Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Practica judiciara | Domenii diverse

Grid view

Featured products

Produse

Vorbirea si arta oratorica | Autor: Ticlea Alexandru

EXTRAS:

1. Noţiunea de artă

Provenit din latinescul ars, termenul de artă are urmă- toarele semnificaţii:

- „activitate a omului care are ca scop producerea unor valori estetice şi care foloseşte mijloace de exprimare cu caracter specific”;

- „îndemânare deosebită într-o activitate, pricepere, măiestrie”;

- „îndeletnicire care cere multă îndemânare şi anumite cunoştinţe”.

O explicaţie a artei (în versuri) o întâlnim la scriitorul francez Victor Hugo (1802-1885):

„Arta e glorie şi bucurie;

E flacăra ce arde-n vijelie,

Arta-i un cântec minunat ce place

Acelor ce-s îndrăgostiţi de pace.

Arta-i gândirea omenească

Ce orice lanţuri poate să zdrobească”

In concepţia criticului literar George Călinescu (1899-1965), arta este:

- o oglindire a vieţii;

- expresia umanităţii;

- mod superior de gândire şi acţiune prin creaţia de obiecte specifice.

(...)

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)
Cantitate:

Drept contraventional. Plangeri contraventionale. Contestatii la executare. Vol. II. Culegere de hotarari judecatoresti 2014

Lucrarea Drept contraventional. Plangeri contraventionale. Contestatii la executare. Vol. II. Culegere de hotarari judecatoresti 2014 este rezultatul unei analize minutioase si al unei selectii riguroase a hotararilor judecatoresti pronuntate de diverse instante de judecata din tara, fiind prezentate constatarile si solutiile cele mai interesante adoptate de magistrati. In volumul al II-lea, intitulat Plangeri contraventionale.

Contestatii la executare sunt prezentate cronologic, in rezumat, hotarari judecatoresti in materie contraventionala pronuntate in anul 2014 de varii instante nationale, in diferite domenii in care legiuitorul a stabilit ca savarsirea unor fapte constituie contraventii si se sanctioneaza potrivit legii.

Lucrarea poate fi utilizata si pentru o analiza comparativa cu volumul I, astfel incat cititorul sa poata observa la ce nivel a ajuns calitatea hotararilor judecatoresti pronuntate in materie contraventionala, sub aspectul motivarii solutiilor adoptate de catre instantele din tara noastra.

Intr-un capitol distinct, autorul a expus hotarari prin care au fost solutionate contestatii la executarea silita a unor amenzi contraventionale ori despagubiri dispuse prin procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

In fine, in ultimul capitol al lucrarii au fost sintetizate anumite decizii – cu referire la procedura contraventionala – pronuntate de Curtea Constitutionala a Romaniei in solutionarea unor exceptii de neconstitutionalitate, decizii in care instanta noastra de contencios constitutional face cateva constatari extrem de importante cu privire la natura juridica si valoarea probatorie a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, respectiv, care este rolul judecatorului si cui revine sarcina probei in procedura de solutionare a plangerii contraventionale, dar mai ales, cum, cine si cand stabileste ca o persoana este intr-adevar vinovata de savarsirea unei contraventii.

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Cantitate:

Atributiile politiei romane | Autor: Maria-Irina Grigore-Radulescu

Lucrarea tratează o problemă deosebit de interesantă şi actuală în peisajul  stiintei dreptului, in general si a dreptului politienesc, in special. 
 
Am în vedere faptul că, începând din anul 1990, organele polițieneşti din România au suferit serioase transformări, toate cu scopul final de a‐şi  alinia  activitatea la cerințele unor asemenea instituții într‐un stat de drept democratic. 
 
Cercetarea  ştiințifică  în  acest  domeniu  trebuie  să  răspundă  la  întrebarea daca aceste transformari au un rol pozitiv în activitatea instituției, pe de o parte,  iar  pe  de altă  parte,  dacă ceea ce s‐a întreprins corespunde evolutiei fenomenului infractional si serioaselor cerinte pe care societatea românească le are fata de aceste organe.  
 
Având  în  vedere  că  acest  proces  continuă,  considerăm  foarte  importantă cercetarea realizată  prin considerentele de mai sus şi ținând cont de contextul  în care ea s‐a realizat.  Adaug  la  aceasta  un  alt  element pozitiv,  anume  acela  că  lucrarea  a  fost  realizată  nu  de  un  specialist  din interiorul sistemului, ci de un cadru didactic universitar, ceea ce da o culoare aparte acestei interesante cercetari.
 
Autoarea, abordând curajos această cercetare, a realizat o valoroasă mono‐ grafie  a  instituției  poliției,  folosind importantele  izvoare  cunoscute  şi  unele  necunoscute  şi  a  reuşit  ca într‐o  valoroasă lucrare  să  trateze în mod excelent tema propusă.
 
Lucrarea tratează, în capitolele ei, probleme referitoare la aspecte de ordin istoric, care sunt abordate cu o temeinicie lăudabilă, reuşind să ne demonstreze  existența şi acțiunea acestor instituții de‐a lungul secolelor şi deceniilor.
Ceea  ce  mă  determină  să  apreciez,  în  mod  deosebit,  calitatea  lucrării  este  faptul că autoarea ne demonstrează un fapt cunoscut, anume acela că în România  au existat valoroase organe polițieneşti care au  făcut față cu succes problemelor  interne, iar în plan extern erau recunoscute ca instituții de prestigiu.
Întâlnim în lucrare o bună demonstrație în legătură cu activitatea poliției în timpul regimului totalitar, apoi transformările care au avut loc după decembrie  1989 şi, ceea ce este mai important, analizarea structurilor şi atribuțiilor Poliției  Române.  
Toate  problemele  tratate  sunt  de  o  înaltă  ținută  ştiințifică,  abordează  în  mod  serios  chestiunile  de  fond şi, ca  un  fir  roşu,  lucrarea  este  străbătută  de  dorința  de  a  scoate  în  evidență  noul,  de  a  găsi  soluții  şi formulări  care  să  conducă la perfecționarea activității poliției.  
Subliniez o chestiune deosebit de interesantă, anume aceea că, temeinic, autoarea prezintă elemente de drept polițienesc comparat dintr‐un număr de state ale lumii, respectiv Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Portugalia, Spania, Ungaria, Australia, Brazilia, Canada, China, Israel, Japonia, Republica Moldova, Norvegia, Noua Zeelandă, Statele Unite ale Americii.
Constat, de asemenea, că a fost tratat excelent capitolul referitor la atribuțiile Poliției Române în planul cooperării internaționale şi, ceea ce este foarte interesant, este modul în care au fost cercetate şi tratate activitățile  Poliției  Române în procesul misiunilor internaționale.  
O altă concluzie de fond se referă la faptul că autoarea, în cursul cercetării  şi elaborării lucrării, nu a părăsit niciun moment tema propusă şi, din contextul problematicilor complexe s‐a oprit şi a selectat în fiecare capitol atribuțiile instituției cercetate. Analizând această valoroasă lucrare, conchid că avem de‐a face cu o cercetare ştiințifică de calitate într‐un domeniu sensibil, neinvestigat suficient de literatura de specialitate şi foarte necesar în etapa actuală.        
Prof. univ. dr. General locotenent (r) 
ION SUCEAVĂ 
Pretul nostru: 50.00 Lei (RON)
Cantitate:

Drept contraventional. Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala. Vol. I | Culegere de hotarari judecatoresti 2007-2014

Prezenta lucrare, intitulata Drept contraventional. Vol. I. Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala Culegere de hotarari judecatoresti 2007-2014 este rezultatul unei analize minutioase si al unei selectii riguroase a hotararilor judecatoresti pronuntate de diverse instante de judecata din tara, fiind prezentate constatarile si solutiile cele mai interesante adoptate de magistrati.

Primul volum, intitulat Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala, reuneste cele mai relevante spete publicate in materie in perioada 2007-2014. Autorul, Andrei Pap a inteles sa faca o expunere a spetelor in ordinea cronologica a pronuntarii hotararilor judecatoresti, pentru ca cititorul sa poata observa mai bine care a fost optica instantelor de judecata la un moment dat si, mai ales, care a fost evolutia jurisprudentei nationale in materie contraventionala, incepand cu anul 2007 si pana in prezent.

Se regasesc rezumate si unele hotarari pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care prezinta o deosebita importanta pentru procedura contraventionala nationala, avand in vedere problemele pe care le ridica Dreptul contraventional in plan practic.

Pretul nostru: 40.00 Lei (RON)
Cantitate:

Think tank of justice and law | Autor: Nasty Marian Vladoiu

EXTRAS:

In order to be studied as a science, Law had to transit an intense process of specialization and consecration of values, values becoming thereby its object of study and specific research.

Throughout time, Law has been studied from various perspectives, because of its variable geometry, being considered in continuous transformation, with a social dynamics in ascension. Most specialists agree that Law is a complex phenomenon, with a synergistic, well-defined structure, which cannot be summarized in the exegesis of some legal norms or normative texts and precedents.

Therefore we ask ourselves whether the Theory of Fractals can argue the law’s character of being an exact science and implicitly natural on the one hand and, on the other hand, its nature of normative science.

§1. Introducere

Încă de la începutul secolului XX, un mare jurist, Rudolf Stammler, aprecia că ştiința dreptului ar avea o structură bazată pe două ramuri principale, şi anume: una tehnică, destinată a studia sensul şi cuprinsul legilor în alcătuirea lor sistematică, şi o ramură teoretică, ramură ce trebuie să constate dacă dreptul este mijlocul just pentru scopuri juste („acordul legilor cu idealul social”).

S-a afirmat că, în mod natural, ştiința dreptului aparține sistemului ştiințelor sociale, fapt demonstrat de obiectul dreptului şi de o îndelungată şi neschimbată percepție tradițională.

Este bine cunoscut că, în tabloul ştiințelor sociale, dreptul ocupă un loc deosebit de important şi aparte, fiind determinat atât de scopul propriu, cât şi de cel interdisciplinar care se află în strânsă legătură cu acesta şi care ajută la configurarea dimensiunii şi structurii dreptului ca ştiință.

„Ca ştiință cu statut şi poziție specifice, ştiința dreptului analizează un anumit domeniu al relațiilor şi al structurilor sociale – domeniul participării oamenilor la circuitul juridic, ca purtători de drepturi şi obligații juridice, cu toate consecințele ce decurg de aici”.

De-a lungul timpului, dreptul a fost studiat din varii perspective, astfel, putem concluziona că dreptul reprezintă un fenomen complex, cu o geometrie variabilă, aflat într-o continuă metamorfoză şi cu o dinamică socială în ascensiune.

(...)

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

Drept contraventional. Vol. III. Raspunderea contraventionala in dreptul muncii. Culegere de hotarari judecatoresti 2014 | Autor: Andrei Pap

EXTRAS:

Capitolul I.

Încălcarea normelor privind obligativitatea încheierii unui contract individual de muncă

1. Obligaţia asociaţiei de proprietari de a încheia contract de muncă cu îngrijitorul imobilului. Individualizarea sancţiunii contravenţionale

C. muncii, art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e)

Prestarea unei activităţi în mod repetat, în schimbul unei remuneraţii şi sub autoritatea unui angajator, intră sub incidenţa raporturilor de muncă, astfel că, deşi părţile sunt libere în principiu să încheie convenţii civile, totuşi, dacă din modul de prestare a activităţii rezultă că sunt întrunite condiţiile unui raport de muncă, legislaţia muncii se aplică cu prioritate, existând obliga- ţia încheierii unui contract de muncă.

Întrucât activitatea desfăşurată, după cum a reţinut şi prima instanţă, se caracterizează prin prestarea unor activităţi repetitive, cu caracter de continuitate, în schimbul unei remuneraţii, se circumscrie unui raport de muncă.

(...)

Pretul nostru: 29.00 Lei (RON)
Cantitate:

Buletinul Jurisprudentei. Culegere de decizii pe anul 2013 | Inalta Curte de Casatie si Justitie

Culegerea de fata reuneşte decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din anul 2013, structurate pe următoarele domenii de drept: drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale, drept procesual civil, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul concurenţei, procedura contenciosului administrativ, drept penal şi drept procesual penal.

Totodata, lucrarea cuprinde note referitoare la legislaţia avută în vedere de instanţa supremă la momentul pronunţării deciziilor, cu eventuale precizări legate de modificările aduse actelor normative până în prezent.

Pretul nostru: 170.00 Lei (RON)
Cantitate:

Convinge judecatorul. Tehnica si arta convingerii instantei | Autor: Toni Neacsu

STOC 0

EXTRAS:

... avocatul trebuie să vorbească eficient în fata instantei. Pretoriul a suferit transformări esentiale în epoca modernă. A apus vremea pledoariilor ample, exercitiilor oratorice emoționante si înfruntărilor dure pe tărâmul măiestriei lingvistice pentru captarea bunăvointei auditorului. Procesele actuale sunt tehnice, extrem de profesionalizate, iar judecătorii nu mai sunt simplii martori ai desfăsurării teatrale a avocatilor. Salile de judecată care au fost martorele pledoariilor celebre ce ne sunt prezentate ca modele la scoală au suferit transformări radicale. Mai întâi, a dispărut juriul. În acest moment decizia aparține exclusiv judecătorului, iar nevoile acestuia pentru a-si asuma o decizie sau alta sunt total diferite de cele ale unor nespecialisti. Apoi, pretoriul modern este afectat de o criză majoră a timpului. Desfăsurarea lucrurilor în sala de judecată are loc la o viteză mai mare, totul trebuie concentrat si uneori redus la esentă. Judecătorii si însusi mecanismul sistemului judiciar evoluează la viteze de neconceput altădată.

(...)

Pretul nostru: 45.00 Lei (RON)
Cantitate:

Opinii juridice in cauze penale controversate | Autor: Valerian Cioclei

Această lucrare a apărut la propunerea dlui Profesor Dr. Valerian Cioclei, autor a numeroase cursuri şi lucrări pentru profesionişti, în trecut Director Editorial al C.H. Beck România. Lucrarea prezintă opinii juridice solicitate de case de avocatură şi entităţi juridice. Lucrarea prezintă într-o abordare strict juridică şi ştiinţifică opinia autorului asupra unor cauze penale interesante şi se adresează profesioniştilor.

Opiniile exprimate au un profund caracter ştiinţific pentru problemele de drept invocate în cauzele respective, constituind un material didactic cu un pronunţat caracter practic. Dorinţa autorului, dar şi a Editurii este de a crea o dezbatere profesionistă asupra temelor abordate. Prin publicarea acestei lucrări Editura nu intenţionează realizarea unui curent de opinie privind persoanele şi instituţiile implicate.

Editura C.H. Beck

Pretul nostru: 45.00 Lei (RON)
Cantitate:

Stresul si suferinta la locul de munca. Un judecator marturiseste | Autor: Béatrice Brenneur

Confruntându-se zi de zi cu stresul şi suferinţa manifestate în raporturile dintre angajatori şi angajaţi, autoarea, judecător de carieră în materia litigiilor de muncă, sesizează că justiţia este uneori inadecvată pentru unele cauze. Legea nu rezolvă totul, este uneori prea tranşantă şi poate duce spre soluţii inadecvate, dacă nu chiar injuste.

Procesul judiciar provoacă rupturi, lasă răni, produce frustrări, ură, dorinţa de răzbunare şi întreţine un climat propice dezvoltării unor noi conflicte. Povestea a zeci de cazuri ilustrează în acest volum o abordare neobişnuită a magistratului aflat în căutarea unor metode noi de soluţionare a conflictelor.

Pionier în Europa, în ce priveşte medierea litigiilor de muncă, autoarea a instituţionalizat această metodă de soluţionare a cauzelor, prin care părţile îşi regăsesc demnitatea în ascultarea şi respectul reciproc.

Pretul nostru: 29.90 Lei (RON)
Cantitate:
Previous1 2 3Next Page 1 of 3

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Bazele psihologiei generale | Autor: Mihai Golu

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)

eXTReMe Tracker