme de percheziţie 
Secţiunea a 4‑a. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri
Capitolul al VII‑lea. Expertiza şi constatarea
Secţiunea 1. Constatarea, ca procedeu probatoriu
Secţiunea a 2‑a. Expertiza
§1. Dispoziţii comune
§2. Tipuri de expertiză reglementate 
Capitolul al VIII‑lea. Cercetarea locului faptei şi reconstituirea
Capitolul al IX‑lea. Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane 
Capitolul al X‑lea. Mijloace materiale de probă 
Capitolul al XI‑lea. Înscrisurile 
Titlul al V‑lea. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
Capitolul I. Măsurile preventive 
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea a 2‑a. Reţinerea
Secţiunea a 3‑a. Controlul judiciar 
Secţiunea a 4‑a. Controlul judiciar pe cauţiune
Secţiunea a 5‑a. Arestul la domiciliu 
Secţiunea a 6‑a. Arestarea preventivă
§1. Aspecte generale privind arestarea preventivă
§2. Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive 
§3. Luarea măsurii arestării preventive
§4. Tratamentul medical sub pază permanentă
Secţiunea a 7‑a. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive 
§1. Încetarea de drept a măsurilor preventive 
§2. Revocarea măsurilor preventive 
§3. Înlocuirea măsurilor preventive 
Secţiunea a 8‑a. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor
Capitolul al II‑lea. Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical 
Capitolul al III‑lea. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii
Secţiunea 1. Măsurile asigurătorii
Secţiunea a 2‑a. Restituirea lucrurilor. Restabilirea situaţiei anterioare
Titlul al VI‑lea. Acte procesuale şi procedurale comune 
Capitolul I. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere
Secţiunea 1. Noţiunea de act procesual şi de act procedural. Clasificare 
Secţiunea a 2‑a. Citarea 
Secţiunea a 3‑a. Comunicarea altor acte procedurale
Secţiunea a 4‑a. Mandatul de aducere
Secţiunea a 5‑a. Accesul la bazele electronice de date
Capitolul al II‑lea. Termenele
Secţiunea 1. Noţiune şi caractere juridice
Secţiunea a 2‑a. Clasificarea termenelor 
Secţiunea a 3‑a. Calculul termenelor 
Secţiunea a 4‑a. Acte considerate ca făcute în termen
Secţiunea a 5‑a. Consecinţele nerespectării termenului
Capitolul al III‑lea. Cheltuielile judiciare
Capitolul al IV‑lea. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite
Capitolul al V‑lea. Nulităţile
Secţiunea 1. Scurte precizări privind sancţiunile procesuale penale
Secţiunea a 2‑a. Nulitatea
§1. Consideraţii generale
§2. Nulitatea absolută 
§3. Nulitatea relativă 
Capitolul al VI‑lea. Amenda judiciară 
PARTEA SPECIALĂ
Titlul I. Urmărirea penală
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul al II‑lea. Sesizarea organelor de urmărire penală
Secţiunea 1. Reglementări generale
Secţiunea a 2‑a. Plângerea prealabilă 
Capitolul al III‑lea. Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror
Capitolul al IV‑lea. Efectuarea urmăririi penale
Secţiunea 1. Desfăşurarea urmăririi penale
Secţiunea a 2‑a. Suspendarea urmăririi penale 
Secţiunea a 3‑a. Clasarea şi renunţarea la urmărirea penală
Secţiunea a 4‑a. Terminarea urmăririi penale
Secţiunea a 5‑a. Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror 
Capitolul al V‑lea. Rezolvarea cauzelor și sesizarea instanței
Capitolul al VI‑lea. Reluarea urmăririi penale
Capitolul al VII‑lea. Plângerea împotriva soluţiilor, măsurilor şi actelor de urmărire penală 
Secţiunea 1. Plângerea la procuror sau la procurorul ierarhic superior
Secţiunea a 2‑a. Plângerea la judecătorul de cameră preliminară
Titlul al II‑lea. Camera preliminară
Secţiunea 1. Consideraţii introductive
Secţiunea a 2‑a. Obiectul procedurii în camera preliminară
Secţiunea a 3‑a. Durata procedurii în camera preliminară. Participanţii
Secţiunea a 4‑a. Structura procedurii în camera preliminară
Secţiunea a 5‑a. Soluţiile ce pot fi date fazei de cameră preliminară
Secţiunea a 6‑a. Calea de atac împotriva soluţiilor date în camera preliminară
Titlul al III‑lea. Judecata 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Secţiunea 1. Domeniu de aplicare. Legea aplicabilă în cauzele aflate în curs de judecată la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală 
Secţiunea a 2‑a. Principiile fazei de judecată 
Secţiunea a 3‑a. Reguli comune privind judecata în procesul penal
Secţiunea a 4‑a. Suspendarea judecăţii 
Capitolul al II‑lea. Judecata în primă instanţă 
Secţiunea 1. Desfăşurarea judecării cauzelor
§1. Obiectul judecăţii. Etapa preliminară începerii cercetării judecătoreşti
§2. Judecata în cazul recunoaşterii învinuirii
§3. Cercetarea judecătorească în procedura comună
§4. Dezbaterile
Secţiunea a 2‑a. Deliberarea şi hotărârea instanţei 
Capitolul al III‑lea. Apelul
Secţiunea 1. Condiţii privind exercitarea apelului 
Secţiunea a 2‑a. Declararea, renunţarea la apel şi retragerea apelului
Secţiunea a 3‑a. Efectele apelului 
Secţiunea a 4‑a. Judecata în apel 
Secţiunea a 5‑a. Rejudecarea cauzei 
Capitolul al IV‑lea. Contestaţia
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea a 2‑a. Cazuri. Procedura aplicabilă
Capitolul al V‑lea. Căile extraordinare de atac
Secţiunea 1. Contestaţia în anulare
§1. Cazurile de contestaţie în anulare 
§2. Condiţii privind exercitarea contestaţiei în anulare
§3. Admiterea în principiu, procedura de judecare şi soluţionarea contestaţiei în anulare 
Secţiunea a 2‑a. Recursul în casaţie
§1. Condiţii privind exercitarea recursului în casaţie
§2. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie 
§3. Declararea şi retragerea recursului în casaţie 
§4. Comunicarea şi admiterea în principiu a cererii. Suspendarea executării 
§5. Efectele recursului în casaţie 
§6. Judecarea recursului în casaţie. Soluţii 
§7. Rejudecarea cauzei
Secţiunea a 3‑a. Revizuirea
§1. Cazurile de revizuire
§2. Condiţii privind exercitarea revizuirii
§3. Admiterea în principiu a cererii. Suspendarea executării 
§4. Rejudecarea cauzei. Soluţii
§5. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 
Secţiunea a 4‑a. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa
persoanei condamnate 
Capitolul al VI‑lea. Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare 
Secţiunea 1. Recursul în interesul legii
Secţiunea a 2‑a. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
Titlul al IV‑lea. Proceduri speciale 
Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 
Capitolul al II‑lea. Contestaţia privind durata procesului penal
Capitolul al III‑lea. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice 
Capitolul al IV‑lea. Procedura în cauzele cu infractori minori
Secţiunea 1. Precizări introductive
Secţiunea a 2‑a. Dispoziţii privind desfăşurarea urmăririi penale în cazul infractorilor minori
Secţiunea a 3‑a. Dispoziţii privind judecata în primă instanţă şi în apel
Secţiunea a 4‑a. Alte dispoziţii speciale
Secţiunea a 5‑a. Punerea în executare a hotărârilor penale privind minorii 
Capitolul al V‑lea. Procedura dării în urmărire 
Capitolul al VI‑lea. Procedura reabilitării 
Secţiunea 1. Reabilitarea de drept
Secţiunea a 2‑a. Reabilitarea judecătorească
Capitolul al VII‑lea. Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri 
Capitolul al VIII‑lea. Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor judiciare 
Capitolul al IX‑lea. Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală
Capitolul al X‑lea. Procedura de confiscare sau desfiinţare a unui înscris în cazul clasării 
Titlul al V‑lea. Executarea hotărârilor penale
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul al II‑lea. Punerea în executare a hotărârilor
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale
Secţiunea a 2‑a. Punerea în executare a pedepselor complementare
Secţiunea a 3‑a. Punerea în executare a măsurilor de siguranţă
§1. Obligarea la tratament medical 
§2. Internarea medicală
§3. Măsuri de siguranţă provizorii 
§4. Interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori o altă activitate
§5. Executarea confiscării speciale sau a confiscării extinse
Secţiunea a 4‑a. Punerea în executare a altor dispoziţii 
Secţiunea a 5‑a. Punerea în executare a amenzii judiciare şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat
Secţiunea a 6‑a. Punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre
Capitolul al III‑lea. Alte dispoziţii privind executarea 
Secţiunea 1. Condamnarea în cazul anulării sau revocării renunţării la aplicarea pedepsei sau a amânării aplicării pedepsei 
Secţiunea a 2‑a. Schimbări în executarea unor hotărâri
Secţiunea a 3‑a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă
Secţiunea a 4‑a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă 
Secţiunea a 5‑a. Înlăturarea sau modificarea pedepsei 
Capitolul al IV‑lea. Dispoziţii comune
Titlul al VI‑lea. Dispoziţii finale 
Bibliografie 
Index 
Titlul cartii: Noul Cod de procedura penala comentat. Editia a 2-a | Autori: N. Volonciu s.a.
Numele autorului/lor: Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlau, Raluca Morosanu, Georgiana Tudor, Daniel Atasiei, Corina Voicu, Cristinel Ghigheci, Victor Vaduva, Teodor-Viorel Gheorghe, Catalin Mihai Chirita
Editura: Hamangiu
Data aparitiei: 09. 07.2015
Numar de pagini: 1560
ISBN: 978-606-27-0312-7
Tip coperta: Cartonata
Pret intreg (Pretul de coperta afisat de producator): 270
Formatul de livrare: Carte in format tiparit

by Admin, 13 Jul 2015

Autorii au completat comentariile initiale cu noi analize ale problemelor dezbatute in doctrina si in procedurile judiciare, inserand, acolo unde a fost cazul, si extrase din jurisprudenta relevanta.

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Recent vizualizate

Bestsellers

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Tratat de crestere a bovinelor. Volumul 1

Pretul nostru: 80.00 Lei (RON)
Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Cresterea Crapului - Carte din Colectia Ferma

Pretul nostru: 39.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker