Recent adaugate

Crescatoria de Gaste

Crescatoria de Gaste

Pret intreg: 29.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 23.20 Lei (RON)
Reducere: 5.80 Lei (RON) (20.00%)
ALTOIREA, pe intelesul tuturor

ALTOIREA, pe intelesul tuturor

Pretul nostru: 23.50 Lei (RON)
Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Super REDUCERE - Pachet 3 Carti pt. Admiterea in Avocatura / Magistratura

Pret intreg: 359.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 100.52 Lei (RON)
Reducere: 258.48 Lei (RON) (72.00%)
Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Teste Grila – Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedura penala | 2015

Pret intreg: 110.00 Lei (RON)
Pretul nostru: 99.00 Lei (RON)
Reducere: 11.00 Lei (RON) (10.00%)

Google+

Drept International Privat/Public

Sectiunea de fata din libraria noastra juridica online prezinta carti relevante pentru materia Drept International Privat.

In contextul in care, incepand cu 1 octombrie 2011 a avut loc o adevarata reforma a dreptului international privat prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil, recomandăm tuturor să comande carti actualizate conform Noului Cod civil.

Pentru cei ce au mai putine cunostinte in acest domeniu amintim că în prezent normele de drept international privat au fost reunite in cadrul Cartii a VII-a din Noul Cod civilCartea a VII-a NCC„Dispoziţii de Drept Internaţional Privat a avut menirea de a integra prevederile Legii nr. 105/1992, revizuite însă, pentru a fi puse în acord cu noua concepţie în materia dreptului familiei, cuprinsă în cod, şi cu instrumentele Uniunii Europene şi internaţionale în domeniul dreptului internaţional privat.

 

Dintre principalele schimbări şi elemente de noutate pe care le observăm în Noul Cod civil, sub aspectul dispoziţiilor de drept internaţional privat, putem aminti, exemplificativ:
- accentul pus pe noţiunea de „reşedinţă obişnuită”, ca punct de legătură, în diferite materii (noţiunea de reşedinţă obişnuită este frecvent utilizată în dreptul comparat, în convenţiile internaţionale şi în dreptul comunitar, în locul noţiunii de domiciliu);
- Noul Cod civil reglementează, ca instituţie nouă, „înlăturarea excepţională a legii aplicabile”, care permite judecătorului să stabilească legea aplicabilă cea mai adecvată în speţă, independent de norma conflictuală în materie; astfel, în cazul în care, în mod excepţional, aplicarea legii determinate este înlăturată întrucât, având în vedere circumstanţele cauzei, raportul juridic are o legătură foarte îndepărtată cu această lege, se aplică legea cu care raportul juridic prezintă cele mai strânse legături (totuşi aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în cazul legilor privind starea civilă sau capacitatea persoanei, precum şi atunci când părţile au ales legea aplicabilă); 
- se prevede aplicarea legii române în acele cazuri în care nu se pot aplica celelalte criterii care să asigure previzibilitatea soluţiei în această materie, urmând, în acest sens, soluţiile cuprinse în reglementările europene (de exemplu, cele statuate în Regulamentul (CE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp – „Roma III”); 
- referitor la ocrotirea persoanei fizice, spre deosebire de vechea reglementare (art. 36-39 din Legea nr. 105/1992), Noul Cod civil distinge între ocrotirea minorului şi ocrotirea majorului. Referitor la ocrotirea majorului, dispoziţiile din Noul Cod civil sunt inspirate din Convenţia de la Haga din 13 ianuarie 2000 privind protecţia internaţională a adulţilor (cu toate că România nu este parte la această convenţie, acest instrument internaţional cuprinde soluţii moderne, preluate şi de reglementări din alte state). În ceea ce priveşte ocrotirea minorului, vor fi aplicabile prevederile Convenţiei de Haga din 19 octombrie 1996 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea în materia responsabilităţii părinteşti şi a măsurilor de protecţie a copiilor, semnată de România la 15 noiembrie 2006 şi care a fost ratificată prin Legea nr. 361/2007);
- dispoziţiile din Noul Cod civil consacră autonomia de voinţă a soţilor, în sensul posibilităţii de a alege, în anumite limite, legea aplicabilă regimului matrimonial, reflectându-se, astfel, principiul instituit prin Convenţia de la Haga din 1978 cu privire la legea aplicabilă regimurilor matrimoniale, în Cartea verde a Comisiei Europene privind elaborarea unui Regulament european referitor la conflictele de legi în materia regimurilor matrimoniale, competenţa şi recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti şi reafirmat în Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materia regimurilor matrimoniale (16.03.2011);
- în materia divorţului, legea aplicabilă este, în principal, legea reşedinţei obişnuite comune, iar, în lipsă, legea cetăţeniei comune a soţilor. În reglementarea materiei divorţului legiuitorul nostru a avut în vedere documentele elaborate în cadrul Uniunii Europene în acest domeniu, şi anume: Cartea verde privind legea aplicabilă şi competenţa în materia divorţului, lansată de Comisia europeană la 14 martie 2005, care a vizat o unificare a normelor conflictuale la nivelul Uniunii Europene, pornind de la premisa necesităţii de a asigura o mai mare securitate şi previzibilitate în ceea ce priveşte legea aplicabilă divorţului, în condiţiile creşterii semnificative a numărului divorţurilor cu elemente de extraneitate în cadrul Uniunii Europene şi Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 din 20 decembrie 2010 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp („Roma III”) etc. Pentru mai multe detalii recomandăm: Cartea a VII-a: Dispozitii de Drept International Privat.
Grid view

Featured products

Produse

Institutii politice. Editia a 2-a | Autor: Deaconu Stefan

Instituţiile politice sunt instituţii prin intermediul cărora se exercită puterea statală. Ele nu sunt altceva decât forme prin care se exteriorizează puterea politică. Ceea ce determină natura institu-ţiilor politice este capacitatea acestora de a folosi puterea pentru realizarea unui interes general.

În lipsa instituţiilor politice puterea se exercită conjunctural, arbitrar şi uneori conflictual, de către indivizi. Adevărata natură a instituţiilor politice constă în locul pe care acestea îl acordă legii, garanţiilor de echitate şi libertate care ocrotesc viaţa şi interesele cetăţenilor.

Pretul nostru: 59.90 Lei (RON)
Cantitate:

Dialogul judecatorilor constitutionali | Autori: Tudorel Toader, Marieta Safta

Dialogul judecatorilor constituționali, atat in plan intern, cat și internațional, determina constituționalizarea și uniformizarea dreptului, respectiv consolidarea in ansamblu a protecției valorilor statului de drept.

Zece dialoguri prezinta mecanismele de colaborare institutionala intre Curtea Constitutionala si Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, celelalte instante de jurisdictie constitutionala, Comisia de la Veneția, Parlament, Președintele Romaniei, Guvern, Avocatul Poporului, instanțele judecatorești și mass-media.

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

Drepturile morale si drepturile patrimoniale de autor. Editia a II-a, revizuita | Autor: Andreea Paula Seucan

EXTRAS:

Dezvoltarea în plan istoric a dreptului de autor urmăreşte îndeaproape evoluţia istorică a societăţii umane. Astfel, pornind de la picturile rupestre care reprezentau modul de viaţă a unei comunităţi, trecând prin operele individualiste ale filosofilor greci şi romani, revenind la baladele anonime şi continuând cu marii prozatori, pictori, autori de opere audiovizuale şi compozitori, şi cu noile tipuri de opere create în era internetului, dreptul de autor reflectă importanţa pe care o comunitate o acordă unui act de creaţie în sine şi culturii în ansamblu, atât sub aspectul contribuţiei la dezvoltarea socio-culturală, cât şi sub cel al dezvoltării economice a societăţii.

Aşa cum se arată în literatura juridică1, „dreptul de autor s-a născut prin acţiunea conjugată a unei revoluţii tehnologice (apariţia tiparului), a unei revoluţii culturale (apariţia unui public consumator de cultură), a unei revoluţii filosofico-politice (conştiinţa drepturilor individului, ideologia libertăţii şi a egalităţii juridice), precum şi a unei revoluţii economice (apariţia capitalismului cu economia de piaţă)”.

Într-o altă opinie2 se susţine că „... dreptul de autor reprezintă o formă de adaptare a legii, un răspuns la noile tehnologii care urmăresc reproducerea şi distribuirea expresiei umane – sau, mai precis, la tendinţele sociale, culturale şi economice pe care le declanşează aceste tehnologii”.

Pretul nostru: 25.00 Lei (RON)
Cantitate:

Think tank of justice and law | Autor: Nasty Marian Vladoiu

EXTRAS:

In order to be studied as a science, Law had to transit an intense process of specialization and consecration of values, values becoming thereby its object of study and specific research.

Throughout time, Law has been studied from various perspectives, because of its variable geometry, being considered in continuous transformation, with a social dynamics in ascension. Most specialists agree that Law is a complex phenomenon, with a synergistic, well-defined structure, which cannot be summarized in the exegesis of some legal norms or normative texts and precedents.

Therefore we ask ourselves whether the Theory of Fractals can argue the law’s character of being an exact science and implicitly natural on the one hand and, on the other hand, its nature of normative science.

§1. Introducere

Încă de la începutul secolului XX, un mare jurist, Rudolf Stammler, aprecia că ştiința dreptului ar avea o structură bazată pe două ramuri principale, şi anume: una tehnică, destinată a studia sensul şi cuprinsul legilor în alcătuirea lor sistematică, şi o ramură teoretică, ramură ce trebuie să constate dacă dreptul este mijlocul just pentru scopuri juste („acordul legilor cu idealul social”).

S-a afirmat că, în mod natural, ştiința dreptului aparține sistemului ştiințelor sociale, fapt demonstrat de obiectul dreptului şi de o îndelungată şi neschimbată percepție tradițională.

Este bine cunoscut că, în tabloul ştiințelor sociale, dreptul ocupă un loc deosebit de important şi aparte, fiind determinat atât de scopul propriu, cât şi de cel interdisciplinar care se află în strânsă legătură cu acesta şi care ajută la configurarea dimensiunii şi structurii dreptului ca ştiință.

„Ca ştiință cu statut şi poziție specifice, ştiința dreptului analizează un anumit domeniu al relațiilor şi al structurilor sociale – domeniul participării oamenilor la circuitul juridic, ca purtători de drepturi şi obligații juridice, cu toate consecințele ce decurg de aici”.

De-a lungul timpului, dreptul a fost studiat din varii perspective, astfel, putem concluziona că dreptul reprezintă un fenomen complex, cu o geometrie variabilă, aflat într-o continuă metamorfoză şi cu o dinamică socială în ascensiune.

(...)

Pretul nostru: 35.00 Lei (RON)
Cantitate:

1000 de teste grila de Drept international public Autori: Cristian Jura, Denis Buruian

Cursurile universitare, studiile de masterat, cele doctorale sau postdoctorale sunt alcatuite, fara exceptie, dintr-un binom ce presupune procesul de predare, pe de o parte, si verificarea cunostintelor dobandite de studenti, pe de alta parte.

Volumul „1000 de teste grila de Drept international public” reprezinta acea jumatate a binomului cu ajutorul careia cunostintele dobandite pe parcursul anului universitar la materia „Drept international public” pot fi verificate. 

Pretul nostru: 30.00 Lei (RON)
Cantitate:

Dreptul comertului international - In contextul noului Cod civil, al noului Cod de procedura civila si al actelor europene in materie | Autor: Oliviu Puie

EXTRAS:

"În doctrina juridică întâlnim denumirea de „drept comercial internaţional” sau de „drept internaţional privat comercial”. Comisia specializată a Naţiunilor Unite în acest domeniu a adoptat la înfiinţarea sa denumirea de „drept comercial internaţional”.

Etimologic, termenul de „comerţ” provine din latinescul commercium, care are semnificaţia schimbului de mărfuri (cum merx), cu precizarea că termenul „marfă” reprezintă produsul muncii umane destinat schimbului prin intermediul vânzării-cumpărării. La romani, expresiile commercium și in commercio se refereau la ansamblul raporturilor juridice pe care oamenii puteau să le aibă cu privire la bunuri. În opoziţie cu noţiunea de commercium, la romani opera noţiunea de extra commercium (în afara comerţului), care desemna bunurile cu privire la care oamenii nu puteau avea raporturi juridice, fiind vorba despre ceea ce în contextul legislativ actual se numesc bunuri scoase din circuitul civil [art. 136 alin. (4) din Constituţia României, republicată].

Se impune, de asemenea, precizarea că în dreptul comerţului internaţional, ca, de altfel, în dreptul comercial, în genere, devine aplicabil bine-cunoscutul principiu de drept consacrat în dreptul roman, accesorium sequitur principale – accesoriul urmează principalul, în sensul că condiţia juridică a unui bun, a unui drept, a unui act, a unui fapt, a unei sancţiuni sau a unei activităţi, considerată ca fiind principală, se extinde asupra alteia, considerată accesorie. Drept aplicaţie a acestui principiu în dreptul comerţului internaţional poate fi menţionat faptul că constituie, de regulă, accesorii ale lucrurilor vândute ambalajele și condiţiile de întrebuinţare a mărfurilor, folosite uneori și ca material publicitar, sau documentaţia necesară pentru certificarea sau folosinţa lucrului (de exemplu, pentru imobile – din fondul de comerţ – extrasul cadastral, titlul de proprietate, iar pentru bunurile mobile certificatul sanitar, dovada fiscală sau vamală, certificatul de origine, instrucţiunile tehnice descriptive sau de întreţinere etc.).

În dreptul comerţului internaţional, noţiunea commercium privește și cooperarea economică și tehnico-știinţifică internaţională, care își află concretizarea prin instrumente juridice complexe, în sfera producţiei materiale și a serviciilor, în domeniul tehnico-știinţific și în sfera comercializării produselor. Commercium desemnează o distribuire organizată de bunuri, care se plasează, în principiu, între producţie și consumaţie, prin punerea lor la dispoziţia clienţilor, în condiţiile convenite4. Date fiind serviciile care se prestează de către părţile contractante, alături de marfă, care constituie obiect al contractului, uneori se asimilează activităţii de vânzare-cumpărare a mărfurilor și cea de vânzare-cumpărare a serviciilor. Dar, după cum vom putea constata din cuprinsul lucrării, comerţul nu se reduce numai la activitatea de vânzarecumpărare, ci el presupune și realizarea altor activităţi și operaţiuni specifice comerţului internaţional, pe care le vom expune în cuprinsul lucrării. (...)"

Pretul nostru: 60.00 Lei (RON)
Cantitate:

Dreptul mediului. Caiet de seminar | Autor: Anca Ileana Dusca

Dreptul mediului si-a castigat existenta ca ramura de drept de sine statatoare prin obiectul de reglementare, obiectivul de interes public, metoda de reglementare, principiile si prin izvoarele sale.

Prin “integrarea cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale”, principiu al dreptului mediu, dar si mijloc de realizare eficace a protectiei mediului (deoarece orice activitate umana, economic, social etc. afecteaza mediul mai mult sau mai putin), dreptul mediului, mai mult decat un drept de granita, este un drept atotcuprinzator, un drept ubicuu, pretutindeni present.

Caracterul necesar al dreptului mediului.

Odată cu apariţia omului şi pe măsura evoluţiei sale s-au înmulţit influenţele asupra mediului natural. Apoi, prin dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, omul a căpătat posibilitatea de a transforma, din ce în ce mai mult, mediul, dar a făcut-o în defavoarea elementelor acestuia.

Pretul nostru: 22.00 Lei (RON)
Cantitate:

Stresul si suferinta la locul de munca. Un judecator marturiseste | Autor: Béatrice Brenneur

Confruntându-se zi de zi cu stresul şi suferinţa manifestate în raporturile dintre angajatori şi angajaţi, autoarea, judecător de carieră în materia litigiilor de muncă, sesizează că justiţia este uneori inadecvată pentru unele cauze. Legea nu rezolvă totul, este uneori prea tranşantă şi poate duce spre soluţii inadecvate, dacă nu chiar injuste.

Procesul judiciar provoacă rupturi, lasă răni, produce frustrări, ură, dorinţa de răzbunare şi întreţine un climat propice dezvoltării unor noi conflicte. Povestea a zeci de cazuri ilustrează în acest volum o abordare neobişnuită a magistratului aflat în căutarea unor metode noi de soluţionare a conflictelor.

Pionier în Europa, în ce priveşte medierea litigiilor de muncă, autoarea a instituţionalizat această metodă de soluţionare a cauzelor, prin care părţile îşi regăsesc demnitatea în ascultarea şi respectul reciproc.

Pretul nostru: 29.90 Lei (RON)
Cantitate:

Edificiile de cult - Regim juridic. Restituire. Litigii | Autor: Ioan-Daniel Chis

EXTRAS:

1. Regimul juridic al edificiilor de cult este o temă care, din punct de vedere al dreptului statal, nu a fost tratată încă. Există o lucrare care analizează aceste bunuri din punctul de vedere al ordinii interne a cultelor. Pe lângă această lipsă, motivul determinant al acestui studiu l-a constituit găsirea unei soluţii la conflictul ce priveşte edificiile de cult ce au aparţinut cultului greco-catolic, preluate de la acesta în perioada 1940-1989.

Spre a ajunge la o soluţie trebuie să stabilim dacă, de principiu, este posibilă trecerea credincioşilor, membri ai persoanei juridice a unităţii de cult, la un alt cult diferit, la o altă persoană juridică, şi odată cu aceştia să treacă şi edificiul de cult la cultul nou ales, pe calea unui transfer între două patrimonii diferite.

Analiza regimului juridic al edificiului de cult cât şi a acestei posibilităţi de trecere şi de transfer arătată anterior, ca exerciţiu al dreptului la libertate religioasă, face necesară studierea dreptului la libertate religioasă, a limitelor în care acest drept poate fi exercitat de persoana fizică şi în legătură cu persoana juridică, limite care sunt cantonate de către stat, dar de maniera în care cultelor li s-a atribuit autonomie, ceea ce înseamnă că ele stăpânesc asupra domeniului religiei cu puterea derivată din autonomie

(...)

Cultul este autonom, iar statul este neutru din punct de vedere al religiei. Trecerea unor credincioşi de la un cult la altul este o problemă de religie, cu privire la care statul este neutru, şi, chiar dacă se reflectă şi asupra patrimoniului, pare că statul nu se poate implica. Statul este obligat însă să asigure pacea socială, astfel că ar părea că trebuie să asigure o soluţie, soluţie posibilă, însă cadrată sau limitată de autonomie şi neutralitate, limită în care se pot pronunţa şi instanţele.

Sunt analizate orice alte litigii sau controverse ce au apărut sau pot să apară, sistemele sau teoriile folosite în soluţionarea lor, dar nu înainte de a analiza cât se poate de consistent regimul juridic al acestor bunuri.

(...)

Pretul nostru: 60.00 Lei (RON)
Cantitate:

Drept international public. Volumul I. Editia a 3-a | Autor: Miga-Besteliu Raluca

Cursul îşi propune să prezinte principalele instituţii de drept internaţional public şi evoluţia acestora în contextul raporturilor geopolitice din ultimele decenii.

Modul în care conceptele fundamentale de drept internaţional evoluează reprezintă, deseori, rezultatul progreselor înregistrate în activităţile de codificare întreprinse de Comisia de Drept Internaţional a ONU, pe când altele reprezintă reflectarea, în planul dreptului internaţional, a unor realităţi inconturnabile, intervenite în evoluţia raporturilor din societatea internaţională contemporană.

Evidenţiind această caracteristică a dreptului internaţional public, lucrarea îşi propune să răspundă unor întrebări precum:

Căror entităţi li se adresează normele dreptului internaţional?

Cum recunoaştem aceste norme?

Conform căror reguli se ordonează raporturile dintre state în exerciţiul competenţelor lor asupra persoanelor şi teritoriului?

Pretul nostru: 54.90 Lei (RON)
Cantitate:
Previous1 2 3 4 5Next Page 1 of 5

Newsletter

Enter your email to subscribe to Newsletter:

Cosul de cumparaturi

In acest moment, COSUL DE CUMPARATURI este gol !

Moneda

Bestsellers

eXTReMe Tracker